Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 januari 2018

Kamprad och IKEA:s skattesmitande
(Den onde rike mannens sista dagar på Jorden)

Kamprad 1964 (från Expressen)
 Flera kolumnister har bannat frispråkiga människor i samband med Ingvar Kamprads bortgång. "Har man inget gott att säga, tiger man."

Jag har noterat en eller annan rubrik men noterade först genom hans död att företaget IKEA är ännu ett av de fula jätteföretag som anlitar horder av räknenissar för att smita sitt skatteansvar. Kapitalismen har verkligen lösgjort sig ur den lokala myllan (vilket inte de sörjande smålänningarna alls uppfattat) och är ett brutalt och hjärtlöst monster - inte olikt den nazism Kamprad själv klängde fast vid åtskilliga år efter att Hitler hade satt en kula i sitt eget huvud.... Vem vet, hade inte medierna grävt upp skeletten i garderoben hade han troligen inte brytt sig om några krokodiltårar och prat om ungdomssynder.

Horoskopet hans saknar känd födelsetid och det är extremt irriterande eftersom psyket/Månen är på väg att gå från Jungfrun till Vågen. Nu har man vant sig vid foton på en gammal skröplig man men går man tillbaka till gamla foton (det finns inte så fasligt många på nätet) hittar man en figur med en märkligt kall och penetrerande blick. Faktiskt, jag fick rena nazivibbarna av ett av fotona, sätt en SS-hatt på figuren här ovan och se hur väl han passar in i gänget. Jag skulle vilja beskriva blicken som både samtidigt fylld av fruktan och hårt anklagande. Det finns också en annan äldre bild på nätet där han ser rent dödsfarlig ut när man zoomar in på figuren som håller en stol och granskar en iskall blick bakom de tjocka glasögonglasen.

I nästa ögonblick inser jag att blicken, fast något lugnare, också kan ses hos den lågmälda mediapersonligheten John Chrispinsson som dog en plötslig död i hjärtattack vid 60 för snart ett år sedan (hans sajt ligger ännu kvar på nätet och han ber oss ringa om vi har några uppdrag åt honom).


Kamprad, troligen sent 60-tal, samt John Chrispinsson

En andra person med samma penetrerande blick är den kvinnliga kriminologen i serien Bones, spelad av Emily Deschanel. Jag tittar på båda kartorna för att se om de favoriserar Jungfrun eller Vågen för att indirekt fatta ett beslut om Kamprads sinnelag. Tillvägagångssättet förutsätter att man fattat tilltro till antikens maxim, "som därovan, så härnedan", dvs det går att dra slutsatser om vår värld genom att skåda uppåt.


John Chrispinsson:


Emile Deschanel (med en för en B-kändis något så ovanligt som en verifierad födelsetid, vilket ger den merkuriala Tvillingarna i öster med dess snabba "flighty" ögonkast):
Eftersom Kamprad föddes med Solen i Fiskarna skulle en exakt fullmåneopposition med Månen kvar i Jungfrun vara synnerligen intressant, särskilt som Jungfrun är en flink arbetare med händerna. Att IKEA är ett stående skämt när det kommer till konstiga monteringsanvisningar skulle då vara företagets naturliga reflektion av Kamprads egen suddiga Merkurius "fallen" i Fiskarna (han var både dyslektiker och alkoholist!) i opposition till sinnelaget i den merkuriska Jungfrun.

Det är därför synnerligen spännande att få napp direkt på den här axeln som återkommer hos John Chrispinsson, men nu genom soltecknets härskare Mars i Fiskarnas Vatten (en "miniSol" i förhållande till Kamprads Sol-Fisk) i opposition till Jupiter i Jungfrun. Att ägaren till hjärtats Sol är Mars och opponeras av den "lätta" och "befriande" Jupiter stämmer kusligt bra med hur han dog knall och fall i hjärtinfarkt...

Likväl gör kvinnans AA-rankade födelsetid att jag tillmäter hennes horoskop större betydelse och jag färglägger här (som omväxling) med de tre kvaliteterna, Ljuset, Passionen och Mörkret. Bara tack vare den ljusa och merkuriska Tvillingascendenten uppstår en utslagsgivande röst för Jungfrun som Kamprads måntecken. Emile Deschanel är uppenbarligen exakt lika uppmärksamt intelligent som hennes blick antyder, för födelseklockslaget placerar nu ascendenthärskaren tillsammans med Solen i det andra merkuriska tecknet, Jungfrun. Och det sägs att placeringar i något av hörnhusen (1, 4, 7, 10) lyfter fram detta budskap i betydelse. 

Och det är också Jungfrun jag alltid misstänkt vara Kamprads måntecken. Rastlös, flitig, jobbfixerad. Månen i Vågen är mycket mer livskonstnärer och kan t.o.m. dra mot det opraktiskt bohemiska! F.d. statsministern Reinfeldt var en lurig och rätt falsk människa, för hans Mars-på-Jungfruascendenten signalerade "jobba jobba jobba" åt svenskarna men hans Måne i Vågen avslöjade att han var en lat och bekvämlig person själv. Det tog svenskarna åtta år att genomskåda den borgerliga bluffen, och efter en parentes med kvinnan vad hon nu hette, har partiet laddat upp med ännu en bluffmakare, Ulven Kristersson...

Ingvar Kamprad (här med solascendent för entreprenören eller handlingsmänniskan):Att den tyskbördige Kamprad hade lätt att köpa det inbilska övermänniskoideal som nazisterna presenterade ser man av det hämningslösa "fall nedåt" som en karta effektivt helt i den negativa polaritetens våld visar. Detta är Naturen när Vattnet trasslat in sig i Jordelementet. Den som bara läser blogginlägg som subjektivt lockar missar många ting. Läs föregående inlägg om hur antikens tänkare betraktade den sublunära sfären med Jorden i mitten som en mörk och seg plats där själarna berövats alla sina fakulteter förutom de simpla sinnen som djurlivet tillhandahåller! 

Kamprads enda placering utanför denna dystra och mörka materialism som så tydligt påminner om hans småländska flit är Venus i Vattenbäraren. Men ur handlingsmänniskans perspektiv är Venus satt ur spel i 12e försakelsehuset. Fullmånen måste ha givit en ganska anspänd människa: "jobba jobba jobba". Men det är dessutom något lurt med den här Venus som gömmer sig inne i tolfte, för dess ägare är den onda Saturnus som för Fiskascendenten också är en verksam illgörare. Det finns bedrägeri eller förräderi antytt i horoskopet när denna Saturnus nu går upp i det viktigaste huset för genuin moral (eller samvete) och där i näringselementet Vatten skapar en ohyggligt stark ömsesidig reception med soltecknets disponent, den framgångsrika Jupiter, här i elfte idealhuset. 

Den här receptionen ger jag med stor tvekan en grön pil eftersom samma världsvida jupiterexpansion som IKEA mäktat (och saturnuskonsolidation) samtidigt åtföljs av den falskhet företaget numera representerar som global skattesmitare (ond Saturnus som "resursernas herre" är en ond arbetsgivare och en girig onkel Scrooge.) Även företagets försåtliga dubbelnatur förespeglas således i företagsfadern Ingvar Kamprads födelsedygn.

Vrider man solkartan en smula ser man ett förunderligt tvåvåningsbygge tecknat, med samhällets förlorare (Fiskarna och Jungfrun) på vågräta markplanet ("jag och du"-nivån, 1a jag- och 7e partnerhuset). Detta är personen Kamprads presentation som alla naiva köper. Han som vilken IKEA-handlare med halvdålig ekonomi som helst. Men sedan upprepar sig Jord/Vatten-indikationen om en låg och fallen materialist på våningen ovanför, i den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionen och Stenbocken. Detta är den verkliga strategen, som slugt säkrar den egna dynastins blodslinje genom en härva av sidoföredag med vilka det var tänk att hålla pengarna inom familjen... Hoppas EU ger IKEA rejält smisk på fingrarna med någon trälinjal köpt på stora varuhuset.

Ska sanningen fram kan man knappast lyckas i denna värld, med mindre man är ett monster på insidan, kanske med början som nazist som dyrkar de starka och föraktar de svaga - män som den unge Kamprad eller för den delen Fredrik Reinfeldt (också med viss emfas på den materialistiska Jord/Vatten-kombinationen men också med Luft som verkligen hatade Vattenbäraren och den allmänna välfärde denne själviske man inte alls ville bidra till). Enligt indisk astrologi går det nämligen aldrig att få båda de stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus på sin sida. 

Tabellen över planeternas verksamma natur visar att inget ascendenttecken kan ha mer än som bäst en av dem som verksam välgörare och den andra som verksamt neutral. Av dessa är de mest världsligt gynnade naturligtvis de som har välgöraren Jupiter även i rollen som verksam välgörare medan Saturnus/Liemannen taggar ner sin "ondska" och nöjer sig med att vara verksamt neutral. Kräftan i 1a huset är gynnad på detta sätt, vilket är rätt logiskt då den som enda måntecken är mer fixerad vid denna värld än något annat tecken och mycket väl skulle kunna vara näringslivets egen symbol. (Reinfeldts Sol-Kräfta i 11e idealhuset tydde på en helt fanatisk marknadsliberal, inkapabel till intellektuella resonemang om olika systems respektive meriter.) 

Man skulle kunna argumentera för att de båda tänkarna, Tvillingarna och Jungfrun, är de minst gynnade som ascendenttecken. För båda är den Stora Förmögenhetens Jupiter bara till besvär (verksam illgörare) medan Saturnus är kraftfullt begränsande även i sin roll som "verksamt neutral"... Eftersom Jungfrun jagar egen vinning (Jordelementet) kan det vara av godo att den inte betros med några större "jupiteriska" summor. "Arbetaren är värd sin lön" - ja, men inte mer. (Här är näringslivshöjdarnas argument för att roffa åt sig allt mervärde, de förklarar att vanligt folk inte kan hantera stora summor men som de bedragare de är försämrar de vanligt folks villkor i denna nattsvarta tid.) 

Att Tvillingascendenten inte har något att hämta på jorden är enklare att förstå. Här är Merkurius i dess luftburna eller andliga perspektiv och dessa är varelser som snarast sänkt sig ner från andevärlden (av fri vilja?) för att frambära budskap - de är kommunikatörer från själarnas verkliga hem i den "högsta himmelen" (se föregående inlägg) till dem som handlöst gått ner sig i lersörjan. 

Inget av det här hade jag fattat när jag började blogga för nio år sedan, men nu ser  jag min egen brist på Jord (noll placeringar) och en stark Tvillingascendent (även Merkurius i Luft) som faktorer som inte kunde ha lett någon annanstans än till den typ av världsbildsfossil Sideriska likt en arkeolog långsamt penslat fram ur ökensanden. En värld som de befriade själarna skulle vilja se råda även på den här planeten och som kommer att komma - efter den rådande världsordningens sönderfall och utskiftning av delar av mänskligheten till andra och färre själar med högre medvetande än de som nu bebor västerlandet. 

Kanske kommer människosjälarna inte automatiskt att kunna återvända till Jorden när paradiset kommit hit och en högst decimerad mänsklig befolkning. Vissa förspillde sina chanser och kommer att sakna hjärtats kvalifikation. Bara de "utvalda" kommer att ärva Jorden. Merparten av de profitjagande teknokrater som förbereder detta paradis på jorden kan paradoxalt komma att straffa ut sig för att de jobbade mot fel framtidsmål. Den Onde Rike Mannen har bara ett begränsat antal år kvar och är ingen man vill hänga i svansarna i det här läget.)

Men faktum är att också de jupiteriska Skytten och Fiskarna som ascendenttecken har föga att lära sig av livet på jorden eller något att hämta här. För dessa två når den egna välgöraren Jupiter bara statusen av "neutral" i sina effekter medan den begränsande Saturnus är en både i grunden och också i sin verkan ond faktor. Det är få som föds som Kamprad, med dessa två i ömsesidig reception, vilket lyfter deras kapacitet till en helt ny nivå. Se bara den ömsesidiga receptionen hos mannen som kan hålla andan längst i världen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.