Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 24 november 2015

Kättaren Spinoza bra kost för svenska ateisterMan måste fundera varför någon kommer på tanken att översätta den av judarna exkommunicerade 1600-talskättaren Spinoza till svenska först nu i våra främlingsfientliga tider. Det är naturligtvis ingen slump, vilket framgår om man läser Teologisk-politiska traktatets mångordiga innehållsbeskrivning och den än mer verbosa artikeln, sannolikt från någon med översättaren eller åtminstone judenheten befryndad akademiker, i SvD.

Spinozas tänkande om en tolerant stat som stöttar yttrandefrihet och folkets grundläggande trygghet och välfärd (lik hans tids Holland), är perfekt för att vinna sympatier med svenska opinionsbildare (ingen ska inbilla sig att dagens vulgära massan - så föraktad av Spinoza - kommer att ens höra om den här boken). Det är i den meningen en pro-judisk pamflett som utkommer i dessa dagar, lägligt med tanken på den antisemitiska extremism som florerar bland många nysvenskar med muslimsk bakgrund.

De pursvenska religionshatarna får å sin sida också vatten på sin kvarn av Spinoza som i stora stycken låter som en stridslysten Christer Sturmark (ordf., "Humanisterna") i kamp mot religion och det övernaturliga och banförare för det torra förnuftet som givit oss både en AGA-fyr, landminor från Bofors att spränga benen av utländska barn för "det större goda", och senast det diffusa projektet JAS. Ja, och skrupelfria Telia-direktörer inte att förglömma, djävlar i människokropp som gärna säljer svensk informationsteknologi till diktaturer. Att sedan Spinoza faktiskt var gudstroende (på panteistens dekadenta sätt) går i det här läget säkert att se mellan fingrarna med - panteismens gud ligger inte långt från simpel naturalism, Gud reducerad till summan av Naturens alla processer.

Faktum är Spinozas horoskop bekräftar den schizofrena bild hans levnadshistoria ger. I en viktig del är månhoroskopet helt genomlyst av insikt om den dräggliga folkmassan och deras degraderande sensualism, om värdet av en rationalitet som minner om platonskt orienterade matematiker. Å andra sidan är det samma "sataniska axel" som gränslar religionen och tömmer sina tarmar över den, förringar och överdriver dess sämsta sidor och som helt legitimerar judendomens kättarförklarande sin förlorade son Baruch (latinskt namn Benedict de Spinoza).

Det hebréiska pojknamnet Baruch betyder välsignade enligt diverse källor på nätet. Svårare med denna dypöl av desinformation är att hitta fram till det äldre allmänsemitiska baru, som betydde spåman eller siare (jämför vår vädersiare, barometern). Den djupare innebörden syns direkt i horoskopet när man påminner sig att Jupiter (sanskrit: Guru) representerar ett högre metalogiskt medvetande vilket Spinoza visar sig vara helt klar över när han sätter likhetstecken mellan Guds påbud och Försynen (Divine Providence). 

Bloggen har genom åren nuddat vid Jupiter (eller dess primära och bästa nionde hus) som Världssjälen som fyller hela vårt kosmos och där det (inomvärldsliga) gudomliga medvetandet just äger en "för-syn" eftersom detta medvetande är distribuerat även över rumsliga ytor som en mänsklig resenär inte kommer att nå än på flera dagsmarscher. Jupiter vet i förväg och det är därför hinduismen kallar sina jordiska gurus för "allvetande" (vilket de naturligtvis inte är). 

Ett annat ord för Guds påbud använt på bloggen är hinduismens sanatana dharma eller den Eviga Ordningen som samtidigt är en moralisk världsordning. Naturlagarna har det karmiska momentet inbyggt som låter en människa så och skörda över många jordeliv.

Att den blivande filosofen döptes till just Baruch visar sig synnerligen passande eftersom sinnelagshoroskopet ger en Måne i Väduren, vilket bloggen påvisat är tydligt disponerad att likt det storögda Barnet oförställt närma sig de stora frågorna! Och se hur ljuvligt logisk månhoroskopet är i just detta fall: Väduren i 1a gör ju att jupiteriska Skytten perfekt matchar sitt naturliga nionde hus för filosofi och religion - människans tafatta försök att greppa sanatana dharma.

Så varför känner sig Spinoza nödgad att upphöja filosofin på religionens bekostnad (likt även senare rationalistiska filosofer som Hegel)? Det är nu vi måste titta på den ätande och exkrementerande folkmassan i deras sensualistiska förfall. Den "sataniska axeln" hamnar här naturligt i linje med andra huset för konsumtion och det åttonde för utstötning och den här hyperaktiv. Dessutom uppfyller Jupiters position i sensuella och jordbundna Oxen de judiska Dödahavsrullarna för att "ont bor i Oxens fot" (med vilket bloggaren inte förstår någon av kreaturets hovar i stjärnbilden Taurus, utan första "klicket" eller steget in i Oxen där passande nog stjärnan Algol befinner sig. "En fot innanför dörren" - sataniska dörrknackare och säljare som söker smutskasta hemmets ägodelar och förklara att deras mattor, dammsugare etc, är absolut nödvändiga - beskriver väl Algol som både Åklagaren och Frestaren "en fot in i Oxen" (jfr. den av judarna förhatade folkliga dansen runt Guldkalven medan Laggivaren Jupiter/Moses var borta för att formulera Guds grundläggande morallagar)

Det är möjligt att medeltida stoff som den av Gud förbannade "vandrande juden" och "bettlare" - bet betyder hus eller hem på hebréiska - spelade in i bloggarens föregående amplifikation: vi använder alltid många av våra tidigare liv när vi tänker utan att vara medvetna om det. 

Den onda stjärna judarna i antiken var medvetna om i Oxens fot står här på nästan rät linje till Spinozas planet för religion, filosofi och siarkonst (den gudomliga försynen blir i mänsklig och reducerad form synskhet, klärvoajans).

Med Spinozas faktiskt tänkande på pränt kan man här se hur Djävulen korrumperat hans tänkande och "siande" i viss mening medan han på det sociala planet bara är en smutsig själ som föraktar folket för deras bindning till det materiella. Detta folkförakt binder honom perfekt till den svenska folksjälen som också tecknas av Månen i Väduren men med en Algol-korrumperad Mars som sin disponent. Detta blir en mycket lägre panna och förståelsehorisont än vad Spinoza ägde, vars psyk-disponent Mars istället ockuperar det nobla filosofiska och religiösa nionde huset! Spinoza skulle ha hatat den dräggliga svenska obildningen, landets materialism och perversa fixering vid pengar och prylar och det är hans verksamt goda Jupiter som sparkar bakut inför Satansstjärnans försök att degradera Jupiter till en hycklande präst (guru) som egentligen bara är en materialistisk rikedomsjägare, eller kanske en principlös och omoralisk företagsledare i vår tid. 

(Bloggen har flera gånger påpekat hur Sverigehoroskopet antyder att den härskande elitens signa inte alls sammankopplar med de folkliga ditona, och att man kan misstänka att överheten medvetet och under mycket lång tid hållit svensken nere på en "need to know basis" av samma typ Jan Björklund sökt saluföra som yrkesinriktade utbildningar utan senare möjlighet för svensken att höja sitt medvetande.

Detta är då den strategin onda rike svensken begagnar - Sol + verksamt ond Jupiter i ledarskapshuset i vårt landshoroskop - för att försäkra sig om sina privilegier men som nu resulterat i en larmande hop av främlingshatande människor där ingen i dag vet var det kommer att sluta. "De en procenten" i svenskt utförande kan ha bitit sig själva rejält i svansen genom sin sekulära omoral och brott mot Spinozas babylonisk-influerade härskarideal: att den goda staten - kungen - ska ge folk en säker tillvaro, inte en osäker tillvaro i stil med marknadens helvetessystematik.)


Men notera motsägelsefullheter Spinozas himmel: hans förakt för smutsigt folk baserar sig på psykets sunda koppling till sin disponent i det förutsättningslösa tänkandets och utforskandets nionde hus för filosofi. Men själva husets ägare är den Algol-angripna Jupiter och därtill under attack från både intellektets Merkurius och gränsdragaren Saturnus, vilka båda är verksamma illgörare för den öppna och gentemot konvention helt indifferenta Väduren. Inte konstigt att den djupt traditionstyngda judendomen upplevde att de fått en råbuse på halsen!

Det går som synes inte att komma till någon entydig bild av Spinozas sinnelag. Han är en dubbelnatur och själv lika smutsig som dem han besmutsar genom sin arroganta favorisering av intellektets skärpa framför den religion vars uppgift han såg som överhetens maktmedel att hålla folk i herrens tukt och förmaning, samtidigt som han uppenbarligen såg ner på folk som dukat under för den Vegetativa Själen - grisar som vältrade sig i lera och vatten (sataniska axeln). På det konkreta planet pekar han ut ovärdigheten i ett blott kroppsligt liv, men samtidigt reducerade hen Gud till enbart Natur. Ska man summera hans problem så är det förstås hybris som han led av. Överdriftens demon Rahu får inte glömmas (som den här bloggaren ignorerade månnoderna under årtionden). 

När Månen faller in i Rahus grepp, som här, uppstår en slags megafonproblematik, en ekokammare i psyket som visserligen kan zooma in i fin detalj men som ytterst sätt överdriver den blott psykiska halvan av naturen. Som synes är det Månen (fantasin, föreställningen) som upplever sig rotat i högre tänkande (9e huset) men samma fantasifulla Spinoza drömmer en ond dröm om Solen i Syndarens tecken i åttonde syndfulla och döende huset. Hade han inte negligerat Solens Logos hade hans bidrag till mänskligheten kanske blivit ännu större. Solen är ju det hjärta som leder själen till insikter om att Gud är större än det universum dit Spinoza hänvisade honom. I den meningen kanske hans verksamt goda Jupiter ändå var ohjälpligt korrumperad av Satans stjärna Algol. 

Det är kartor som dessa man måste samla många av och fundera mycket kring. För det är här, i horoskopen för de extrema och avvikande, man till sist kan börja förstå vad den gudomliga morallagen vill med människosläktet. Någon kanske känner igen den här tanken från mitt motiv att studera mördare och homosexuella, nämnt flera gånger på bloggen under de första åren. Igår, mot slutet av A.E. Taylors förnämliga parafras på Platons dialoger, blev jag helt förstummad inför beskrivningen av några "anti-hedonister" inom Platons akademi. Sade Taylor om deras angreppssätt: "Vill vi förstå någon 'form' eller kvalitet, gör vi väl i att studera den i dess extrema och mest markanta manifestation.  Vill vi därför förstå vad njutning (pleasure) verkligen är, bör vi börja vår undersökning med de mest vämjelsefyllda och våldsamma slagen av njutning...." (s 423-24). 

Boken, Plato - The Man and His Work, införskaffades i maj förra året för att fräscha upp minnet av Platons samlade verk och jag har mig veterligen aldrig sett den här tanken förutom hos astrologen Charles Carter som rekommenderade studiet av exceptionella människoöden. Han skrev på 1920-60-talet och som bildad britt är det inte alls inte omöjligt att han läste landsmannen Taylor så att bloggaren, helt präglad av Carter, nu hittade åter till källan som gav impulsen till hans egna astrologiska grundforskning. Tanken är som synes identisk med bloggarens val av mördare och homosexuella som representanter för de mest perverterade njutningar som mänskligheten frambringar. 

Det är inte alls omöjligt att Spinozas svårt skadade födelsehimmel faktiskt indikerar dekadenta sidor i hans egen själ, vilka han förnekade så att demoniserandet av hycklande präster och liderliga svenssons blev så mycket mer överdrivet och förryckt. Skarpt tänkande och fullständigt vanvett är alls inte oförenliga storheter. Det kan vara därför Spinozas horoskop ger en så tydlig aning om en dr Jekyll & mr Hyde-natur. Jag är knappast traditionalist men måste nog ge judenheten rätt som exkommunicerade honom, oavsett hans förtjänstfulla insikt om att en god stat låter folk tänka fritt.Not. Jag avstod från AstroDatabanks födelsetid som bara var C-rankad men som skulle ha givit en ascendent i Fiskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.