Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 19 januari 2018

Woody Allen och kvicksanden MeToo
Björn Wimans kultursidor i DN erbjuder i princip samma urvattnade slask som man hittar i Aftonbluddrets kändis- och skvalleravdelning (AB:s kultursidor undantagna). Det är en häpnadsväckande ytlig kulturchef de gått och skaffat sig (och det har bloggen x5 konstaterat tidigare).

En läsare i DN:s återintroducerade kommentarmöjlighet påpekar att vettiga analyser kring Me Too-fenomenet saknas och att t.ex. den senaste kaskaden av skriverier om Woody Allens påstådda sexuella tafsande på sin adoptivdotter bara är unken klickjournalistik.

Jag tar tillfället i akt att rita upp Woody Allens horoskop en gång till men nu med fokus på de tre kvaliteterna som varit på tapeten i några nyliga inlägg. Enligt hinduisk kosmologi (eller en av hinduismens kosmologier) är det är bara universums grundstoff - en första grundning. Andra faktorer kommer senare att måla en tydligare bild.


Men hur talande är inte redan de tre gunas för att bilda sig en första uppfattning om individen i dess grovt tillyxade skepnad. Se Woody Allens massiva tonvikt på det demoniska och förmörkande Tamas (Mörkret), kvaliteten jag nyligen misslyckades demonstrera som dominant bland svenska politiker. Vad som nu inte vill avslöja sig vid kvantitativa studier - "Naturen älskar att dölja sig" (Herakleitos 500 fvt) - tycks ändå oemotsägligt när man granskar horoskop och deras anknutna livsöden ett i taget!

AstroDatabank har Woody Allens födelsetid direkt från födelsecertifikatet, men det krävs ett offer av den feltänkta västerländska zodiaken och ett återvändande till originalet för att fullt ut förstå hur väl med Tamas guna de inledande styckena i den dråpliga kortbiografin är:

Allen är den ultimata pessimisten, en anhedoniker (någon som är psykologiskt inkapabel att bli road), och i psykoterapi under mer än 20 år, de första åtta åren i daglig behandling. Kanhända är han också 20e århundradets mest underhållande neurotiker.

Fullständigt fastlåst i sitt huvud ursäktar han sig för att inte vara rolig som privatperson och är känd för en plågsamt servil hövlighet, sin generositet och sina frenetiska försök att undvika publicitet. Han gillar att shoppa antikviteter, besöka konstgallerier och museer. Kort i växten och med glesnande hår och ett oroat ansiktsuttryck...

 Varenda tillskrivelse i de här styckena kan härledas tillbaka till Mörkret, naturligtvis även oförmågan att uppskatta och anpassa sig till tidens gång, vilket leder till ett svansande efter artefakter från svunna tider. Jag har ett annat horoskop (för en tekniker) som via Sol-Vattuman och Mån-Skorpion uppvisar samma allmänna glädjelöshet och absurt höga integritet och ett starkt intresse av att besöka antikvitetshandlare. Woody Allen har som synes Sol och Måne i samma tecken, men omkastade.

Allens närmast unika produktivitet är delvis en följd av Lejonascendenten som här välsignats med stjärnan Regulus "kvalitetsstämpel" (en kungamakare) och det faktum att ascendenthärskaren både står i ett världsligt hörnhus och tillsammans med den snacksaliga Merkurius och den expansiva och produktiva Jupiter. Oförmågan att njuta livet torde också bero på en kombination av faktorer men nu av negativt slag: Dels låser sig individen i en fast form när Lejonascendentens fria kreativitet måste gå omvägen via en Sol i Dödsskuggans och ångestens dalgång (Skorpionen) och att det rörliga sinnelaget (Månen) här står med Saturnus skapar också en stelhet och motivfixering (Allen har i princip gjort samma film i hela sitt liv). 

Dessutom kopplar Saturnus ett starkt restriktivt grepp om den kreativa Solen och gör på det sättet Allen rätt enahanda men fördjupar hans specialiteter. AstroDatabanks biografi berättar att han var en medioker skolelev i allt utom engelska språket tills han upptäckte sin förmåga att formulera fyndiga one-liners, så väl att han försörjde på dem.

