Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 17 november 2015

Ekonomisterna, ondskans agenterBloggen har tidigare kommenterat ekonomen Lars Calmfors födelsekarta. Det var på den tiden han var regeringen Reinfeldts rådgivare. (Jämför hans karta med Fredrik Reinfeldts och se den astrologiska ljuva musiken som uppstår mellan dem!)

När han nu återigen visar sig tillhöra den grupp människor som söker rädda kapitalismen genom att permanenta en ny underklass, passar det perfekt att jämföra hans karta även med den för Frankrike och flera nyliga inlägg på denna blogg (och den engelskspråkiga) som granskat fransmännens snobbism och t.o.m. rasism, vilket fick Frankrikes premiärminister att tala om att landet odlade sydafrikansk apartheid-mentalitet. 

Att skapa större löneskillnader är att börja vandra den väg som till slut ger brinnande förorter, hatiska människor som vet att de andra ser ner på dem som andraklassens medborgare. Ekonomisten Lars Calmfors tillhör gårdagens makthavare och talar inifrån ett system som är döende. Morgondagens ekonomer kommer att ha fått rätta in sig i ledet och är inte längre de som sätter mänsklighetens agenda.
Även om Calmfors karta bara bygger på en månascendent känner man igen Fredrik Reinfeldts verksamt onda Mars i första huset. Här är mannen som i sitt innersta väsen VILL söndra och diskriminera - gärna mot de små och enkla arbetarna (en av Jungfruns primära signifikationer). 


Jupiter, de förmöga, då å andra sidan gagna 11e idealhuset som här är samma ömkliga typ av idealitet som Reinfeldt representerade: Kräftan handlar i princip bara om den biologiska organismens överlevnad och är inte värt att kallas ett ideal. Mänskligheten borde ha kommit längre nu men hela västvärldens kapitalistiska system resonerar som om Darwin och "djungelns lag" vore mänsklighetens sanna plattform. Som bäst kan man se en forntida konservativ överhet som inser att en svältande befolkning inget alls kan konsumera, vilket drabbar deras investeringar som de förväntar sig att kunna leva gott på, där pengar tjänar in pengar genom löpande band-skit som massorna konsumerar.

Det är tragiskt att se den skarpa Tvillingarna degraderas så i ett horoskop som det för ekonomiprofessorn Calmfors. Merkurius kunde ha varit gudarnas budbärare men hans lunära sida, och de två ödesformarna där Jupiter förstärker och söker bidra till Saturnus förlorande modell, bildar en så enorm dissociation mellan intellektets verklighet och den lägre materialistiska och hungrande näringssjälen att jag inte först såg horoskopets extrema variant på "dissociationssyndromet". Tekniskt finns det inte, för Luft och Vatten glider inte mot och ifrån varandra, men här är precis samma oförmåga att bottna i livets verkliga världen som vi såg hos Fredrik Reinfeldt med Sol i Vatten och Måne i Luft (= ett ständigt efterhandsrationaliserande av en huvudlös och rent instinktiva moderat politik). 

Hos Calmfors slirar dock inte det viktiga paret Sol och Måne i förhållande till varandra, men som makroekonom är det typiskt att det istället är hans solära intelligens i Luft som står dissociativt i förhållande till den remarkabelt starka support de förmögnas Jupiter ger till tanken om att plåga och utarma den ansiktslösa folkmassan (Saturnus i Kräftan är en rejält depressiv symbolik). Att hårt definiera massorna är då överhetens sätt att lösa västvärldens problem med att positionera sig i den nya och mer komplexa värld där Kina och andra växer som aktörer. Ja, på ett sätt är Calmfors god som normalt nåderika Jupiter - han vill stabilisera folkets förmåga att åtminstone slippa svältdöden, (vilket är den naturliga symboliken i enbart en Saturnus-Kräfta, utan välgörenheten från Jupiter. Men man ska vara medveten om att denna Jupiter (likt den hos Reinfeldt) är en VERKSAMT OND Jupiter. Den kommer inte att lyckas i sitt uppsåt.

Calmfors dissociation eller oförmåga på den intellektuella luftnivån ligger således i att hans omoraliska sinnelag (dubbelt ond Mars med Månen) favoriserar den verksamt onda Jupiters bidrag till det suspekta idealhuset) och att den intellektuella eller rationella själen (här representerad av Solen och Merkurius i Luft) inte förmår bottna i detta för den rena tanken väsensfrämmande lägre tillstånd. Calmfors blir en huvudfoting som inte förstår vad han egentligen förordar. 

Så här ser en riktigt dålig specialist ut, men ett dess bättre exempel på en typisk partisan, en med partsinlagor som i maskerad form söker gynna bara delar av helheten. Han stöttar verkligen en gammal världsordning, även om orden läggs som att de "en procentens" växande förmögenhet till följd av att de gör sig pengar på pengar presenteras som ett problem i relation till de 99% av populationen.

Allt detta är ytterst sett en "dissociativt lagd" människans delsanning som förvandlas till en ful lögn när man förstår vilket större ont ett mindre medgivande om en problematisk situation syftar till att dölja.

Vad Jupiter-Saturnus-aspekten beskriver är helt enkelt en satans skithög uppförstorat till den globala arenan. Hans VERKSAMT ONDA Jupiter representerar den stormrika "en procenten" som söker kontrollera och reglera (Saturnus) den ansiktslösa massan - de många enkla jobben som Calmfors i artikeln kallar "minijobb". Det handlar som vanligt om att Näringslivet söker döda Staten genom att minska dess skatteintäkter. Detta är då västerlandets undergång vi ser genom dylika uttalanden, det är krämare och näringsfolket som Calmfors VILL ska ta makten över civilisationen. Dem, som statsfilosofen Platon varnade för - de kommersiella aktörerna - håller nu på att undergräva västerlandet. Därför kommer det att bli fler punktmarkeringar från "terroristerna". De ser det vi inuti bubblan inte (ännu) kan uppfatta: att det kineserna kallade "Himmelens mandat" (ming) inte längre stöttar det västerländska systemet. 

Läs utmärkte Paul Masons sammanfattning i boken "Postcapitalism" om hur illa det kommer att se ut i väst om kommersiella aktörer tillåts "åtgärda den globala uppvärmningen"! Calmfors hemliga uppdragsgivare, som söker försvaga den svenska staten, är ett direkt tecken i tiden på att det här landet nu nästan gått under. Den som ville kunde se det, de som inte ville kommer att ha barn och barnbarn som möter helvetet deras europeiska förfäder byggde på. "Mall of Scandinavia" - ett franskfinansierat köpcentrum i Sverige. Detta är den värld Calmfors vill se fortsätta tills solens eld förtär oss helt i avsky inför att människorna inte förmådde skapa något bättre för sig själva.

Mason börjar sin bok med strikt ekonomisk teori, går in på fascinerande fakta om varför Sovjetkommunismen misslyckades så grovt. Först mot slutet kommer hans förfärande data om vad den västerländska kommersialismen sysslar med i skenet av klimatrapporterna och den implicita insikten att Calmfors värld redan har förstört morgondagen för våra barnbarn - SvD:s artikel är fullständigt överflödig, detta är bara rökridåer som duperar borgaren i väntan på klimatkatastrofen som kommer att göra frågan om att införa svenska låglönejobb helt redundant. Det kommer inte att finnas någon värld kvar att exportera Bofors och SAABs krigsmateriel till. Världsekonomin kommer att braka ihop och ersättas av nya nätverk som inte behöver Calmfors och hans uppdragsgivare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.