Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 7 november 2015

När inte Solen välsignar ett land, hur mörkt blir det då inte?


Helios, härskare över Lejonet, ett vilt och levande djur.
Svenska folket, dresserat, överorganiserat, dävet.

Det råder tvivel om solstormen den 4 november verkligen är förklaringen till att södra Sveriges flygtrafik fick körförbud. Soleruptionen var av den allra svagaste typen, en etta på en femgradig skala. I DN kan man läsa att solstormsförklaringen visserligen stöds av att de drabbade platserna i Sverige alla hade dagtid vid tillfället och att "samtliga falska radarekon dök upp inom en åtta grader smal sektor på apparaturen i den riktning som var vänd mot solen". 

Men, säger en teknikansvarig, "det kan inte enbart ha varit en liten solstorm som orsakade detta, då skulle vi drabbas betydligt oftare. Det krävs något mer."

Det är väl synd att PISA-rapporten om svenskarnas allt sämre förståelse och förmåga att lägga ihop två plus två i själva verket är en folksjukdom som går årtionden tillbaka. Det framträder redan i det svenska nationalhoroskopet från 1974 som en intellektuell drevmentalitet i det här landets kollektiva mentalitet, och när girighetens demon Rahu piskar på, då går vettet åt fanders direkt.

Faktum är att den här bloggaren nu börjar bli klar med Sideriska siktet som radat upp åtskilliga pärlor för svinen och för bloggens lilla men krympande krets av återkommande läsare. En internationell version på engelska kommer att testas. Att bloggaren var ute i ogjort ärende visar den teknikansvariges svar här ovan om att det måste ha varit någon faktor utöver soleruptionen. 

Hade inte Sverige fostrat en befolkning till sekulär mentalitet, indifferens inför de stora frågorna och en fixering vid jobb och pengar, hade landets tekniker kunnat sin branschhistoria. Som det faller sig har nämligen redan amerikanske radioingenjören John H. Nelson upptäckt korrelationen mellan solfläckar och det som astrologin känner som interplanetära aspekter, de vinklar som solsystemets gudar från tid intar till varandra.

Han har nämnts två gånger på bloggen genom åren, dels i "Siaren Edgar Cayce om jordbävningars två orsaker" (2011) och i synnerhet i "Solen fläckas vid åsynen av människan" (2013). I det förra inlägget skrev jag då:
John H. Nelson, tekniker på radioföretaget RCA (Radio Corporation of America) fick i uppdrag att lösa kvalitetsproblemen som ibland uppstod med mellanvågssändningarna. Han upptäckte något snarlikt till Cayces påstående: störningarna i radioutsändningen korrelerade med vissa planetära aspekter. (Modellen fokuserade dock på solstormar.)
Den här fascinerande upptäckten fick jag nys om som vetgirig nittonårig via innehållsrik bok om bl.a. forskning i det övernaturliga som ryssarna fördomsfritt bedrev på 60- och 70-talet medan  Vetenskap och Folkrvilling byggde upp sin vetenskapsfanatism som nu skadat det här landet så.

Men radioföretaget RCA:s upptäcker känner tydligen inte dagens svenska teknikspecialister längre till. PISA-chocken är inget nytt. Vi har minst en fullvuxen och åldrande generation som jobbat ett årtionde på att förstöra Sverige genom sin okunskap om de erforderliga stora perspektiven på nödvändigheten (och konsten) att odla upp en medveten och bildad befolkning. Svenskarna excellerar nästan inte i några ämnen längre utom datorprogrammerad och generisk pop! Och mördarvapen från SAAB och Bofors förstås. I frågan om att kapitalisera på andras lidande och död verkar svenskarna ha enorm kreativitet! Se inte minst hela vårdvinstskandalen - att det fornstora Sverige skulle sjunka ned till detta tyder på att Solen inte längre lyser välsignande över detta land.

*****

Med risk för att framstå som tjatig vill jag än en gång påvisa läsaren om att det mörker och dårskap som sänkt sig över Sverige sedan jag tidigare i somras förutspådde en kovändning i lycksökarproblemet - tiggarfrågan -  kan knytas till den obstruktiva och begränsande Saturnus långa onda öga från kalla dödens Skorpion och riktad mot Solens eget tecken Lejonet där den skapar störningar för den expansiva Jupiter.

Åtstramaren Saturnus invänder sig mot Jupiter-Lejonet "det öppna och galet allt mer utvidgade hjärtat". Så passé Reinfeldt är, redan! En orealistisk tok, i backspegeln. Medan borgarpressen hyllade sin ledare, pekade den här bloggen envist på hans dåliga omdöme och sliriga mentalitet! Vem fick rätt?

Apropå tjatet om Saturnus/Jupiter-blockeringen som så många ting kan återföras på, förlåter jag mig själv för att jag inte kunde förutse flyktingexplosionen som den trigger som kylde ner svenskarnas orealistiska "öppna era hjärtan". Hos Reinfeldt var detta ett fult dubbelspel med baktanken att tillmötesgå näringslivets krav på billigare låglönesvenskar än själva ursprungsbefolkningen. Den råa kapitalisten ser inte till person, den räknar bara i siffror. 

Hos plagiatören Löfven blev "öppna hjärtats princip" ett motbjudande populistiskt utspel där han sökte befästa sin position som makthavare genom att spegla sig i flyktingkramaren Angelas strålglans - minns vad jag sagt om båda politikernas soltecken Kräftan och att klänga vid mammas kjolar! Kräftan Löfven klängde vid mamma Angela, händelsevis också Sol-Kräfta. När Löfven stärkt av lite av hans bittert saknade modersmjölk gick bort till Cameron - händelsevis också en partisk Kräfta - då blev det faderns kalla hand. Cameron var inte intresserad av mer flyktingar.

Det är av den anledningen - de övertydliga försöken att trygga sin egen position - Löfven åtnjuter rekordlågt förtroende hos svenskarna eftersom han är så extremt "kräftig" och därmed ombytlig och opålitlig. Reinfeldt hade höga opinionssiffror men han var en kallhamrad bedragare och lyckades via det manipulativa kommunikationstecknet Jungfrun föra hela folket bakom ljuset genom bedrägliga "sifferfakta", alltmedan han och Borg krossade den svenska fackföreningsrörelsen genom chockhöjning av a-kasseavgifter. Alla grupper måste atomiseras, fragmenteras. 

Den borgerliga doktrinen säger att samhället måste brytas upp till ensamma och svaga arbetsenheter - det är enda sätter för Arbetsgivaren att kränga kontrollen över befolkningen från staten i syfte att säkra sitt eget otyglade begär! 

När jag nu åter blivit arbetslös ser jag hur Reinfeldts och högerns vansinnigt människohatiska världsbild infekterat t.o.m. min egen a-kassa. Man trodde att akademikernas a-kassa av alla skulle vara säkrad från dumhet, men tvärtom! Hemsidan pekar med hela handen och säger att deras it-tekniker gjort sidan enkel för att användaren "ska ägna mindre tid att tänka på ersättningen och mer tid på att söka jobb". Tack för den vinken! Här stinker det illa av arvet från Borg - som själva SvD kallade ett kaos häromdagen - och Reinfeldt.Och än värre blir det, för i a-kasseblanketten fyller man i frågan om hur många veckotimmar man önskar arbeta. Eftersom jag bara blev halvtidsarbetslös, fyllde jag i "önskar jobba 20 veckotimmar". Detta utlöser nu den smått anklagande frågan från Överheten: förklara varför du inte vill jobba heltid åt Storebror!

I detta läge avslöjar sig nu Överhetens totala arrogans - datateknikerna eller it-fascisterna serverar en löjeväckande liten yta att besvara frågan. En kort rad som rymmer 60 tangentnedslag! Herrejävlar, det är inte ens twitters dumhetsnivå, det är lägre. Varför inte hellre två emotikoner att välja mellan? Är vi verkligen på akademikernas hemsida? Eller är detta officiella formuleringar som regeringen Reinfeldt anbefallde alla fackföreningar att introducera efter maktskiftet 2006 och den raska förstörelsen av Arbetsgivarens rimliga och högst existensberättigade motkraft, facken?

På detta minimala utrymme ska a-kassesökaren argumentera nyanserat för man inte vill uppfylla statens krav på att undersåtarna ska vara fullständigt fastkedjade i det ekonomiska kretsloppet och delta i den sinnessjuka tillväxttanken av hela sitt hjärta. Man får lust att lämna landet för mindre!

Jag fyllde i detta arrogant korta svarsfält med en sarkastisk motfråga "På 60 tecken?" Men beslöt mig på vek pratsvenska lägga till (eftersom det var allt som rymdes): "Har ett kreativt deltidsjobb." 

I utformningen av det här formuläret ser vi kanske PISA-rapportens varsel om hur fullständigt dumma i huvudet dagens svenskar blivit. Deras inlevelse i situationer och folk är värdelös, och den tekniker som satte maxgränsen 60 tecken på det här fältet gjorde de antingen utifrån högerns outtalade direktiv att ifrågasätta och begränsa alla svenska röster som inte sjunger med i det officiella idealet, ungefär som när medieföretagen Bonniers och Schibsted i en remarkabel koincidens BÅDA stängde av fönstret till folkets bloggsfär från sina olika tidningars nätupplagor i god tid innan valet 2014 för att hindra folket från att kommentera den borgerliga tidningspropagandan! 


Den tredje statsmakten lovprisar Sverige och "demokratin" och ställer den mot allsköns andra stater och diktaturer. Men man agerade själv odemokratiskt - inga lagar garanterade ju den skrivande privatpersonen rätten att få sina alster länkade via kommersiella medier. Men det är andan i tidningshusens avsiktliga mord på folkdjupet - en konkurrent om läsarna - som visar hur ruskig utvecklingen i landet är... Alla jobbar för sin egen fördel, ingen jobbar för ett gemensamt gott (som kommer alla till fördel i steg två).

Se i SvD om delbetänkandet till Medieutredningen: "...de digitala giganterna har tillskansat sig makt över yttrandefriheten." Ord och inga visor som väl kan tillämpas på de dominanta svenska aktörerna.

Kapitalismens sammanbrott börjar redan tydligt märkas i de små detaljerna. Sinnesslöa eller självförljugna människor ser inte framtiden förrän den är över dem...

*****

Om metaforiska solstormar via Lejonet, solens tecken, se även: Beväpna er stockholmsborgare, det ljuva livet är över (december 2014)

*****

Soleruptionens svenska horoskop

Här är horoskopet för det 90 minuter långa radaravbrottet som DN som enda tidning gav en exakt tidsuppgift om.

(Detta är horoskopet för den fallerade radarn, inte horoskopet för solvinden tidigare på dagen eller den uppmätta magnetiska anomalin strax före 14.00 som nämns i den inledande DN-länken.)

Tänker vi strikt symboliskt här, får vi följande remarkabla serie omen: Förlustens tecken Fiskarna stiger i öster (jag har valt Malmö som representativt för södra Sverige). Jupiter befinner sig som sagt i den gudomliga Solens tecken Lejonet, men se hur illa ascendenten placerar både Solens hus och Jupiter - i olyckans (och fiendens) sjätte hus!

Och för att bedöma Lejonets styrka just nu måste vi naturligtvis studera dess härskare Solen. Som det "faller sig", befinner sig Solen i sitt "fall" i Vågen och dessutom instängd i den livshatande Skorpionens åttonde, onda och mörklagda hus. 

Jag förstår inte hur jag kunde tycka det här var ett ointressant horoskop för några dagar sedan! Men om jag minns rätt ägnade jag inte frågan värst många sekunders uppmärksamhet. Transiter i all är, men hur anknyter denna högst tillfälliga stillbild för södra Sverige med Sverigehoroskopet? Tja, enligt den karta den här bloggen förordar har vi just nu Solen i passage genom Sveriges första egohus - svenskarna är ovanligt narcissistiska för tillfället och frågor om balans mellan sig själv och den andre (allianser och partnerskap) ligger i fokus. Nyheterna vittnar om att svenskarna den här månaden blivit mer negativa till den ohejdade flyktingström populisten Löfven räknat med skulle stärka hans och regeringens aktier. 

Notera också hur horoskopet visar att Sol-Vågens härskare just "fallit" i Jungfruns tecken - ett antisocialt tecken som bara tänker på sin egen komfort (om horoskopets allmänna tonläge är lågt). Det rimmar perfekt med att senaste opinionsundersökningen tyder på att svenskarna nu stänger sina hjärtan (Solen = hjärtat), när både Sol och Måne befinner sig i sina "fallna" lägen.

Lägg till detta sedan den halvt kroniska bromseffekten som Saturnus lägger på välviljans Jupiter i Lejonet.

Jag skulle vilja föreslå att radarn slogs ut i södra Sverige just eftersom detta är vår gräns till Europa och att - exakt som synske Edgar Cayce hävdade - den astronomiska solen bara återspeglar jordbornas syndfullhet. Så det blev den symboliska gränsen där Sverige öppnar upp mot den södra nödlidande världen (en vanlig politisk innebörd när North och South används i internationell press.)

Fast ju mer man tänker på den synske Cayces uttalande, desto mer problematiskt tycks det... Om mänskligheten kollektivt går igenom vågor av förmörkat kollektivpsyke och beter sig som vore de besatta av galenskap istället för klar tanke och tydligt fokus på sina högsta ideal, vad gör detta då Kung Sol till, som bara "reflekterar" Jordens folkliga medvetandetillstånd? Ryter och vredgas lejonsolen i respons till en mänsklighet som konsekvens vägrar höja sin kognitiva kapacitet så att den - varje individ - väcker upp sin inneboende Sol och blir medveten om att alla är ett enda väsen - det solära LOGOS?

En för alla, och alla för en. Detta ska kapitalisterna alltför sent förstå. Sveriges politiker har för övrigt helt tappat greppet om allting. Sverige, just klar med en NATO-övning, seglar fullständigt vind för våg i vår tid och ingen höger i världen har lösningen som Framtiden avkräver vår generation att jobba på. "Är ni med på den oundvikliga Förändringen eller har ni straffat ut er själva?"