Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 april 2017

Ingvar Persson, den siste socialisten?

Om man utan förlorat humör parerar en felaktig pluralböjning redan i första stycket av den här politiska ledaren, är detsamma en verklig pärla! Ingvar Persson är en av tidningen Aftonbluddrets få skäl att slippa få en terrorbomb släppt över sig. Han undviker skränig vänsterpopulism och angriper de verkliga problemen i samhället - här de giriga bankirerna.

Jag stryker min reservation över en Persson-krönika förra hösten! Förstatliga alla banker, ta över den onde rike mannens handlingsmonopol i kraft av alla hans oförtjänta medel han stulit från befolkningen. 

"Kollektiva" COOP inför där jag bor med rasande fart kontokortsbetalningar via nya apparater för självbetjäning och drar ner de bemannade kassorna till en (1)! Men den onde rike mannen ligger knappast i framkant när det gäller att lösa frågan vart alla obehövda människor ska ta vägen! Brandskatta de rika och inför medborgarlön, medan nästa steg av samhällsrekonstruktionen planeras!

Isolera om så krävs Sverige under en generation och stryp den digitala kontakten med omvärlden för att förhindra större transfereringar. Under denna tid av isolation bygger vi så ett nytt och bättre Sverige på helt andra grundprinciper än kapitalismens och så kan Sverige sedan träda ut på världsarenan som ett den här gången äkta föredöme.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar