Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 2 januari 2018

Erich Fromm om friheten som ett problem

Intressant läsning i en SvD/Under strecket om psykoanalytikern Erich Fromm som hade en liten renässans någon generation tillbaka. Nya svenska upplagor trycktes upp billigt och jag tycker mig minnas ha slukat några av hans bästsäljare i tjugoårsåldern. SvD-skribenten medger att han sticker in namnet Fromm opassligt och otrendigt men för astrologin är ingen människa och hennes livsverk någonsin fel. Tiderna må vara svarta som Satan själv i sin materialism just nu, men Fromms horoskop anknyter på det mest intressanta sätt till inte minst Moderaternas partihoroskop och deras - och borgerlighetens - förbannade egocentricitet.

Det intressanta är att Erich Fromms privatistiska Jungfruascendent strax modifieras till något bättre än vad som sker i vare sig Fredrik Reinfeldts eller partiets horoskop:
Likt Fredrik Reinfeldt med sin pennalistiska arbetslinje där medborgarna skulle piskas och plågas till Arbete som Religion (Arbeit macht Frei), får man anta att det är trälens eller arbetarens symbol Jungfrun som ligger bakom Fromms hoppfulla vision om individens självförverkligande "i kärlek och arbete", framlyft av artikelförfattaren. SvD-texten uppehåller sig vid Fromms fästelse vid den gruppsociala tendensen som verkligen slår ut den ensliga åkerbrukarens symbolik genom att ascendenthärskaren Merkurius befinner sig i Fiskstimmets tecken. Venus är förvisso en problemplanet här, i egocentriska Väduren men blockerad i sin mognad genom den dåliga placeringen i 8e huset. Konstigt annars! Man blir inte psykolog om allt flyter på perfekt i det egna horoskopet...

Här är det dock stora problem med egocentrismen eftersom Venus disponeras av olycksbringaren Mars som själv står riktigt illa till i fiendskapens och träldomens 6e hus. När man sedan upptäcker att Frihetens preeminenta tecken Skytten innehåller bundenhetens eller ansvarets Saturnus i kombination med  Fromms eget psyke (Månen), då börjar man genast se kärnfrågorna i hans författarskap, och inte minst den lilla och identitetssvaga människans flykt FRÅN frihet till Saturnus-fascistoida ledare eller årets löften från IT-fascister som Apple och Facebook... (Oppositionen mellan Måne och Saturnus kan istället indikera medvetet trots mot bindande förtryckare.)

Att jag känner igen mycket av de egna tankarna hos Fromm som artikeln beskriver honom, beror kanske på att något stannat kvar i minnet av de tre-fyra böcker jag läste för evigheter sedan. Men man skulle lika gärna kunna peka på att vissa TIDEVARV är preparerade för en viss slags attityder eller tankar. Bloggaren föddes då Saturnus under 2½ år vandrade genom frihetens tecken Skytten, precis som när Fromm föddes två Saturnusvarv tidigare, men dessutom när Saturnus tillfälliga disponent var just frihetens Jupiter under passage genom den mördande svarta Skorpionen - återigen precis som då Fromm föddes. 

Med de två "stora ödespenslarna" i samma tecken skulle man kunna tänka sig vissa tidstypiska attityder eller resonemang som resonerar djupt inom ovanligt många födde under densamma Zeitgeist - en platonsk "levande Form" vilken sedan tvingas ut på ökenvandring när, som artikelförfattaren som den bästa astrolog konstaterar, en bok som Fromms Flykten från friheten "fortsätter att sända på samma frekvens, men tiden vrider sig bort från den"!

Är det en slump att den här texten publiceras nu, i januari 2017, när Saturnus återigen vandrar genom frihetens tecken Skytten och människorna upplevs mer ofria och saturniskt schablonmässiga än på mycket länge? Det intressanta är att Fromm hade sin Saturnusdisponent Jupiter (frihet) som en verksam illgörare men i det intellektuella tredje huset, ett "förbättringens hus" så att han inte förlorade möjligheten att fördjupa sin insikt i frihetens och godhetens natur, även om hans liv som jude inträffade under den värsta av alla tider, medan galna nazityskar levde ut sin episka galenskap. 

Apropå denna massutrotning av utvalda syndabockar inom en folkkropp kan noteras att Fromms horoskop innehåller en generell version av det sociala utstötningssyndromet eller mobbartendensen via den samtidiga aktiveringen av hatets (eller syndabockens) tecken Skorpion och socialgruppsliga Vattenbäraren. 

*****


Se även ett äldre inlägg om Fromm från 2014: Att ha eller att vara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.