Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 mars 2015

När DN ska välja "kalla fakta" gäller fulvinklingen

DN, den förrädiskt giftspridande Ormen, har i Hydras skepnad många förtärande huvuden. Sällan har man sett ett så allmänt religionshatiskt kampanjande som i dessa tider när den vita djävulen känner sina privilegier hotade av en värld som ropar efter att hitta en ny och bättre balans efter att den vite satan inordnat sig som ett av historiens otaliga blodiga kapitel.

Menlösa ledarskribenter i den här stockholmarnas tidning för det lilla och mysiga stadslivet ondgör sig över religionen flera gånger i veckan, och när de fruktar att deras tilltal inte griper läsaren nog, då kallas professorstitlarna in. Så här säger en:

Den ”kristna högern” i USA var en rörelse utan politisk betydelse liksom de många islamistiska våldorganisationer som vi kan se åtskilliga prov på i dag

Här hör man direkt islamofobin krypa i forskaren med det judiskt klingande efternamnet Rothstein. "många våldorganisationer [sic] som vi ser åtskilliga prov på".

Mannen frammanar bilden av en värld fullständigt överhopad av islamistiska terrororganisationer. Men sedan när blev de två grupper gemene man närmast tänker på - IS och al-Qaida - "åtskilliga prov". Ordet åtskilliga syftar i min vokabulär på fler än två. Men okej, Rötsten har i sin text nämnt Hizbollah och Hamas, som objektiva människor dock snarast associerar till palestiniernas förtvivlade kamp för rättigheter i ett land som Europa med några snabba streck på kartan berövade dem. Men låt gå, säg att han ger, direkt eller via implicit, fem exempel som dem av den viss psykisk konstitution skulle kalla terrorister.

Återstår Rothsteins problematiska "de många". Det ser ut som att den som är ute för att bedriva propaganda, som denne professor, inte samtidigt klarar av att beakta ordens valör. Vid komparation är inte heller "många" nödvändigtvis fler än "åtskilliga" i min vokabulär.

"Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda", och Rothsteins professur till trots, hör man i språkbruket att han tillhör monstret DN:s team av religionshatiska propagandister. Den sekulära människan har det svårt nu eftersom hennes typ av religion är så urvattnad och ryggradslös!

Det är tragiskt när borgarna på DN i den heliga scientismens namn åberopar "hårda siffror" för att genera religionen och låter Rothstein frambära sin evidens på sidenkudde, på själva söndagen som förr var ämnad begrundan av religionens budskap och själens fördjupande.


Men i valet av auktoriteter skulle jag tveklöst hellre välja Rothsteins judiska antagonist, den i särklass mer matematiskt begåvade David Berlinski (tidigare MIT) som för några år sedan tog sig för med att också sätta "hårda siffror" på de sekulära nationernas dödstal bara under 1900-talet. Siffrorna på vad gudlösa människor är kapabla till är så chockerande att jag tog mig en stund och skrev av dem till inlägget "Sekulära politiker, stackars människor". 


Sensmoralen är förstås att Rothstein beter sig som ett intellektuellt småbarn. Han kommer dragande med sin största hammare för att drämma i huvudet på dem som börjat fråga sig om religionen kanske är en hållbar grund för ett gott liv och utbildandet av en högre och ädlare människotyp. Alla har väl någon gång läst om andra undersökningar som visar att människor med en personlig tro mår bättre och har en mer positiv livssyn än dem utan tro, klarar sig igenom kriser bättre och så vidare. Men den forskningen är självutnämnda agendasättaren DN naturligtvis inte alls intresserad av. En sämre tidning för den vetenskapsintresserade får man leta efter. Särskilt olyckligt är att Rothstein i Sverige - där vapenhandlare och stat befinner sig i genomkorrupt symbios - föredrar sin undersöknings slutsats, att sekulära länder lider mindre av korruption. Ett sämre exempel och tillfälle att från svensk mark bekriga religionen än i tider av Saudiaffären del 2, kunde den arma mannen inte ha valt.

Som jag tidigare sagt: tidningsdöden i Sverige är förutsagd i vårt nationalhoroskop, eller åtminstone en så besatt sjuklighet på redaktionerna att man undrar om det är en ond demon som vaknat upp i dessa salar nu när den indiska astrologins dasha-lära indikerar att girighetens demon Rahu lever rullan i tredje mediehuset under en hel generation. 


Fenomenet drabbar hela det svenska nationalintellektet - att hålla isär från "nationalsjälen" som i Sverige indikerar en brutal och egocentrisk emotionalitet som får välutbildade invandrare att bli nedstämda och lämna landet i stora mängder; den ouppmärksamma invandraren har inte emotionell eller allmän intelligens nog att fatta vilken öken han har hamnat i. 

Demonangreppet återspeglades i PISA-rapporten om att vårt land nu skapar riktiga dumbommar till befolkning jämfört med den internationella standarden. Genom dagstidningarna märker vi bara denna intellektuella degeneration extra tydligt. Bloggen har noterat flera tydligt tredjehusrelaterade nyheter, pursvenska Telias fifflande och mutande i österled var en sådan bekräftelse på att girighetens demon äter upp oss inifrån, vid sidan av DN:s sentillkomna oskick (lustigt nog ändrar tidningen karaktär till det sämre ungefär samtidigt som de får sig en ny chefredaktör - se det här inlägget på engelska om Fredrik Reinfeldt om hur mycket en ledare har att svara för.)


Se även: Sveriges sekulära sinnesrubbning (aug 2010)

Rothsteins tvivelaktiga horoskop och tankar har kommenterats tidigare:

Ateistisk och identitetsvacklande professor (aug 2011)

Rothsteins moderatliknande utfall mot allmosor (dec 2013)

...och om jag inte missminner mig har jag ventilerat tanken att hans religionshat kanske har att göra med hans kärlek till sexuella avvikelser, på vilka många religioner på den Rationella Själens grund förkastar. Uppsök också den sene Platons långa text "Lagarna" om hur samhället bör förhålla sig till dem som sprider villoläror på det sätt svenska medier idag söker normalisera ett psykiskt problem som är ett lidande för 2-4% av befolkningen. Genom i synnerhet Aftonbladets kampanjande för allsköns sexuella avarter kommer snart vacklande ungdom att i drivor halka snett och förspilla många år av sitt liv i en pseudoidentitet. Sannerligen, det sekulära samhället har på 150 år lyckats hopa fler förbrytelser (se USA:s alla krig på falska grunder!) än alla illdåd sammanräknade som kan härledas till extremfraktioner mer eller mindre tydligt knutna till världsreligionerna.

DN är helt enkelt ute och snurrar. Vilken skräptidning! Det är bara desinformation i den.

För den "gode juden", studera de antika Dödahavsrullarna hellre än något Bonniers tryckt upp. Här ges en glimt av ett exceptionellt disciplinerat folk, intellektuella men aldrig i fara att förhäva människan eller att börja relativisera, vilket den sekulära farsoten stundligen ägnar sig åt. (Se t.ex. missbruket av yttrandefriheten.)

Dödssynden högmod (superbia) - som jag menar att man redan ser tecken på hos vår senaste statsminister; minns även Reinfeldts högtravande pladder om att "bära folkets förtroende" - är associerad med Solen.

Men är då inte Solen också symbol för andegnistan inom människan och därmed ytterst vår delaktighet i Gud eller det odödliga? Hur kan en betoning av den solära valören då vara en dödssynd? Som vanligt krävs det perspektiv och kunskap om alla pusselbitar. I de objektiva skeendet är det Jupiter som betecknar Gud-i-världen (Gud i hans immanenta aspekt) och Jupiter representerar förvisso en större medvetenhet än den som en enskild Sol kan berömma sig av.

Superbia uppstår därför med lätthet när människor börjar blåsa upp sin egen betydelse på bekostnad av medvetenheten om Jupiter (sitt gudomligt ingivna samvete). Därför menar Platon i "Lagarna" att det goda samhället måste FÖRHINDRA att alla bygger sina "egna varumärken" och blåser upp sina cv med falska meriter! 

Väst gör tamejfan ALLT fel, vår civilisation är nu helt fallfärdig och hade Rothstein varit värd sin professorstitel hade han varit medveten om det.PS. Den här bloggaren brottas stundligen med högmode och det syns också i hans horoskop i skillnaden mellan Solen stark i femte och Jupiter svag i sjätte. Han är också akut medveten om vem han är och vad inom honom som ger denna dryga känsla av utvaldhet. Många är de inlägg som har skrotats mitt i skrivandets inlevelse därför att en högre instans lyckats göra sig hörd och påminner om att självförhärligande inte har något allmänvärde. Läsaren kan därför lita på att det mesta av det som skrivs i dessa inlägg INTE är av samma kaliber som den dynga DN sprider, fastän ytligt sett kanske både mer vältalig eller effektiv i prosan. Den här bloggen tillkommer i snabbt hoprafsade texter närhelst anden faller på. 

Jag beklagar att så många inlägg tappar udd pga. stavfel eller t.o.m. defekta meningsbyggnader men jag har så lite tid att lägga på den numera. Det här inlägget motsvarar en timmas arbete med hygglig noggrannhet. Likväl har jag inte läst igenom texten, mening för mening. Men det gör tydligen ingen i någon kommersiell tidning heller numera. Språkproblemen strilar lätt både till vänster (Dagens ETC) och till höger (alla de andra).


Tillägg

Några timmar senare tittar jag till de DN-kommentarer som Rothweilers text föranlett. Den här är dräpande och säger det mesta om professorns vederhäftighet;

Jätteintressant studie. Man kan själv göra sökningar i databasen på http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.

Tittar man på de afrikanska länderna som omfattas och kombinerar kriteriet "Important in life: Religion" med kriteriet "Important child qualities: Tolerance and respect for other people", så finner man att ju viktigare religion är i ens liv desto viktigare är det att ens barn uppfostras som toleranta och respektfulla mot andra människor. Statistiken ger verkligen svar.

Kort sagt: "Allt går att bevisa med statistik" om man använder den på ett illvilligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar