Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 28 maj 2017

Tillägg till nymånar i Vågen

I ottan vaknar jag med kvardröjande frågetecken om varför nymånar i Vågen baserade på Venus i Eld hävdade sig så dåligt jämfört med de andra undertyperna av "ren" födelse i Vågen (både Sol och Måne).

Se föregående: Vem är Virtanen? Nymånar i Vågen.

Astronomer har säkerligen vanan inne att bedöma frågan, men det överstiger minst sagt min förmåga att bolla med flera planeters omloppsbana i huvudräkning. Så jag gjorde förenklat praktiskt text med enbart den konstanta marscherande Solen (cirka 1° per dygn) och Venus dagliga positioner i ett 30-årsintervall. Det borde vara tillräckligt för att ge en fingervisning om Venus i Eld var felfördelad i effektiv speltid och resultatet därmed måste "viktas".

Som jag förstår det innebär ett viktande att man artificiellt kompenserar resultatet av en felfördelad planetplacering så det motsvarar en speltiden hos den andra eller de andra planetplaceringarna.


Range of search: 1.01.1970 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
Search for...:
so.lib & ve.vir

Realization intervals (begin - end):
26.10.1972  0:00 (GMT+2) - 15.11.1972  0:00 (GMT+2) 21
18.10.1974  0:00 (GMT+2) - 21.10.1974  0:00 (GMT+2)  3
 4.11.1975  0:00 (GMT+2) - 16.11.1975  0:00 (GMT+2) 12
18.10.1977  0:00 (GMT+2) -  5.11.1977  0:00 (GMT+2) 18
26.10.1980  0:00 (GMT+2) - 15.11.1980  0:00 (GMT+2) 20
18.10.1982  0:00 (GMT+2) - 21.10.1982  0:00 (GMT+2)  3
 4.11.1983  0:00 (GMT+2) - 16.11.1983  0:00 (GMT+2) 12
18.10.1985  0:00 (GMT+2) -  4.11.1985  0:00 (GMT+2) 17
25.10.1988  0:00 (GMT+2) - 15.11.1988  0:00 (GMT+2) 22
18.10.1990  0:00 (GMT+2) - 20.10.1990  0:00 (GMT+2)  2
 4.11.1991  0:00 (GMT+2) - 16.11.1991  0:00 (GMT+2) 12
18.10.1993  0:00 (GMT+2) -  4.11.1993  0:00 (GMT+2) 17
25.10.1996  0:00 (GMT+2) - 15.11.1996  0:00 (GMT+2) 22
18.10.1998  0:00 (GMT+2) - 20.10.1998  0:00 (GMT+2)  2
 4.11.1999  0:00 (GMT+2) - 16.11.1999  0:00 (GMT+2) 12

                                            totalt 195

Range of search: 1.01.1970 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
Search for...:
so.lib & ve.lib

Realization intervals (begin - end):
31.10.1970  0:00 (GMT+2) - 16.11.1970  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1971  0:00 (GMT+2) - 30.10.1971  0:00 (GMT+2) 12
22.10.1974  0:00 (GMT+2) - 14.11.1974  0:00 (GMT+2) 23
 6.11.1977  0:00 (GMT+2) - 16.11.1977  0:00 (GMT+2) 11
18.10.1978  0:00 (GMT+2) - 16.11.1978  0:00 (GMT+2) 29
18.10.1979  0:00 (GMT+2) - 30.10.1979  0:00 (GMT+2) 12
22.10.1982  0:00 (GMT+2) - 13.11.1982  0:00 (GMT+2) 22
 5.11.1985  0:00 (GMT+2) - 16.11.1985  0:00 (GMT+2) 11
18.10.1986  0:00 (GMT+2) - 16.11.1986  0:00 (GMT+2) 29
18.10.1987  0:00 (GMT+2) - 29.10.1987  0:00 (GMT+2) 11
21.10.1990  0:00 (GMT+2) - 13.11.1990  0:00 (GMT+2) 23
 5.11.1993  0:00 (GMT+2) - 16.11.1993  0:00 (GMT+2) 11
18.10.1994  0:00 (GMT+2) - 16.11.1994  0:00 (GMT+2) 29
18.10.1995  0:00 (GMT+2) - 29.10.1995  0:00 (GMT+2) 11
21.10.1998  0:00 (GMT+2) - 13.11.1998  0:00 (GMT+2) 23

                                            totalt 274

Range of search: 1.01.1970 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
Search for...:
so.lib & ve.sco

Realization intervals (begin - end):
18.10.1970  0:00 (GMT+2) - 30.10.1970  0:00 (GMT+2) 12
31.10.1971  0:00 (GMT+2) - 16.11.1971  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1973  0:00 (GMT+2) - 30.10.1973  0:00 (GMT+2) 12
15.11.1974  0:00 (GMT+2) - 16.11.1974  0:00 (GMT+2)  1
17.10.1976  0:00 (GMT+2) -  9.11.1976  0:00 (GMT+2) 23
31.10.1979  0:00 (GMT+2) - 16.11.1979  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1981  0:00 (GMT+2) - 30.10.1981  0:00 (GMT+2) 12
14.11.1982  0:00 (GMT+2) - 16.11.1982  0:00 (GMT+2)  2
17.10.1984  0:00 (GMT+2) -  8.11.1984  0:00 (GMT+2) 22
30.10.1987  0:00 (GMT+2) - 16.11.1987  0:00 (GMT+2) 18
18.10.1989  0:00 (GMT+2) - 30.10.1989  0:00 (GMT+2) 12
14.11.1990  0:00 (GMT+2) - 16.11.1990  0:00 (GMT+2)  2
17.10.1992  0:00 (GMT+2) -  8.11.1992  0:00 (GMT+2) 22
30.10.1995  0:00 (GMT+2) - 16.11.1995  0:00 (GMT+2) 18
18.10.1997  0:00 (GMT+2) - 30.10.1997  0:00 (GMT+2) 12
14.11.1998  0:00 (GMT+2) - 16.11.1998  0:00 (GMT+2)  2

                                            totalt 204

Range of search: 1.01.1970 - 1.01.2000
In steps of: 24h 0m
Search for...:
so.lib & (ve.leo | ve.sag)
 

Realization intervals (begin - end):
17.10.1972  0:00 (GMT+2) - 25.10.1972  0:00 (GMT+2)  8
31.10.1973  0:00 (GMT+2) - 16.11.1973  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1975  0:00 (GMT+2) -  3.11.1975  0:00 (GMT+2) 16
10.11.1976  0:00 (GMT+2) - 15.11.1976  0:00 (GMT+2)  5
17.10.1980  0:00 (GMT+2) - 25.10.1980  0:00 (GMT+2)  8
31.10.1981  0:00 (GMT+2) - 16.11.1981  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1983  0:00 (GMT+2) -  3.11.1983  0:00 (GMT+2) 16
 9.11.1984  0:00 (GMT+2) - 15.11.1984  0:00 (GMT+2)  6
17.10.1988  0:00 (GMT+2) - 24.10.1988  0:00 (GMT+2)  7
31.10.1989  0:00 (GMT+2) - 16.11.1989  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1991  0:00 (GMT+2) -  3.11.1991  0:00 (GMT+2) 16
 9.11.1992  0:00 (GMT+2) - 15.11.1992  0:00 (GMT+2)  6
17.10.1996  0:00 (GMT+2) - 24.10.1996  0:00 (GMT+2)  7
31.10.1997  0:00 (GMT+2) - 16.11.1997  0:00 (GMT+2) 17
18.10.1999  0:00 (GMT+2) -  3.11.1999  0:00 (GMT+2) 16

                                            totalt 179


Reservation för fel, jag räknade de enskilda dagarna snabbt och manuellt, men totalerna två gånger på miniräknare.

 
Frågan är alltså mer komplicerad än att bara hjälpa upp antalet Venusdagar i Eld och detta på ytterligare ett sätt: Från jorden betraktat får uppenbarligen Venus mest speltid i sitt hemmatecken under Solens passage därigenom. Tar man Venus hemmaplacering som "basvärdet" måste alltså alla de andra viktas innan man avgöra om någon undertyp av Sol-Våg är mer benägen till att göra sig ett namn i rubrikerna.

Horoskopsamlingen är nu ett givet, och det går inte att utsträcka tidsomfånget för just Venus i Eld. Man kompenserar således upp antalet träffar för denna Venus-typ för att se om ett antal extra "fantomcelebriteter" jämnar ut den minst sagt graverande bristen av denna mer himmelska typ av Vågen.

Den som läser inläggen i rätt ordning (omvänt till hur bloggsystemen visar dem), har redan insett något intressant: Sol-Vågen (och sannolikt också Sol/Mån-Vågen) med disponenten Venus hemma i samma tecken hade bästa förutsättningarna. Ändå producerade "signaturen" LÅNGT FÄRRE färre celebriteter eller offentliga personer än Venus-Skorpionen. 

Folk som Virtanen är således påfallande patologiska jämfört med de harmoniska och "rena" Vågarna som inte alls söker någon uppmärksamhet och som därför på det hela taget aldrig registrerats av mig under mitt fleråriga horoskopsamlande! Låter det som en rimlig slutsats? Vågar som inte bottnar i sig själva, dvs. har Venus i skadad position i Skorpionen kan bli eviga kverulanter eller också drivas av missnöje och rättspatos. Venus i Skorpionen ser det halvtomma glaset, Venus i Vågen ser glasets innehåll som det är och Venus i Eld ser troligen som optimist (och dramatiker) det halvfulla glaset. Venus i Jungfrun är kritisk och liknar Skorpionen men vänder på sitt självcentrerade sätt kritiken in mot sig själv.


Under perioden 1970-2000 var medelvärdet för Venus i Jungfrun, Vågen och Skorpionen totalt 224 dagar, 25% högre än Venus i något av de två möjliga Eldtecken. Istället för det parodiskt låga 3 celebriteter är det "viktade" värdet 3.75. Gjorde ju inte mycket till skillnad! Vi har alltså hittat en helt fascinerande "ojämlikhet" inom Vågens tecken, beroende på hur disponenten står. Men ojämlik i vilket avseende? 

Vi har fått ett rungande svar på något i vårt lilla test, men frågan är dunkel. Venus i Eld för en Sol-Våg vittnar, som jag sagt, om att den här undertypen befinner sig så långt bortom vanliga människors intresseområde att de inte ens registrerar på de populistiska mediernas radar... Troligen måste man in i speciella kunskapsområden för att hitta dem. Men bloggen har samlat horoskopdata utifrån mestadels svenska medier och i ett land som Satan äger försvinner naturligtvis de himmelska typerna direkt (inkl. bloggaren och hans "fringe"-perspektiv på tillvaron.)

Men av tårtbiten på 30 år verkar alltså Venus i Vågen få mest speltid (jag orkar inte skära ytterligare tårtbitar tid för att verifiera att detta alltid är fallet). Venus-Vågens 274 dagar är nu hela 53% mer speltid än Venus i Eld så viktar man den senare ska man blåsa upp antalet träffar till 4,6 stycken. Alltjämt ett så tyst rop från den gudomliga Eldens klarsyn att dessa typer helt försvinner i den offentliga debatten (varur så många sparade horoskop kommit). 

Missa inte att bloggen intresserat sig för rovkapitalister under många år så att slemma typer som vård- och skolprofitörer och usla politiker (Reinfeldt, Borg, Löfven, Damberg) kanske börjat dominera datasamlingen sida vid sida med gangsters och rasister. 

Ligger det någon sanning i astrologin borde alla 12 zodiaktecken i någon mån påverkas av så mycket skräpmänniskor, vilket skulle kunna leda till att Elden (enligt romaren Plotinus det "noblaste" elementet som står gudarna närmast) har felfördelats redan genom bloggarens intressen och urval! Han har med andra ord själv stått i sin Venus-i-Lejonet som ägaren till SolÖgat i Vågen och där blickat ut på den krater av död och ringhet som blev den civilisation han föddes in som människa i den här gången. Bloggen och dess fynd har framvuxit i symbios med mainstreammedierna och egentligen bara visat hur eländig och låg man blir om man lever inom kapitalismens och kommersialismens berättelse.

*****

Så var finns då alla de ädla födslarna till Vågen? Är de konstnärer eller tillbakalutade esteter hela bunten? Eller tänkare med så stor Vision att de flyger som osedda andeväsen över världen och dess små bekymmer? 

Den enda Venus-i-Skytten, kvinnliga religionshistorikern Armstrong, sade egentligen allt som behöver sägas: i dagens värld är det religionen som får ta skiten för människornas egen låghet. Så klart inte mainstreammedierna ägnar den här sortens Våg någon uppmärksamhet. Den ska tvärtom tystas ned, som om den inte ens existerade.

Därför läser man i AB ständigt sådana här trötta klyschor:
Det verkar extremt viktigt för den här åsiktsjournalisten att förneka Ödet och att det skulle finnas en större plan för mänskligheten än den folk själva inbillar sig att de formar... Faktum är att Manchesterbombarens horoskop var det mest pregnanta jag sett. Även om Naturen frambringade tiotusenden och åter tiotusenden barn i världen under samma himmel, var naturligtvis inte alla dessa födda till terrorism. De torde dock alla ha drivits av samma negativa spänning, eftersom välståndsorienterade nymånen i Skytten under dessa dygn baserades på en "negativ potential" i formen av Jupiter i Skorpionen, för vilken den enda möjliga vägen är att själv dö för att det större goda skulle placeras på agendan. 

Svenska journalister förmår nu inte diskutera civilisationers uppgår och fall, de är inte historiker utan små murvlar som alla tagit sig ton och söker mästra sina läsare, som denna Anders Lindberg, då och då skarp och saklig men lika ofta ute i fluffigt yrande. Och alltid svenskt ateistisk, gudlös och blind för den större Spelplanen. Genom att bloggen har studerat hans slag har de nobla "Eld-Vågarna" helt fallit i skymundan. 

Jag får nog börja ägna mig åt lite mer självskryt. En god början var karmaanalysen av de 2 x 15 minuter i rampljuset min själ tycks ha absorberat (eller gränsar till) i formen av 1400-talsfursten och den kunga- och ledarskapsfixerade adelsmannen på 1500-talet... 

Född i rättan tid (månnoderna som karmaindikatorer)

Dess två figurer vänder sig i sina gravar närhelst den här bloggaren - i nuet - ser hur Sverige styrs av låga och ovärdiga människor som avsiktligt söker hålla befolkningen på en infantil nivå. (Fr.o.m. 1600-talet gränsar bloggaren enbart till obetydliga personer, t.o.m. ett kort liv som färgad slav i det tidiga 1700-talets USA - en intressant figur som strax återvände som ilsk borgare under den Franska revolutionen, hatisk mot all överhet efter det han upplevt som hunsad slav!)

Anders Lindborg är lika medskyldig som någon scientist eller Humanist till att vishetstraditionen inte får fäste i "svenskheten". Därmed producerar landet ensidigt smeder men inga världsledare och inte längre några verkliga problemlösare för det helvete som uppstått på jorden när de rika antagit vampyrers skepnad och nu allt mer ogenerad jobbar för att suga t.o.m. skiten ur dem närmast under dem själva i hackordningen.

Detta är ren satanism eftersom den motsatta ordningen är den gudomliga: från Den Enes perfekta realisation överflödar godhet och bildar en hackordning där förmågan att föra godheten vidare gradvisa avtar, tills vi är djupt inne i "omvända världen", vilken medierna betjänar genom att falskeligen kalla ondska för det goda eller hojta om hat och terror istället för att korrekt förklara sambandet mellan djävulsdyrkan - vilket Väst ägnar sig åt i sin materialism - och hur denna bakvända agenda vållar störningar även i andra kulturer. Jorden, får jag villigt ge Henke Larsson rätt om, är en, och därmed definitivt en spelplan där den gudomliga Viljan visar var den vill.

Vad folk fångna i sin egen civilisation inte kan uppfatta är hur den högre spelplanen inte tar parti för varken den ene eller den andra, det är karma på gigantisk nivå som utkristalliserad. På denna nivå, långt bortom Virtanens halvkvävda utgjutelser över dödsoffer på en popkonsert (eller i något av USA inlett ökenkrig) handlar det istället om vilka bl.a. mänsklighetens vägval och hur de på förhand givna spelreglerna - universums DHARMA - låter historien utvecklas inför många människors oförstående blickar.

Proclus var den sista stora filosofen innan den antika civilisationen rasade samman, och han sökte rädda materien från dess extremt dåliga rykte (likställt med den ontologiska Ondskan hos mången filosof under minst ett halvt årtusende). Genom fiffigt tänkande lyckades han presentera den simpla materien som i själva verket det som stod det gudomliga (utmärkt för sin absoluta enhet) närmast, till skillnad från t.ex. Själen som i sin komplexitet på detta satt röjer ett större "syndafall" från det gudomliga. 

När jag läser detta om Proclus kommer jag genast att tänka på hans horoskop (som ännu har att presenteras på bloggen med känd ascendent), där hela kartan upptas av ambitionen att RATIONALISERA MATERIEN - allt utspelar sig i Luft och Jord! Ett typiskt exempel på att Ödet existerar och absolut driver människor till vissa ståndpunkter (eller typer av tankemönster) oavsett vad den illa informerade Anders Lindberg vill tro! Proclus kunde - givet sina kosmisk-andliga förutsättningar - inte ha gjort annat än söka ge materien lite ärbarhet tillbaka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar