Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 14 oktober 2017

Weinsteins offer: Kvinnor med neurotiska horoskop

Efter att ha noterat att det inte såg helt friskt ut i Hollywoodmogulen Schweinsteins horoskop, lämnade jag ämnet. Det visade sig nu vara en tacksam nyhet för medierna, precis som Hollywoods produktioner. När därför DN repriserar några namn på offer för chefseländet (men inte alla) som skymtat förbi i veckan, snabbgranskade jag deras horoskop. 

Eftersom rubriken är avsiktligt kantig ska man minnas att hinduisk astrologi placerar nervsjukdomar under planeten Saturnus, således det vi kallar "neuros" som väl kan likna vid ett sammanbrott till följd av långvarig fixering eller "ältande" av ett och samma motiv. Det är slående hur mycket problem det finns i horoskopen för samtliga sex namn. Angelina Jolie i yngre dagar ansågs ju vara något av ett rättshaveristiskt vrak som inte lyckades eller ens ville få rätsida på sin relation med fadern och först med äktenskapet med Brad Pitt och det mediemässiga Brangelinakonceptet, tonade den gamla fadersfixeringen bort. 

Och visst är traditionen odiskutabel som knyter ihop Saturnus med fadersgestalten eller vilken som helst auktoritetsfigur, gärna med åldersmässigt övertag. 

Lika neurotisk var Rosanna Arquette (från en, det medges, bohemisk skådespelarfamilj) och hennes aktivism mot åldersdiskrimineringen mot kvinnor i Hollywood var bitter. Samtidigt hade hon gjort väldigt lite dessförinnan för att rätta till sakernas tillstånd och jag minns hennes förfall in i allt sämre roller där hon till sist ogenerat visade brösten i film efter film.

Heather Graham hade också våldsamma uppgörelser med sin "repressiva" hemmiljö. Om Ashley Judd har jag inte noterat något speciellt (men jag djupstuderar inte skvallerpressen). Gwyneth Paltrow, en favorit på kvinnors stil- och modesidor, har mest framstått som en ohjälpligt naiv kvinna med alldeles för mycket pengar relativt omdömet och ett huvud fyllt av bisarra och irrationella idéer.

Att den lesbiska Cara Delevingne - den enda i gruppen som saknar exakt födelseklockslag - är ett enda stort psykologiskt problem, är uppenbart.

Som sagt, att kvinnorna alla tycks ha fötts med dålig karma - de kanske själva var tafsande och övergreppsbenägna män i ett tidigare liv - ursäktar inte Weinsteins beteende, men nog är det stoff för tanken hur illa alla sex föddes. Förvånansvärt (eller inte!) många visar sig ha problem med antingen Saturnus (fixeringar vid en dominant gestalt) eller med sitt 8e hus för sexualitet.

Det här är obegripliga koder för den utan astrologiska kunskaper, men illustrerar vad jag just sagt:

Angelina Jolie (taggad 6 gånger):
Ve-CAN ASC >
Mo,Ma,Ju-PISSo,Ke-TAU opp Ra-SCO

Kommentar: Kräftascendenten med kvinnliga Venus drar till sig en vanvettig massa egocentrisk energi eftersom ascendenthärskaren Månen är kombinerad med energiska Mars och Jupiter! Men de står i det nobla 9e huset vilket visar att Jolie faktiskt har ett levande samvete! Ingen slump att hon blivit något slags emblem för kvinnlighet i vår tid.

Man kan bara spekulera över vilken historiskt betydande person Jolie varit i något tidigare liv, mycket troligt en andlig stor individ, kanske t.o.m. ett "katolskt helgon" (eller någon asiatisk storhet som västerlänningar naturligtvis inte har någon kunskap om).

Gwyneth Paltrow (taggad 2 gånger):
AQU ASC > Mo,Sa-TAU,
So,Me,Ma-VIR H8


Kommentar: Vattumanascendenten ger Paltrow en naturlig tendens att slaviskt underordna sig Saturnus-auktoriteten (se bara hennes roll som Pepper i tre filmer om den egocentriske ledaren för amerikansk vapenindustri i Iron Man, Pepper tillåts av manusförfattarna växa till ny företagsledare bara för att digna under ansvaret. Som James Brown en gång soulsjöng (utan ironi eller distans): "It is a man's world")

Intressant med Paltrows ascendenthärskare är att Saturnus först låser känslolivets Måne via delat tecken (Oxen) och sedan tar sin stora 270-gradersvinkel och kontrollerar ascendenten/personan. Det här skulle kunna kallas den grund och ytlig och totalstajlad människa, närapå själlös i sin ytliga materialism! Hon påminner mycket om Sverigehoroskopets 4e hus för själsdjupet... Och svenskarna är också kända för att vara vackra ytor och inte mycket mer. 

