Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 25 februari 2018

Queer-individens somatiska karmaHawaiianska kvinnan Tracy var inte nöjd med sin
kropp i detta liv. Lät remejka sig till Thomas "Skönhet"
(Beatie = beauty)! Foto från Stockholm Pridefestival 2011.SvD:s Ivar Arpi kommenterar dröjsamt och ytterst återhållsamt rabaldret i homokretsar (så mediamässigt!) sedan journalisten Kajsa Ekis Ekman haft oförskämdheten att fråga var kön egentligen är för något om vem som helst kan fantisera ihop sin egen identitet och krävda samhällets godkännande för att man över en natt förvandlat sig till en Enhörning.

Debaclet gav den här bloggen tillfälle till två astrologiska studier i HBT-frågan och som, tror jag, är en av de bättre i argumentet för att antikens kloka människor hittat en sanning som väst sedan dess återigen tappat bort: det finns en naturlig ordning som också innebär tillfälliga avvikelser från densamma. Dessa förbannelsens tider är på ett sätt naturliga eftersom planeternas formationer är deterministiska och lagbundna, men ur ett annat perspektiv djupt onormala. Turligen har hinduismen själavandringsläran som en stödhypotes för vilka otursförföljda själar som väljer att återfödas när himmelen tecknar generalknas.

När Arpi för Honolulu-födda kvinnan Tracy LaGondino på tal och nämner att hon efter förvandling till man nu har burit tre barn är en liten granskning av hennes horoskop helt nödvändig eftersom klockslaget är A-rankat i AstroDatabank.

Det räcker med en snabb blick för att repetera en formulering jag använde i samband med någon kvinna som var född med "extra allt" på sin insida - dubbleringar av inre organ. Båda dessa fall måste väl kunna kalla "somatiseringen av karma". Bloggen formulerade tidigt en hypotes som naturligtvis är föga populär i en sekulär och materialistisk kultur där "synd" inte längre existerar, där himmelen inte längre existera och där människan inte har någon själ utan bara är ett stycke kropp som av en evolutionär slump råkat bli medveten ("levande")... 

Men min tanke med den antika - och kompletta - världsbilden är ju att Eld-Luft-Vatten-Jord representerar ett gradvis nedsjunkande från gudomlig fullhet till en ynka liten avskuren köttslamsa som vi håller så hårt om och vårdar som vår egen kropp. Kristendomen har alltid spelat med i det här falsariet som i modern tid givit en patologisk kropps- och fitnesskultur i de länder som kan skryta med att ha gjort sina befolkningar till närmast själsdöda materialister, arbetande råttor i ett ekorrhjul. Denna ytterligt låga medvetandenivå kallade de egyptiska gnostikerna (religiösa kvasifilosofer) för 2000 år sedan "hyliker" - "köttmänniskor" utan verkligt medvetande.

När inte en syndande själ längre har medveten kontakt med det gudomliga, dvs. när samvetets röst tystnat, då kommer effekten som psykisk sjukdom. När inte ens detta förslår blir karman än starkare och tar sig kroppslig gestalt genom att själva det kroppsliga fordonet högljutt signalerar problematik. Detta resonemang stämmer på pricken med kartan för Tracy-som-blev-Thomas, med det tillägget att den här själen egenmäktigt bestämde sig för att ändra kroppen för att slippa signalerna på att det fanns något att lära sig under ett liv i en kvinnlig kropp. Som synes här nedan är det mycket riktigt en död mans vålnad som kontrollerade flickebarnet Tracy och som med ett barns trotsighet insisterade på att få leva vidare. 

Astrologin tycks faktiskt kunna beskriva hur demonisk besatthet ser ut, och att vissa nyfödda barn är besatta redan från födelsen - de har dragit på sig en andra andevarelse "på vägen ned" mot återfödelse. Alternativet till den lär tydningen är enligt Occams princip kanske att föredra: flickebarnet Tracys nyfödda kropp, varslar horoskopets onda 8e korruptions- och dödshus, tog av en själ som tidigare innebott i en pojkes eller ung mans kropp, men som dog en tidig död och nu ville leva vidare via den manliga identitet själen i det livet redan hade hunnit etablera. 

