Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 mars 2015

DN, dyngspridare i religiösa spörsmål


Wow! Den antireligiösa dyngan bara rinner från tidningssidorna och i detta innefattar jag också den scientistiska propaganda som ateist-doktorn P.C. Jersild skrivit som predikan denna söndag. Den passar verkligen in i den pågående religionshatiska kampanj DN bedriver sedan en tid och upprepar scientismens myt om att allt blir bättre ju längre från religionen människan distanserar sig:

”Med hjärnavbildning kan man se vilka delar av hjärnan som aktiveras av de olika systemen (”känslosystemet” och ”eftertänksamhetssystemet” – doktorn pratar som om läsaren var en idiot, vilket kanske stämmer, begåvat folk håller sig borta från stockholmsregionen). Vi behöver inte gå in på detaljer. Det räcker med att veta att magkänslan, ”samvetet”, sitter på framhjärnans insida bakom näsroten och är kopplad till känslocentrum i amygdala. Medan den långsamma eftertänksamheten styrs av ett område utanpå framhjärnan som är centrum för logiskt övervägande och planerande.”

Det intressanta här är med vilken skicklighet Jersild bygger upp en alltigenom godtycklig spelplan för diskussionen. Samvetet är kanske religionens viktigaste term och den början han behändigt med att reducera till intuition vilken i sin tur reducerats till det ”energisnåla” och ”billiga” känslolivet som i sin tur reducerats till ett område i hjärnan. Den som börjar misstänka att hela artikeln är ren och skär dårskap snarare än vetenskap är inte helt fel ute.


För med samma godtycka kan man definiera ”samvetet” på det traditionella icke-ateistiska sättet, som en ren och ogrumlad själ i kontakt med sitt högre väsensled ”anden” och som tack vare en god medfödd kroppslig konstitution – i sig en ”belöning” för väl förvaltade tidigare jordeliv – har lätt att stilla ”bruset” i hjärnan så att själen kan förmedla den omedelbara högre kunskap om alla ting som anden redan besitter (den är utanför tid och rum och kan därför ”se runt gathörn”).

Genom att postulera existensen av ett sådant samvete skulle man nu kunnat mäta hjärnan på materialistens sätt och söka hitta ”gudsområdet” i hjärnan. Det skulle förstås krävas försökspersoner med omvittnat bra intuition för att, möjligen, upptäcka var i hjärnan själen har sin ingång i kroppen. Minns hur gamle Platon vagt angav huvudet som själens säte och att den hinduiska läran om kroppens grova yttre kropp och finare inre kroppar berättar mer. Ajna chakra sitter mellan ögonbrynen och motsvarar det tredje ögat.  Det verkar lustigt nog vara samma område ”bakom näsroten” som Jersild klassar ner som bara ”känsla” eftersom det på något sätt som läkaren inte redogör för korrelerar till området amygdala en bit in i hjärnan.
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ajna

Naturligtvis har andesjälen känslor! Detta är en ”levande” art som likt en parasit tar värddjuret (t.ex. människan) i besittning före eller runtomkring födelsen och sedan samexisterar med den – och bjuder metafysiken på ett av dessa värsta huvudvärkar. Hur att förklara denna tvåvärldssymbios som det finns så många tecken på via t.ex. verifierad synskhet. Jersild tillhör förstås den lägre sortens själ, den som i sitt fall valt att låtsas som att det aldrig fanns någon högre och mer allomfattande medvetenhet att fall från.

Det faktum att själen per definition är en ”eldsjäl”, livfull och engagerad, gör att det inte är helt lätt att åtskilja äkta intuition från ”religiösa svärmerier” (eller vilka affekter som helst) – det tycks vara tallkottkörteln (pituary gland) som ”är” Tredje ögat men de forskare Jersild åberopar tittar på fel ställe  eftersom de likt honom själv BÖRJAT med att reducera samvetet till bara känslor. När gemene man råkar i emotionell affekt över material som har sitt upphov på ett annat ställe dras därför felaktiga slutsatser om den kartritning för den mindre begåvade människan som en hjärna nu är. 


Hjärnan är en rebus att forska vidare i och söka lösa till den dag då människan förstår det Jersild inledningsvis påstår är något nytt för psykologin: att samvetet kommer inifrån människan själv. Herregud, vilken usel artikel. Redan kyrkofadern Augustinus noterade ju att Gud (samvetet) var honom närmare än hans egen halspulsåder. Den bultande åder som drevs av hjärtpumpen är alltså EXTERN i förhållande till Gud. Kort sagt: det gudomligt nedlagda samvetet – människans potential till Allvetenhet – kommer inifrån relativt den fysiska kroppen och dess ledningsdragning. Den gudomliga Anden har en existens som befinner sig steget innan kroppen öppnar upp i tid och rum och ockuperar ett utrymme. 

Det är för att Anden vistas före rummet som den är Allvetande. Den behöver inte förflytta sig för att veta att flanören kommer att möta en kär gammal vän runt gathörnen. Den avtrubbade flanören anar ingenting, men den typ vi gärna skulle vilja utföra experiment på, kan få en intuitiv föraning om att något är å färde och kanske t.o.m. börja tänka på vännen några sekunder innan mötet äger rum. I Andens värld är vi alla djupt sammanvävda.

