Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 5 februari 2018

Kungastjärnan Regulus och den kognitiva kraften


Herkules dräper lejonet vid Nemea,
italiensk brons, 1500-talet

Apropå föregående inlägg [detta, från 21/1, blev liggande...] om trollfabriken DN där hjärnorna går lika varma i jakten efter att bra "spinn" på nyheter som hos någon aktör i påverkansbranschen, råkade jag se en kul astronomisk faktabit, nyheten att persernas (läs: de besegrade babylonierna) kungastjärna Regulus i majestätiska Lejonet är ett fyrstjärnesystem med en av kropparna i så snabb rotation att den sfäriska formen plattas ut. Den cirklar så snabbt att den nästan upplöser sig själv!

http://www.popularastronomi.se/2017/12/se-manen-regulus-8-december-2017/

Det här blir en symbolisk bekräftelse och ett postscript till nyliga inlägget om "fanatiska" tidningsmannen Hjörne (Göteborgs-Posten) hos vilken den treena Merkurius stod på rät linje med kvadrupelsystemet som på den här bloggen kallas Regulus rätt och slätt.


Här googlade jag för övrigt upp en astrolog som förfäktar den tropiska zodiaken och hans lättlästa text från 2012 om Regulus - dock varning för låg verkshöjd - ser ut som en massa klipp-och-klistra från nätet:

http://astroppm.blogspot.se/2012/08/the-royal-stars-of-persia-part-two.html

En text som känns betydligt bättre är den här allmänna om Lejonets stjärnbild och Regulus:

http://www.constellation-guide.com/constellation-list/leo-constellation/

Tänk! Jag har ofta återkommit till Tarotkortet "Styrkan" där en person tar ett grabbatag om hungriga lejonkäftar som tycks sticka fram under individens klädnader. Men aldrig har jag kommit på den självklara tanken att detta är ett av de stordåd som upphöjde Herkules till gudarnas skara. Tarotkortet visar ju Herkules i färd med att döda lejonet som hotade invånarna i Nemea.

Grekland: Nemea och näraliggande större ort Korint

Den italienska bronsen här ovan har figurerna i precis samma positioner som på Tarotkortet, som misstänks ha grekiska anor (Alexander den Stores härjningar långt österut, ända bort till Afghanistan), men som först dokumenterades i Sydeuropa under medeltiden. 

Låt mig citera några rader från en redan sällsynt bok fylld av kvalificerade undersökningar, kemisten John D. Blakeleys The Mystical Tower of the Tarot (Watkins, London, 1974):

Tarotkorten, och deras spådomsbruk, har sedan gammalt varit nära förknippade med det nomadiska släktet zigenare ("Gypsies") och det har hävdats att de introducerades i Europa av medlemmar av det släktet. Singer...citerar: "Grellman (Versusch über die Zigeuner - Göttingen 1787) har lagt ned mycket möda på att visa att zigenarna härstammar från Hindustan, att de tillhörde den lägsta och mest degraderade undergruppen av Parias eller Sudras (kastlösa resp. låg arbetarklass), och att de migrerade när Timur Beg erövrade och härjade Indien i början av 1400-talet...

Blakeley återger ytterligare källor och drar slutsatsen att den här traditionen inte är korrekt. Uppgifter från italienaren Pipozza di Sandro tyder på att orden carte och naibi användes i Italien redan cirka år 1300. Naib är det första kända namnet på "de mindre arkana" (vår normala kortlek minus Tarotens särskilda serie bildmotiv). Författaren citerar åter gamla dokument:


Året 1379 fördes till Viterbo ett kortspel som stammade från saracenernas land och hos dem kallas naib). Det här har lett forskare till att associera deras ursprung med arabvärlden, och då ordet napies alltjämt är i allmänt bruk för spelkort i Spanien förmodas de ha introducerats där av de morer som en tid höll en stor del av södra Europa.

Efter en mängd källor lutar det för Blakeleys del ändå (om jag minns rätt) åt att Tarotkorten är en "neddummad" version av Platons filosofi som fördes med under Alexander den Stores expansion österut och, trots allt, kan ha slagit rot bland folkgrupper närstående till zigenarna/romerna. Alexander uppmuntrade grekerna att gifta sig med lokala kvinnor för att permanent rota den hellenistiska kulturen i "erövrade" områden. (Ungefär som svenskarna nu är förgiftade av den amerikanska kulturimperialismen och helgflyger till New York som de självförnedrade dårar de kommit att bli av herre-på-täppan-leken.)


*****

Jag kallar Merkurius tre-i-en eftersom den här budbäraren färdas genom alla "tre världar" och inte minst för att Merkurius är "trean" som medlar mellan Sol och Måne. (I gammal kinesisk tanke finns Himmelen och Jorden som ettan och tvåan och med tretalet öppnas för "de tiotusen tingen", dvs världsalltets förvirrande mångfald - det luktar Merkurius förfinade uppfattningsförmåga lång väg om dessa "tiotusen ting"!)

Inte så underligt att hinduisk astrologi klassificerat Merkurius som medlem i Passionens kvalitet (Rajas guna), det intensiva spelfält som uppstår när Ljuset och Mörkret (Sattva - Yang? och Tamas - Yin?) konstellerar sig på skilda sätt. Hinduismen placerar mänskligheten på passionens eller lidandets nivå, vilket samtidigt förklarar vad det var som hindun Gautama "Buddha" syftade på när han beskriv allt mänsklig liv som lidande - eller lidelsefull passion. 

Gammal skåpmat på bloggen blir som ny efter ett par års lagring - det är naturligtvis den rajasiska fyrställigheten Fader, Moder, Kopulation och Avkomma (Stenbocken, Kräftan, Vågen och Väduren) som Buddha talade om. Slå ut den animaliska delen i vår natur genom att sluta fortplanta människoarten. Då befrias snart Jorden och dess indogena djurliv från oss, främlingarna eller inkräktarna i denna värld! 

Jag vet inte om Buddha ens trodde på det där själv, men som aristokrat heter det ju att han blev så chockad att gå utanför sitt "gated community" och se de usla levnadsvillkoren för folket i förorten att han snabbt vinklade om hinduismen till en asketisk livsstil så att de lägsta i Lidelsens kvalitet skulle lida lite mindre. Det här kallade senare Karl Marx för "religion är ett folkens opium" men han, så jude han var, hade fullständigt misslyckats famna frågan om vad människan i djupet är för slags varelse. 

Vattenbäraren - Den Väldige - är summan av alla individer som någonsin levt och kommer att leva och den Kosmiska Människan (och därmed även vi, dess förlängningar) är inte fångar i något system, varken Jordens eller något annat. Tvärtom, vi är alla systemarkitekter och t.o.m. en sorglig borgare som utnyttjar RUT och ROT till maximum blir en ynka liten skärva av den gudomliga medfödda skaparkraft, fast på ett degenererat sätt. Istället för att bygga sig sitt lyckorike på Jorden (hemmet) hyr man slavar att göra det åt sig. Oj, vad det kommer att svida i ett kommande liv! Men även perverterad gudomlighet behåller sin arvedel Evigheten så när borgaren förspillt detta sitt enda liv, kommer själsgnistan att befrias från det fördunklade sinne DN så beredvilligt fyllde med fulvinklat innehåll.

*****

Vad då om Regulus nyupptäckta symbolik, en (trippel-)stjärna så snabb i sin rotation/oscillation (visuella vibration) att den närapå går upp i limningen? Visst stämmer tanken med Lejonet som djurens konung, den överlägsna jägaren i den blott animala världen. Merkurius rör sig som sagt genom alla tre världar och jag skulle satsa en slant på att vi här har att göra med just de tre "domänerna" Mörkret/Tamas som hinduismen kallar primärt djurens och demonernas tillhåll, den mänskliga mellanvärlden - Passionen/Rajas - och så gudarnas högre belägna värld - Ljuset/Medvetenhet. Av detta skulle följa att ju mer medveten, desto längre liv - ett fascinerande astrologiskt studieobjekt! (Även gudarna dör dock till sist, när hinduismens universum sugs in i en lång natts sömn före Brahma skapar tillvaron på nytt. Den mikro-makrokosmiska parallellismen är total.)

GP/Stampens Hjörne må ha lidit av en osund spekulations och expansionshunger, men hans Merkurius och Regulus på rät linje skulle kunna tyda på en människa med oerhört snabb tanke, eller snarare en kognitiv kapacitet som kan överlasta det intellektuella processandet. En visionär som "drabbas" av sina ingivelser. Kan man inför denna slösaktiga risktagare tänka sig en bättre motpol än den försiktige f.d. partiledaren Reinfeldt som adresserade sina egna med orden "visioner är (något) farligt". 

Till Lejonet kontrasterar båda grannarna Kräftan och Jungfrun starkt och Reinfeldt hade Solen i självbevarande Kräftan och en ascendent i den självtjänande och profitsökande Jungfrun samtidigt som hans Merkurius på rät linje med Regulus i Lejonet - precis som Hjörne - men via känd födelsetid dessvärre i 12e förlusthuset! 


Kan det sägas tydligare att han kommunikatör och tänkare som berövats kungavärdigheten och att det bästa han kunde ha gjort av sitt liv var att följa Ödets vilja och frivilligt ge upp (12e) alla tankar på att bli en "landsfader" (Lejonet)? Omvärderingen av Reinfeldts år är nu total inom moderaterna och man verkar mest vilja skriva ut honom ur historien som en pinsam parentes...

Han och Hjörnes Merkurius/Regulus bildar ett perfekt kontrasterande par via kringliggande omständigheter, även om det är svårt att välja mellan pest och kolera med någon större entusiasm... Det går en duglig ledare på miljonen födslar och tänk vad svårt Sverige har att kravla sig ur sitt invanda beteende att välja de sämsta ledarna som alla visar sig tjäna eliten och inte folket som helhet. 

Vad säger det om den svenska folksjälens "vision"? Att nästan varje sate är hjärntvättad att satsa på sig själv och rösta på det parti som lovar guld och gröna skogar åt var och en utifrån kapitalismens nedtrampande och destruktiva mekanismer. Det är så ologiskt att landet som helhet borde omyndigförklaras. Låt den där rysliga ryssen komma och invadera oss - det kan inte bli värre än vi har det nu med folk som Hultqvist och Löfven i ledningen och ulven Kristersson som hågad efterträdare...

*****

I de fem inlägg taggade "Regulus och Merkurius" är det spridda åsikter och jag medger gärna att man i brist på känd födelsetid kan vinkla berättelsen. Samtidigt har jag bara studerat individernas insats i verkligheten i konstaterandet att inte alla verkar uppfylla "kungavärdighet" i sitt tänkande. (Troligen finns det många fler med Mer/Reg på bloggen men där kommentaren riktade sig mot något annat...)

Tar man snävast möjliga utsnitt och väljer alla SolLejon med Regulus/Merkurius ±1° hittar jag 20 stycken ur en datasamling med 10.000 ganska godtyckligt noterade personer. Jag har tidigare gjort liknande översikter och kunnat konstatera att fokus på bara en faktor inte förklarar mycket alls. Det finns hur många helst "kungavärdiga kommunikatörer" som helst som inte alls har Regulus inkopplad, samtidigt som vi just sett herrarna Reinfeldt och Hjörne inte leva upp till kriterierna på en gudomlig Merkurius... Särskild den förres kända födelsetid anmodade honom från Ödet att sluta fantisera om en roll som en stor ledare! Hur svenskarna sedan kunde älska honom (en kort tid) när han ändå valde partiledarkarriär kan göra en människa förtvivlad. Har medierna en sådan kontroll över folkindoktrineringen?

Hur som helst, här är de namn den snäva sökningen hittade, för den som vill fundera mer:
 1. Johann von Goethe;28.8.1749;12:01 - idealistisk filosofi (sannerligen en kungavärdig Merkurius!)
 2. Edward Victor Appleton;.9.1892;12:00 - Nobelpristagare i fysik, radarns uppfinnare (tala om koppling till Merkurius förmåga att uppfatta/detektera!)
 3. Ryoji Noyori;3.9.1938;12:00 - Nobelprisvinnande kemist
 4. Jan Halldoff;4.09.1938;12:00 - filmregissör
 5. John Bruno Reinfeldt;9.9.1938;12:00 - alkoholiserad Täbypolitiker, moderat förstås
 6. Gloria Leonard;28.8.1940;12:00 - pornograf
 7. Slobodan Milosevic;20.8.1941;22:00 - fd. poet blev politiker och folkmördare
 8. Peter Hjörne;7.09.1952;12:00 - tidningsman
 9. Ola Ray;26.8.1960;12:00 - (kvinnlig) nakenmodell i Playboy
 10. Weldon Marc Gilbert;26.8.1960;12:00 - homosexuell våldtäktsman och pedofil, multimiljonär, pilot
 11. Marie Demker;26.8.1960;12:00 - professor i statsvetenskap (förhoppningsvis utan skelett i garderoben - jfr fallet innan!)
 12. Mehrdad Aliagha;8.9.1965;12:00 - musik, fyndig violinlärare  (motorik i händerna: Merkurius!)
 13. Claes Åkeson;24.8.1967;12:00 - programledare, sportkommentator
 14. Carla Gugino;29.8.1971;12:00 - filmskådespelare
 15. Brendan McDanniel > Candis Cayne;29.08.1971;12:00 - könsbytare
 16. Chris Tucker;31.08.1971;12:00 - komiker med ovanligt gäll röst för en storvuxen man (se föregående fall...)
 17. Markos Moulitsas Zuniga;11.9.1971;12:00 - prominent världscelebritet enligt någon lista i Forbes
 18. Amy Adams;20.08.1974; 0:00 - min kvinnliga favoritaktris, det utstrålar gudomlig godhet från denna kvinna som gör henne ofattbar vacker att bara se på. Hennes rappa merkuriska intellekt och precisa frasering är förstås påfallande - här hade ett klockslag för korrekt husplacering av Merkurius/Regulus varit intressant! Naturligtvis är det omöjligt att förhålla sig OBJEKTIVT när två horoskop möts så övertydligt som Adams och bloggaren - hennes libidinösa Mars i Lejonets 22a grad hyperaktiverar hans Venus i Lejonets 21a grad så att Adams triggar allt vad bloggaren själv vet om skönhet på "andra sidan"! Det förvånar mig att hon är femfaldigt Oscarsnominerad men ännu utan vinst (men väl inhöstat ett antal andra utmärkelser)... Men, som sagt, ypperliga skådespelare föds naturligtvis i vilket tecken som helst, Regulus är bara en pusselbit i astrologins verktygslåda. Jupiter gynnar och förstärker, den också.
 19. Linda Nordin;5.9.1984;12:00 - "ung förälder", födde tvillingar vid 17, förmodligen uppsnappat i någon tidningsartikel
 20. Lea Michele;29.8.1986;12:00 - artist, måleri som gränsar till pornografi - tankarna går förstås till Lejonet som den otämjda djuriska brunsten...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.