Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 23 maj 2017

Terrorbomben i Manchester
Terrorattentatet i anslutning till en popkonsert (med en amerikansk artist) i England i går utspelade sig under sådana klassiskt dåliga födelseomen att modern säkert önskat hon hållit barnet inne en stund till i hopp om ett bättre öde då nästföljande zodiaktecken steg i öster...

Jag ser knappt några tecken på att det skulle vara en fördel att husets tillfälliga ägare kastar en aspekt mot sin egen domän, "håller sitt hus under uppsikt". Här är ett exempel där Mars nästan gradexakt står i väster och opponerar sig mot Skorpionen i öster. I väster har Solen symboliskt redan dött och gått ner under horisonten, och det är en Sol precis i slutet av den onda stjärnan Algols räckvidd. 

På väg upp i öster är Liemannen (Saturnus) som anses lika illa placerad där som Solen symboliska död i väster. Horoskopet är med andra ord väldigt svagt, påminner faktiskt om den fåfänga och extremt ineffektiva president Obama som har lika mycket blod på sina händer som tidigare amerikanska presidenter. 

Det var knappast en slump att det, precis som i Paris, var en amerikansk artist som uppträdde. NÅGON påminner om att den Store Satan är en stormakt som inte är vällovlig i himmelens ögon och påminnelserna kan komma genom det som för sekulära enbart ser ut som ondska. (Jesus: "Varför kallar du mig god? Bara Fadern i himmelen är helt god." I det här uttalandet, vare sig av Jesus eller ett stycke teologi av en okänd författare, anas en senare platonisms önskan att separera Gud från allt som tillhör världen, eftersom världen under den mellanplatonska fas vari Jesus levde och verkade höll den materiella världen för att vara en ohjälpligt fallen nivå som varje klok människa avstår att ge ens ett finger. Djävulen tar hela handen!

Det 9e huset tecknar alltid horoskopinnehavarens koppling till den universella morallagen (sanatana dharma) och här är det Kräftan - den obeständiga Naturens symbol - som indikerar att händelsen relaterar till den Vegetativa Själen, till livet som ordinära biologisk människa. Notera hur simpelt budskapet för "mitt högsta goda" är, när terrorns och dödens Skorpion stiger i öster: att rädda sitt skinn eller hålla sig vid liv som en grönsak är det som är ens enda plikt då Skorpionen visar sin illvilja. 

Månen med Venus i det lyckosamma femte huset för nöjen och i den känslomässiga Fiskarna ser verkligen ut som popkonserten med någon ung och söt popartist som det multinationella bolaget tagit fram för att mjölka några år. Men för Skorpionen vars tillstånd är terror och benhård kamp för sitt liv är den mjuka och flexibla Venus ingen vän. Den "verksamt onda" Venus i fiskstimmet (publikhavet!) färgar Månen röd av dess eget blod. Detta 9e hus rymmer en knagglig del av den gudomliga livsvägens, precis som horoskopet i övrigt har "fel" planeter på fel ställen. 

Samtidigt är 9e husets ägare "lyckosamt" placerad i 5e och jag har nu sett flera terrorhoroskop där "stjärnorna" verkar ge moraliskt klartecken till attackerna, som om de var sanktionerade från högsta höjd. Detta saknar jag f.n. klokhet nog att helt reda ut, annat genom den generella självklarheten att sekulära människor saknar rätt att uttala sig om vad som är fasansfullt och inte eftersom de i princip vägrar väga in en större spelplan och fler aspekter än de själva är intresserade av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar