Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 22 februari 2018

Astrologins perspektiv på Kajsa Ekis Ekman om kön vs. genus


Andy Bell, homo från popduon Erasure,
exempel på en vars "kön sitter i huvudet"


Det tog bloggaren några dagar att via andra tidningarnas kommentarer upptäcka den intelligenta texten i AB av Kajsa Ekis Ekman. Horoskopet för dygnet för textens publicering är så sanslöst på pricken vad frågan rör, att jag måste peka ut några detaljer.

Ta först ärkebögen Elton John och notera hur hans kroppsliga ascendent indikerar en särskild emfas på det biologiska könet, det är en Skorpionascendent:


Se sedan hur ascendenthärskaren Mars själv befinner sig i en störd nittiogradersvinkel till den skorpionmärkta Eltonkroppen, så att det instinktiva Vattnet råkar i konflikt med den väsensskilda Rationella Själen, dvs. Luftelementet. (När bloggen likställer Vatten och Luft med senantikens Irrationella resp. Rationella Själ är detta i linje med platonismens lära om Idéerna eller Formerna, "intelligenta levande väsen" som han kallade dem. Luftelementet som sådant betecknar därför ytterst Rationalitetens Form, medan människor nere på Jorden kan ha avsevärda problem med Luft och knappts ens lyckas tänka tre tankar på rad utan att hamna i självmotsägelser. Detta skulle tyda på att deras Luft ideligen kapas av den lägre Irrationella Vattensjälen. 

Den som minns hur f.d. statsminister Reinfeldt med Sol i Vatten och Månen i Luft talade, kanske kan påminna sig hans syftningsfel och andra grammatiska urspårningar medan han talade - det är typiskt för vad jag här är inne på. den Irrationella Vattensjälen måste uppvisa en stilla och spegelblank yta - metaforer, metaforer - för att korrekt kunna förmedla perfekt rationalitet (varav grammatik är en yttring) ner i det psykiska, vattniga väsensledet för slutligt ljudande med munnen i Jordelementet (Oxen/Jord, anknyts till de fysiska ljud som vi artikulerar i munhåla/svalg. Se den ständigt cigarrökande psykologen och mobbaren Sigmund Freuds Ox-betonade horoskop och det är inte svårt att se hur cancer förtärde honom inifrån, från munnen!)

När sedan Elton Johns Mars/sexualitet baseras på en luft-konception som i sin tur disponeras från Lufttecknets härskare, formala Saturnus, ånyo nedsjunken i den Irrationella Själens element Vatten, då är det som bäddat för identitetsproblem! Det är som en Fredrik Reinfeldt som tappat all blick för grammatiken som var menad att reglera hans jordeliv och mellanhavanden med andra!


*****

Med denna uppvärmning, se här nedan hur dygnsöppningen för Ekis Ekmans epokgörande avslöjande av vår samtids galenskap upprepar "dissociationen" mellan den sexuella instinktens Skorpion och den konceptskapande Vattenbäraren men nu som en akut problematik. Hade "Sir" Elton haft den här störningen hade han troligen varit så trasig att en vettig karriär varit utesluten. Det säger något om den djupt problematiska tes som tycks vinna mark i väst, att det biologiska könet kan viftas bort och att det sjuka psyket själv väljer vad det vill vara. För bristen på kontakt med det objektivt kroppsliga - se även hur det här dygnet inte har en enda placering i det "ovedersägliga" Jordelementet...

Man kan gräva djupt i den här exceptionellt störda stjärnhimmelen och inte minst fundera över hur den speglar ting Ekis Ekman säger om äkta XX-kvinnor (Venus) under en tid när aggressiva Mars attackerar från Skorpionen mitt under en historiskt viktig nymåne, inte minst för vansinnets Sverige, ett land vars nationalhoroskopet påminner om det här horoskopet och är känt för att vettlöst trassla in sig i konceptuell extremism. 

Kajsa Ekis Ekman repeterar faktiskt (fast på ett vänligare sätt) min ibland upprepade sarkasm om att människan numera skapar sig könsidentiteter i mängd. Men problemet med missanpassade människor går inte att lösa med hennes självcentrerade mysande över komforten och acceptansen sin egen feminina kroppshydda, en väg ur HBT-helvetet för samhället och de drabbade måste vara reinkarnationstankens återkomst och hypnosregression för att få den drabbade att se och förstå sitt liv ur ett större perspektiv än det lilla sekulära - vår tids förbannelse. 

Studerar man horoskopet för Ekmanpubliceringen ur perspektivet av "kredd från tidigare liv" tecknar det femte huset för purva punya en skrämmande sexuell störning - jag tror dessa sköra könsbytare varit våldtäktsmän eller -offer allihop i ett tidigare liv och nu till varje pris vill bort från den kroppstyp som påminner dem om det de inte vill komma ihåg. 

Platons uppmaning att sluta vara så glömsk (anamnesis) om själens fulla identitet (och många liv) stämmer väl in på slirigheten mellan Vatten och Luft som en dissociation, en önskan om att mörka och inte kännas vid något obehagligt. I den här artikeln ser man Vattenbäraren som en patologiskt psyksjuk fabelmakare, allt för att slippa befatta sig med sitt biologiska kön, Mars-Skorpionen. Det sammanfattar ganska väl de transsexuellas dåliga purva punya (tidigare liv-kredd/karma).

*****

Antalet sparade horoskop är nu uppe i 10.027 och jag sökte på nytt efter taggarna "gay", "lesb" eller "homo" och sorterade sedan bort falskträffar (t.ex. fem stycken med "gay" i namnet, bl.a. svenska aktrisen/sångerskan Git Gay). Kvar blev ett dataset på 289, en måttlig ökning jämfört med de 268 i en äldre studie från 2014 av HBT-fenomenet. Den här gången är jag nyfiken på det märkligt tydliga " sociala utmobbningssyndromet" som ibland ger offer och ibland förövare. Elton John och Ekis artikel har olika varianter på kombinationen av grupptecknet Vattenbäraren och "avvikaren" Skorpionen, och det vore intressant att se hur teckenkombinationen figurerar i hela datasetet.

Medan jag manuellt går igenom träffarna på jakt efter falsklarm faller min blick på en dubiös gammal formulering, "exceptionellt gay-aktig". Figuren var lättviktiga popgruppen Erasures ena sångare, Andy Bell, och jag var tvungen att verifiera hans (och Tobias Billströms) sexualitet med uppgifter på nätet. Det visar sig att Andy Bell var en av de första artister som kom ut som HIV-positiv homosexuell.


Trots sina försök att spela diva och göra sitt uppträdande camp så fort tillfälle gavs, framstod [Andy Bell] alltid som så oskuldsfull och ofarlig att han aldrig etablerade en status som ikon för de homosexuella som t.ex. Boy George. Det är inte någon kritik - publiken gillade Erasures humor...
http://www.positivelite.com/index.php/item/hiv-pop-music-icons4-andy-bell-erasure-s-easy-breezy-frontman

När jag ändå befann mig vid Bells karta öppnade jag den på prov (har nog aldrig hänt sedan jag noterade födelsedagen för många år sedan) och har man sett! Som ett uppmuntrande tecken från en högre himmel visar sig direkt just det "syndrom" som jag bestämt mig för att studera, trots att vem som helst vet att det inte finns något sådant som en unik homosignatur. Jag känner perfekt normala, eller nästan normala kombinationer av Vattenbäraren/Skorpioner och många gånger begränsar sig syndromet till en viss ödslighet runt personerna, de kan upplevas som lite ensamma eller som särlingar mitt i folkvimlet, t.o.m. fast gifta och med många barn. 

Det är något med Skorpionen som går på tvären mot det perfekt gruppsociala tecknet Vattenbäraren, för vilket det inte är något problem att BÅDE vara individuell och kollektiv samtidigt. Skorpionen representerar den sista stationen i zodiakens individualistiska, dvs. identitetsrelaterade mellanakt, och som Syndens, Dödens och Sexualitetens tecken är det kanske inte så konstigt att Skorpionhärskaren Mars tidigare visat en lätt övervikt under sitt "fall" ner i Vattensjälens passionerade instans, den tidiga och primitiva Kräftan (zodiakens första och personalistiska akt). 

Sexualiteten tycks lättare bli vurpad om individen bara är en "person", dvs ännu inte bottnat i den djupare (andliga) identiteten. Enligt den kodade verklighetsbeskrivning som är astrologin tycks således biologiskt kön kunna återverka på andesjälens individualitet i de fall individerna stiger ner i den strömmande och vattenlika Naturen och sveps med. Ekmanpubliceringens artikel visar att det finns ett "evolutionärt" eftersläp i Mars-Skorpionen och att denna omedvetna instinkt som Vattenbäraren passerat har det i sig att hugga den mer utvecklade i ryggen så att Lufttecknets hela världskarta derangeras och man börjar skapa nya konceptioner om mellanting mellan man och kvinna eller människa och hund, eller vad du vill. 

Den irrationella själen blir med Mars turbulent och stör ut tankeförmågan i det rena intellektet. Det var ett misstag att ta bort sjukstämpel på homosexualitet, det är en form av psykisk sjukdom, eller snarare ett problem mellan psyke och den högre själsaspekten. 


Men så här nyanserad är inte längre västerlänningen, som kollapsat ner i helt meningslösa diskussioner och verklighetsbeskrivningar som alla antingen bygger på generande låg skruv- & muttermaterialism eller också - vilket Ekis Ekman invände sig mot - är tokgalna tankefoster. "Könet sitter i huvudet" var hennes försiktiga sätt för att säga "psykiskt sjuk (i huvudet)" - i senantiken ansågs själen allmänt ha sin koppling till den fysiska kroppen via huvudet, och att atmans symbol Solen - härskare över det "tänkande hjärtat" - är "upphöjd" i kraniets och hjärnans tecken Väduren, är rimligen ett annat uttryck för samma gamla antropologi.

Paradoxalt nog har Ekis Ekman fel, astrologin bekräftar att de homosexuella verkligen har könet i sitt huvud, dvs. i sin själ. Dessa är då de som är så drivna från en störd/syndig själ att det statiska knastret i deras inre dominerar över förmågan att anpassa sig till en ny fysisk värdkropp. Om värdkroppen skulle vara av ett annan biologiskt kön är krisen ett faktum men samma princip gäller många andra som tänker och pratar snömos! 

Det är inte svårt att hitta exempel på folk med en ytterst klen kontakt med den kollektivt omfattade Idén om vad som är verklighet, och här kommer psykiatrin in med piller, sprutor och elchocker för att "tvångssocialisera" de arma själar som aldrig riktigt lyckades inkarnera i sin nya jordekropp utan verkar leva kvar uppe i den fria värld där arkitekter verkar och luftslott konstrueras. 

De här människorna saknar ofta begåvningen att utnyttja sin särartat starka kontakt med Platons "högre himmel" eller Idévärlden. De är snarast offer på gränsen mellan luft och vatten - på den nivå antiken tänkte sig att demoner frodades - driva av demoniska idé-principer de inte kan förstå eller korrekt kan hantera. Själens syndafall ner genom Vattenelementet skapar en vridning mellan det intellektuella och det psykiska ledet hos dessa människor och publiceringen för Ekis Ekmans konstaterande av detsamma (?) visar detta på det mest akuta sätt. 

Också f.d. Erasure-sångaren Andy Bell har den mest plågsamma söndringen av intellektet - mörk och turbulent och oförlöst sexuell energi (dålig karma från ett tidigare liv) gör en framstöt mot den till konceptualisering kapabla Vattenbäraren och skapar derangerade tankehybrider = gayhet. Här är det extra påfallande eftersom det är Psyket (Månen), här naturligt receptivt för konceptioner och luftslott, genomborras av attacken från omoralens mörka eld: Mars i Skorpionen.

Som ett tankeexperiment upprepar jag för andra gången på kort tid påhittet att låta Mars (sexualiteten) spela förstafiolen, dvs. kartan får en "Marsascendent":


Inlägget utelämnar den onda, perverterande stjärnan
Algol utanför resonemanget, även om den figurerar starkt
både hos Bell och vid publiceringen av Ekmans text.

Om det visat sig svårt att belägga astrologins anspråk på att korrekt beskriva verkligheten genom att stycka upp en karta och bara undersöka den som isolerade fragment, bildar HELHETEN ofta en chockerande tydlig berättelse! Precis som med Elton John (eller för den delen Lady Gaga) varvas budskap i Vatten och Luft om och om tills själens förmåga att särskilja instinkt från tanke helt suddas ut. Själar på drift, osaliga andar...

Utifrån sexualdriftens Mars är således psyket i konceptskapande Luft första offret, men Månen i Vattenbäraren (som här inte förmår bära den lägre reproduktiva världens vatten!) disponeras dessutom av en Saturnus-i-Luft som satts på undantag i 12e förlusthuset och som själv disponeras av Venus-i-Vatten.

Det är intressant att se hur sexualiteten i första rummet gör hela Andy Bells liv till ett helvete: Solen i Väduren drivs av en Mars, som här måste sägas vara märkt för en bestraffning via Draksvansen (den halshuggna demonen tappar nu drivet). Solens placering i 6e huset för hälsoproblem och fiendskap - klent driven av en skadad Mars - talar sitt tydliga språk. I vårt "verkliga" liv: sångaren var en av de första som tog en annan mans kuk i arslet, ett blodkärl sprack och så var han HIV-positiv! Är det inte exakt detta den Mars-orienterade kartan säger? 

Skorpionen är ett extremt själviskt tecken i 1a huset, vilket syns av att tvåsamhetens Våg tvingas i exil i 12e. Den här tendensen behöver inte vara stark eller ens dominant (hela kartan måste vägas in), men med Mars hemma i Skorpionen tecknas förstås per definition en sexualitet som står sin egen blinda drift närmast. "Den Andre" (Vågen) är helt ointressant när de egna behoven tränger på och i just denna karta blir livskraften (Solen) skadad eftersom hela identitetsfrågan (Solen) baseras på sexualitetens Mars!

Jag tänker också på citatet ovan, att Andy Bell inte var någon stark gayikon utan den typiska "kvinnan" i dessa vederstyggliga relationer, den som tog kuken i arslet och här drabbades av sjukdom. Draksvansen/Ketu med Mars kanske inte betyder "HIV" i mer än en bråkdel av horoskopen, men återigen är det kartans helhetsbild som är spöklikt konform med vad det blev av Andy Bells liv. Jag misstänker att de här mellanliven av obalans inte är något själen i himmelen skyltar med. 

Vissa jordeliv är bara transportsträckor och själen sparar knappt något från de liven. Andra liv funkar allt och dessa upplevelser bygger själen och sipprar ut som positiv karma, som begåvning och talanger i senare jordekroppar... Möjligen har homosexuella Jonas Gardell rätt i sin perverterade version av  kristendomens historia ("Jesus en tandlös analfabet"), att "alla ska med". Jag misstänker att han grundar det på aposteln Paulus som i något av sina bevarade brev formulerar en välsignad framtid då "Kristus blivit allt i alla". 

Gardell väljer att utelämna att Paulus och de första kristna trodde på en exklusivistisk frälsning på den Yttersta Dagen. Visserligen var människor från alla folk inbjudna - "många var kallade" - men "få var utvalda". Antalet välsignade som skulle ryckas hän från en bergstopp uppges dock i Nya testamentet vara 144.000, vilket jag tidigare påpekat kan tolkas som att alla kommer att vara där, när den här mänskligheten tar slut. (Det är omöjligt att veta vad Jesus tänkte i frågan när så många redaktörer varit inne i kladdat i Nya testamentet.)

12 x 12 = 144, och "tusen" symboliserar oändlighet. Sifferleken kan vara ett enkelt kraftuttryck som när vi förstärker något genom att säga "i kubik". Här är det alltså de 12 aionerna eller tidsåldrarna "i kvadrat" och för säkerhets skull förstärkta med tusentalet. Sammantaget blir budskapet att "genom evigheters evigheter är alla själar egentligen redan frälsta", men som fallna fångar i bara en liten individuell (eller t.o.m. ynklig personlig) livslinje kan det vara svårt att ens tänka sig andesjälens sanna natur, bortom tid och rum. 

(Varför "12 x 12"? Kanske för att tanken på en lägre och en högre värld var grundmurad och att "som därovan, så härnedan" - jfr. de tolv zodiaktecknen som i antiken kallades "palats" och de lägre motsvarande tolv platserna (det som idag kallas de världsliga husen). 

*****

Så, eller några relaterade utfransningar, vad då om Luft/Vatten-störningar i testgruppen av 289 HBT-personer?

Senast jag i samband med HBT-frågan tittade på Mars (2015, 256 horoskop) var jag sannolikt lite för generös med kriterierna och kallade de avvikelser som visade sig "signifikativa" fast de kanske tillhörde de yvigaste slumpsvängningarna. Till försvar måste man då alltid minnas att när samma "fallna Mars i Kräftan" envisas med att vara värstingen i HBT-sammanhang genom flera undersökningar med ett växande dataunderlag, då kan det ändå finnas skäl att ge antikens stjärnskådare lite kredd. 

Av någon anledning flaggade de gamle rött för sexualitetens Mars i Vattentecknet Kräftan, trots att den senare är en sinnebild för den materiella naturen (med tonvikt på den psykiska Naturen, men jfr. Månens "upphöjelse" i Jordtecknet Oxen där istället fokus ligger på den "kroppsliga" naturen...). 

Ytterligare 33 kartor resulterar bara i en ytterligare Mars-i-Kräftan som således tappar en smula även om den ännu har ledningen.

Att bedöma om själva sociala utanförskapet (Skorpion/Vattenbärare) är en signifikant del av HBT-fenomenet, är inte det lättaste eftersom Merkurius och Venus i banor innanför Solen inte kan stå i vilket zodiaktecken som helst utan ur geocentriskt perspektiv alltid finns i närheten av solen. Det är ingen konst att felkonstruera ett test och sedan häpna över en topp som bara är en funktion av hur solsystemet är riggat! Så hur göra?

Det enklaste är förstås att utesluta Merkurius och Venus med mindre man är redo att lägga lång tid på att leda efter intressanta resultat! Här provar jag bara några intressanta planetkombinationer för att se om Vatten/Luft förekommer mer frekvent i HBT-gruppen än i en referensgrupp med 1000 slumpdatum.

Följande varianter på "det sociala utstötningssyndromet" (eller dissociation från de sociala normerna eller klassificeringarna) är bara mina hugskott. Låt oss kalla dem "underordnade" hypoteser; den egentliga hypotesen ligger i tanken att en störning mellan sextecknet Skorpionen och grupptillhörighetens Vattenbärare kan misstänkas vara överrepresenterad i HBT-gruppen:

Mars-Skorpionen attackerar planet i Vattenbäraren:

Solen under attack:
HBT-gruppen: 4 (1,4%)
Kontrollgruppen: 3 (0,3%)

Månen under attack (viss osäkerhet för ett fåtal kartor då majoriteten av  horoskopen saknar födelseklockslag):
HBT-gruppen: 5 (1,7%)
Kontrollgruppen: 9 (0,9%) 

Mars-i-Vattenbäraren ömsesidig reception Saturnus-i-Skorpionen:

HBT-gruppen: 1 (0,3%)
Kontrollgruppen: 4 (0,4%) 

Mars-Skorpionen och valfri planet eller nod i Vattenbäraren:

HBT-gruppen: 15 (5,2%)
Kontrollgruppen: 32 (3,2%)

Mars-i-Vattenbäraren och valfri planet eller nod i Skorpionen:

HBT-gruppen: 9 (3,1%)
Kontrollgruppen: 35 (3,5%)


Här är det uppenbart att Mars-Skorpionen är en märkbar skadegörare både i frågor rörande identitet och utagerande (Solen) och sinnelag/psyke, Mars attack mot identiteten störst, drygt fyra gånger så många förekomster som slumpvärdet från kontrollgruppen. Huruvida en statistiker skulle kalla detta ett "robust" test, är en annan fråga, men bloggarens misstankar får helt klart vatten på sin kvarn. Här tycks pågå mer än att bloggen bara VÄLJER vissa kartor för att driva en tes...

När det gäller den enligt hinduerna starka och välgörande receptionen, där två planetära härskare ömsesidigt gästar den andres hem, finns ingen skillnad mellan grupperna. Ska man tolka det som att den här planetaspekten bidrar till individens "socialisering" in i sitt biologiska kön? Detta är då ett exempel på en kombination av Luft och Vatten där det senare förhåller sig stilla och receptivt till den högre "präglande" Rationella Själen. De två nivåerna verkar som en helhet (precis som människan idealt borde fungera).

Den lösliga tredje sökningen som accepterar vad som än drabbas av den blinda Marsenergin. Här syns också problem i HBT-gruppen jämfört med kontrollgruppen, men skillnaden är mindre.

Vänder man på sökmönstret och placerar Mars i Vattenbäraren ska man minnas att Mars nu har täten i humanistiska Vattenbäraren och inte aspekterar vilken planet som nu ockuperar den biologiska driftens Skorpion. Rätt förutsägbart tycks den "astrologiska effekten" försvinna och båda grupperna får ungefär samma resultat. Mars anses för övrigt ha en stark placering i Vattenbäraren, detta är en disciplinerad och adlad biologisk grundnatur. Libido kanaliseras lätt mot högre målsättningar, dessa själar är på vag att växa ur Näringslivets primitivism och axla rollen som Verkliga Människor.

*****


Se också en aktuell parallell diskussion, SvD:s Ola Wong om Kulturdepartementets försök att tvångsmata svenska folket med ett HBTQ-perspektiv som gör allt "normalt"! Högersocialism grundad i materialism och identiftetsflum är definitivt det sjukaste och mest skadliga som kan drabba en befolkning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.