Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 19 oktober 2017

Det svenska språkförfallet, del 666
Nog för att det slinker med en och annan direktimport från engelskan även på denna blogg, men med årens gång har jag åtminstone försökt märka ur orden med kursiv stil eller citationstecken för alla dem som är t.o.m. värre ordmärkare än jag själv. 

I andra ändan av spektrumet finns de senaste två generationer som sällat sig till medierna och vars språkkunskaper mestadels verkar hämtade från Weinsteins Hollywood-filmer och ändlösa variationer på den generiska kriminalserien för tv.

Aftonhorans dåliga rubriksättning är således begriplig men inte därför mindre generande. Detta ska ju vara Sveriges största tidning.

Istället för att utlösa en radbrytning mitt i en redan från början främmande ordbild, "under cover", hade man kunnat använda en perfekt svensk motsvarighet som dessutom sparat in fyra tecken så att den svenska ersättningen rymts på en rad. Tänk.  Svenskarna kan inte ens skapa klatschiga rubriker längre, så djupt har det här landets identitetskris nått...

Norsk polis gick under cover
Norsk polis i förklädnad


Och varför inte korta pratigheten i övriga rubriken med ett koncist: "Norsk polis i förklädnad - befrändade mordmisstänkt" - två effektiva rader istället för tre rader meandrande soppa. 

Nu är visserligen "befrända" en anglicism men eftersom svenskan redan har "befrynda" (bli släkt med), vore det ett naturligare och mer användbart låneord än rubrikens "under cover".

Jag verkar högst troligt att det sällan brukade "befrynda" är engelskans "befriend", men som så ofta fick svenskarna aldrig till det och innebörden kom på glid...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.