Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 2 maj 2018

Svenska staten djupt rotad i "helvetet"
SvD blixtbelyser (åtminstone för mig) svenska statens behandling av samerna genom att sätta frågan i ett internationellt perspektiv. Texten antyder att det är ren och skär girighet - exploatering av naturtillgångar - som driver svenska politiker till detta svineri mot landets urbefolkning. Tänk Mikael "Brunkol" Damberg och ni har urtypen för en räknenisse som skulle sälja sin mor om den nyttige idioten kunde dra in några miljoner ytterligare till statskassan. Vissa har helt enkelt inte blick för det fulla perspektivet.

Sveriges beteende är en internationell skam, inte bara mot äldre på arbetsmarknaden (helt körda) och mot invandrare som aldrig släpps in i det svenskarna kallar "gemenskap" (det är privatism och isolationism). Nu inser jag hur även samerna är en minoritet som drabbas av de sämsta sidorna med den Volkseele, den folksjäl som går att utläsa ur vårt nationalhoroskop.

Kartans sol- och månplacering har kommenterats många gånger men vad om tionde huset i bemärkelsen Staten? Har svenska folket en representation som vill stort och gott eller ska även nationalhoroskopet avslöja verklighetens penningfixerade sunkighet?

Minns att det går att definiera ett nationalhoroskop på mer än ett sätt och här blir astrologin fånigt pragmatisk - man tager vad man haver. Dåvarande astrologen Stefan Stenudd hittade ett klubbslag för Regeringsformen sent på eftermiddagen den 27 februari 1974. Men nationalhoroskop ställs i allmänhet för tidpunkten för kungörandet och jag valde den 28/2 - datumet på det officiella dokumentet, och så lämpligen midnattstimman för vår problematiska Vågen-persona, det faktum att Sverige gärna signalerar jämlikhet och rättvisetänkande ut mot omvärlden, men sedan beter sig som en självisk, nyrik skitstövel som söker göra lumpen kommers av precis allt. 

Fattigsvensken rakar och skrapar som en slags inre vålnad i den svenska folksjälen - vi är fångade i en diffus materialistisk mardröm som ingen blir lycklig av att söka följa till dess yttersta konsekvens (så ruskig att jag inte vill tala om den här).


Svenska staten (10e huset), en rättsvidrig egoist
med småaktig girighet som dominant karaktärsdrag


Även om orden ovan bokstavligen var tagna ur tomma luften - jag skrev dem och gjorde bildmontaget överst innan jag ritat ut kartan med betoning på det 10e huset - så visar de sig stämma. Det är den passionerade närighetens tecken Kräftan som tillfälligt äger tionde huset i Sverigehoroskopet och hur illa det är när den låga Näringssjälen/Vattenelementet (marknaden!) tillåts sköta hela rikets angelägenheter, det ser man nu, då alltfler företag imiterar Volvos vidrighet (jag tror de var först) och beskriver sina produkter som Made BY Sweden. Så Sverige är inte längre ett land utan bara beteckningen på ett bolag eller en fabrikör? Denna språkliga vidrighet som avslöjar allt som är fel med landet, bekräftas till fullo av Kräftan i tionde.

Men skulle inte det innebära att alla födda med jämlikhetsviljans Våg i öster var olämpliga för maktpositioner? Ja och nej, och nu kommer det intrikata med just Sverigehoroskopet: tiondehusets tillfälliga ägare är en irrationella begärsplaneten Månen, den kortsiktiga som enbart ser till sina egna nyckfullt skiftande behov. Den svenska staten inger inte stabilitet i nationalhoroskopet från 1974 och som stickprov på nationens tillstånd då tyder det på att något var på väg att gå riktigt fel redan då, om man - och detta skiljer en Vågascendent från en annan - granskar Månens beteende i horoskopet.

Men kan minnas Sveriges mutaffär, Boforsaffären, tidigt åttiotal - Sverige lade naturligtvis ner förundersökningen eftersom den inbegrep, just det, svenska staten som kan ses i nationalhoroskopets tionde hus VIA Månen och dess disponent.

https://www.expressen.se/nyheter/cia-dokument-visar-nya-uppgifter-om-bofors/

Vi är med andra ord tillbaka till den låga delen av folksjälen, Månen, som jag ägnade så många inlägg innan jag för några år sedan började diskutera den "högre" delen (Solen) som i detta fall är krämare som låter sig korrumperas av drömmar om stor rikedom och ledarskap. Åtskilliga inlägg de senaste 2-3 åren har varit omtag på den horribla historien om Sverigehoroskopets femte hus för ledarskap och kreativitet - och etablissemangets vilja att expandera ut på den internationella arenan och bli en "big shot". 

Det är därför svenskarna är makalösa horor för pengarna och exporterar precis vad som helst, bara det ger stålar. För dessa är de enda termer den här sjukliga nationalsjälen svarar på och förklaringen till att folket i generation efter generation bänkat sig framför spel & dobbelprogram där man kan vinna en årsförbrukning fönsterputs eller t.o.m. en ny bil. Nu visar det sig att samma Fattigsvenska anda också dominerar vårt tionde hus för staten och vår maktapparat. Sannerligen om inte kartan från 1974 redan andas av tidsstudiemän och New Public Management. Den svårt högervridne och marknadsdyrkande Stefan Löfven är inte ett olycksfall i arbetet utan snarare en naturlig följd av det systemfel som redan syns i det här horoskopet från Olof Palmes tid.

Att Månen är en egoist i Väduren är ibland besvärande, ibland inte. I nationalhoroskopet ser man den allra värsta typen eftersom disponenten Mars står infrusen i helvetet (8e huset, vars port - Hades port - tecknas av motsatta 2a huset). Åttonde sektorn betecknar i största allmänhet dålig karma som delvis bränns bort i dödsriket men som sedan måste mötas också i en senare återfödelse - om man nu inte med filosofen Platon ser dödsriket som en metafor för vår egen värld. Månen i egocentriskt läge styrd av en mat- och penningfixerad Mars-Oxe i helvetet - här är fattigsvensken i ett nötskal. Och samma berättelse om en omoralisk och låg skit blir alltså nationalhoroskopets dom över hur Sveriges folk valt att låta sig representeras av regering och sin statsbildning!

Sverige är befolkad av själar som övergav Gud och som tack för det finner sig bygga sig ett alldeles eget helvete där de rika kommer att plocka dem levande under skrik och tandagnisslan.

Det här nationalhoroskopet kommer på sikt att leda fram till fullskaligt inbördeskrig och det finns ingen levande människa som kan hindra detta. Processen är oundviklig och ingen opinion kommer att kunna bildas eftersom ägarförhållandena sedan början varit vad de är i landet. Sverige styr ingenting utan utgör bara en mörk fläck på den världskarta alla i andevärlden är fullt medvetna om.

Naturligtvis hänger Sverigehoroskopets tionde hus nära samman med åttonde dödshuset och krigets Mars. Vi lever ännu på fornstora krigardagar men har nu exporten av mord och brutalitet som en enastående inkomstkälla. Samerna får ursäkta men deras problem är bara en del i beteendemönstret hos ett förfärande omedvetet monster.Tillägg

"Staten och kapitalet sitter i samma båt."  Truismen bekräftas genom att placera Svenska Freds & Skiljedomsföreningens polisanmälan mot Bofors för olovlig vapenexport som en yttre krets kring nationalhoroskopet:Wikipedia uppger under Boforsaffären inte vilken dag i maj det rörde sig om, men 1a maj och två veckor fram ger en mycket lämplig Sol - spotlight - på samma väduriska egoism jag just kommenterat. 

Och vad om att den rättrådiga Saturnus just passerar Sveriges Våg (freds-) ascendent och frågar hur det egentligen står till med dubbelmoralen? 

Detta är ett slående exempel på att Sideriska siktet resonerar utifrån ett FUNGERANDE Sverigehoroskop! Tyvärr har jag inte memorerat vilka de andra större milstolpar jag upptäckt som alla vittnar om att Vågascendenten är korrekt (tror någon av dem inbegrep EU-frågan).

SvD ger också ett andra exempel på Sveriges haveri. Statliga Telias krypande inför en jätte som Facebook och beteende mot den befolkning som totalt lurats in i mobilberoende är nattsvart läsning! Fursteslickaren Löfven fladdrade just för min inre blick - det är exakt så här ryggradslösa svenskarna blir när det luktar pengar och makt. 

Vi är sketna fattighjon djupt in i själen och detta för att Eliten funnit det lämpligt att hålla nationens bildningsnivå på just så låg nivå eller så teknokratiskt specialiserad att vi inte helt tappat förmågan att knyta vår egna skosnören men väl förlorat förmågan att se Elitens ränker för att konsolidera och öka avståndet till det återigen framväxande trälsamhället.

4 kommentarer:

 1. Jag har nog aldrig läst något så träffsäkert.Belysande beskrivning av tragiken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, anslutningen till floskeln "demokrati" som piskas fram just före varje val har väl aldrig varit så till intet förpliktande som i denna tid...

   Radera
 2. En text av en annan bloggare. "De grävde för djupt och släppte loss girigheten, det allra sämsta hos människan ur de bojor som begränsade egennyttigheten. Så beskrevs vår befolkning i sagan om Ringen. Detta därför att malmavtalen med Tyskland skrevs redan innan man ”skaffat”sig kontrollen över gruvorna, medan man fortfarande i princip bara kontrollerade gruvarbetarna genom fackföreningarna och Kreuger skulle ju inte sålt en enda sten till krigsindustrin, avtalen är ju samtida med Hjalmar Schachts och Wilhelm Fricks fyra-årsplaner, där ytterligare en del av grunden skapades genom Boforsbolaget. Ur Nürnberg:

  “For the period of transition from 1919 up to rearmament, A. K. [Krupp] had undertaken various tasks, in order to keep up the Company’s activity in the field of artillery, in the sense of observing activities in that field in the rest of the world (relation: BOFORS) and then also for the production of artillery material, within and to a certain extent also beyond, the limitation established by the peace dictate”

  Hitler själv hade ingenting med realpolitiska planer att skaffa, ur mer än i”windowdressing” perspektivet förrän långt senare och möjligen efter 1933. Hjalmar Schacht och Wilhelm Frick hade gjort planerna tillsammans med Montague Norman Ring (BoE) och de var redan från anpassade för Versailles systemets kollaps, samtidigt som Tyska bankväsendet byggdes upp.

  Samtidigt som det Tyska Moratoriet upprättades, så arrangerades lånen från Frankrike, där den Svenska staten och Wallenberg kunde köpa de nämnda gruvorna 50/50, lånet var det Tyska guld som Wallenberg via styrkommittéerna ordnat som enda krigsskadeståndsbetalning från Tyskland åt de allierade, alltså till Frankrike.

  År 1931-34 så var Marcus Laurentius Wallenberg ordförande i den skiljedomstolen som behandlade korta Tyska krediter vid upprättandet av det tyska Moratoriet, eller ackordet i nutida benämning, som upprättades i juni 1932 i Lausanne. Efter lustigt nog strax efter att både Ivar Kreuger och Aristide Briand hade gått för att vila i frid...Vari en avgörande insats alltså var att se till att de Tyska skulderna till Frankrike återbetalades först. Ja och förresten så hade ju också Japans premiärminister Inukai just blivit mördad han också...tänk att just Japa och Tykland blev axelmakter, utan att det berodde på någonting..Tur var det ju för IG Farben hur som helst och tur är ju när omständigheter kommer till...

  Och hur löstes detta då, jo genom att de ”värdelösa” Kreuger papper som så "vänligt" inlösts från allmänheten till mycket reducerad kurs, kvittades mot Kreugerkonkursens fordringar på Frankrike. Där köptes bra pengar för dåliga, inte sant?

  Kanske är vår nordiska själ fortfarande alltför danad av generationer under ett liv i knapphet och kyla, så att vi liksom arktiska rovdjur, som gärna dödar för att spara till senare, inte klarar av överutbudet utan att hänge oss åt frosseri och själsliga excesser som vi egentligen inte klarar av att hantera.

  Nordens köpmän från Venedig skaldade en gång Karl Gerhard, hans tanke bakom detta är numerande generande uppenbar."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ett djupt spadtag i historien där, tack!

   Ev. låter det sig bättre korreleras med det föregående Sverigehoroskopet (1809) och dess intressanta koppling till citatets del om ägandet av gruvarbetarna (Solen-i-Oxen afflikterad av den s.k. Satansstjärnan Algol).

   http://siderisk.blogspot.se/search/label/Sveriges%20horoskop%201809

   Jag läste med intresse det här långa citatet som kräver full uppmärksamhet för dess kontextualisering för dem som likt mig inte redan är väl insatt i Sveriges historia (några trådar blev hängande i luften, även om mycket i citatet gick att levandegöra).

   Eftersom Satansstjärnans (alt. symbol för Underjord/materialism) attack har flyttat sig från Solen till Månen mellan horoskopen för de två Regeringsformerna, ses astrologiskt en längre kontinuitet som dock gör det här spadtaget ytterst relevant, särskilt som det visar sig att det gällande nationalhoroskopet har ett 10e makthus som just återknyter till Oxen - råvaror och arbetsoxarna - och så den sataniska infektionen från Algol som förnekar svenska folket allt annat än ett lågpannat nyttotänkande. Det är mental inavel av sällan skådat slag över mer än två århundraden som dessa två nationalhoroskop mellan sig tecknar.

   Som jag skrev i ett äldre inlägg om 1809 års Sverigehoroskop, var sinnebilden för en enkla medborgaren (Månen i Fiskarna) faktiskt mer sympatisk då, så långvarig exponering för materialismen (Satan/Jordelementet) har onekligen beklagliga konsekvenser för folksjälens vitalitet.

   De avslutande tankarna om excesser och frosseri gäller inte det nuvarande nationalhoroskopets folkliga sida, utan enbart den mer välbeställda sidan av populationen, som kan beskrivas av Solen, överflödets Jupiter, och handelsmannen Merkurius i 5e huset som en särskilt population inom folket. Denna privilegierade grupp (säg 10% eller fler om man räknar in alla som stormar in till storstäderna) står i bjärt kontrast till horoskopets månhalva för den välbekanta dikotomi stad/land som nyss fick nya synonymer i DN:

   https://www.dn.se/nyheter/ewa-stenberg-partierna-pluggar-en-ny-politisk-geografilaxa/

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.