Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 30 maj 2017

Mensaföreningens hotellfylla och Årets person

De smarta människorna i föreningen Mensa utsåg troligen sin årets rollfigur under samma konvent som urartade i vilt fylleri och polisanmälan. Men det avskräcker inte SvD, som åtagit sig uppgiften att årligen framhålla värdet av IQ-stinna individer eftersom de behövs för att inte landets export av den ena produkten mer grotesk än den andra ska avstanna. 

Således är årets pristagare en professor i ekonomi med särskilt öga för hur normalbegåvningarna - folket - beter sig som en flock konsumenter. Mannen som presenteras som något av en konstnärsbohem av SvD är således marknadens rövslickare. Verkar inte som ett tecken på någon genuin intelligens, gör det?

Jag tog notis om förra årets pristagare (SvD), en klassisk svensk hyliker (se även ateisten Henrik Fexeus) som studerar medicin. Så varför inte snabbt jämföra de bådas horoskop för att se om någon minsta nämnare ger anledning till en möjlig uppföljning.


2017, ekonomen Mikael Dahlén:Ta det här för vad det är - kartor med Solen (intelligensen eller människans kognitiva essens) - är inte mycket att gå efter vid horoskopställande, men just en solascendent kan tjäna som ett andra utlåtande till den fysiska ascendenten i olika frågor. 

Här använder jag spekulativt Surya lagna för att studera om det med Solen besläktade femte huset för kreativitet och intelligens ger stöd åt att de båda horoskopen skulle uttrycka en högre än normal IQ. Utan att gå igenom astrologins hela tolkningssystem kan snabbt noteras att båda har distinkta omen som talar för detta. 

Dahlén har visserligen Solen nedtyngd av den depressivt begränsande Saturnus, Solens naturliga fiende! SvD-artikeln antyder också att han haft en kamp i livet för att kunna vända sitt tänkande till sin fördel. Det är inte svårt att skriva under på när man också ser en formidabel indikation om mentalt kaos: Mars i Vatten skvätter den irrationella själens dunkla drifter över soltecknet som i Luft borde hålla sig över det lägre. Men han har som sagt dukat under och studerar nu konsumentbeteenden!  Jag förmodar att han hittat sitt livs kallelse eftersom horoskopet också intygar en intelligens degraderad av den triviala Mars - visserligen Solens vän som varande en eldfaktor men sannerligen inte någon vän till det rena intellektets Tvillingarna och dess härskare Merkurius!

Men för ren IQ - hur man sedan må missbruka sin kapacitet till logik (den här bloggen erkänner bara andesjälens essens som uttryck för ren intelligens, det Mensa sysslar med är en parodisk dyrkan av lägre former av begåvning), är det femte huset och det tredje båda intressanta. 

Det tredje är normal intellektuell förmåga och den går i Dahléns fall i Solens (den kognitiva råstyrkan) tecken. Ett gott omen tills man inser att Saturnus tycker ner Solens helt fria förmåga och binder den till konventionell lägre intelligens. En perfekt räknenisse eller ekonom med andra ord. Intressantare är då det helt fria femte huset för verklig intelligens som springer rakt ur andesjälen (Solen, som vi dock här ser är behäftad med viss begränsande karma via Saturnus påträngande närvaro). Tillfällig ägare till det 5e huset för Tvillingarna i 1a är Venus, det här ascendenttecknets enda planetära välgörare! 

Observera att Tvillingarna är ett uselt valt namn i västtraditionen. Det är inte incestuös eller homosexuell kärlek (Pollux och Castor) som gagnar Tvillingarna. Den indiska traditionen krävs för att förstå tecknet som där kallas Mithuna - (det gudomliga älskande) Paret. Det är med andra ord en heterosexuell relation mellan manligt och kvinnligt som likt Yin och Yang i Kina anses ömsesidigt berikande. Tvillingarna sägs amoralisk eftersom den är verksam på båda planhalvorna, i det svarta och i det vita. Tvillingarna förmår, som merkuriern Leonard Cohen sade i en albumtitel, inta "various positions" och tänka sig det som moralister inte förmår.

Och det går knappt att föreställa sig en finare kombination än Solens disponent Merkurius i konjunktion med femte intelligenshusets ägare Venus då denna som sagt är alltigenom välgörande för Mithuna i hus ett!

Hur ska förra årets Mensa-personlighet kunna toppa detta? Är det ens möjligt?

2016, hjärnforskaren (presenterar sig finare än bara hyliskt orienterad, det medges) Katarina Gospic:


Faktum är att Gospic uppvisar betydligt större bredd i sitt tänkande genom att väva in fler element eller våningsplan. Gissningsvis är Dahlén med sitt Luftbetonade horoskop och störningar från den Irrationella Själens Vatten, en av alla dessa ateister som tappat greppet om den rena tanken och metafysikens giltighet. Hjärnforskaren å andra sidan utkämpar åtminstone en kamp i det fysiska (Jordelementet) med en undertryckt religiositet som vittnar om en själ som förvärvat sin intelligens som god karma (5e huset som purva punya-indikator) genom genuint filosofiskt eller religiöst tänkande i det förflutna. 

I detta liv undertrycker hon dock den oslagbara kombinationen av den Stora och den Lilla Välgöraren, de planetära vännerna Jupiter och Venus. För att intelligensen (Solen) ska kunna vinna effektivitet inom den döda materien hyle och hon ska framstå som torr rationalist (notera den ljuvliga placeringen hos rationella Saturnus) så måste Jupiter/Venus offras i 12e huset för världsliga försakelser. Hade människan gott i kloster hade det 12e huset istället varit ett fenomenalt hus givet den högsta kognitiva fakultetens närvaro här (Jupiter) och Venus som symbol för själens vilja att återkoppla till Zeus/Guru/Jupiter - Fadern!

Kvinnans 5e intelligenshus ägs således av Venus och det är dess konjunktion som t.o.m. skulle kunna uppfattas som mer gränslös än ekonomens karta där Saturnus begränsning av Solen förblir ett sidobudskap till det i femte huset som håller kartan "grundad". Men samma skulle faktiskt kunna sägas om hjärnforskaren för vilken Saturnus - torr och kylig rationalitet - lyser fram som intelligensens ambition i ärebetygelsernas 10e hus. Ingen mystik eller dunkla delfiska orakel här inte. 

(Pst, studera dock inflödet av rent ljus i denna Saturnus från dess hemliga ägare Venus, dess planetära vän i det bortomvärldsliga 12e - indikationer haglar om att denna typ av intelligens liknar den bloggen definierar som verklig intelligens, utgången från "himmelen" och inget annat än immateriell "ande" - för att växla över till kristet språkbruk.)

Saturnus i Luft även i detta horoskop ger från sjunde himlen en antydan om att båda är barn av den Rationella Själen och att det som sedan läggs till denna "själens form" på de lägre våningsplanen inte allvarligt utsläcker eller degraderar detta bud. Mot den här utsagan, som antyder att verkligt intelligenta människor bara kan födas de år Saturnus, en essentiell Luftplanet, passerar något av Lufttecknen, står förstås min genomgång av alla Nobelpristagare i verkliga ämnen (dvs. inte Dahléns ämne ekonomi). I den genomgången påmindes man om att genialisk prestation uppenbarligen inte kan knytas till något enskild astrologisk grundtes. Inget enskilt soltecken dominerade över andra och inte heller någon speciell typ av placering för Saturnus. 

Hur det hade sett ut om samtliga kartor och inte bara en bråkdel haft känd födelsetid är en annan sak. Kanske skulle helt denna illustra grupp företa lika gynnsamma femtehusomen som de två mönsterpersoner Mensaförbundet lyft fram - som om man bara kunde ta sig i kragen och plötsligt bli högpresterande! Som de gamla grekerna sade: det måste finnas en potential att förverkliga, och om den saken uttalar sig det kompletta horoskopet, med känd kroppslig ascendent. Till denna horoskoppunkt knyts saker som gynnsamt genetiskt arv eller bristen därpå även om det ytterst är den gästande själen som tar med sig sin egen kognitiva kapacitet till världen av tid och rum...PS. Jag noterade i samband med något försök att krama något meningsfullt ur gruppen av Nobelpristagare att priset tursamt nog existerat just så länge att Saturnus (ca 29½ års bana runt zodiaken) hunnit avverka omkring 4 varv och att därför underlaget kunde studeras som det presenterade sig, utan artificiellt "viktande" för att blåsa upp resultatet för zodiaktecken som fått för lite speltid.

Eftersom den här bloggen knappast går att hitta i längre - den närmar sig 20.000 sidor A4-sidor - upprepar jag sökningen på Saturnus. Jag är vid inte ens säker på att jag tittade på den i isolation...

Saturnus i 706 Nobelpris t.o.m. 2015 (litt, med, kemi, fys):


179 förekomster i ELD (Väduren, Lejonet, Skytten)
176 förekomster i JORD (Oxen, Jungfrun, Stenbocken)
166 förekomster i LUFT (Tvillingarna, Vågen, Vattumannen)
185 förekomster i VATTEN (Kräftan, Skorpionen, Fiskarna)

Inget anmärkningsvärt, som synes. Saturnus är den planet jag aldrig lyckats locka fram ett enda suggestivt budskap från, vilket kanske är exakt som denna stoiker, Tidens HERRE vill ha det! Den som formar tidsandan är själv immun mot dess effekter.

2 kommentarer:

 1. Micael Dahlén har du skrivit om förut (i negativa ordalag) och jag kommenterade, också i negativa ordalag. Jag irriterade mig nämligen på hans överspända stil i sitt sommarprat - minns att han utropade 'halleluja!' i var och varannan mening... så det där med mentalt kaos kan jag som lyssnat på honom (även nån gång i TV) intyga.
  Jag ser i SvD att Dahlén inte själv är med i Mensa utan bara fått ett pris av dem. När man läser om honom, i förra blogginlägget och i SvD, och hör honom själv, ligger det nära till hands att tro att han lider av ADHD el något liknande. Det i sig behöver naturligtvis inte betyda att han är 'dum i huvudet' på nåt sätt, snarare överhettad.

  Gospic har jag förresten också lyssnat på i sommar - minns namnet men inte vad hon sa. Så säga vad man vill, men den övertaggade professorn gjorde i alla fall mera intryck...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har bättre minne än jag av vad som förekommit här! :-)

   Jag kan bekräfta det manierade och trot det kan knytas till Vatten mot Luft i några enstaka fall bland bekanta. Samma typer gillar att byta språk och dra in amerikanismer mitt i konversationen. "Oh yeah", "All right". Beteendet är dock så utbrett att det kanske går bortom försöken att knyta till astrologiska signaturer...

   Radera