Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 februari 2018

Luft- och Vatenstörningen som hon-djävul (kändisadvokaten)Med spöklik synkronisering till den här bloggen kommer nyheten om ett disciplinärende mot advokaten Elisabeth Massi Fritz, vars företag kvinnor lämnar i mängd pga. hennes föregivet vidriga beteende (Expr).

Synkroniseringen ligger i det att jag just avslutat två studier (ett och två) av homosexuella, lesbianer och transfigurer och studierna tycks bekräfta att den sliriga kontakten mellan astrologins Luft och Vatten sammanfaller med sociala problem eller identifikationsproblem som i HBT-fallet innebär svårigheten att se sig själv som medlem av sin grupp eller sitt kön, biologisk man eller biologisk kvinna.

Det är i Luft konceptionerna befinner sig, medan Vatten representerar den lägre biologiska verkligheten som har till uppgift att återskapa "blåkartan" eller ritningen för det ekipage som själen sedan befolkar för en tid på jorden som människa. När Luft och Vatten inte samverkar uppstår ett fenomenalt fuskbygge där ingenting verkar fungera normalt och där efterrationaliseringar (tre, fyra, femtioelva sorters kön!) står som spön i backen. 

Kajsa Ekis Ekman fick utstå en repressalie för att försynt ha frågat om det ändå inte är något fel i den här driften mot total upplösning av all ordning, och mina astrologiska stickprov bekräftar helt att HBT representerar en avvikelse av typen verklighetsförnekelse.
Och se nu Elisabeth Massi Fritz horoskop, lika stört när man ritar det ur perspektiv av sinnet (Månen) som ur den intelligenta och handlingskraftiga Solen. Här finns ytterst problematiska "dissociationer" mellan Luft och Vatten. Värst för de kvinnliga advokater som råkat sätta sin fot på hennes kontor är nog chefens sinnelagsascendent - Månen i Vattenbäraren - där psyket inte alls förmår hålla inne och bära det affekterade Vattnet - utan tvärtom gör varje annan sårbar kvinna till sin fiende: Solen i Kräftan hamnar i 6e olycks- och fiendehuset. 

Det betyder också att Massi Fritz ser med fientlig blick på sin egen identitet (Solen) och mycket möjligt skulle kunna vara en garderobslesbian som istället för att älska sin egen sort hatar och betrampar den. Mycket märkligt med tanke på att kvinnan tar sig an just fall av kvinnor i nöd. Det verkar vara ett riktigt dr Jekyll och mr Hyde-horoskop, detta...

Den här kartan närmar sig Lady Gagas horoskop (taggat hela sex gånger). Den artisten har, om jag minns rätt, hela tre fall av dissociation på födelsehimlen, och kvinnan led av oförmåga att sova och jag vet inte allt. Hon föreföll vara så kluven av en djup identitetsstörning att slaskmedierna t.o.m. ägnade sig åt frågan om hon hade en penis! 

Problemet med Luft och Vatten i interaktion är ofta att individerna är snabbtänkta och spinner sin väv av lögner så fort att folk inte hinner diskutera med dem. Subtilt feltolkar eller flyttar de fokus i den pågående diskussionen så att man bara blir trött. (Det låter som om bloggaren upplevt den här typen av rättshaverist och det stämmer. Ändå var inte Luft/Vatten-slirigheten det horoskopets mest markanta störning, där fanns också rejäla konfrontationer mellan de oförenliga Jord och Eld.)

Advokatens horoskop påminner om hur komplicerad astrologin är och hur stort förarbete som krävs för att utforska den via kvantitativ studie. Studien av HBT-fenomenet ur "dissociationssyndromet" perspektiv startade ju med en fånigt enkel och lättfattlig Marsattack i könsdriftens Skorpion som aggressivt riktades mot Vattenbäraren, dvs symbolen för en klass eller kategori individer. 

Granskar man Massi Fritz karta är den betydligt mer komplicerad i uppbyggnaden än det jag studerade. Här har vi t.ex. psyket/Månen i kategoriska Luftelementet medan psykets ägare Saturnus själv står i kategorisammanbrottens tecken Fiskarna! Fiskarna, i sin tur, har en härskare (välviljans Jupiter) som hamnat i 6e olycks- och fiendehuset med sin planetära vän Solen. 

Dessa placeringar kan visserligen tolkas som att personen i sitt sinne på något sätt empatiserar med dem som blivit offer för övergrepp (gränsdragaren och restriktionens Saturnus halkat ner i kaotiska Vatten). Men frågan om advokatens igen självinsikt antyder en chockerande blockering eftersom det just skissade bråddjupet blockerar hennes Sol och Måne från den internkommunikation som är nödvändig för att en människa ska känna sig själv väl. Mer än troligt är kvinnan - likt Lady Gaga - konstruerad av lager efter lager av självlögn!

Kallet till juridik är tydligt genom 9e huset för lagen och husägaren Venus som åtminstone i sinnelagskartan är prominent i ett hörnhus (och dessutom väver sig in i det egna sinnelaget via opposition).

Väljer man istället en solascendent ramklar Månen in i 8e korruptions- och dödshuset, en placering känd för att ge en hon-djävul eller ett förskräckligt dåligt humör! Solen gasar på och är helt omedveten om hur den ter sig eftersom spegeln (Månen) är undanställd.

En annan intressant infallsvinkel är zodiaktecknens egen symbolik: Vattenbäraren representerar en all-inkluderande och rationell utblick, Kräftan raka motsatsen i dess emotionella och empatiska kärlek till en enskild liten klan, ett litet biologiskt utsnitt. Kajsa Ekis Ekman med Solen i Kräftan illustrerar tydligt detta med sin ensidiga kärlek till Grekland eller för den delen upptagenheten av sitt eget kvinnliga kön. När Massi Fritz huserar både det stora och det lilla i samma karta men där kopplingarna mellan Sol och Måne är avskurna, då kan det blir hur underliga effekter som helst. För detta problem med bl.a. att uppfatta magnitud, finns ett gammalt talesätt: sila mygg och svälja kameler...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.