Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 12 maj 2017

Macron, medieägarnas marionett
Jag måste för ovanlighets skull repetera samma känsla två inlägg på raken: det var brutalt bra i gårdagens AB/Kultur med genuin efterforskning om den maktstruktur med medieägarna i framskjuten position som hjärttvättade tillräckligt många fransmän för att göra den marknadskapitalistiska och EU-kramande marionetten Macron till Frankrikes president.

Kan man se av Macrons horoskop att han är en tom och uppblåst låtsasfigur som givits en smula svängrum för eget tänkande av de bakomliggande och verkliga härskarna - det onda kapitalistiska och globala västimperiet? 

Att rubriksättningen för mitt första inlägg (före valet) härmed besannats ("Macron Djävulen själv") bör alla som engagerat sig ha sett. Djävulen är en metafor för alla dem med enbart inomvärldsliga ambitioner, förutom att den Onde har en egen ontologisk status enligt de filosofer i Platons tradition som där antiken och senantiken möttes, vägrade acceptera den onda materia som andra höll för att vara god eftersom också den ytterst var en emanation från Den Ende. 

Men många notabla tänkare insåg att det fanns något sådant som ett själens syndafall och t.o.m. en ohjälplig "punkten utan återvändo" som kunde låsa de värsta ateisterna och förespråkare av ett sekulärt samhälle baserat endast på sinnenas vittnesbörd i ett evigt utanförskap!


Att Macron ligger pyrt till ses redan av ascendenttecknet Stenbocken, som representerar just den exklusiva orienteringen mot makt i det externa, utan något egentligt intresse för det interna där själen enbart står att finna. För ett svenskt exempel, se t.ex. Jan Guillous som inte har något till övers för religion, utan enbart en övermodig tilltro till att den rationella människan verkligen är det enda giltiga måttet här i världen. 

Detta är att ge Djävulen så fria tyglar att man, trots humanistiska värderingar, likväl bakbundit sig själv och inte är öppen som ett ödets instrument. Guillous förvägras t.ex. inresa i USA och kan därför inte arbeta smart på att spränga Ondskans imperium inifrån - USA skyddar sin mörka själ mot sådana som så uppenbart har en åsikt om de som gjort världen till en substitutsjäl.

I Macrons fall är Stenbocksascendentens härskare Saturnus dessutom fångad i dem onda karmans 8e hus - i väst bättre känt som dödshuset och "arv från andra". Det gamla kristna talesättet "syndens lön är döden" kommer dock närmare sanningen är den västliga astrologi som tappat sina filosofiska rötter för länge sedan! Saturnus står med andra ord infrusen på en "rastgård" som samtidigt, åtminstone i hellenistisk astrologi, var en uttrycklig blindfläck. I Ptolemaios aspektsystem kan ingen planet som visar sig i öster aspektera eller blicka in i detta kolmörka 8e hus. (Första huset förhåller sig "inkonjunkt" till 8e samt 6e, och det senare blir därför olyckshuset och fiendens hus - bara det du saknar sund kunskap om kan vara en fiende.)

Vad innebär detta för Macron själv - Saturnus (makt och kontroll) är ju hans ascendenthärskare och därmed självbild? Svaret kan bara bli: han är mycket troligen lika korkad som hans blick ger uttryck för på många foton. Jag har sett den här blicken i verkliga livet flera gånger och människorna har inte varit begåvade! Macron är helt enkelt fullständigt omedveten om att han är en spratteldocka och förstår inte att de verkliga makthavarna (Saturnus) driver sitt spel med honom som villig mjukvara.

För hur mycket tror du den fallna Mars i empatins tecken Kräftan behöver stå emot en dysfunktionell Stenbocksascendent? Nej, Mars i 7e huset för partners (inte enbart äktenskapspartnern) tar över och blir den som kontrollerar detta horoskop. Jag har sett exakt samma hända med betydligt starkare placeringar, som Mars i härskarläge i Väduren opposit en Vågascendent som svänger som en vindflöjel för att tillmötesgå sjundehuspartnern, till den gräns att individen bara följer och replikerar på vad motparten senast sade, så att en illistig motpart kan leda runt byfånen i cirklar och sedan ertappa honom med att säga mot sig själv.

Mars i sjunde kan vara en katastrof för äktenskap och alla sorters kontraktsbundna förbindelser om inte första jag-huset kan bjuda en motvikt mot den omoraliska och starka partnern (Mars). Den motvikten saknas fullständigt i Macrons karta. Därav den pedofila lärarinnans erövring av honom som femtonåring och den makt hon sedan dess utövat på honom (en av de hemliga saturnier Macron inte själv förstår hur de kontrollerar honom). Hela den här mannens liv är en tragisk chimär och det syns i hans bortkollrade blick.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar