Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 mars 2015

Svenskarnas underjordiska hat

Det är ganska uppenbart att de horder av tiggare som svärmar in i snart sagt varje svensk stad är en direkt följd av den nationshatande rovkapitalistiska EU-politiken - ett system skapat för att gynna gräddfilens folk vad som än sägs om dess syfte som ett fredsprojekt. När alla i dessa dagar ondgör sig över SD och det "svenska hatet" kan jag på en nivå instämma. Det är en sjuklighet i den svenska folkkroppen när en befolkning är så snar att hata konst och kultur, journalister och gud vet allt. 

Men förklaringen är ju så enkel - fast den styrande eliten i Stockholm inte vill se det. När jag växte upp på 1970-talet i en småhåla hatade alla Stockholm och stockholmarna och allt vad huvudstaden stod för i fråga om snorkighet och inbillad överlägsenhet.

Idag flyttar samma hatiska kryp in mot storstäderna i takt med att den verkliga fienden, kapitalismen monterar ner landet i jakten på "kapade kostnader". Nu blir de plötsligt moderater som kräver hårdare tag mot tiggeriet på gatorna. Vänstern i Sverige är obegriplig. De kramar tiggarna pga. ideologisk förvirring och talar om att värna "öppenheten" som om de inte alls uppfattat vilket destruktivt monster EU och dess "fria rörlighet" är för nationernas egenart. 

Göran Greider försöker sig i ETC på en halvmesyr när han påminner om att klassmedvetenheten måste återupprättas och att det i själva verket är från de besuttna rasismen orkestreras, inte från det förment dumma packet. Han har poänger, men astrologin ger en mycket mer komplicerad bild innan den också bekräftar att skulden ytterst ligger hos den burgna eliten. 
Låt oss (återigen) studera förhållandet mellan överhet och den ledda massan genom Sverigehoroskopets Sol och Måne. Det blir riktigt enkelt eftersom den ledande eliten är så tydligt markerad i vårt land: Solen (hjältar, politiker, chefer) minglar här med Storfinansen i det privilegierade femte huset för människor som i kraft av en långt gången individuell mognad återföds på ett fördelaktigt sätt. 

I termer av ett nationalhoroskop måste man därför säga att Regeringsformen 1974 bjuder på ett fantastiskt horoskop som "ärver" ett tidigare politiskt arbete med landet. Socialdemokratin skapade ett inkluderande och humanistiskt samhällsklimat där individer både kända samhällets närvaro men också kunde odla sin individualitet - kommunala musikskolor har förklarats som en orsak till det svenska exportundret musiken. 

Femte huset är inte bara ett ledarskapshus utan också den sektor som befrämjar individuell kreativitet. Här indikerar Vattumannen att hela folket är privilegierat (av den stora välgöraren Jupiter som har en av sina bästa placeringar i femte huset). Att sång & dans sorterar under 3e huset är inga problem - titta vara vilken planet som "tillfälligen" äger det tredje huset! Här ser vi, som tidigare noterat, "hela Sverige sjunger" eller körsång som varit en så viktig och sammanhållande del av den kulturella identiteten. 

"Max Martins" många säljframgångar i USA måste ses som toppen på detta isberg som är "den lyckade individualismen" som alla i folket (mer eller mindre) får ge uttryck åt. Vattumannen ger en spännande kollektiv dimension åt den strikt individualistiska Solen och den generellt välgörande Jupiter. Detta är också den punkt i kartan som visar den generösa sidan i svenskheten, och inte minst det koncept om ett välfärdssamhälle som de lägre själarna på senare år börjat visa att så högljutt förakt för.

Det finns ingen chans på jorden att läsa in något hat eller ens någon hatiskhet som utgår från samhällets överklass som Göran Greider påstår i sin artikel. Nu vidgar han dock sin definition så att den upphäver sig själv. Rasismen utgår nämligen också, säger han, från tjänstemän! Här tappar han således helt bort sig. Artikeln borde ha fått ligga till sig tills en renare tankegång visat sig, en där exemplen inte spretar bort från den skyldiga lilla cabal han har i åtanke, den mycket lilla grupp av makthavare ett elitteam ninjas skulle kunna eliminera över en natt om en statskupp stod på programmet och ett verkligt historiskt blad skulle vändas. 

Jag förordar inte en blodig statskupp men det är rätt uppenbart att Sverige inte längre kan rädda sig självt ur den ständigt pågående våldtäkten från Dödsangela Merkel, EU och USA. Greiders älskade arbetarklass har alltid varit den mest Amerikavänliga gruppen i Sverige - och det är också härifrån, avslöjar horoskopet, det vämjeliga rasisthatet kommer. 

Det duger inte att blanda bort korten, det ÄR oborstade och lågutbildade idioter som inte ser den verkliga fienden - systemet som ställer individer mot varandra på en "konkurrensutsatt marknad" utan ger sig på "den Andre" i vilken skepnad han/hon än infinner sig. Förr, när småstäderna fungerade någotsånär kunde man håna stockholmarna. Det hinns inte med längre när arbetsmarknaden blivit ett helvete i Näringslivets händer och det dräller in flyktingar och tiggare i redan försvagade miljöer.

I Sverigehoroskopet har alltid denna akilleshäl funnits, och det är Månen som tecknar det enkla folket och dem långt borta från den teoretiskt all-inkluderande framgång som Solen-Jupiter i Vattumannen tecknar. Det går inte att som den onde Fredrik Reinfeldt och diverse andra moderater försökt, håna lantisen för dumhet eller för att vara en soffliggande bidragstagare. Det är elitens hypermoderna lösning att hålla individerna på halster, ge dem osäkra anställningar - allt för att öka sin egen förmögenhet. När samhällena nu bryter sönder under EU-systemet är det guldruschens dagar på nytt. Rövarbaroner är de, dessa högersossar och högerfolk som berikar sig på vårdens och skolans privatisering.

