Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 11 oktober 2017

Ledarkrönikörens fromma förhoppningar


Bättre begagnad instrumental grammofonskiva, först utgiven
på Jamaica 1976 och komplett med en påklistrad hyllning
till socialismen via melodititlar som MPLA, Angola och Leftist.

En eloge förtjänar Aftonsluddrets politiska ledarskribent Daniel Swedin för en text som börjar som en bokrecension men sedan sväller ut vartefter skribenten tillfogar den svenska erfarenheten av klasshatet uppifrån och ner mot samhällets svagare - en svensk paradgren som detta land via sin hyckleriets strategi håller inne för att sedan uttrycka på ett inverterat sätt: genom medelklassens totala upptagenhet med sina "livsprojekt". 

Ja, jag tror Swedin i sin närmast perfekta kartritning över den kapitalistiska västvärldens avskyvärda tillstånd hann täcka in även den döende västmänniskans ljumhet i frågor om hur det goda samhället ska se ut. Man är så nöjd med att ha räddat sitt eget barn i en av de "bra" friskolorna... En del i det egna "livspusslet". 

Högern har lyckats fördumma en hel nu medelålders generation så att de inte längre förstår begreppet "samhälle". För den här köttmassan som ovetande är på väg mot masslakt på ålderns höst handlar livet bara om "mig och min konsumtionskraft". Moderaternas och Stureplanscenterns socialdarwinism har överhanden, folk tror verkligen att krokodiler och hyenor är varelser att använda som modeller för mänskliga samhällen. 

Det är inte utan att man måste ge de antika grekiska tänkarna rätt som faktiskt sorterade de flesta människor till en lägre livsform än Människan själv. Du är inte automatiskt människa bara för att Carl von Linné klassar sig som en. "Människan" är en dold kod som du själv måste hitta och aktivera - och när det är gjort kommer Kapitalisten att vara din nemesis och du ser hur dagens sjuka ekonomiska system är bortom räddning.

Daniel Swedin är reformist och inte revolutionär. Lycka till med den fredliga aktivismen! Särskilt som Swedin i samma text förklarat att all kollektiv medvetenhet brutit sönder av de onda kapitalister. Då förefaller till och med den här bloggens Armageddonperspektiv mer troligt... 

Väst kommer i sitt sista ryck för att berika Överheten än mer att trassla in sig i ett Tredje världskrig och gissa om bomber faller även på Sverige sedan vår senaste landsförrädare, försvarsministern Hultqvist helt natofierat landet. När Väst och dess system förlorat är det så utblottat att Kina kommer att rädda världen med en ny version av den konfucianska hederskulturen. Men ett kapitel i taget...

Swedins horoskop har undkommit granskning men nu är rätta tillfället. Som ledarskribent vore det konstigt att inte välja Solen som en substitutascendent i brist på exakt klockslag. Det förvånar inte det minsta att kartan nu blir en perfekt illustration av den UNIVERSELLA EMPATIN. Solen i Fiskarna kopplar 1a jag-huset till tecknet som symboliserar samhällets olycksbarn, vilket är helt utgångspunkten för Swedins bokrecension. Kanske därför den klingar så absolut sant!Men Fiskarna kommer i många varianter och först när soldisponenten Jupiter granskats vet man lite mer vad det handlar om. Här hittar vi den Stora Välgöraren i det 9e huset för samvete, samt filosofiska och religiösa spörsmål. Jupiter i Skorpionen understryker tanken om framgång för dem som "vandrar genom dödsskuggans dal" för att använda ett glömt uttryck från bibeln. Skorpionens koppling till döden rör naturligtvis bara biologins element Vatten - själen i sig odödlig förutom då den går ner sig i den skumraskzon där psyke möter materia och "Ordet blir kött" - själar buras in i en kropp med alla dess behöv för att överleva som organism. 

Det är inte förvånande att Daniel Swedins livsgärning handlar om att argumentera för allas rätt att leva gott på den biologiska nivå med det utseende hans "sensationalistiska" karta har, med dess flera våldsamma möten mellan Eld och Vatten. Här är en verklig eldsjäl, en som brinner för ämnet, och det kändes i bokrecensionen.

Här kan man notera dels den perfekta empatin med alla (Solen i Fiskarna) som bottnar i horoskopets glasklara 9e hus och ett samvete och en välvilja som vill rädda envar från den skorpioniska (biologiska) döden. Swedin struntar troligen i den här bloggens bortomvärldsliga filosofi, han är på jorden för att arbeta för Näringssjälen (Vatten) och se i 9e huset med vilken eldig glöd han gör det! Det är nästan så hans eld ångar bort vattnet (dvs. tenderar mot kontraproduktivitet), men intentionen kan inte kritiseras. Det är Mars i ursinnigt härskarläge i Eldtecknet Väduren i födoämnenas och den egna ekonomins 2a hus som ger all energi till det 9e samvetshuset - tänk att något så simpelt som 2a husets resurser för ett gott personligt liv kan bli så viktigt att det t.o.m. driver det 9e huset "för mitt högsta gud", Gudens eget hus! Denna symbolkombination berättar i sig något om hur ondskefullt det västerländska systemet är med dess allt råare utnyttjande av den arbetande befolkningen!

Titta nu på horoskopets Måne föreställande den ansiktslösa massan, idag det livegna "prekariatet", den nya underklassen som Swedin liknar vid gamla tiders  dagverkare som stod på rad och hoppas att förmannen skulle välja dem så att magen kunde mättas ännu en dag. Intressant nog var "Dagverkaren" det gamla babyloniska namnet för vårt Väduren - och se hur detta tecken fungerar i Swedins karta: som energin riktad mot 2a huset för "mat i munnen"!

Det är typiskt att Swedin, som skriver politiska ledare för Sveriges största tidning - en tidning som bortom det politiska materialet i allt beter sig som vilken hora för pengarna som helst - att denne Sweden har sitt psyke (Månen igen) i det globala eller universalistiska Skyttens tecken. Han talar alltså om en ansiktslös massa som i vartenda västland trycks ner i armod av den globala kapitalismen i dess sista rovdjursstadium. 

Inte för inte har Stenbocken - den snåla onkel Scrooge som roffar åt sig alla resurserna - en helt annan symbol i hinduisk astrologi: där är Stenbocken känd under namnet Maraka och illustreras med en krokodil. (Jag har tidigare påpekat hur lustigt ordet för död, maraka, som anagram ansluter till detta tecken som är herre över den materiella världen men samtidigt behärskas av Tidens och begränsningens Saturnus! Saturnus som "äter sina barn" illustreras förträffligt av krokodilen.)

Botanisten Carl von Linné hade Stenbocksascendent och även om socialism är mänsklighetens framtid måste man ge statens belackare rätt i ett: denna Krokodil i fel händer beter sig som en girig onkel Scrooge som suger glädjen ur den arbetande befolkningen. Men dess kverulanter ser inte att felet ligger i den kapitalism som staten har att förhålla sig till. Tiden närmar sig för mänskligheten att helt byta spelbräde...

Swedins Måne i 10e visar hans känsla - eller folkmassornas - inte med den härskande staten som kan kunde tro av husplaceringen, utan en mer komplex kombination av 10e statsmaktshuset INFORMERAT av Skytthärskaren Jupiter i 9e huset - Platons kommunistiska råd av visa människor mogna bortom ägandefixering och simpel materialism. Sweden har det perfekta statsmannahoroskopet och om inte den svenska socialdemokratin var korrumperad bortom begriplig, borde Löfven genast ersättas av Sweden eller någon med hans kaliber. 

Dessa människor föds (fast inte så ofta) men problemet är att politik är en karriärväg för självtjänande egoister vilket "sossen" Thomas Bodström tillräckligt väl visat. Om regeringen inte förstår sin dundertabbe när de sätter en sådan här falsk lycksökare i ett palats, då bör de åtmintsone förstå att områdets bevakning måste tiodubblas. Sånt här fick man att gå ur huse med högafflar och brandfacklor och vem vet om inte den nivån ännu lever kvar på sina ställen i landet - eller utomlands. För minns, offren för den Rike Onde Mannen - en kategori socialdemokraterna tydliga ingår i, kan numera ha vilken nationalitetsbeteckning som helst.

Apropå brinnande eldsjälar så indikerar Swedins Måne - folkmassorna - en "negativ sensationalism". Om så Swedins samvete står i ljusan låga för den ekonomiska ojämlikhet som växer för varje dag, är hans eget sinne - och folkmassorna - föremål för Eld/Vatten-kriget åt andra hållet. Folkets vision (Eld) påverkas av den köld och den hunger och den närighet som Vattenelementet indikerar. Det kalla Vattnet hotar dra ner, omsluta och släcka massornas eld och livsglädje! Detta astrologiska budskap är förstås en grov förenkling eftersom vi just sett att Mars i Väduren hettar upp Skorpionens Vatten. Och tur är väl det. 

Jag tolkar hela den här serien av kontakter mellan Eld och Vatten som just Swedins "ljumma" typ av aktivism: han tror på någon slags pånyttfödelse av den gamla svenska modell högern redan har krossat, med fackanslutna människor som tillsammans förmår sätta press på den rika och onda arbetsgivaren. Det mildrade "Eld & Vatten"-krig som signaleras från en Måne i Eld som bäddas in i disponentens kokande vatten blir då synonym med klassisk svensk socialdemokratisk reformism (i kontrast till revolutionärt, väpnat uppror mod den florstunna svenska eliten).

Hur väl Swedin än tecknar sakernas tillstånd ger jag inte mycket för hans fromma förhoppning om en renässans för det som inte längre är. Man kan skylla hans fromhet på just Jupiter (pietets planet i dess högsta manifestation), eller avsaknaden av intellektuellt planläggande Luft (Saturnus i Luft men instängd i "avknäppta" 8e huset lyfter inre direkt fram långsiktighetens planet, historiens planet, i programmet). 

För se bara vad Sverige har att bemöta. Jag kan ha använt kartan tidigare, men den illustrerar en typisk svensk teknokrat av den it-fascistiska typen. Dessa är våra nya överstepräster och de automatiserar och robotiserar sönder hela samhället så att den rika överheten blir allt mindre och rikare (ja, it-fascisterna ingår naturligtvis i den nya noblessen, nyrika fjantar). Horoskopet tillhör en av  pionjärerna i framskapandet av ett rättslöst prekariat som hela tiden måste vara på helspänn för att grabba ett kort arbetspass för att inte lyckas överleva. 

Paradoxen här är att hur människan kunde vara med och utveckla ett it-system för bokning av sjuksköterskor på denna slaveribas när hans egen hustru var en. Jag kan inte låta bli att misstänka att han aktiverade horder av dålig karma när han - en av dessa kriminellt korttänkta svenska teknokrater - bara ett par år senare förlorade sin unga hustru/sjuksköterska till cancerdöden... 

Människan, som jag mötte flera gånger för många år sedan, var hur trevlig som helst! Notera den reserverade men humana Solen i Vattumannen - samma som i nationalhoroskopet - men samtidigt väldigt drömmande och verklighetsfrånvänd pga. Saturnus hämmande inverkan i 1a huset. Månen i Fiskarna är definitivt rätt placering här. Det är den drömska Merkurius och Månen, misstänker jag, som gjorde att han inte kunde bedöma konsekvenserna av sin egen systematiska kreativitet (för kreativitet ses axeln mellan Luft och Eld). 
Varande en "uppfinnartyp" använder jag även här Solen för ascendent, men här betecknar Solen inte "ledare" i politisk eller annan bemärkelse utan snarare den drivande intelligensen som är varje människans innersta väsen. Den senantika nyplatonismen ansåg enbart de vara verkliga människor vars själ etablerat kontakt med sina inre gudar - dvs. de "förnuftsprinciper" eller livsmotiv som i olika kombinationer finns i varje människas själ.

Det är frestande att se kopplingar till astrologin i dessa resonemang och ett horoskop visar då med utgångspunkt i Solen - själen - vilka inneboende "gudar" själen/människan styrs av i detta liv. I horoskop med känd födelsetid kan man av planeternas husplaceringar också se om några gudar och medföljande talanger är aktiverade redan i födelse och omvänt om vilka egenskaper som ligger djupt begravda i den här människosjälen. Det är de gömda gudarna man måste bli medveten om, annars krossas man av sin egen omedvetenhet!


Det är rätt typiskt att individen, före det opportunistiska valet av IT, var en byggnadsingenjör av lägre rang. Han SÅG med andra ord att det fanns mer pengar att tjäna genom att själv sätta sig vid arkitektens ritbord och designa ett helvete för alla anställda! Titta noga på hur "stora lätta pengars" Jupiter fungerar i detta horoskop. För Vattumannen som illustrerar den globala totaliteten, "helhetsgreppet" är Jupiters expansion av ondo, så att den här ingenjören faktiskt repriserar nationalhoroskopets ideologiskt vridna elit (ond Sol + ond Jupiter i kreativitetens och ledarskapets 5e hus).

Inte bara förfulas Jupiter genom att hamna i ett av de onda husen, se också hur katastrofalt ägaren till 3e huset för kommunikation och informationsteknologi har placerat sig! Mars står i 7e partnerhuset och angriper aggressivt Vattumannen. Hans intellekt - genom att arbeta med it-frågor - blir således en makalöst effektiv skadegörare (7e är ett hörnhus som har världslig inverkan) och det första område som tar stryk är hans eget äktenskap för att inte tala om att 7e också representerar alla former av anställningar och avtal som binder människor. 

Solen med sin fiende Saturnus i Vattumannen indikerar planläggning i konflikt med livet självt, en preferens för systematik. Kvinnornas Venus (kvinnoyrken?) angrips svårt av det helhetssystem han designade för att vrida skiten ur varje arbetsslav. Onda Mars skadar Venus via opposition (inkl. hans egen hustru).

Sådana här naiva och tanklösa teknokrater uppmuntrar den kriminella regeringen Löfven att hitta på SKIT i "innovationens" namn! Självklart kommer historiens fortsatta utveckling att döma svenska folket stenhårt för vad de var och en i sina små privata världar arbetar på, utan att förstå hur vidden av sin perverterade kreativitet i en perverterad nation som inte själv förmår tanka sig ur sin egen historiska trasselhärva.

IT-fascistens problem är tydligt: intellektet var som en Vädurs, framåt och pigg på att hoppa på det nya. Den här ungdomliga entreprenörsandan (Väduren som debutanten) saknar erfarenhet (och här tycks Saturnus inte beskriva historisk medvetenhet utan enbart en ingenjörs planeringsförmåga). Men den onda framgångslustan i 3e intellekts- och it-huset är en förskräcklig eldkraft som i detta fall helt kokar bort det enkla folkets Måne i Fiskarna. Jämför Swedins karta! Här ser vi Swedins ideologiska fiende, en av dem som gjort livet outhärdligt för dagens arbetare i många branscher! 

Visst är det passande att upptäcka hur starka beröringspunkterna är. Här är allt den planeringsförmåga Swedin - den lamenterande inte själv får grepp om eftersom den står i ett skuggigt 8e husförhållande till hans eget handlingsliv. Teknokraten uppvisar en planering på snäv ego-grund (1a huset) och som drivs av en särdeles motivation till stora och lätta och onda pengar (Jupiter), vilket svårt skadar jupiteriska Månen i Fiskarnas, samhällets förlorare, tecken.  Vi ser dessa samhällets olycksbarn i den ynkliga 2a huset för "min ekonomi" så horoskopet illustrerar klockrent den onda och naiva kapitalismens glädje till korkade teknokrater som bidrar i rationaliseringarna.

Man skulle kunna säga att denna it-entreprenör trots vänligheten var en lika samvetslös typ som Sweden är en tandlös gråterska som faktiskt tror Sveriges sönderfall går att hejda med gammal hederlig fackanslutning. Men det är en mycket större historisk process vi befinner oss en bra bit in i, och den kommer att sluta med kapitalismens och västvärlden totala sönderfall och ett framtvingat paradigmskifte. 

Det har låtit naivt när jag utbrustit "kriminalisera profittänkandet", men det är just vad som kommer att ske. För tänk hegelskt: på varje tes följer en antites. Efter årtionden av marknadsliberalism kommer antitesen inte att bestå i en återgång till statssocialism. Det är den såriga nerven i dagens problem som kommer att adresseras: profiterandet på skolbarn och vuxna kommer att bemötas med en ny och motsatt världsordning som är helt profitbefriad! Med ett globalt grepp från den kommande världsregeringen slussas lätt resurser dit de bäst behövs i världen. Tillväxtlögnen är eliminerad och när världen är i endräkt arbetar man med Moder Jord och inte emot henne: ett nollsummespel. 

Det är utifrån den nya behagliga världen den hegelska syntesen slutligen kommer att resultera: gudamänniskan! Men som sagt, ett historiskt kapitel i taget...

8 kommentarer:

 1. "Med ett globalt grepp från den kommande världsregeringen slussas lätt resurser dit de bäst behövs i världen."

  Ett kapitel i taget? Kommer den onda världsregeringen först, eller kommer deras planer att gå i stöpet?

  https://www.youtube.com/watch?v=0wlNey9t7hQ

  "Why Big Oil conquered the world" (1 tim 53 min)

  Kortare text på samma ämne:

  https://peterkrabbe.wordpress.com/2017/09/30/en-forskracklig-historia-globalismen-och-befolkningskontroll-del-1/

  Den demoniska angloamerikanska finanselit som propagerade för utrensning av otjänliga element i folkstammen (sterilisering av svagsinta, eller "the feeble minded" som det hette i det amerikanska originalet), stödde både ryska revolutionen och Hitler, samt såg till att brandbomba hela Tyskland när kriget redan var vunnet, för att tjäna enorma pengar på återuppbyggnaden, är alltså samma dynasti av oljemagnater som skapade bluffkoncepten "klimatförändringar skapade av människan" och "hållbar utveckling" samt anordnade FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972, "Only One Earth".

  Omställningen till grön ekonomi ska ske på så sätt att all världens resurser ska samlas i en global gemensam fond, naturligtvis kontrollerad av en totalitär "socialistisk" världsregering. Samma elit kommer att fortsätta kontrollera såväl resurser som befolkning. Den gamla genialiska planen: kapa motståndarsidan bakom kulisserna och låt vänster och höger slåss mot varandra utan att vända blicken mot systemet. "Meet your new boss, same as the old one."

  Emblemet för engelska Fabian Society är talande, en ulv i fårakläder:

  http://cdn2.btrstatic.com/pics/showpics/large/657789_9zJS0sBG.jpg

  Man ville införa socialiststaten, inte genom revolution, utan gradvisa reformer.

  Bildades 4 jan 1884. Dygnshoroskopet ger Månen i Vattumannen (från ca kl. 8 i Fiskarna) attackerad av Mars i Kräftan och Saturnus i Oxen. Ömsesidig reception mellan Venus (opp. Mars) i Stenbocken och Saturnus i Oxen. Får mig att tänka på Republikanernas födelsekarta med den ömsesidiga receptionen mellan Venus (opp. Mars) i Vattumannen och en algoliserad Saturnus i Oxen, där Saturnus lägger ett strypgrepp om sin disponent. Månen i Skorpionen.

  En medlem i Fabianerna var nobelpristagaren George Bernard Shaw, som föreslog att varje individ skulle ställas framför en panel vart femte eller sjunde år för att rättfärdiga sin existens. De som inte kunde göra detta skulle dödas av staten.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tar för lång tid att källgranska dina uppgifter och, tror jag, lite luriga sätt att binda ihop olika konspirationsteoretiska element i en kommentar. Det räcker att gå till Shaw, som citeras på Fabian Societys egen hemsida, för att se att du inte återger fakta på ett objektivt sätt: "Som socialist har jag lika stor rätt att torgföra mina tankar om vår samhälleliga miljö som någon. Vi kan ändra den, vi måste ändra den..."

   www.fabians.org.uk/about/famous-fabians/

   Din antisocialistiska insinuation beträffande samfundets emblem faller på sin orimlighet. Helt klart menas med med ulven i fårakläder något annat än du eller dina källor ser i symbolen. Shaw talar utifrån en äldre tid där vanligt folk undertrycktes svårt av Etablissemanget! Ur det socialistiska perspektivet symboliserar symbolen inget mer än reformsocialism, socialismen framlagt på ett snällt sätt, "from som ett lamm".

   Jag använde, kanske till din och likasinnades förvirring, inte "världsregering" på samma sätt som foliehattarna i deras favoritämne, en förment kommande (eller redan existerande) New World Order - som jag medger existerar som metafor för kapitalismen och elitens sätt att säkra sitt.

   Men varför oljemagnater skulle ha intresse av "klimatbluffa" om den kolbaserade energins miljöförstörande inverkan är en så bisarr tes att jag ber att få slippa höra argumenten...

   Jag syftar på ett helt annat scenario: den nya solidaritet som kommer att växa fram mellan jordens länder under Kinas ledning efter att USA och dess satelliter ställt till det för oss alla och dragit igång ett nytt världskrig (Mellanöstern, Sydostasien, det finns några HOT SPOTS att välja på och det kanske tillkommer någon nu under de närmaste tjugo åren.... Tredje världskriget (med Sverige på USA:s sida) får alla att slutgiltigt tappa tilltron till det kapitalistiska systemet.

   Lösligt föreställer jag mig Konfucius återupprättade heder i Kina (redan på väg), dennes statslära och betoning på folkets bildning. Kombinera gärna med Platons lika gamla doktriner om att hålla girigheten borta från folkens kollektivsjälar och befordra deras studier av vettiga texter, så att den rationella själen blir renare och inte sunkigare av sitt tänkande.

   Vår högteknologi drevs fram av det kapitalistiska systemet men det är ett annat system som kommer att ärva den och använda den på ett mer ansvarsfullt sätt. Det är hela min - och mycket enkla - poäng.

   Radera
  2. I denna kommentar har du skygglapparna på, tyvärr. "Tar för lång tid att källgranska och jag vill ändå slippa höra argumenten, men du har fel." (!)

   Maurice Strong (29 april 1929, död 2015) var klimatindustrins pionjär och gudfader och placerades som chef för bl a Stockholmskonferensen. Han var oljemiljardär som rekryterades av Rockefeller och pådrivande globalist. Men om du läser hans officiella hemsidor så var han förstås en from filantrop.

   Rockefellerdynastin har nyligen lämnat oljeindustrin (!) och börjat propagera för grön ekonomi. Men målet är detsamma - att en utvald liten elit ska ha kontrollen över världens naturresurser. Min enkla fråga var, kommer de ("meet your new boss, same as the old one") att stoppas eller kommer paradigmskiftet efteråt?

   Kinas goda avsikter? Den som lever får se.

   Radera
  3. Är det den "mordiska socialismen" du ville avslöja här (Shaws honom troligen falskt tillskrivna tankar att människor som inte kan redogöra för sig ska avrättas - kom igen Örnen!)? Eller är ”klimatförnekandet” det centrala temat? Jag fick ingen rätsida på kommentaren.

   Men, du hade haft rätt i att förklara min replik med "vill ändå slippa höra" om jag varit klimatalarmist, vilket jag inte är. Däremot är det i linje med den här bloggen att jag tror Moder Jord har en intelligens (planeterna är besjälade) och att denna slöa jättekropp står i dialog med mänsklighetens förehavanden på planetens yta. Kosmos står redo att ”när bakgrundsstrålningen är den rätta” koppla om människokollektivets tankemönster (allt är metaforer i metafysiken, så även föregående tanke).

   Uppgiften att Rockefeller - här gissningsvis en symbol (en av flera) för NWO - väljer en grön framtid är förstås högintressant. I min "framtidsvision" kan man i så fall placera in detta produktbyte i det högteknologiska segment som kommer att vara färdigutvecklat innan kapitalismen dör av egen förvållan och ett nytt koncept erövrar människornas hjärtan (Vattumannens tidsålder).

   För den som likt din dominanta Skorpion-Jungfru avskyr Centralismens arketyp (!), är naturligtvis alla sorters framtider baserade på centralstyrning (själen är ett centrum!) lika onda, men jag väljer Kina som den som i kraft av sin gamla kultur, filosofi och blotta folkmängd blir centrum för framtidens världsregering.

   Se bara nuvarande Kina-horoskopets mäktiga betoning på världshärskaren Stenbocken. USA har i jämförelsen ett fjanthoroskop (mammas äpplepaj och sentimental Tom Cruise-nationalism) jämfört med obevekligheten i det kinesiska Jordelementet... När de gjort sin materiella välståndshöjning inom landet, då tror jag den verkliga nedräkningen för Väst börjar. Men jag spekulerar här (som du förstått), få i världen i dessa tider kan vara allvetare och framtidsstudier baserar sig på en ohygglig massa deldiscipliner av vilka national och makroekonomi är några jag vägrar att ens befatta mig med eftersom "räknenissen" enligt nyplatonismen befinner sig så långt under de sanningar som mytologin kan ge sanningsslökaren.

   (Proclus, som jag just läser, ansåg t.o.m. att de grekiska myterna var direkt skadliga för dem som inte läste dem utifrån en stadig filosofisk grundval eftersom de, likt poesi, musik och kanske våra dagars filmunderhållning, talar till den irrationella och sinnesbundna själen, vilken har en makalös förmåga att ta den levande varelsen och dess föreställningar ut på irrvägar. Enbart stenhård rationell analys, modell Sokrates dialektik, kunde förbereda själen för att förnimma de universella motiven i de gamla myterna, motiv som således inte gick att iaktta med de fem sinnena utan kommer från den högre ”intellektuella” verkligheten, gudarnas värld. Varje utsaga om framtiden som baserar sig på empiriska iakttagelser saknar således sanktion – därav mitt ständiga likställande av empiri-hyllarna Humanisterna med satanism.)

   Radera
 2. "Varje utsaga om framtiden som baserar sig på empiriska iakttagelser saknar således sanktion"

  Tummen upp på det.

  Självklart förstår jag att Moder Jord slår tillbaka mot en urartad mänsklighet. Jag vill själv tro att jag är miljövän (gillar att krama träd och vänder rätt på sprattlande småkryp som hamnat med skalet nedåt i någon kastad mugg längs skogsstigen - paradoxalt nog har jag ihjäl otäcka spindlar om de befinner sig i min bostad), men anser att samtiden på ett galet sätt blandat ihop miljöförstöring och giftutsläpp med koldioxidutsläpp (som vi ska ha mer av, om växterna själva får välja!) och klimatalarmism.

  Undertecknad jobbar på Arlanda och avskyr stanken av flygfotogen och dieselavgaser. Ännu en paradox är att jag är petnoga med att sopsortera hemma, men på jobbet slängs ju allt i samma tunna. Pappsortering finns på grovnivå, p g a alla emballage som inkommer. En gång plockade jag isär en gammal studsmatta i minsta beståndsdel och när jag kom till återvinningsstationen så låg det förstås en hel dito slängd i metallåtervinningen. Jag brukar också rätta till alla fel de andra gör i soprummet hemmavid, fastän det förstås är meningslöst.

  Jag har bokmärkt två svenska klimatskeptiska sidor, klimatupplysningen.se och klimatsans.com, nätverk bestående av amatörer och vetenskapsmän som bemöter medias påståenden i klimatfrågan. Citerar ur en intervju med innehavaren av den senare:

  "IPCC är en skandal som är så monumental att det är helt obegripligt. Det är en organisation som inte består av forskare utan av stater, varav de flesta är u-länder och ofta diktaturer, vars mål är att få ta del av de 100 miljarder dollar om året, som den Gröna Klimatfonden ska få."

  Jag gör en snabbkoll på IPCC:s medgrundare och första ordförande (1988-98), den svenske meteorologen Bert Bolin. Solen graden intill Algol ;-) disponerad av Venus i Oxen. I övrigt idel Eld och Luft förutom nodaxeln i Kräftan-Stenbocken.

  Du har själv kallat Lars Bern "ytterst respektabel teknolog" och "taktfull Humanist". Han är ju uttalad klimatskeptiker (men berättigad alarmist vad gäller industrijordbruket och livsmedelsindustrin). Jag gillar honom också, men upptäcker vid en snabb googling förstås att etablissemanget inte delar den uppfattningen: "(Bern) ägnar sig åt destruktiva, farliga och ovetenskapliga konspirationsteorier."

  - - -

  Angående tolkning av citat tagna ur sammanhang. John D. Rockefellers "competition is a sin" kan man ju också tolka på två sätt! :-)

  Kollar upp citatet med George Bernard Shaw, finns på film när han läser upp det själv:

  https://www.youtube.com/watch?v=WgpaKkrZex4 (från 0:19)

  Röstläget kan man tolka som satir och flera kommentatorer på YouTube menar att det självklart var det. Å andra sidan har den här judiska sidan en helt annan uppfattning...

  http://www.jewishpress.com/sections/features/features-on-jewish-world/the-anti-semitism-of-george-bernard-shaw/2015/05/06/

  ...och återger några besvärande citat:

  (Brev juni 1935) “Tell Colonel Goring with my compliments that I have backed his regime in England to the point of making myself unpopular, and still continue to do so on all matters on which he and Hitler stand for permanent truths and genuine Realpolitik.”

  (Korrespondens med sociologen Beatrice Webb 1938)
  “I think we ought to tackle the Jewish Question by admitting the right of the State to make eugenic experiments by weeding out any strains they think undesirable…”

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det var en miljöidealists bekännelser - din Mars-Jungfru i 11e talar om nit ner i minsta detalj här, och Vågen inom dig vet att helheten ser lite märklig ut! En bekant med bara Jungfru har inte det problemet, där är hela tillvaron ett enda meningsfullt sorterande och hälsofascismen dominerar totalt.

   Jag läste något enstaka av Bern och glömde honom sedan. Det han sade i det sammanhanget (som jag glömt) var klokt men det förvånar inte att han dömts ut av Etablissemanget. Med noll planeter i Jord blir jag bara trött av att diskutera miljö per se. Säger som Jesus (fritt tolkat): ”det är inte lukten du känner eller det du stoppar i munnen som förgiftar dig, utan det ditt hjärta (eventuellt) klappar för”. Jesus kan inte haft någon planet i Jungfrun med denna likgiltighet för ”miljö på individnivån”!

   Ang. Shaws citat (som jag inte orkade forska i) tänkte jag sedan att det ju faktiskt fanns något osunt över den unga socialdemokratins drömmar och en ny och bättre värld - helt och hållet ur det Jord-materialistiska perspektivet. Här blir Shaws uttalande betydligt rimligare och helt i linje med rasbiologin och "hygien".

   Vad som lät så orimligt och inkongruent är att ett språkrör för samhällets underdogs ens skulle kunna yttra något sådant och mena det. Det är så schizofrent. Men inte orimligt, slog det mig. Hör bara dagens socialdemokrater fjäska för mitten/högern i kravet på att medborgarna ska göra nytta, ställa sig till arbetsmarknadens förfogande m.m.. Allt detta bottnar ju i en snart sjukt omodern materialisk syn skapad av Överheten.

   Redan idag tjänar överheten grovt på teknologins rationaliseringar medan tillväxt- eller profitmyten konserverar en annan myt, den om "flit på jobbet" tills arbetsförhållandena pga. rationaliseringarna börjat övergå i rena slavförhållanden inom många yrken...

   Socialdemokratin har alltid stått hotande nära att själva bli som deras förhatliga fiende, Arbetsgivaren… Höger/vänster är så fullständigt igår.

   Radera
  2. Jag förstod att du skulle nappa på "jungfrubetet". ;-)

   Inflikar att Tony Blair är Fabian (de utgör väl Labours ideologiska gren?). I det fallet passar ju den lömska tolkningen av samfundets ursprungliga emblem som hand i handske...

   Radera
  3. "Ulven i fårakläder" - ja, säg den institution som inte degenererar över tid i den "lägre verkligheten". Redan Sverige bjuder rikliga exempel.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.