Tredje intellekts- och kommunikationshuset ägs här av avvägaren Venus som själv befinner sig i sitt fall i cerebrala Jungfrun - på ett sätt exakt vad man kunde förvänta sig av en som "tänker Venus" istället för att själv agera i kärlekens tecken. Därav bloggens förslag om att Venus "fall" i Jungfrun är madonnans arketypiska fall ner till horan - man instrumentaliserar och profiterar på kärleken eller mellanmänskliga umgängen. Det kan sägas gälla hela Allens filmproduktion!

Tidigare inlägg har kommenterat "det sociala utstötningssyndromet" som gruppsociala Vattenbäraren och Skorpionen tillsammans bildar och om den här kombinationen sade en gång britten Charles Carter att det var "väl känt att vissa neurotiker passar bättre i ensamhet medan andra kräver ständigt sällskap". Jag har inte forskat i faktorerna som får "syndromet" att tippa åt endera hållet, men enligt kortbiografin är Allen uppenbarligen den typ av neurotiker som skyggar inför folk. Det stärker faktiskt adoptivdotterns berättelse om hur han smög in till henne för att vara i enrum, men hela Allens 4e hus för hans hemmiljö och egna inre förmåga att uppleva lycka och tillfredsställelse är en svår astrologisk nöt att knäcka.

Till att börja med är både Solen och Jupiter positiva och utåtriktade planeter och välgörande för en Lejonascendent. Hans tankebanor (Merkurius) är inklämda mellan två högenergiska planeter och vitaliseras av dem - Solen med Jupiter är alltid ett tecken på ovanligt hög intelligens. Men som Skorpion ser man ändå något defensivt och mörkläggande eftersom de båda hypermedvetna (Sattva guna) Solen och Jupiter arbetar via det tecken som kanske är mer mörkläggande än alla andra, dödens Skorpion! (Allens tidiga dödsskräck.)

Adoptivdottern säger att han ljuger så han tror sig själv vilket är exakt vad horoskopets ansenliga men perverterade intelligens antyder! Varför perverterad? För att den kraftfulla ansamlingen i Skorpionen, med dess inverkan på såväl utagerande som intellektualitet, inte är sista ordet. Det är Skorpionhärskaren Mars som förfogar över alla tre (som alla i klump relaterar till Allens Lejonpersona!) och se hur märkligt krigaren står placerad: i det ynkliga och gnälliga 6e huset för de olycksdrabbade och fientligt sinnade, de som bara tänker på sin egen profit och därmed har många anledningar att uppleva hur andra lägger krokben för dem (inte minst skattmasen). 

Den extrema sjättehusmänniskan vägrar acceptera samhällsfördraget och  USA-horoskopets 11e idealhus är via Saturnus-i-Jungfrun en träffsäker indikation på den invandrande europeiska underklassens ovilja att underordna sig den gamla världens överhet. Saturnus/kontrollen nu i den enkla farmarens (Jungfruns) egna händer. Ett antisocialt satsande på sin egen framgång via hårt arbete (Saturnus) - det var vad den amerikanska drömmen byggde på. (Samtidigt är USA-horoskopet paradoxalt eftersom folkdjupets Måne i Vattenbäraren ändå vittnar om någon slags samstämdhet.) 

Uppsök på bloggen kartan för Fredrik Reinfeldt och hans Jungfruascendent med dess onda Mars för att se en variant på Woody Allens småljugande och alltid halvt besvarade eller oroade uppsyn!  I Reinfeldts fall är Mars verksamt ond och direkt placerad i hans första ego-hus. Allen har förvisso en Mars som harmonierar med Lejonascendenten och därtill sägs extra stark i positionshungriga stengetens tecken (han höll sig på toppen i bra många årtionden). 

Men pga. Lejonascendenten som Stenbocken inte drar jämnt med, och Mars usla husplacering, ser man vilken underliggande instabilitet som bottnar i en dålig typ av Passion (Rajas guna) som utgör fundamentet för all Allens smarthet (Solen-Merkurius-Jupiter). 

Nästsista ordet blir alltså Mars-i Stenbocken, och sista ordet tillfaller dess disponent Saturnus som samtidigt fixerar och binder psyket (Månen) i sina rutiner. Då ålderdomsplaneten Saturnus ligger maximalt starkt i väster (dagens slut och dödens inträde), men är en verksamt ond faktor för Lejonet-i-första kan anas att livet slutar i vanära, trots en lång men fixerat/tamasiskt repetitiv karriär. Allens storhet kommer alltid att vara förknippad med hans fixering vid sina hembekanta New York-miljöer - se all kraft förlagt till "min trygga bakgård" (4e huset) intill dess att finansiärerna svek honom och han tvingades förlägga sina filminspelningar till Europa.

PS. Mars är dock stark i Stenbocken och en vän och ett stöd för Lejonsascendenten och Allen har verkligen krigat länge och framgångsrikt för att hålla flaggan i topp. Oftast slutar horoskopanalyser med lite av varje och det är inte svårt att se hans många underhållande filmer i det svarta och skruvade geni som lurar djupt nere i kartans skorpioniska Vatten. 

Men frågan om Allen verkligen fingrat sexuellt på adoptivdottern går inte att utreda på den halvtimma jag ägnade det här inlägget. För så sensitiva analyser krävs tre dagars fasta och inre rening av tydaren och därefter timmar av stilla meditation över det astrologiska landskapet! Det är skillnaden mellan mediokra och bra individer inom alla livets områden. 

En del ignorerar helt att själen måste vara med i det man gör. Och utan själ (Solen), naturligtvis ingen intelligens i det nedlagda arbetet. Fatta varför Sverige går på knäna i politiska och korttänkta byfånebeslut eller uttalanden! (Se föregående inlägg om populisten Löfven.) Politikerna i Sverige är per definition upprätthållare av vår sekulära, dvs själsbefriade officiella bekännelse. Då är nationen förlorad redan innan den påbörjat sin seglats. Gör sedan en Ulv Kristersson vid valet 2018 och den värsta tänkbara utveckling i Sverige går igång i och med landets Jupitercykel 2020-2036 (se senaste rekapitulationen av många tidigare inlägg).

5 kommentarer:

 1. Det var lustigt, för ungefär samtidigt som det här inlägget skrevs och publicerades (förutsatt att det skrevs strax innan publiceringen) kom jag att tänka på en person som har både sol och måne i konjunktion med saturnus (i väduren, och solen ligger gradexakt på saturnus). Han skriver böcker (jag har nämnt honom förr) och jag kom att tänka på att han på ett sätt skriver samma story varje gång, med lite yttre variationer, och med utgångspunkt från honom själv och sånt han varit med om. Det är möjligt att jag nämnt det här om honom förr, men idag började jag fundera på om sol/saturnuskonjunktion kanske är ett hinder för fantasin, och att kunna 'gå utanför sig själv', vilket därmed skulle vara ett hinder för att bli en erkänd författare. Jag kom att tänka på alla 'dina' nobelpristagare, varav ett antal litteraturpristagare... ja, du kanske kan gissa resten av min tankegång :-)
  Och som sagt, med tanke på vad som står här ovan om Allen och att han i princip gjort samma film i hela sitt liv, och sambandet med saturnus grepp om både solen och månen (fast det i hans fall är en opposition mellan planeterna) gör ju det hela till en synkronicitet.

  Det är ju iofs inget ovanligt att författare hämtar stoff från sina egna erfarenheter, men det måste nog något mera till också, för att bli en 'riktig' författare. Jag kan jämföra med en annan jag känner, också amatörförfattare, som varierar sig mera, och i sitt skrivande kan sätta sig in i andra typer av människor på ett annat sätt - i hans senaste roman var t ex huvudpersonen en elvaårig flicka. Och den författaren har förstås inte denna sol/saturnuskonjunktion...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Månen konjunkt saturnus verkar däremot inte vara något hinder för att bli en uppburen författare: Astrid Lindgren hade ju t ex sådan i Vattumannen.

   Radera
  2. Jag har ett eget anonymt exempel på nymånen konjunkt den fallna Saturnus i jag-centriska Väduren, en enligt skolans mått hyperbegåvad skolelev (toppbetyg i samtliga ämnen utom gymnastik) men tystlåten och begrundande. Efter en framgångsrik karriär som tekniker i stora internationella sammanhang sökte han, sent i livet jämfört med den typiska Väduren/entreprenören (Saturnus, fördröjaren) nu framgångar som egenföretagare och konstruktör av mobil-appar av typen "vardagliga nyttoverktyg". Suverän som problemlösare som anställd, men jag upplever att han saknar originaliteten när det gäller att tänka ut appar som appellerar (!) och firman har redan fått avskeda folk pga. dålig respons på produkterna...

   Saturnus _kan_ säkerligen krama musten ur den alltid kreativa (och potentiellt originella) Solen, om inte annat släpar den efter så att i det här fallet apparna redan var gjorda och inget behov fanns. Saturnus är traditionell, historiskt lagt, och som hussignifikator (bhava karaka) för 10e påminns man om statsapparaten och alla dess byråkrater som är satta att underhålla ett redan uttänkt system, inte skapa något nytt och originellt...

   Förutom Saturnus psykologiska koppling till depression och tystlåtenhet misstänker jag att den har ett finger med i även det autistiska spektret... Saturnus förmåga att göra individen snäv och inskränkt men oändligt uthållig (och skicklig) i något specialområde är omvittnad. Saturnus kan ligga bakom "nörden" om man lägger till en stark mån- eller fjärdehusinfluens (en som sitter hemma och grottar ner sig i ett smalt område).

   Att hämta stoff ur den egna erfarenheten är bara extra tydligt hos Woody Allen, som lever sitt liv innan för det "trygga och säkra" 4e huset. Jag hade en väninna med Våg-Solen här och hennes liv började och slutade med skvaller om de "inre kretsarna"! Det är notabelt att Allen enligt många tappade verkshöjd när han för finansieringens skull började förlägga sina filmer till Europa. Jag minns kritikerröster som kallar det han gjort i många år för simpla "semesterfoton" med alla de för amerikanen klassiska europeiska stereotyperna...

   "Astrid Lindgrens Måne i Vattumannen" - samma måne som vid det officiella födelsedatumet för den hajpade författaren Shakespeare om man godtar identifikationen med Edward de Vere, den 17e greven av Oxford. Tidigt i bloggens historia och i samband med någon kvinnlig författardebut påstod jag att Vattenbäraren i teorin borde vara det perfekta sinnelaget för en rik, bred och allsidig författare.

   Du kanske omedvetet minns bloggens genomgång av Nobelpristagarna (länge sedan nu, november bloggens första år 2009), där futtiga 100 horoskop mycket väl kan uppvisa slumpmässiga svängningar. Men dessa svängningar såg mystiskt koordinerade och därför meningsfulla ut.

   Sol och Måne i de motsatta Lejonet och Vattenbäraren bytte vid transponeringen roll och dessa två tecken kom DUBBELT UPP att representera minimi- och maximivärdet för "lämplighet att bli bemärkt författare"

   Sol-Lejon 3, Mån-Lejon, 13
   Sol-Vattenbärare 3, Mån-Vattenbärare, 12

   Närmast kom Sol-Vädur 11/Mån-Vädur 6
   men spegelbilden var inte korrelerad:
   Sol-Våg 7, Mån-Våg 8

   Radera
  3. Vad gäller min undran om sol/saturnuskonjunktion skulle vara hämmande för författarkreativiteten så ser jag nu att det faktiskt finns ett annat inlägg än det du refererar till här ovan, nämligen ett från sept 2010, som redovisar just hur saturnus ligger i förhållande till solen (och månen). Av 100 var det 7 som hade saturnus i soltecknet, och genomsnittet är 8,33, så ingen signifikans. Men det gällde iofs bara saturnus i samma tecken som solen, inte om de låg i konjunktion. I det fall jag berättade om ligger de två på samma grad. Inte heller redovisas vilka tecken det rörde sig om. Men det är ju möjligt att förmågan att vidga vyerna och sätta sig in i andra människor - påhittade el verkliga - är extra ogynnsamt i just egotecknet väduren. Hos den här författaren är förresten inte bara solen o månen utan även merkurius i väduren, så det är ganska extremt (18/4 1969).

   Radera
  4. Jag ska titta lite närmare på frågan eftersom jag upptäcker att f.n. 641 kartor av 10 005 taggats "writer". (Först fick jag häpnadsväckande 1083 men det visade sig bero på en mängd singer/songWRITER så jag lade till negativa kriteriet "icke 'MUSIC'". Men i gruppen "writer" ingår även facklitteratur och kändisar som slängt ihop en eller annan bok vid sidan av sin huvudsyssla, så nu är det en bredare vy och inte "nobelprisnivå". Återkommer med rapport vare sig någon trend framskymtar eller ej...

   Dock har jag redan skrivit flera gånger om att Saturnus verkar vara den planet som benhårt vägrar spela med i sökningar av den här typen. Sjunde himlens herre dansar inte efter någon annans pipa...

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.