Likväl är det så horoskopet tecknar bilden, Månen vetter mot folksjälen och den disponeras över ett så enkelt folk att man blir smått generad: den egocentriska Månen disponeras av en passiv-aggressiv Mars i materialistiska identifikationens tecken Oxen och dessutom en materialism som ligger i ett mörklagt hus så att gemene man i Sverige inte ens ser hur förtappad in i prylmentaliteten han/hon är!

I termer av symbolik går det knappast att nog understryka vådan av att Oxen - tecknet som beskriver själens knockout i mötet med den materiella världen - här har förpassats in i det märkliga åttonde huset där saker ligger och förruttnar under långeliga tider, till synes utan att ge mycket väsen ifrån sig. Svensken muttrar och knyter näven i fickan!

Men nu har helvetets avgrundslika hat öppnats i landet och den förenklade kartan visar precis vad det handlar om.

Vi är enligt hinduisk astrologi och dess nybörjarmetod Vimshottari dasha, nu inne i en förlorad period då en ond demon i det tredje intellektshuset har vaknat till liv. 

Se det äldsta av flera inlägg om vår kanske mest plågsamma period: Sverige under en ond demon 2002-2020

Giriga Rahu skapar överdrifter och se hur den här planetära cykeln har förutsättningar att ge landet en riktigt skakig färd eftersom "fastfruset i ödet" vi har den omoraliska Mars attack riktad mot allt vad tredje huset står för: kulturen, journalister, "resandefolk" och it-utrustning i största allmänhet. Det tredje huset är fullständigt vansinnigt under en hel förlorad generation där inte minst IT bidrar till att göra hela befolkningen till byfånar och slavar i ett kontrollsystem världen aldrig sett maken till.

Och det är som synes värre än så. För i den primitiva och jordbundna svenska mentaliteten öppnar sig omoralens och hatets Mars också för Satans korrumperande inverkan så att snart ingen vet vad som är vad längre. Vänsterpressen och högerpressen är båda drabbade eftersom det tredje huset tecknar kommunikation och medier som sådana.

Jag har givit upp vid 55, kommer att sitta still invid strandkanten och se den vredesflod välla in över landet som svenskarna själva via sin ovaksamhet och bristande bildning öppnat sig för. Vi hade kanske inget val pga. utvandringen till Amerika under landets eländigt fattiga period. Den Store Satans bistra öde är numera också vårt öde, vilket direkt visar sig i vapenskramlaren Löfvens tillträde efter en Reinfeldt som var så bakom flötet att han utomlands påstod att svenskarna lagt ner sin metallindustri. Herremingud vilken idiot. Mars med Satans stjärna visar att Sverige är en nation av mördare! Kollektivt medskyldiga till att världen aldrig vänder till något bättre.

NATURLIGTVIS var tiggeriet absolut förbjudet i det skickligt konstruerade samhälle den gamle Platon i sin text "Lagarn" ritar upp för dagens ohörsamma västpolitiker. Det är obegripligt vilka idioter vänstern reducerar sig till som inte förstår att EU-monstret hämtar sin näring från medlemsländerna varje dag snälla små människor fortsätter sticka åt tiggarna en peng. Det här kommer inte att gå att lösa utan blod, befarar jag. Nationer har ett eget liv och en egen dunkel psykologi. Vi har inte ens sett början på vad det svenska blodet är kapabelt till för att värna sin egenart mot Rovkapitalismens försök att sudda ut det människor upplever som sin enda identitet. Visst, vi talar så primitiva människor nu att man undrar som den svenska folksjälen just transmigrerat upp ur någon mer brutal del av djurriket, men dessa är bara krassa konstateranden.

Vad vi ytterst ser i Sverigehoroskopet är nämligen Luftelementet som en gynnat men likväl artificiell karta som "imperialistiskt" lagts ovanpå en mycket gammal folksjäl. För när jag säger att nationalhoroskopets Vattuman rymmer många fina drag, så får man inte glömma vem som är den yttersta ägaren.

Han finns bortom haven, bär namnet Saturnus och står i Tvillingarna ett av de två tecken som ägs av krämaren Merkurius. Högersosseriet kommer att fortsätta med sin etiskt oförsvarliga handel med Saudiarabien och detta för att myten påstår att landet är så beroende av sin export. Ja, för att kunna importer oväsentligheter! Annars skulle det inte vara något större match att under ett årtionde bygga upp det svenska jordbruk som Rovkapitalismen förstört.

Handeln mellan länderna bör hållas på ett minimum, säger Platon i försök till tolkning för vår tid. Handeln för med sig så mycket dekadens som vänstern inte längre kan förstå eftersom hela deras tänkande är offrets tänkande på en spelplan de glömt att de lätt kunde rita om, bara de såg till att ha polis och militär på sin sida. Demokratin existerar överhuvudtaget inte i Sverige och jag kan inte förstå varför vänstern fortsätter hyckla. Uppenbarligen vill de också in i maktens mysrum för att så förneka insikten att civilisationsspelet redan har gått för långt. Den politiska vänstern kommer aldrig att kunna åtgärda den onda kapitalismen. Det kommer andra märkliga rörelser att göra, vare sig sådana som nu är under tillväxt eller sådana som vi ännu inte anar att de gryr ur detta västsamhällets sista dekadenta årtionden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar