Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 1 juni 2018

Ny bok på väg

Fuffens?


Genom att först höfta till en publiceringstid för detta inlägg i syfte att få "kungavärdiga" Regulus i öster och sedan skriva en blänkare om en bok jag just börjat sammanställa, hoppas jag kunna ställa mig in så med ödesmakterna att den här boken blir ett intressant bidrag runt höstens val!

Vet ännu inte om jag kommer att få ihop den i god tid före eller om den kommer efter. Det kan påverka sista kapitlet något... Bokens ämne är dock solklart, det är vårt eget Sverige som ska synas och kommenteras på ett mer sammanhängande sätt än de fläckvisa studier med många upprepningar på bloggen. Betrakta dem som förstudier och den planerade lilla pocketboken som destillatet av flera års vridande och vändande på nationalhoroskopet.

För att locka in skeptiker kommer de första kapitlen att diskutera vetenskapsteori, frågan om vad som egentligen är en myt och om inte vetenskapen själv bär på ett mytomant element. Vi är i det teknokratiska ingenjörslandet Sverige nu och man måste vara medveten om hur miljöskadade vi är. En sådan här bok skulle avfärdas på två sekunder om den inte började med att påminna om hur vårt eget perspektiv är en historisk anomali och troligen kommer att vara övergivet inom hundra år...

Att den här blänkarens ascendenthärskare är Solen själv och Solen f.n. passerar genom den lilla tankens tecken, Oxen (men i mäktiga 10e huset) ger bilden av en "stridsskrift". Detta stämmer och stärks också av att Fienden (6e huset) har placerat sin krigare Mars i försåtligt bakhåll och 210 graders attack mot ascendenten. 

Jag hann inte mer än besluta om att åderlåta mitt sparkonto för att skriva den här boken hellre än fortsätta söka jobb på en kollapsad svensk arbetsmarknad där ingen efter fyrtio längre är välkommen, förrän lappar i husentrén anslogs om en ny serie ROT-ombyggnader med dånande bilning i höghusets betong. Det var som om Sveriges alla demoner strömmade till för att söka stoppa bokens tillkomst, men jag ger mig inte! Den ska bli verklighet om jag så tvingas färdigställa den med hörlurar på och musik på högsta volym! 

(Se om ROT-helvetet och flerfastighetshus i innerstan som blivit rena undantagstillståndet en stor del av året därför att folk i "bostadskarriären" flyttar in och ut som galna och i onödiga upprustningar skapar andra en rundgång av komfortsänkande buller - och sig själva också när nästa gäng upprustningar sätter igång...)

Det är med anledning av boken nästan allt material om "svenskhet" försvunnit från bloggen, undantaget en handfull av de allra äldsta texterna. Minst 200 inlägg ska kokas ner till en riktigt intressant bok på 200-300 sidor om vårt land i denna tid. Den boken ska du kunna ta fram igen på din ålders höst, minnas och skaka på huvudet åt hur förvirrat och visionslöst Sverige faktiskt var vid denna tid i historien... Den kommer naturligtvis inte att likna något annat som skrivs om Sverige. Det ges ut alldeles för många viktiga men trista böcker med ändlös sifferexercis och resonemang om nationens tillstånd. Nu är det dags att gå på djupet och studera de djuppsykologiska motiv som - på gott och ont - resulterar i en svensk "nationalsjäl" av vårt moderna snitt.

*****


Eftersom idén om en blänkare för boken dök upp för några dagar sedan låg Tiden i stora drag fixerad. Bloggaren upplever t.ex. under 2½ år sin "Saturnusretur" tillbaka till födelseläget i Skytten, den stora utblickens tecken. Saturnus är en formaliserare så det passar bra att sammanfatta och koncentrera en vision vid denna tid i livet... 

Naturligtvis är det en lustig slump att sinnets Måne råkar ansluta till Saturnus just denna dag jag knystar om den kommande boken. Månen och Saturnus står opposit - båda granskar varandra - i mitt födelsehoroskop. Saturnus som symbol för makthavare och Månen som de ansiktslösa undersåtarnas signum rimmar också väl med bokens tema... 

Dessutom ser inte den ömsesidiga receptionen mellan härskarna till bokstavstroende realisten Oxen och fritänkande Tvillingarna helt oäven ut. Och häri ligger kanske bokens djupaste avsikt: att luckra upp den hårdtrampade svenska jorden (Oxen), den tankemässiga habitueringen, via den merkuriala skrivpennan. 

Men även i den ömsesidiga receptionen syns tecken på textens karaktär av "stridsskrift", Venus i den obundna Tvillingarna indikerar att inställningen till nationalhoroskopet inte är av det fursteslickande och inställsamma slaget. Dock ska dess goda sidor komma till sin rätt i nyskriven text. På bloggen har udden ofta varit riktad mot dåliga makthavare och ledarnaturer. Nu ska ett samlat grepp sättas på pränt.

8 kommentarer:

 1. Äntligen - en bok på svenska! Det var det jag skrev redan inför den första boken - att du borde ge ut den på svenska istället - lättare att nå ut och mindre risk att drunkna i den enorma globala anglofona bokfloden.

  Angående det som står om skeptiker, vetenskapsteori och att vi är 'miljöskadade' så läste jag idag i DN en nyhet om att en genetik förändring ligger bakom att människan har en så stor hjärna - "tre gånger större än man annars skulle förvänta sig av ett djur av vår storlek" som DN skriver. Det uppstod tre nya gener, s k genduplikation - ett misstag i arvsmassan, som DN beskriver det. Då skulle jag vilja fråga: Kan man verkligen veta att genduplikationen uppstod av misstag? Är det verkligen vetenskapligt bevisat? Svaret är naturligtvis nej. Det är frågan om en gissning, ett antagande, ett "försanthållande" som religiös tro brukar kallas för av skeptiker. Att människan skulle ha blivit människan, med allt vad det innebär, förutsätts alltså vara ett naturens misstag, inget annat.
  Det är inte frågan om att jag betvivlar genernas betydelse, och att det förekommit mutationer av olika slag, frågan är _varför_ detta skedde. Men den frågan är helt borttagen från allt som skrivs från vetenskapligt håll om hur t ex människan uppstod. Det förutsätts bara vara en slump eller ett misstag, punkt. Men den synen är bara tro och inget annat. Vetenskapstro.

  SvaraRadera
 2. Tänkte faktiskt på just LH angående möjligheter att nå ut med boken :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul, två ex sålda!

   Bara en bråkdel av utgifterna ur egen ficka som plöjdes ner i den första kom tillbaka (förvisso som en ren övningsuppgift), så jo Susanne, du har rätt. Man ska gräva där man står och för de närmaste först.

   Världen kan alltid erövras i ett annat liv (om man har den hågen då) :-)

   Radera
  2. PS. DN-grejen var intressant och frågan också. Jag överväger att inkludera ett litet stycke i boken som visar att ateistiska astrofysikern Stephen Hawking är sjukligt hajpad i Väst och att samma matematik som låter denna gren tala om svarta hål också kan spegelvändas och beskriva vita hål. Men nu är det inte längre en "händelsehorisont" som suger i sig allt som kommer för nära utan en omvänd process, varur hela skapelser springer fram, fixa och färdiga!

   Det går därför att på matematisk grund argumentera för KREATIV, INTELLIGENT DESIGN - kompletta skapelser springer fram ur ett vitt hål (och utlevda kapitel dras in i svarta hål i ett universum som i sig är evigt, just som de gamla grekerna hävdade). Resonemanget gäller naturligtvis även för biologin, där vetenskapen står inför smäleken att inse att evolutionär darwinism är rent trams. (Nyckelord från molekylärbiologin: "irreducibel komplexitet", dessa miniatyrvärldar förutsätter en underliggande "planläggning" en klockmakaren som lanserar livsformerna precis som de i föregående stadium färdigställts på ritbordet - det den här bloggen kallat "övervåningen" av Eld och Luft bortom den manifesta naturen (Vatten och Jord).

   Radera
 3. https://blogging.com/create-ebook/

  SvaraRadera
 4. https://go.designrr.io/homepage18813464

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.