Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 18 februari 2018

Därför vill inte Sverige att folk bildar sig för mycket, de skulle se att staten är en plundrare

Jag försökte förgäves dra mig till minnes var i Platons voluminösa författarskap han beskrev den ofrånkomliga korruptionen av människor med makt, eller för den delen den antika läran om ett cykliskt universum som börjar i en gyllene tidsålder för att gradvis korrumperas och sluta i något som liknar den kapitalistiska västvärld vi i dag lever i, där "guldkant på tillvaron" inte längre är en sjukdom för eliten utan en spridd farsot som infekterat stora delar av befolkningen. Följden blir att de snärjs som dårar i lånekaruseller och vansinneskonsumtion som till sist lämnar dem helt döda inombords, alltmedan den Onde Rike Mannen som styr samhällets spelregler skrattar hela vägen till banken. 

Jag vet fortfarande inte säkert om korruptionsläran tydligast står att läsa i Platons fundamentala text  Staten, men det var där jag hamnade efter lite googling. Jag klickade mig in och hittade en intressant engelskspråkig kommentar av danskklingande Anders Mikkelsen: Politiken som plundring i Platons Staten

Läs den för all del. Det är inte konstigt att Sverige som hänger rövar- och plundrarlandet USA i kjolarna så gärna sett bildningen försvinna från detta folk. Ju färre som kan västerlandets store filosof, desto färre ser vilket oerhört brott de västeuropeiska staterna begår mot världen. Den onda rovkapitalist jag gärna uppehåller mig vid på bloggen motsvarar exakt typfiguren Glaucon i Staten.

Glaucon representerar dem som vill komma åt livets guldkant och därför inte är nöjd med Sokrates presentation av ett enkelt men rättvist samhälle där medborgarna gemensamt arbetar för de enkla behov ett intelligent och upplyst folk har. Glaucon tillhör den korruptare sortens människa som vill ha mer än ett självförsörjande land kan tillhandahålla, och för vilken "rättvisa" bara är en jobbig kompromiss. 

För satans barn ligger det bästa i att berika sig - även genom att bekriga grannstater (eller som USA, länder på lite avstånd) och komma undan med det! Glaucon vill komma åt tillvarons guldkant vilket kräver att man stjäl andra folks naturtillgångar, precis som USA och Europa haft för vana under hundratals år och Sverige alltjämt ägnar sig åt genom sin vapenexport som alltid i slutändan kan knytas till kontrollen över lokala naturtillgångar. 

Det är i den här sjaskiga leken av i grunden dekadenta människor man hittar politiker som Carl Bildt och hans oljeeskapader och folkfördrivningar i Afrika. Socialdemokratin idag är lika brottslig som inlåter sig i fula handelsavtal med skurkstater enbart för att främst säkra "livets guldkant" åt vårt samhälles Glaucons, vilka senare, möjligtvis, kastar åt medelklassen några brödsmular (men lite inte på det!). 

Jag tror Platon (likt judarna) avsiktligt satte namnen på sina figurer. Glaucon anknyter direkt till grönstarr och denna omoraliska övre medelklassjävel som gärna plundrar andra människor för att själv få det bättre är med andra ord en synskadad människa i Platons ögon, ett blindstyre som överhuvudtaget inte förstått vad rättvisa (eller ett gott samhälle) är. 

Men tro inte att det här var ett korrekt eller fullständigt referat av vad Mikkelsen ser i sin lättbegripliga analys av Platons mest kända text. Vik en stund åt att följa och förstå hans tydliga argumentation som påminner om att Platon är ironisk och att t.ex. det kommunistiskt levande (egendomslösa) skiktet av "Väktare" i åtminstone en del av texten inte alls tecknar ett ideal utan mest är stoff skapat för diskussionen med den moraliskt bankrutta Glaucon. I den här läsningen av Staten blir det begripligt varför svenska staten är så USA-vänlig, varför vi är grönstarrsdrabbade idioter allihopa, kollektivt så ur spår ett samhälle kan bli.

Därför har Sverige ingen framtid, vi befinner oss nu i korruptionens sista etapp och det finns ingen väg tillbaka. Vår nation måste först upplösas i inre konflikter och uppgå i den Store Satan (USA) som i sin tur är fallfärdig. Sveriges planetära Jupiter-cykel (2020-2035 med de många spruckna bubblorna, kommer troligen att bli svenska folkets kollaps ner i armod och otaliga personliga konkurser.) 

Under kapitalismens dödsryckningar (vare sig eller inte USA, för att få snurr på hjulen, försöker starta ett Tredje världskrig) kommer så någon annan  stormakt spontant och naturligt att ta över just i kraft av att de bärs av en moralism i sina projekt som självtjänare som USA och Sverige för länge sedan tappat sikte på. Rötan sitter i hela folkkroppen och går i arv till barnen. Så det är inget mer att göra än hänga med på vägen ned och se hur andra folk, mindre förgiftade än vi av suktandet efter "guldkanten", kommer att skapa något storslaget tillsammans.

Anm. Missa inte artikelcitatet mot slutet, där Platons språkrör Sokrates påminner om att rättvisa utgår från ett av människans flera själsled, men att Glaucons korrupta och begärsfyllda samhälle uppstår när man upphöjer ett lägre själsled till vägledande princip, precis som Sverige kanske mest i hela västvärlden låter den ständigt begärsfyllda Vegetativa Själen (symbolisererad av Vattenelementet eller Månen) dominera över den Rationella Själen (symboliserad av Luftelementet eller Saturnus). Detta är vad den här bloggen har talat om i snart nio år alltmedan Sverige bara blivit allt mer vanvettigt...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.