Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 20 september 2014

Saturnus och Merkurius hos 513 Nobelpristagare

Beräknandet av alla Nobelpristagarhoroskop t.o.m. 2012 (och exkluderande det falska Nobelpriset i ekonomi), kan ha varit mödan värd. Här är en spaning mellan eventuella synergier hos de 513 pristagarna vad gäller de två ytterligt vetenskapliga planeterna Saturnus och Merkurius. 

Att också författarna ingår är inte ett problem eftersom det krävs ordning och logik för något så avancerat som att bygga en trovärdig och medryckande "miniatyrvärld" i formen av en roman. Författaren är som en Gud Skapare över sin egen lilla berättelse, medan naturvetaren och matematikern söka avkoda tillvarons förment inneboende rationalitet eller logik.


Rationella Saturnus och logiska Merkurius
kombinationer hos 513 Nobelpristagare
39 39 33 54 36 42 43 51 48 55 43 30
42 3 4 1 6 5 3 5 1 2 6 4 2
42 3 3 6 2 1 2 2 4 6 4 4 5
45 2 3 5 7 5 4 2 4 1 5 5 1
39 1 4 1 8 3 3 3 3 5 2 4 2
42 2 7 2 2 1 5 7 6 3 3 4 0
46 1 2 3 5 2 5 6 1 8 5 3 5
46 2 2 3 5 3 5 4 6 6 7 1 2
44 3 2 1 4 5 4 3 8 2 6 4 2
46 11 1 3 5 2 3 5 5 1 9 0 1
37 1 4 2 4 3 5 3 2 3 2 5 3
38 5 4 3 3 2 2 1 7 4 0 4 3
46 5 3 3 3 4 1 2 4 7 6 4 4

Som noterat i en tidigare studie av pristagarna har den långsamma Saturnus med sitt nästan 30 år långa varv runt zodiaken en rättvis fördelning. Alla tecken har förärats Saturnus närvaro ungefär lika lång tid. Det hade varit en förödande snedvridning om studien bara omfattat t.ex. 45 år, så att sex zodiaktecken bara fått chansen att vara värd för Saturnus en gång.

Redan här tycks Saturnus olika benägen att producera rationalitet på Nobelprisnivå i olika zodiaktecken. Om vi lämnar frågan om statistiskt signifikant avvikelse från genomsnittet (42,75 placeringar per tecken), kan det knappast förvåna någon att i absoluta tal upptäcka hur en viss axel tar ledningen, nämligen den axel mellan Stenbocken och Kräftan som just exakt indikerar den blott naturliga världen - naturen utan någon inblandning från det övernaturliga.

Saturnus, formgivaren och tillika "materiens princip" (i sin lägre gestalt), viskar till oss genom sin egen vandring: "Detta är min värld - jag är denna världens herre - jag råder över den lägre Naturen"! Och hav och jord innebär i det här fallet förstås biologi och fysik. (Se t.ex. Erwin Schrödingers horoskop, en man som trots att han var fysiker lade grunden till biologins viktigaste upptäckt - dna.)

Om vi nöjer oss med intervallet ±40% för signifikant avvikelse är ~26 placeringar eller färre notabel underrepresentation och ~60 eller fler en överrepresentation. Som synes - och kommenterat tidigare på bloggen - tycks den tunga och släpiga Saturnus inte vilja vara med på den här leken. Den "darrar inte på manschetten" utan håller sig, kanhända i alla tester, inom slumpvariationen. Det bekräftar visserligen att Saturnus verkligen är Normen så långt vårt kosmos anbelangar, men kastar samtidigt ett frågetecken över doktrinen att Saturnus skulle vara "upphöjd" i Vågen och "fallen" i Väduren. Om denna doktrin har någon sanning så är den av det kvalitativa och inte kvantitativa slaget. 

Jag har t.ex. ofta funderat på varför inte den upphöjda Saturnus i balansens och rättvisans tecken sätter ett större avtryck - hos t.ex. den manipulativa partiledaren Annie Lööf spanar man förgäves efter den hederskod och det fokus på helhetens bästa som Vågskålarna ger. (Svaret, som bloggen kommit fram till, är att låga och själviska indikationer på himmelen så att säga kapar av himlataket Saturnus och vägrar att lyssna uppåt. I denna förkrympta värld kan sedan egoism och falskhet frodas - man har avsiktligt valt att inte lyssna till Fader Saturnus röst.)