Jag tackar min lyckliga stjärna att jag i en fotnot i någon bok blev medveten om en obesjungen klassiker av genuina geniet Oscar Marcel Hinze som jag nämnt några gånger (första gången här). Det är mycket träffsäkert att Hinze i sina studier hittat uttalade hinduiska kopplingar mellan Ajna chakra och Jupiter, vilket egentligen inte förvånar då planeten i indisk astrologi är naturlig härskare men också hussignifikator (bhava karaka) för det nionde huset för högre övernaturlig kunskap, dvs genuin intuition. 

Nionde huset representerar också samvetet och kontrasterar effektivt med det lägre tredje huset som "bara" representerar logik eller i värsta fall bakslut men ytterst otroligt korttänkt gatsmarthet som överlever genom att likt fula krämare söka dribbla bort kunden i varje meningsutbyte kring en produkt. Jupiter är också den enda planeten som essentiellt sägs tillhöra det femte Eter-elementet, dvs det eviga element som existerar före tid och rum. Se, hur perfekt logiken i "de gamles" tänkande var. De hade förstått långt mer än Jersilds kroppsliga organ tillät honom i detta liv.


Och DN, denna DN. Tidningen hatar verkligen religion, Gud och allt som påminner borgaren om att hennes lilla livsprojekt är djupt omoraliskt. Så det lär bli fler artiklar av Jersilds typ. Det påminner om att Sveriges "låga intellektshus" f.n. är illa angripet av "en ond demon" och att detta tydligt märks via medierna som exemplifierar det tredje huset.


Tillägg.

Jersilds horoskop har förts på tal tidigare. Men det tillhör ett så extremt labilt dygn då både Sol och Måne byter tecken inom loppet av några timmar att astrologin som modell inte klarar att hantera situationen med mindre än ett exakt födelseklockslag finns att tillgå. Och jag tror knappast det ligger i Jersilds med vänkrets intresse att förmedla detta. Risken är överhängande att resultatet blir en berättelse om just den begränsade gatsmartheten med en god portion av den alltjämt enbart mänskliga eftertänksamheten men därutöver en fullständig blockering gentemot människans potentiella, högre kognitiva nivåer...

6 kommentarer:

 1. "Gudsområdet" i hjärnan är redan upptäckt! Den s k gudapunkten, som omtalas bl a i boken Själens intelligens av Dana Zohar. En forskare vid namn Michael Persinger upptäckte den i temporalloberna, vilka uppvisar ökad aktivitet vid olika typer av andliga och mystiska upplevelser. Han konstruerade även en "God helmet" som kan framkalla sådana upplevelser. Detta faktum har fått ateister att påstå att det är bevisat att religiösa upplevelser har en biologisk grund. Men andra menar att det inte är konstigt att andliga upplevelser kan registreras i hjärnan, precis som allt annat. Man kan ju förresten dra en parallell till Stanislav Grofs LSD-experiment som kunde framkalla mystiska uppevelser.

  För övrigt tycker jag att Jersild uttrycker sig luddigt och konstigt i artikeln, så jag håller med om en är usel. Det verkar som om han jämställer "reptilhjärnan", som ju reagerar reflexmässigt, med känslor av samvete och intuition. Han nämner två system: "Känslor, som rädsla, driver oss att handla snabbt. Tid att tänka efter finns inte, det hela sker automatiskt och omedvetet." Det är reptilhjärnan (min anm.). Så fortsätter han "Hjärnan kan också arbeta långsamt och eftertänksamt inför problem då magkänslan inte räcker". Han skriver också: "Inför ett moraliskt dilemma ”känner” vi ofta vad som är rätt eller fel. Men ibland räcker inte intuitionen om vi står inför ett nytt moraliskt val. I det läget måste man slå på eftertänksamheten. De två systemen kan då råka i konflikt".
  Jag kan inte se annat än att han jämställer reflexmässiga reaktioner med känslor av samvete och intuition (det som ofta brukar kallas magkänsla, men själv tycker jag inte om det uttrycket). Och ställer detta mot "eftertänksamhet" som då skulle vara överlägsen. Det är väl det logiska tänkandet han menar med eftertänksamheten, men hur många gånger har inte människor lurats av sitt "logiska tänkande" att inte lyssna när den högre medvetenheten - intuitionen el samvetet försöker göra sig hörd.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag minns "gudspunkten" men orkade inte leta upp den på nätet.:-) Det verkade dock klart att Jersild inte ville ha den med i sitt resonemang (rättare: han återgav en annan forskare vars idéer han uppenbarligen sympatiserar med).

   Du ser samma i artikeln som jag i här ovan kallar ett av Jersilds fall av reduktionism och argumenterar mot. Jag argumenterar också mot de falsklarm som en forskare kan få om han till att börja med väljer att reducera tanken på intuition till känsloreflexer. Detta är ett klassiskt exempel på "bad science" men förväntat från en affilierad med Humanisterna (liket lever bestämt än).