Allt detta utläst från manlighetens Mars i barnets (eller det unga sinnets) tecken Väduren i 8e huset som tecknar generell dålig karma eller "oavslutade affärer" som nu ligger "på andra sidan" och påverkar individen i hans/hennes nuvarande liv. Ett befolkat 8e indikerar dålig karma som håller på att "brännas" i detta liv... Den hinduiska astrologin har visserligen färre aspekter än den västerländska men man kan notera hur Olyckan (Mars) står effektivt isolerad i 8e utan någon planet att kasta sin infernaliska vrede över. Indisk astrologi lär dock ut att planeterna också aspekterar husen, så förutom att göra rollen som "odöd" i 8e angrips även Moderskapets arketyp Kräftan i 11e idealhuset (så djupt signifikativt, givet vad vi här har att göra med!),  balanssinnets Vågen i 2a huset, samt intellektets 3e hus som för Jungfruascendenten paradoxalt nog alltid befolkas av ett Vattentecken, trots att intellektet per definition hör hemma i den högre, noetiska Luftvärlden enligt gammal tanke. Särskilt 3e huset för "vett" är således remarkabelt illa åtgånget när dess härskare är inburad i 8e och därifrån attackerar förståndet! Vettlös är ett ord som kommer för mig...

Vad den "somatiska" Jungfruascendenten gör är att krympa universum till ett minimum och inta ett naturalistiskt perspektiv på intellektet - via Skorpionens förgiftade Vatten är intellektet bara en biokemisk soppa och har dessutom en negativ disposition. Jungfrun och Skorpionen tillsammans kan bli den värsta nej-sägare som står att finnas. På den positiva sidan nej-sägare för att "rädda miljön" men i det här fallet uppenbarligen ett rungande och gnälligt "nej tack" till den nya kropp naturen hade preparerat åt den här själen. Tredje "medvetna" intellektshuset ägs som synes och styrs av ett dött, bråkigt gossebarn på andra sidan, i 8e dödshuset!"Karmans somatisering" ses allmänt genom att horoskopet är påfallande  somatiskt, dvs. tungt nedtryckt i Jordelementet, samtidigt som den aggressiva manligheten, som sagt, ligger på den "döda sidan" och därför inte direkt kan påverka den nya kroppsliga verkligheten ("Jord-Jungfrun").

Särskilt intressant är det 5e huset vars "goda karma" kan jämföras med 8e husets komposthög. Redan första inlägget om den viktiga hinduiska termen purva punya (ung. "tidigare liv-kredd") - det handlade om ett kidnappningsoffer - beskrev "brusten god karma". Detsamma gäller här. Vi har därför två hus knutna till karma som fungerar skadligt för individens förmåga att fungera väl i detta liv. Det, om något, ser ut att bekräfta att det finns något sånt som "payback time". Jag har tidigare kommenterat HBT-fenomenet som att det knappast är ett liv man får för sina goda gärningars skull, det är snarast att uppfatta som en knäpp på näsan från ödet och en uppmaning att uppmärksamt leva sitt nya liv i "fel" kropp och lära sig det som nu finns att lära sig ur detta perspektiv. Sekulära samhällen skadar nu den kosmiska ordningen genom att okeja precis alla avvikande yttringar så att sede- och normlöshet sprider sig som cancer genom samhällskroppen.

Tracy-Thomas "söndriga karma" ses chockerande tydligt i det som vanligen är den goda lyckans hus. Här finns visserligen identitetsmarkören Solen som känner sig som hemma i det 5e huset för naturligt ledarskap. Härnäst i huset kommer kvinnans planet Venus, som är "en verksam välgörare" till skillnad från Solen. Den senare är indifferent eller neutral till ett liv under Jungfruns tecken, som en slav, tjänare eller en som arbetar för profit eller kanske bara sin överlevnad. Andesjälen (Solen) har varken ett bu eller bä för en inkarnation under det temat. 

Det välfyllda 5e huset antyder via Jordelementet att medvetenheten sjunkit ned till den rent praktiska orienteringen, men "purva punya" antyder att här bör finnas stor talang för det praktiska. 

För att inte hamna i alltför mycket detalj avstår jag från att kommentera den något avtändande placeringen för 5e husets ägare i det makthungrande 10e huset tillsammans med självbestraffningens eller självstympningens demon Ketu - här uppenbarligen synonym med rollen som könsbytarnas affischflicka, "vi som vägrade acceptera den FORM Fader Saturnus, formgivaren, gav oss - det är Ketu som håller Saturnus för intet.

Merkurius i femte är naturligtvis en bra placering för en intellektualitet som förmår uttrycka sig på ett kreativt/praktiskt sätt och som står i nära kontakt med den välgörande kvinnoplaneten Venus. 

Så var finns då den "trasiga karman"? Allt hittills ser ju ut som en person med många järn i elden, en riktig hantverkare! Jo, problemet är den planet som återstår, och som inte bara hunnit längst genom huset utan är hela horoskopets ultimata placering. Jupiter i 26e graden blir därför den viktiga hinduiska atma karaka - signifikatorn för andesjälens strävan eller åtrå! 

Minns nu att femte är ett av horoskopets bästa hus, huset för individens egen identitet, dess individuella dharma eller det den måste göra för att vara sig själv trogen. Problemet är bara att Jungfrun är just det tecken som likt skomakaren ombeds förbli vid sin läst och INTE grena ut på det sätt som den expansiva Jupiter är känd för. Jupiter blir en VERKSAM ILLGÄRNINGSMAN för Jungfrun som är satt att sköta detaljpysslet men inte störa Fader Saturnus all-omfattande plan.

Läsaren förstår nu att vi är på väg mot ren katastrof när själens åtrå just går mot det som kommer att skada den nyfödda flickkroppen allra värst. Här är då minst en tredje nyckel till könsbytet som visserligen visar att Tracykroppens odöda inre pojk-man tagit över som när en ond ande besätter en människa, men ändå låter så mycket av den ursprungliga Tracy leva kvar att hon får föda barn - i dagsläget tre stycken. Situationen är pervers bortom ord.

Ivar Arpi gör rätt i att inte kommentera debaclet. Fallet Tracy/Thomas talar för sig själv. Närmare ren och skär galenskap kommer man inte och det sekulära väst har ingenting att komma med förutom mer och mer permissivitet. Varje tanke på en högre världsordning (dharma, naturliga ordningen, universell morallag) skulle ju kunna inskränkta den låga Vegetativa Näringssjälens girighet. Marknaden tjänar ju grova pengar på att splittra upp mänskligheten i ytterligare kön och sedan skapa produkter - naturligtvis har onda Stater inget emot ytterligare kön, ju fler ju bättre, det ger extra klirr i statskassan. (Se även SvD om Alice Bah Kuhnkes olyckliga formulering i ett regeringsdirektiv om kultur som inkluderar alla femtioelva kön.)

I samband med de här hbt-inläggen (så viktiga i Sverige, Djävulens egen tummelplats), repeterar jag monotont att hypnosterapi troligen är det bästa för att reparera själar i spinn, sådana som Tracy-Thomas. Om inte annat kanske Djupnivån kan öppna människan för insikten att alla människor är MÅNGA-I-EN, och att den som lär sig leva med sin fulla rikedom slipper den patetiska och säkert smärtsamma hang-up som tycks ha drabbat queer-människorna.PS. "Sjävstympningens demon Ketu". Detta är en tolkning där Ketu färgas pga. näriheten till Liemannen/Saturnus. När Ketu är starkt uppbackad ger den istället psykologisk indifferens, man gör inget stort nummer av det man är eller förmår. Draksvansen skulle t.o.m. kunna teckna ödmjukhet i dessa fall. Men Tracy-Thomas Saturnus-Ketu är uppenbarligen en som söker uppmärksamhet som en självstympare - 10e huset knappast är de rodnande panelhönornas plats...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.