Å andra sidan tycktes det tydligt nog att Västerlandets svartaste dag så här långt i historien - Hitlers invasion av Polen och upptakten till nästa storslakt signerad den vite mannen, åtföljdes av den fallna Saturnus. I Väduren ligger Gränsdragaren närmare ett subjektivt och kanske också krigisk-aggressivt perspektiv.

När det gäller soltecknen är Solen inte heller partisk, den skiner genom alla zodiaktecken och favoriserade inget mer än något annat i gruppen med Nobelpristagare. Detta kan tänkas återspeglas i näraliggande Merkurius, som i tabellen ovan inte heller uppvisar några signifikanta avvikelser.

Men därefter börjar det spännande! Helt klart finns det mer eller mindre fördelaktiga kombinationer av dessa båda logiska planeter, där Saturnus är den mer omfattande. 

(Logiken är en deldisciplin av den rationalitet - förnuftet - som Saturnus sägs indikera. Saturnus, har jag argumenterat för, är vår sinnevärlds representation av de grekiska platonisternas Nous, Guds egna skäl eller förnuftsprinciper (logoi) grupperade som Den Förste.

Saturnus i den sjunde himmelen håller alltså nycklarna till vårt kosmos eftersom den är just Gränsdragaren och i antikt språkbruk Världssjälens form eller informerare. Den "har sina skäl" - logoi - vilka bestämmer arterna och deras förkroppsligade instantieringar. Människan tillhör arten Djur enligt antika tänkare, vilket inte alla skulle hålla med om. Människan är i själva verket en förnuftsprincip som är distinkt från från Djuret.)

Vid kombinationen av två planeter ändras förstås värdena för signifikans. 1/12 x 1/12 ger ett medelvärde på 3.56 Nobelpristagare per kombination av Saturnus och Merkurius. Om vi ökar kravet på signifikans en smula, till ±50%, skulle allt vid eller under 1,78 eller ~2 samt allt vid eller över 5.34 eller ~5 vara signifikant. Genom hela 144 kombinationer uppstår som synes en mängd falsklarm om signifikans. 513 datapunkter är hopplöst få för att studera två planeter samtidigt.

Till skillnad från många andra tester som visat en liten men ändå statistiskt signifikant avvikelse vilken väl motsvarat den ena eller den andra astrologiska lärosatsen, uppstår dock några våldsamma avvikelser, och det är dessa man skulle kunna förmoda står sig om någon om femhundra år återvände till Nobelpristagarna (som naturligtvis fortfarande delas ut!) och gjorde en uppföljningsstudie.

Vissa kombinationer tycks bara inte vara ämnade för högre rationalitet medan några är vanvettigt väl rustade för det tålamod och precision som krävs.

Särskilt verkar det som om det gudomliga Intellektet vill säga oss något med den enda position som når tvåsiffrigt. Och notera att detta inte är en simpel funktion av två slumpmässiga toppar, det finns många andra tecken som också ståtar med 46 Merkurius-placeringar medan Saturnus 39 placeringar i Väduren faktiskt är något under genomsnittet. 

Förnuftet i Debutantens eller Premiärens tecken Väduren i kombination med ett logiskt arbete i den Vitt Famnande Skytten. Eld, ren vision!

(Det vill säga just det som en patetisk svensk statsminister och hans svenska näringsliv en gång varnade folket för: "visioner är farligt". Näringslivet tyckte t.o.m. att kärleken till vetandet var "olönsamt". Med sådana människor i maktpositioner är det inte konstigt att Sverige gick åt fanders t.o.m. före millennieskiftet, så att det enda vi kunde tänka ut var krigsmateriel och dataspel - ett typiskt exempel på ett land som fastnat i en hang-up av ekonomiskt lönsam natur men förödande för mänsklighetens uppvaknande. Sverige är faktiskt Framtidens fiende nummer ett genom sin industriella och teknokratiska inriktning. Sosseri och moderaterna är totalt likgiltiga för miljöfrågor och alternativa energiformer.)

Men vänta nu! Tålamod, metodik och precision som grunden till Nobelpris i naturvetenskapliga ämnen (eller en väl genomförd roman). Det här stämmer ju inte alls in på vare sig den progressiva och otåliga Väduren eller den än mer intuitiva och framstegsoptimistiska Skytten! 

Vad himmelen tycks säga oss är att det är HEUREKA-effekten som regerar. Aha-blixtar från klar himmel. Nobelpris ska inte den räkna med som bara sitter och petar pedantiskt utan den som har en andlig öppenhet mot den ÖVERNATURLIGA VERKLIGHETEN. 

Den romerske filosofen Plotinus ärar Elden så att man nästan tror han dyrkar den som en gudomlighet, och den prisbelönta och graciösa Bell-helikopterns uppfinnare, Arthur M. Young, ägnade hela sitt senare liv åt en metafysik som satte ljuset (Elden) i centrum. Se hans magnum opus, The Reflexive Universe.

Samtidigt går det inte att förneka att man kan ha framgång även om man grottar ner sig i de dödas värld. Jesus sade: "Låt de döda begrava sina döda, och följ mig (för en diskussion om livets högre ting)." Ta t.ex. kombinationen av både Merkurius och Saturnus i den lägre naturens tecken Kräftan som gav hela 8 Nobelpris. Här kan man tänka sig att biologin visar framfötterna. Och de behöver inte ha någon andlighet eller egentlig Intelligens alls. Det räcker med att peta runt med hjälp av mikroskop och ordna och arrangera och tänka till lite. 

Man noterar att samma kombination mittemot, i Stenbocken, inte ger värsta många pris alls. Kanske är Stenbocken för rigid, där Kräftan böljar mellan ebb och flod, bygger upp och raserar hypoteser som inte visar sig framkomliga. Stenbocken har svårt att böja nacken och inse sig besegrad.

Åtta "poäng" går även till Saturnus i Skytten och Merkurius i (naturvetenskapligt lagda) Jungfrun. Detta är intressant eftersom indisk astrologi anser att Saturnus kastar en 270-gradersaspekt framåt i zodiaken och således här kontrollerar Merkurius. Förhållandet motsvarar därför Saturnus och Merkurius båda i Kräftan.

Nästa åtta går till ytterligare en kombination i Vatten (biologi) av Saturnus och Merkurius. Skorpionen "böljar" visserligen inte i ebb och flod (apropå förmågan att bryta med felaktiga teser och upprätta nya). Men Skorpionen är ett omvittnat skarpt tecken och jag är inte förvånad att den visar sin bästa sida här. Skönt, eftersom bloggen hittills lyckats påvisa att det klassiska elände som tecknet också står för, har fog för sig (den fallna Månen tydlig bland moderater och mördare, t.ex.).

Och till sist i tabellen hittar vi också en niopoängare, och äntligen får Stenbocken visa att den dock är naturvetenskapens härskare. Men Saturnus i sitt negativa härskarläge behöver en merkurier som är pigg och gränsöverskridande, vilket är exakt vad Merkurius i Skytten är.

Denna Merkurius i Skytten är således involverad i båda de kombinationer som smäller högst för Nobelpriset - människor med en sällsynt förmåga att föra mänskligheten vidare.

Och händelsevis är också Skyttens "naturliga" nionde hus platsen för högre studier (akademiska) samt "förutsättningslös utforskning" - detta som Sveriges många små- och stordjävlar inom högerpolitiken och näringslivet sökt förstöra totalt genom att bestämma om högskolornas inriktning och galna idéer om att ekonomiskt bestraffa studenter som ingen vet om de är morgondagens Einstein, bara för att de väljer "fel" ämnen. 

Den här studien hade t.ex. aldrig blivit till om räknenissarna haft kontrollen över universiteten då undertecknad gick "olönsamma hobbykurser" där. Den sataniska principen är så ond och negativ och utan egna positiva syften att den söker döda och stänga just den väg som kan ta mänskligheten ur den låga mentalitet som t.ex. Svenskt Näringsliv uttrycker.

De här fynden rörande de båda rationella planeterna i gruppen av världens mest ryktbara (praktiska) tänkare visar att andens kraft Elden måste finnas med och t.o.m. läras ut. Materialism är och förblir ett dödens väntrum. Den psykiska nivån är något bättre (som framgår av planeternas gynnsamma möte i Kräftan - det psykiska tecknet).

Varande född i Vågen förundras bloggaren av att Luftelementet inte på något sätt antyds i det här resultatet. Luft som ska föreställa det abstrakta eller teoretiska intellektet. Samtidigt är detta inte nödvändigt. Saturnus är till sin essens LUFT så det är faktiskt den högre rationaliteten vi har haft som utgångspunkt för hela studien. Luft är alltid i någon mån närvarande när man talar om Saturnus - även om den väljer att gå ner sig i den sublunära sfären och intressera sig för livet i gyttjan (Jord och Vatten).


Men varför leder inte alla Saturnus aspekter till Merkurius till prisbelönt rationalitet? Den här tabellen innehåller massor av material för ytterligare funderingar.


Se också den äldre studien av enbart Saturnus i enbart fysikpristagarnas horoskop.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar