Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 6 oktober 2017

Ishiguro drömmer om fred när revolution är det världen behöver
"Jag hoppas att priset på något sätt kan uppmuntra de goda och fredliga krafterna", säger Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro i en intervju i London (AB) och understryker därmed sitt soltecken, fredstecknet Vågen. (Se litteraturpristagarens horoskop här.)

Bloggen har egentligen lämnat bakom sig frågan om den sideriska zodiakens meriter jämfört med den västerländska (tropiska) zodiakens. Men tropiskt finns inte en anstymmelse till fred i horoskopet, bara ett brutalt socialt utstötningskomplex (Skorpionen och Vattumannen). Den västkarta en västerlänning ev. skulle låta sig missledas av  är så mycket "grövre" att den inte alls passar in på det jag hunnit läsa om författaren sedan gårdagens korta inlägg.

Enligt en annan artikel i samma tidning inspirerades han av Londons hemlösa att bli författare, en aspekt som hänger samman med författarens sinnelag i tecknet för samhällets olycksbarn, Fiskarna. Denna influens försvinner helt ur det "västerländska" horoskopet. 

Samtidigt kastar Ishiguros reaktion ljus över den underliga harang som (oplanerat) slank ur mig sist i gårdagens horoskopinlägg, om Fiskarna som fötternas tecken, om mitt första skoköp på flera år men vars glädje bara varade några minuter intill det deprimerande mötet med en tiggare liggande under en smutsig filt!

Landsbor skulle se hur Stockholm ser ut om man går en lördagspromenad runt tioslaget. Ännu på förmiddagen ligger tiggare och dräller på trottoarerna mitt inne på fina gator som Birger Jarlsgatan - det är som om stockholmarna accepterat att detta är ett acceptabelt normaltillstånd och lämnar allt till de onda politikerna. Apple-Mogert är fullt upptagen att bygga skrytiga shoppingpalats, med näsan i vädret låtsas han förmodligen inte ens om lorten på gatunivå, fattar inte sammanhanget mellan sitt "driv" och det han eventuellt ser.

Uppenbarligen "kanaliserade" jag i någon mån Nobelpristagarens sensitivitet för Fiskarna som samhällets olycksbarn bara genom att titta på hans horoskop! Men jag reagerade annorlunda: ilskan över att kapitalismen och dess täckmantel EU (en av många namn för samma monster) är dels ett system som vidmakthåller fattigdom och dels ett system som lurar på medborgarna myten om ett gott liv bara de klöser och kämpar för sig själva för att likförbannat tvinga på dem vyer av misär på deras egna gator. Vilken cynism från makthavarna! Jag skrev där ur den besvikna och grundlurade borgarens perspektiv.

Det är lönlöst (som många insett) att skänka en slant eller att vara empatisk med statisterna. Det är vrede och hat mot eliten som vidmakthåller denna onda världsordning som är den enda sunda och friska reaktionen. Den lilla gruppen av lortiga tiggare är bara påminnelsen om att det finns en liten, liten grupp på toppen som är skyldiga som synden till att världen ännu inte blivit det paradis som Mänskligheten skulle kunna göra den till. 

Men förutsättningen är att alla inser våldet som bor i den marknadskapitalistiska människan och kriminaliserar henne. Symboliskt bör ägandets alla zodiaktecken saxas bort ur världsbilden och en ny zodiak ritas, en som motsvarar en högre och mer subtil form av mänsklighet som tänker mer som Kazuo Ishiguro. Men tusentals år av mänsklig kannibalism där de starka äter de svaga lär inte avhjälpas med Ishiguros "peace & love". Det krävs hårdare tag för att häva den onda habituering som går i arv från far till son, mor till dotter.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.