Att Saturnus i 4e kan tyda på auktoriteters repression från "insidan" (4e) kanske redan i barndomsmiljön har jag många anonyma horoskop (icke-celebriteter) som omvittnar. I några (men inte alla) fall dessutom sagda ångestladdade upptagenhet av att försöka spela ett rollspel (Saturnus 270 grader till rollspelets ascendent).

Paltrows sexuella problem i 8e huset går inte av för hackor! Samläser man det flata känslodjupet (Saturnus) med 8e, får man en aning om varför hon så neurotiskt ägnar sig åt att bygga symmetriska hyllor för alla sina skor och kläder i lyxhemmet! Den stackars människan bär på vanvettigt dålig karma från ett tidigare liv och det kan faktiskt vara den kollektiva judiska karman från Förintelsen som åsyftas i de här placeringarna. Vissa själar tycks permanentas och upprepar offer- eller förövarrollen gång på gång.

Rosanna Arquette (taggad 2 gånger)
SAG ASC > Mo,Ju-LIB
So,Me-CAN H8


Kommentar: Här syns tydligt den artistiska (och gissningsvis bohemiska) familjen Arquette med flera ungar som skådisar: Skyttascendentens härskare Jupiter står med barndomshemmets Måne i artistiska Vågen. Detta är Eld/Luft och en sprakande karismatisk utstrålning, ändå räckte det inte i stora debutrollen där Madonna likväl stal all uppmärksamhet (Susan, var är du?). Kanske kan förklaras med att Arquettes Sol i Kräftan står svagt placerad i 8e huset, som inte enbart är ett sexualdriftens hus utan också en signal om gammal dålig karma som läckt över i detta liv.


Heather Graham (taggad 1 gång):

CAN ASC > Mo,Ju-LIB
So,Ve-CAP
Sa-ARI 270 SoVe-Cap  


Kommentar: Sedan inlägget från 2011 har Grahams födelseklockslag dykt upp och här är en tuttblottare som föddes med samma ascendentsignatur som Rosanna Arquette: Månen (brösten) och Jupiter (framgång) i Vågen. Men den här gången är det Månen som är ascendenthärskare och inte Jupiter:


Graham är totalt i den mänskliga passionens grepp och nog är hon en vän gestalt alltid! Det finns inte ett "ont ben" i hennes kropp och jag tror aldrig jag sett henne i annat än harmlösa roller, senast som en - naturligtvis - godhjärtad hora i Baksmällan. 

Problemet är att Solen i 7e är en osjälvständig placering där den egna karriären helt ligger i händerna på dem man allierar sig med. Dessutom angriper Solens disponent Saturnus från sitt egocentriska och omogna läge i Väduren, tyvärr här i en maktposition i 10e. Det säger kanske något om att barndomshemmet hade en omogen auktoritär stil men också att kvinnan själv saknar urskillning och genast drar till Hollywood för att återigen sätta sig i beroendeförhållande under onda och själviska överherrar!


Ashley Judd (0 taggningar):
Ju-LEO ASC > So,Me,Ma-ARI
Ve,Ra,Sa-PIS H8


Ingen info, som sagt, men Lejonascendenten med Jupiter tyder på ett öppet och vinnande utseende, en sådan person som man instinktivt gillar. Att här finns sälta är uppenbart från Vädurs-Solen med krigiska Mars i hemmaläge. Men därtill en offertendens från Fiskarna i 8e sexualitetshuset som rymmer överdriftens demon Rahu, kvinno- och erotikplaneten Venus, samt auktoritetsfiguren Saturnus. Venus och Saturnus är nu vänner i indisk astrologi eftersom kvinnan där är helt underordnad sin herre Saturnus. Man kan verkligen fråga sig om denna astrologiska spelregel fungerar i den sönderfallande västerländska civilisationen där bokstavskombinationer som HBTQ varje år bara blir allt längre vartefter nya grupperingar träder fram och alla söker sin individuella rätt. 

Den här fragmenteringen i separata intressegrupper kallas cancer eller materiens sönderfall - men väst har tappat både religion och filosofi så inget kan längre hindra kapitalismens sönderbrytande mekanism. Ashley Judd tycks själv arbeta hårt för detta sönderfall att döma av att Fiskarna i 8e representerar hennes själs förflutna medan Sol-Väduren visar att hon i detta liv tröttnat på att vara en anonym firre i Fiskstimmet och nu vill spela förstafiolen. 

Är det någon jag misstror i denna fors av angiverier så är det Judd, det här horoskopet borde ha haft skinn på näsan att säga ifrån direkt, Eld förnekar sig aldrig! Men det kan bero på att Saturnus - gränsdragaren - är passiverad i 8e huset och då blir Judd (precis som Megan Fox) svag på gränsdragning och definition...
  
Cara Delevingne (1 taggning)
So-CAN opp Mo,Sa-CAP
Chandra lagna ger Sa-CAP H1, Ve,Ju-Leo H8


Med månascendenten hamnar Saturnus ofördelaktigt i 1a huset och den känslomässiga torkan total. I Jordelementet tecknas en emotionellt steril person, en "hyliker", den lägsta sortens själ enligt senantik nyplatonism. Det är inte förvånande att hon fått sitt genomslag enbart som "kropp", som ett snyggt köttstycke. En väninna, då ännu ung och skojfrisk, fantiserade ihop en juvenil och helt materialistiska "köttklumpsteori" som jag påminde mig sedan jag upptäckt att hon verkade ha formulerat den gnostiska och kroppsnegativa synen på människor som identifierade sig med köttet och tog lätt på själen eller förnekade den helt och hållet. Typiskt nog hade denna kvinna Saturnus i torra Jordtecknet Stenbocken i 4e för ett begränsat och lika materialistiskt själsdjup som de "köttklumpar" hon angrep. Saturnus kopplade sin 270-gradersvinkel till ascendenten för en originellt (och tilltalande) ansikte, "som hugget i sten". Cara Delevingnes Mån/Saturnus i Stenbocken i 1a ger mig vissa associationer till "köttklumpsmänniskan" just genom ett skarpskuret och originellt ansikte.

Delevingnes Venus och Jupiter i Lejonet i 8e blir ett särskilt problem eftersom (sinnelags-)ascendenten här ställer Stenbock mot Lejon, två tecken som är distinkta fiender via sina härskare Saturnus och Solen, döden och livet respektive. Ska man vara filosofiskt noggrann står Solen inte för biologiskt liv utan för den andliga och eviga Existensen så här uppstår en dikotomi, en gnisslande friktion mellan existensens önskan att breda ut sig (som solens ljus strålar ut vitt och brett) och gränsdragningen som säger att du är anvisad denna kropp i detta liv. Jag misstänker att Cara Delevingnes sexuella perversion ligger i den här tematiska motsättningen och att hon troligen både tänder på män och kvinnor till följd av denna störning i sin självbild och sitt emotionella djup (Månen med Saturnus = krass materialism, "köttklumpsmänniskor" = ser och värderar folk enbart utifrån deras fysiska företräden).

Det förvånar mig inte att en så problematisk själ som föds på "köttklumpsnivån", går rakt i armarna på ett "monster" som Schweinstein. Jämför "hylikern" och ateisten Henrik Fexeus som skev en bok av hur man med kroppsspråk manipulerar kvinnor i syfte att förföra dem. Inlägget från mars 2009 är det äldsta av en handfull taggade "hyle" - det grekiska order för "materia" eller "köttklump". 

I sammanhang passar det förstås att påminna om att Saturnus har två helt skilda roller i astrologi. Via härskarskap över Vattumannen, ett Lufttecken, är den essentiella Luftplaneten Saturnus en sinnebild för Platons idéer eller former som ger stommen till denna värld. Men i sitt negativa härskarläge över Stenbocken blir Saturnus istället materiens symbol, den passiva materien som bara väntar på att bli präglad av en nedstigande "avatar" eller platonisk form. Horoskopet kan läsas som ett knippe av dessa former vilka nere i vår tidsbundna verklighet istället kallas förnuftsprinciper (logos/logoi) i Platons filosofi.

Av Saturnus görs flitigt bruk i astrologin eftersom den även illustrerar just Tiden. Det Einstein kallade "rumtid" ser ut som Saturnus i dess negativa gestalt... Rummet eller vår tredimensionella kroppslighet är också ett resultat av själens fall ner i den minst verkliga av alla nivåer. Saturnus i Luft saknar helt kroppslighet eller utbredning i ett rum och alla levande andevarelser är helt fria att mixa sig med varandra, vilket kanske skulle kunna förklara t.ex. Cara Delevingnes svårigheter att "välja form".

Med en solascendent - för fokus på hennes "identitet" - uppstår genast problem pga. fullmånen och det lunära psyket som opponerar sig mot sin egen källa till existens / identitet! Dessutom dras form-materia-planeten in i problemet med självbilden...

 

Dessutom har kvinnan en mans syn på kvinnor och kärlek (Venus i Lejonet) medan frustande och okänsliga Mars (rå drift) orienteras mot Oxen - köttstycket - och angriper kvinnans Venus. Av den här kartan skulle man kunna få intrycket att Cara Delevingne själv är ett manligt förbrytarmonster som använder sig av en feminin värdkropp för att lättare komma åt sina feminina byten! (Lejonet implicerar påfallande ofta en viss animalisk "slukande hunger"... särskilt om "grova" planeter som Saturnus eller Mars ockuperar tecknet - se Trumps Mars-Lejon vid ascendenten.)

Det är bäst att inte fundera för mycket på de särskilt problematiska horoskopens möjliga egna överträdelser i tidigare liv - då förlorar mediedreven sin kraft och poängen just nu är ju att frusta indignerat över Schweinstein och se alla dessa lycksökarkvinnor som oskyldiga offer.

Jag noterade dock att f.d. "värstingtjejen" Lindsay Lohan (f.n. 3 taggar) kom med ett sånt här inopportunt försvar för Weinstein. Eller var hon avsiktligt opportunistisk genom att inta motsatt position? Nej, jag tror hon korttänkt sympatiserade med det senaste offret för mediernas drev och dramaturgi, hon har ju känt hettan själv ett par gånger. 

Det är också typiskt Lohans omdömeslösa horoskop att via ego-principen Väduren se allt subjektivt ur sitt eget korttänka perspektiv. Att Lohan har sitt eget psyke (Månen) dold för sig själv i 12e huset kan förklara varför hon haft sådana anpassningsproblem. Att sedan hitta Månens disponent Mars också dold, men nu i 8e huset, visar en människa med avgjorda problem att hantera sin ilska/sitt libido! Det kanske var den bestialiska driften hon såg i Weinstein och villa försvara eftersom hon bär på ett eget problem av samma typ?


Väduren flammar upp snabbt och kan i brist på mer kvalificerade budskap ge ett "dagverkarliv" av stimuli och direkta responser (Vädurens härskare Mars är en impulsplanet). Väduren är kanonmaten generalerna skickar till slakt på slagfältet när det är dags att smörja ekonomin med ett nytt krig (se regeringen Löfven som bjuder in USA för att leka krig på Gotland och i Stockholm och samtidigt demonstrera vapen för observanta arabiska spekulanter.) 

Väduren, kallad "Dagverkaren" i den ursprungliga babyloniska astrologin, är också vår tids slavar i det nya kapitalistiska prekariatet, där folk tvingas leva från dag till dag utan någon som helst långsiktig eller stabil plan

Ulf Kristersson har rapidsnabbt visat sig vara mänsklighetens fiende, ett svin på nivå med Weinstein utan att så mycket som ha fingrat på en kvinnas kropp. Han fuckar istället upp människors liv via den mest cyniska arbetsgivarpolitik. Skamligt nog finns det tillräckligt många svenskar som är som Weinsteins för att Moderaterna redan ska återhämtat sig och nu är Sveriges näststörsta parti

Är det här folket värt att få leva? Hur kan svenskarna ha så dåligt omdöme? Ska man be till gudarna om någon ny och obotlig farsot, en "svensksjuka" som drabbar enbart dem med oförlåtligt otidsenliga attityder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.