Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 22 oktober 2017

Vem är värst?


Jag stirrade på Oklahoma-bombaren Timothy McVeighs förbistrade ansikte i DN och granskade därefter hans horoskop. Hur tankarna löpte sedan vet jag inte, men plötsligt sorterades gamla bokmärken i webbläsaren som kändes mer angelägna när jag sparade länkarna... Här är raderat bokmärke till en fråga på frågeforumet Quora:

Vilken slags planet är mer hindersam i (hinduisk) astrologi - den verksamma illgöraren eller den naturliga illgöraren?
 

En vedisk astrolog svarar: 
Helt klart en av de mest logiska frågor jag sett på forat Quora. Om vi lämnar planetens placering utanför diskussionen, rankar hindersamheten som följer, med förstaplatsen som den minst problematiska [hm, vart tog logiken vägen?] och tredjeplatsen för det maximala problemskapandet.
 

1. Funktionell välgörare (vare sig en naturlig väl- eller illgörare)
2. Funktionell illgörare, naturlig välgörare
3. Funktionell illgörare, naturlig illgörare
 

Många - även en del astrologer - tänker sig att naturliga välgörare som Jupiter eller Merkurius alltid ger goda resultat och beskyller naturliga illgörare som Saturnus, Mars och Rahu för allt elände. Men att generalisera planetens effekter utifrån dess "naturliga" temperament är inte en god strategi.
 

Jupiter, om den är en verksam illgörare i ett horoskop, kan orsaka en hel del trångmål. Om å andra sidan den fruktade Saturnus är en funktionell välgörare, betrakta dig som lucklig eftersom den kommer att ge dig goda resultat.

Nästa svar kommer från en västastrolog som visar sin begränsade talang genom att surmulet förklara att han inte tänker "svara mer" (på forumet?) eftersom han (sent omsider) fattat att ämnet gäller vedisk astrologi. Sen svarar han likafullt med några ordinära spelregler från västtraditionen! 

Det tredje och sista svaret kommer från en annan indier som presenterar sig med namn och anger sina specialområden: Parasharis (ålderdomliga) system, KP och Lal Kitab (de två senare indiska termerna vet jag inte ens vad de står för). Den här mannen är ekonomisk och ger den mest hindersamma typen i två ord: "funktionella illgöraren." Det betyder att vilken som helst planet som är klassad som funktionell illgörare och befinner sig i t.ex. ett prominent hörnhus är extremt kritisk. (Minns den funktionellt onda Mars som steg östra hörnhuset i Fredrik Reinfeldts horoskop, mannan som stal från de svaga svenskarna och gav till den självbelåtna medelklassen.)

Eftersom Oklahoma-bombarens horoskop ligger kvar på skrivbordet tittar jag till kartan på nytt...magiska mirakler! Det är en perfekt illustration av frågan och dess svar. Och det är inte illa hur FÖRUTBESTÄMD HAN VAR TILL EN OND ROLL I DETTA LIV! 


Se föregående inlägg som bara skrapar på ytan av astrolog-filosofen Proclus diskussion om det gudomliga Förutseendet (Försynen) och själens predestination att vistas med det onda. Sett ur tillvaron som Helhet, hävdade Proclus, tjänar allt som sker något gott eftersom inneboende ondska som tvingar sig ut ur en människas själ får konsekvenser vilka tjänar att göra individen mer medveten. Ateister, som Humanisterna anförda av strax avgående "presidenten" Christer Sturmark, hävdar naturligtvis nihilismen: inget som sker i universum sker av någon anledning alls. Människan är bara med om ett enda stort meningslöst lotteri.Vad gör Timothy McVeighs karta till ett så bra exempel på en predestinerad födelse till det onda? Vad gör detta horoskop till en avslöjande ögonblicksbild av en själ fylld av vrede och trots mot den himmelska ordningen och därmed en "Guds fiende"? (Ateisten Christer Sturmarks onda nådde tydligen inte fullhet i detta liv - "Gud finns förmodligen inte" - så han kvalificerar sig troligen till rollen som en Guds fiende under nästa liv - själens attityder är som pendelsvängningar och Sturmark-livet ger bara en glimt av en själ i en pågående rörelse mot Mörkret!)

Tvillingarna stiger i öster och för den merkuriala budbärarens positiva zodiaktecken är den Stora Naturliga Illgöraren Saturnus inte så farlig. I den lista jag återgivit är den "neutral" i sin verksamhet för Tvillingascendenterna. Jag har ännu inte hittat de hinduiska spelreglerna för listan, men neutraliteten rimmar väl med att Saturnus här äger dels ett ont men också det bästa huset (8e och 9e). 

Det är frestande att grena ut sig och börja diskutera hur två Lufttecken, bl.a. den saturniska Vattumannen, UNDERMINERAS AV DEN SVAMPIGA VATTENSJÄLEN som ligger bakom mycket oresonlighet och behov av psykologisk terapi (se senast sidotemat en bit ner i texten om Världens mäktigaste man). Men låt oss stanna vid huvudfrågan, den om naturliga och verksamma illgörare.

Den naturliga Lilla Illgöraren, Mars, drar uppmärksamheten till sig! Enligt en nybörjarbok skulle den få goda betyg eftersom den står i det ena av sina hemmatecken, härskare över den positiva och utagerande Väduren. Eftersom jag försöker göra varje inlägg nästan begripligt på sina egna ben, upprepar jag nu för fjärde gången (tror jag) min egen hypotes om varför 11e idealhuset säreget nog ALLTID ägs av en VERKSAM ILLGÖRARE i hinduisk astrologi. 

Det kanske är dags att göra sig av med den västerländska idén om att detta är ett idealens hus? I väst står 11e också för organisationer och intresseklubbar och det naturliga korrelatet Vattnets bärare (Den Väldige) indikerar också en som omsluter vattnet som den kruka symbolen ofta innehåller. Detta är den Kollektiva Människan eller mänskligheten som helhet, men i många horoskop betecknar zodiaktecknet bara en mindre grupp eller ideologisk sammanslutning som individen relaterar till. Så uppstår smågrupperingar som kanske söker "Rädda kontanterna" istället för att odla en klarsyn som ser hela det nuvarande ekonomiska systemet som ett problem för mänskligheten.

Min hypotes bygger på att 11e initialt beskriver en bristvara - hinduerna har redan markerat 1a, 5e och 9e som de goda husen. Men det är kontrasten mellan 5e huset för själen och dess medhavda goda karma och 11e huset som ett tomt ideal som ännu väntar på att förverkligas som ger nyckel till varför 11e huset har en verksamt ond ägare (oavsett vilket tecken som stiger i öster). I det Thomasevangelium kyrkan bannlyste säger Jesus att "det du äger (som din själs tillgång) är det som ska frälsa dig men det du inte äger är det som kan förgöra dig" (fritt återgivet). 

Var Jesus astrolog? Här är ett perfekt skäl till varför ägaren till 11e är en verksam illgörare, ett vakuum eller baksug (relativt 5e) och ett krav att övervinna eller avstå från att agera på, INTE slå sig samman med! Det är alltså meningslöst att gå med i en kollektiv klubb och tro detta förändrar något. Här är vad västerlandet fruktar som mest: den ensamma gärningsmannen eftersom de oorganiserade är svårare att hålla koll på! Men hinduisk astrologi tycks säga att det ENDAST är individuellt agerande - agerande inifrån själen (5e ledarskapshuset) som ger och representerar goda gärningar (karma). 11e som sådant verkar indikera risken för tomt babbel, styrelser som kommer samman och beslutar rika aktieutdelningar åt sig själva! De representerar Ondskan på jorden.

Notera hur 11e huset i hinduisk astrologi också indikerar stor förmögenhet som ett 2a ekonomihus räknat från de mäktiga människornas 10e hus! Således sorterar nationens statskassa och finansdepartementet under 11e huset - det skulle ha varit fantastiskt att se hur svårt skadat Anders Borgs horoskop var i 11e huset, han som tömde kassan på 140 miljarder för att dela ut till dem i samhället som behövde pengarna minst!

Det är själens goda öde (5e) som står på spel här, det 11e måste hanteras rätt så att det flödar god karma över till motsatt hus (vilket människan i detta liv kanske inte har något för, men som själen i dess nästa återfödelse kommer att ha som pluspoäng på sitt konto).

Både 12e, 11e och 10e huset kan också ses som nivåer över huvudet på den egna personen i första huset och är därmed inte delar av det manifesta egot i detta liv. Den här sträckan är samtidigt solens dagliga rörelse upp mot zenit vid middagstid och indikerar den karriärklättring som många kulturer håller fram som "livets mening". Sedan, efter zenit, dyker det allra bästa huset, det 9e, upp och indikerar i Indien att efter plikten mot samhället (12e, 11e eller 10e beroende på hur högt karriären sträcker sig), följer människans filosofiska och religiösa period. 

Utan att ha sett och genomskådat "världen" (10e huset för makt och yta) blir man som en Christer Sturmark, som aldrig når det 9e huset där man insett livets och strävandets förgänglighet och nu övergår till metafysisk reflektion. Sverige är ett satanistiskt land som uttryckligen söker få sina medborgare att ALDRIG nå den djupa reflektionens stadium. Istället handlar hela nyhetsflöden om hur vi ska välja oss vid tanken att jobba långt bortom pensionen, tills vi rasar ner i graven! 

Bloggen har redan ägnat många inlägg åt det sorgliga faktum att Sverigehoroskopet har en verksamt ond Sol och därtill i lyckosamma 5e ledarskapshuset. Överheten har lyckats över förväntan väl med att injicera en lögnaktig modell om vad ett liv bör handla om! SvD intervjuar satanisten Sturmark och noterar att denna man lyckats femdubbla de sekulära Humanisternas medlemskap under hans dryga årtionde som ordförande. (Vad tidningen inte nämner att sekten förmodligen bestod av typ ett hundratal svårt skadade själar så att det absoluta medlemstalet snarast är löjeväckande litet.)

Men se nu åter på Oklahomabombarens 11e hus. Det här sin sedvanligt verksamt onda Mars hemma i härskarläge i Väduren. Mars är ytterligt skadlig för just Tvillingascendenten vars enda verksamma välgörare är den motsatta Venus, fredens och unifikationens princip. Tydligt representerad i gammal indisk erotisk konst där Tvillingarna eller Mithuna (Paret) representeras som en man och kvinna i amoröst omslingrande (de ägnar sig faktiskt åt älskog). Håll med om att 11e huset blir väldigt märkligt om man kallar det ett "idealens" hus. Uppenbarligen har glidningar skett i den astrologiska traditionen och som bäst kan man tala om att det gudomliga Parets representant på jorden är här för att predika ett negativt ideal: håll er borta från krigets, hatets och hårklyvarnas livsstil (allt under Mars). 

Det här var nu inte så lätt för Timothy McVeigh som via Mars faktiska position var förutbestämd att istället DRIVA DEN ONDA VÄDURENS TEMA som sitt "ideal". Krigets gud VILLE driva fram sitt genom den här människan och vem kan trotsa gudarna vilja. McVeigh var en ond själ vars onda nu passerat bristningsgränsen och sökte gå från koncept till handling. (Och för den manifesta effekten av 11e husets driftighet, se det 10e huset i horoskopet! Offertecknet Fiskarna är proppfullt av märkliga budskap.)

Detta gör horoskopet till en perfekt illustration av filosofen Proclus tankar om att vissa är predestinerade till det onda - har man gott grepp om astrologin som Proclus tycks ha haft, klarnar det vilka individer som har "trubbelmakare" på sitt program för den här inkarnationen. De har så mycket orenhet i sina själar (själen här uppfattad genom horoskopet som helhet), att några av dem faktiskt redan är på väg mot tillfrisknande i sina mord, terrorattacker eller sexuella övergrepp eller vad nu problemet gäller (se föregående inlägg igen). 

Oklahomabombarens karta är ett klockrent exempel på hur den såväl naturligt som verksamt onda Mars i på drivande "idealistiskt husläge" driver fram den här själens inre ondska. Tillgriper man mytologin påminner den mörka eldens Mars i dess positiva härskarläge i den passionerade eldens Vädur ingen annan än LUCIFER - ljusängeln som trotsade Gud och i samma ögonblick som Mars separatistiska tendens kickade in, avsnördes från Helheten, från Himmelen och störtade ner i en skrikande, nyförlossad babykropp och nu befann sig instängd i ett obegåvat ego, bara en spillra av den intelligens och insikt Lucifer en gång hade tillgång som en av de högsta änglarna. 

Anm. Kristendomens lära om de högsta typerna av änglar motsvarar eventuellt "gudarna" i Proclus nyplatonistiska filosofi. Dessa lever i perfekt enhet inom Den Ena (Gud) men man kan tänka sig (metafysiskt) att de alla förnimmer sin egen identitet som "nyanser" inom ramen för den övergripande helhetsupplevelsen. Både Plotinus och Proclus fick lov att inse att deras visionära förmågor (aktiverade av meditation och hypnosframkallande ritualer) inte mer än kunde få glimtar av de högre verkligheterna bortom vår värld.


Tilläggas kan att för Oklahoma-bombarens Tvillingascendent är även Solen verksam illgörare. Det låter som en självmotsägelse - hur kan andesjälens symbol vara verksamt ond? Min tanke är att Solen tecknar distinkt individualitet (andesjälen) medan Tvillingarna/Paret (med Venus som enda planetära välgörare) beskriver motsatsen: två individer som smälter samma i en förening. Alternativt: att som budbärare (Merkurius är Tvillingarnas härskare) dra uppmärksamhet till sig själv är en ond sak eller distraherar åtminstone från Tvillingascendentens orientering. Astrologin är fylld av såna här konflikter som kräver utredning. Ibland kvarstår djup oförenlighet, ibland visar kartan som helhet att motsättningen snarare är att individen har en "bred palett".

Då de flesta hinduiska astrologer tenderar att lyfta bort Solen ur diskussionen blir den mer av en neutral motor och viljekraft som i detta fall slår sig samman med McVeighs onda Mars. Jämför Martin Timells vitt spridda Sol och Mars i den sexuella balansens eller sociala harmonins tecken Vågen. 

Bloggaren med Tvillingascendent, precis som Oklahomabombaren, måste erkänna att också hans Sol är "verksamt ond" trots att den dessförinnan "bränt" skadegöraren Mars (bloggaren valde fängelse hellre än göra Mars militärtjänst). Men bloggaren har detta "onda" arbete på att hejda Sveriges aggressiva historia i sitt lyckosamma 5e huset som en redan befintlig tillgång och inte som hos Oklahomabombaren som ett vakuum som måste fyllas (eller motverkas).

Att använda bloggarens horoskop för en "ond" Sol är dock missvisande eftersom Solen är inte den viktigaste planeten ens i hans femte hus (och än mindre i horoskopet som helhet). Man kan alltså tona ner "den verksamma viljan att göra ont" (mot Sverige genom att vägra delta i landets ryssneuros) och istället fokusera kommunikations- och intellektsplaneten som har ett rejält försprång i tecknet och huset och dessutom är "god" och på samma gång horoskopets "atma karaka" (dit själen vill).

I fråga om turordning inom tecknet följer jag avashta-tänkandet i indisk astrologi som motsvarar tankesättet "gammal är äldst". Glöm inte att planeterna mognar åt andra hållet i de negativt polariserade tecknen så att "gammal är äldst"-resonemanget blir spegelvänt i den lägre värld som Jord och Vatten tecknar.

Intressant not hettar McVeighs horoskop till även på punkten atma karaka. För vilken är hans själsliga passion? Mars igen! Ingen annan planet har nått så långt som den 27e graden i sitt tecken. Det här är väl ändå sista spiken i kistan: själen (atman) ville verkligen tillbaka till planeten jorden för att skapa ett helvete här! Sedan samlade McVeigh exempel på vad han såg som statens övergrepp tills hans bägare överflödade av destruktivt hat. (Donald Trumps "verksamma välgörare" Mars i öster är en riktigt svår nöt att knäcka. Det är uppenbart att han lever för att bråka och argumentera, men dårskapen och okunnigheten beror snarare på hans "sataniska axel".)

DN skriver att McVeigh på sina håll ses som fullt tillräknelig och som såg hyckleri i USA:s bombningar av mål i omvärlden. Och här finns faktiskt en Måne/ett sinne i 9e samvetshuset stödd av Saturnus som vänder sig mot den verksamt onda och därför hycklande rikemansplaneten Jupiter! (Samma invändningar bloggen ofta har mot Sveriges intresse för att liera sig med USA:s vapenskramlande.) 

Det visar sig således UR GUDARNAS PERSPEKTIV att livsödet McVeigh tjänade flera syften samtidigt, vilket gör normala moralismer rätt tafatta. Också Proclus morallära utifrån hans analys av kosmos och "ondskan" avslöjar att vi lever i en värld svår att begripa. De man ska se upp med är de självutnämnda ledarna som påstår sig vilja förklara för oss vad som är rätt och fel. Inget, sade Buddha, går upp mot en som själv gör sina omdömen. (Jfr vikten av att ha kontakt med sitt femte hus, sin själ, vare sig uttrycket av dess innehåll leder till gott eller ont i världens ögon.) 

Däremot kan man betvivla tankeskärpan hos den som såg McVeigh som tillräknelig och t.o.m. intelligent. Astrologin ser mer! Jag talar om dissociationen mellan Luft och Vatten som vurpar perspektiven. Här mellan maktmanifestationen i 10e huset i martyriets tecken (som Liemannen Saturnus gästar) och den uppenbara kopplingen till 9e samvetshuset och 8e dödshuset vilka båda Saturnus äger! Ser någon mer en megabödel och även en martyr för sina tankar här?

Sverigehoroskopet har som sagt en verksamt ond Sol i lyckosamma femte huset, i Vattenbärarens tecken, men detta tecken omfattar inte hela svenska folket utan bara just de tursamma, eliten, ledarskapsmänniskorna. Via en ömsesidig reception mellan Vattenbärarens härskare Saturnus och Merkurius dras den onda Solen in i en härva som involverar utlandet (9e) så att en stor del av vårt onda men framgångsrika ledarskap kan spåras till våra utlandskontakter (USA)... 

Även här gäller nyplatonismens tes att det är skrivet i Ödet att Sverige degraderar sig som USA:s villiga hora för att denna nationella syndfullhet ska brista som en varböld och först därefter något nytt och bättre komma ur den här nationen (med vilket menas inte landbacken utan befolkningen).
PS. Från och med detta inlägg ska jag försöka minnas att ALLTID KALLA VATTUMANNEN "VATTENBÄRAREN", precis som på engelska. Ännu en gång visar svenskarna att de har schabblat bort tecknets innebörd i översättningen så att man får en association till Vattenelementet. 

Men planetens härskare Saturnus tillhör essentiellt Luftelementet, samma som tecknet, och t.o.m. den västerländska bilden brukade visa en man som kastar ut kärlets vatten, ungefär som man förr tömde hushållets smutsvatten på gatan. (Att i förenklingens namn Vattenbäraren kommit att reduceras till våg våglinjer i västastrologin förvirrar ytterligare.)Det faktum att vatten lämnar människan säger en hel del om att det är i detta tecken mänsklighetens sanna tillstånd finns när arten dumpar den Vegetativa Själen (vattnet) som binder henne med djur- och växtriket. Människan är inte ett barn av den här planeten, bara den genetiskt förberedda värdkropp hon utnyttjar under sina besök här.

Även det gamla Tarot-motivet Hoppets stjärna anknyter till ett förmodligen traditionellt talesätt om att först tömma bägaren på det gamla innehållet för att kunna ta emot det nya. Varför Vattenbäraren på kortet Stjärnan tömmer ut två behållare skulle kunna ha att göra med granntecknet, de två Fiskarna. Dessa skulle kunna indikera den motsägelse som bor i tecknet. I ena stunden färdas den nedströms bara för att sedan visa tecken på ofattbar andlig klarhet ("Vägen upp" - till själens rening och befrielse från de föroreningar världens och dess låga värderingar som krupit in i själens lägre våningsplan).
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.