   Ett tillägg om DN:s agenda: Alla dessa "religionskritiska" texter dyker inte upp av en slump just nu. Svenskarna i DN-skrapan har skitit på sig av rädsla inför IS rekrytering och Jersild m.fl. ingår i ett slags propagandadrev som ska lära alla nysvenskar vilken som är det här landets officiella religion, den allt förakt värda scientismen.

   Den fallande intellektuella nivån sedan Wolodarskis tillträde som chefsredaktör är helt enkelt Bonniers sluga anpassning till den nya stockholmsläsaren, en vild mix av inflyttingar från småstäder och från utlandet. I Sverige tror vi på piller för själar som trasats sönder av landets andra forte, mekaniken, och DN:s läsare måste förstå vilken gud de ska dyrka om de bor här. Wolodarski tror han bistår med utlänningars ”integrering” genom att skedmata dem med trams likt Jersilds artikel. I själva verket har sekularismen förlorat slaget mot religionen, och DN borde veta det.

   Radera
  2. Jag tror det är lite begreppsförvirring på tre fronter här, när jag kollar din text igen :-)
   Jersild reducerar samvetet till intuition, och det i sin tur till känsloliv, skriver du, men det jag ser i hans artikel är att han reducerar samvete (eller intuition, som jag tycker är samma sak) till reaktioner med det som brukar kallas för reptilhjärnan där man reagerar instinktmässigt. "Endast vän eller fiende, flykt eller försvar" som det står i Wikipedia. Och det är ju raka motsatsen till de högre funktionerna i hjärnan, vare sig man kallar det samvete eller intuition. Men Jersild låtsas som om det är samma sak. Som om känslor skulle ske "automatiskt och omedvetet" som han påstår. Hans artikel är tendentiös, vilseledande pseudovetenskap, skulle jag säga. Kanske något att anmäla till bekämparna av sådant: Vetenskap och folkbildning...

   Radera
  3. :-) Försök du en anmälan och lycka till. Kungliga Vetenskapsakademin och t.o.m. kungen är alla involverade i att hålla igång Sveriges teknik- och vapenexport. För att tillverka vapen måste ett land för sinnesfridens skull förneka existensen av en objektiv morallag, annars erkänner landet i princip att det leds av bestialiska mördare. Det sekulära Sverige är en bestialisk mördarnation (vilket ger en intressant öppning till nationalhoroskopets besynnerliga Måne i krigets Vädur, baserad på krigets Mars-i-Oxen i åttonde huset för korruption och död...)

   Den officiella religionen i Sverige är och förblir därför det som kallas scientism - den urspårning där vetenskapen, som borde ha varit verktyget för den nyfikna människans sökande efter sanningar istället blir en religiös dogm.

   Denna dogm får t.ex. Jersild att a priori exkludera religionens påstående om själens och samvetets existens via bedräglig reduktionism.

   Vetenskaplig metod bygger naturligtvis på initialt "irrationella" hypoteser som föregår metodutvecklingen, så det är uppenbart att all vetenskap löper risken att stänga dörrar mot viktiga insikter redan genom initiala definitionsmissar. Detta är ett långt värre problem än dina försök att förstå vilka "hjärncentra" Jersild egentligen åberopar.

   Han talar om amygdala i samband med "billiga känslor", vilken tillhör den limbiska delen och inte reptilhjärnan. Ditt missförstånd har att göra med det imprecisa pratet där allt icke-intellektuellt, allt som inte tillhör frontalloberna, brukar skuffas nedåt/bakåt till reptilhjärnan. Jersild är mer exakt än så. Läs igen. Sedan kan du följa min misstanke om att vetenskapen mäter fel om de ovetenskapligt och a priori beslutat att samvete bara är en känslorörelse utan koppling till den ljuskänsliga tallkottkörteln som möjligen är nyckeln till det egentliga samvetet.

   Radera
  4. Jag vet inte hur det är med dig, men själv är jag är ingen hjärnexpert och som jag sa fann jag artikeln konstig och luddig.
   Att jag associerade till reptilhjärnan var att han bland känslor nämnde speciellt nämnde rädsla, och att den driver oss att handla snabbt och att det sker automatiskt. Och det som populärt kallas reptilhjärnan är ju just reflexmässiga reaktioner, som utlöses vid t ex upplevd fara. (NE nämner förresten att även Amygdala i vissa fall räknas till "reptilhjärnan.)
   Men Jersild skriver ju "Känslor, som rädsla, driver oss att handla snabbt". Menar han alltså att alla känslor över huvud taget som vi människor har skulle vara automatiska och omedvetna? Det är det jag tycker är så konstigt.
   Det du betecknar som mitt missförstånd, det har i så fall att göra med Jersilds imprecisa prat i sin artikel.
   "Sedan kan du följa..." - Den tankegången har jag redan följt, tack. Och den var lättare att förstå än Jersilds konstigheter.

   Radera
  5. Absolut ingen hjärnexpert, men jag håller med om att vindlingarna ser lustiga ut i Jersilds artikel/hjärna! :-)

   Radera