Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 februari 2018

Konservativa Edmund Burke om skönhetens komplexa väsen
Expressens artikel om konservatism är ambitiös men har något kantigt över själva presentationen. Författaren gapar här och var över mer än han kan svälja som i den här olyckliga sammandragningen av vad som tycks vara två skilda tankar:


Upplevelsen av det sublima präglar å andra sidan såväl revolutionsromantik som vördnad för monarkin.

Likväl fastnar jag för en mening och en djup sanning som direkt kan knytas till "den självmedvetna" konservatismens fader, irländaren Edmund Burke som Karl Marx enbart hyste förakt för. Jag citerar Marx (men har tyvärr inte antecknat citatets källa):

[Burke is] an out-and-out vulgar bourgeois. 'The laws of commerce are the laws of Nature, and therefore the laws of God.' No wonder that, true to the laws of God and Nature, he always sold himself in the best market!

Men Burke, menar Expressens unga förståsigpåare, "skrev som ung en lysande bok om det sköna och det sublima. Idén att skönhet består i symmetri förkastas där som en påtvingad abstraktion".


Det är detta förkastade av den konventionella människans skönhetsideal, baserat på hjärntvätt från film- och kosmetikindustrin, som så majestätiskt svarar till Venus konfiguration i Burkes horoskop:
Sinnelagsascendenten är osäker pga. Månens tidiga placering men Burkes patetiska vurmande för kyrka och överhet bekräftar. Månen i Tvillingarna kombineras med Jupiter som är en verksam illgörare för opartiska budbäraren Tvillingarna och därmed skapar ett uppblåst sinnelag som i praktiken bara är en simpel fursteslickare. Att han var känd som en skicklig stilist stämmer dock - jämför den ömsesidiga reception som kommunikatören Merkurius och välgångens Jupiter bildar med Jan Guillous horoskop - en annan låtsaskontroversiell figur som mest avnjuter sina privilegier i detta liv. 

Oppositionen Tvillingarna/Skytten kan bli falska profeter och i synnerhet Jupiter en hycklare och en tom tunna. Bortom uppblåstheten och hyckleriet i Jupiter finns det dock något att säga om Burkes religiositet. När Tvillingarna ockuperar första huset är det inte Jupiter som är religionens signifikator utan tillfälliga niondehushärskaren Saturnus. Och se dess placering - i nionde och dessutom i "rent" härskarläge i eget tecken! 

Här finns en distinkt och genuin kärna som det låga sinnet ändå lyckas ta emot. Ur månascendentens perspektiv blir hans nionde hus för "Guden", högre bildning och inte minst det egna samvetet (den del av vårt medvetande som övergår i det gudomliga) en mäktig faktor och visar samtidigt hur extremt avancerad Burkes syn på Det Ena, det Sköna och det Goda är. 

Venus står i nästan exakt konjunktion med sin planetära vän Fadern eller formgivaren Saturnus. Skönhet och formgivning hänger naturligtvis ihop, men Burkes överlägsenhet jämfört med uppfattningsförmågan hos dem som håller sig med "favoritförfattare", "favoritutseenden" och liknande ges av själva zodiaktecknet. Vattenbäraren är den all-inkluderande som summerar totaliteten av alla Idéer i Platons "himmel"! 

Skönhet denna Venus tecknar går helt enkelt inte att reducera till månadens favorittyp eftersom Vattenbäraren bäst av alla exemplifierar hinduismens slogan "beda-abeda" - inom Den Allomfattande råder en "samtidigt åtskillnad och icke-åtskillnad". Vattenbäraren - om nu en enskild människa var skapad för att kunna omfattad detta väldiga, rent gudomliga Intellekt - skulle alltså ta in Helheten i ett enda blickfång och likt Gud efter fullbordat skapelseverk konstatera att, "allt är Gott (och Vackert)". Det ren och skär "metaskönhet" som avses, insikten att allt är vackert när man ser hur perfekt alla delar av en helhet samverkar (en tanke som öppnar för ett konservativt synsätt där underklassen av någon anledning är menad att ha det uselt och de privilegierade har det bättre av Guds nåd.)

En sådan sublim insikt i Det Sköna förloras gradvis när själarna tappar i höjd och sjunker ner i den näringsorienterade Vattensjälen, för att inte tala nedstigandet till Jordelementets grepp. Väl på botten ser man inte längre den inre strukturen utan får nöja sig med några grovhuggna yttre drag och baserar därför sin ointressanta estetiska uppfattning på dessa yttre återspeglingar som mer ofta än inte enbart bygger på den överförenklande favoriseringen av "symmetri" (vilket Burke så tydligt fattade). 

Det var därför filosofen Søren Kierkegaard rankade esteten som den lägsta sortens människa, följd av tråkiga och av samhället grundligt socialiserade moralister. Klartecken gav Kierkegaard enbart "den religiösa människan", vars egenskaper man kan få en inblick i om man nöjer sig med att enbart studera Edmund Burkes 9e hus!

Marx citat från Burke är intressant ur den här bloggens perspektiv. Irländaren visar prov på den uråldriga tanken om analogin mellan makro- och mikrokosmos och därmed kristendomens doktrinära erkännande av Naturen som god eftersom den är en Guds skapelse (det fanns strömningar runt tiden då kristendomen tog fart som ansåg världen en fallen produkt av en mindre skicklig gud än Gud Fader själv).

Burke var enligt Marx en girig opportunist som gick dit det betalades bäst, en simpel krämare. Det stämmer bra i den händelse han har Månen med Jupiter i merkuriska handelsmannatecknet Tvillingarna (kända för sin kommunikativa, ja rent snacksaliga natur - se krämaren Bert Karlsson, starkt dominerad av Tvillingarna och nu intresserad av att stötta Centern som under Annie Lööf degenererat till ett rent krämarparti). Men när Burke säger att "kommersens lagar är identiska med Naturens och därmed Guds lagar", är det bara den hungrande Själens element - Vatten - han diskuterar! Det är odiskutabelt att Marknaden tar den omättliga hungerns element som sitt mått på verkligheten och det är helt enkelt inte det sannaste måttet.

Burke tycks behändigt glömma bort att det bortom den fallna Själen också existerar en förlaga i den Rationella Själen (Luftelementet) som knappast är någon "frihandelsförespråkare"! Alla dessa problem som degraderar hans tänkande förefaller vara en effekt av Merkurius intensiva minglande med en Jupiter som inte gör den objektiva budbäraren Tvillingarna något gott alls.

Jag glömde nästan säga... hans konservatism är naturligtvis ett utslag av soltecknet Stenbocken! Ur månperspektivet är Sol-Stenbocken dessutom undanställd i åttonde dödshuset som en slags fördold hämsko. Saturnus är alltid en försiktig general och om stark borgar den för ett konservativt moment. Här förstärks Saturnus våldsamt av den driftiga norra månnoden, Rahu så det handlar om en mycket stark dragning mot nionde huset och den Högsta Himmelen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.