Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 6 mars 2015

Den vita djävulens attack mot de färgade i Selma AL, den 7 mars 1965

En snopet kort artikel i DN nämner att det är dags för årsdagen av den brutala polisattacken på en fredlig demonstration där färgade amerikaner krävde medborgerliga rättigheter. Men inte ens det amerikanska kongressbibliotekets sajt över Förenta staternas historia har bevarat klockslaget för en av de värsta skandalerna orsakad av det vita slödder som lämnade Europa för Nya världen. Det är säkert att anta att sådana små detaljer har lämnat folkminnet, bara datumet blir kvar.

Jag kan hypotetiskt föreslå elvaslaget som passande för demonstrationstågets start eftersom denna som kom att bli "Blodiga söndagen" är den tidpunkt då kristna gudstjänster brukar starta. Och de färgade i Alabama precis som annorstädes i slavrika trakter var ju tvångskristnade av sina vita överherrar.

Det horoskop som då framträder är inte alls ointressant.Indisk astrologi väljer att göra Oxens egen planet Venus till en illgörare när tecknet stiger i öster. Ascendenttecknet representerar den levande själens utgångspunkt för en resa och att frysa fast i materialism redan i första steget, att venusianskt börja harmoniera med sin egen kropp värderas negativt. Också greken Platon hävdade att kroppen var att likna vid en "grav" och att den människa är lyckligt lottad som inte far illa av mötet med den onda materien utan bevarar ett fritt intellekt.

Med vår hypotetiska ascendent för gudstjänstens början ligger den onda demonen Rahu nästan exakt på ascendenten och förstärker därmed sin disponent, den onda Venus. 

Här gör det extremt ont att vara identifierat med sin färgade hud!

Men det är bara början, för se hur talande Venus befinner sig den offentliga manifestationens tionde hus (ett makthus) och dessutom i det sociala minglets Vattumannen som har att göra med hela samhälls- eller folkgrupper och frågor om det goda samhället. 

Grekerna gillade tydligen Vattumannens tecken eftersom de kallade det motsvarande 11e huset för "den goda daimonens tempel". Indisk astrologi klassificerar inte huset som gott eftersom det är externt i förhållande till den Goda Treenighet som 1a, 5e och 9e tecknar - den gudomliga triangeln. 

Det är uppenbart en spänd situation i Vattumannen och aggressorn Mars står mittemot, fast disponerad av Solen som befinner sig mitt i den sociala Vattuman-smeten. Spänningarna inom samhället (Vattumannen) ökar förstås även av att Solen och Saturnus är ömsesidiga fiender (Frihet kontra Begränsning) och här finner sig hopfösta i samma tecken.

Tittar man på atma karaka för själens längtan, så är det Jupiter som "vinner" genom att ha hunnit till den 28 graden i sitt tecken. Tyvärr är den expanderande Jupiter inte till någon hjälp för den som redan från början kommit att venusianskt börja samklinga med materiella faktorer (Oxen i första) så det är en verksamt ond Jupiter som insisterar på sin frihet här. Det betyder inte att den stora välgöraren blivit en ond varelse utan att dess uttryck får negativa resultat.

Men hur omfattande är de negativa resultaten när den till att börja med är inspärrad i "förlorarnas tolfte hus"? Polisen gick till tillräckligt hård attack mot det fredliga demonstrationståget för att bron där det hände skulle bli ihågkommen som USA:s nästviktigaste bro (enligt nämnda sajt). En skammens plats. 

Skulle den hypotetiska tiden stämma hade säkerligen de rörliga Tvillingarnas tecken börjat stiga i öster när tåget nådde fram till platsen för polisövergreppet. Då är det istället den falla Merkurius i martyrens tecken Fiskarna som ockuperar tionde offentliga huset och denna Merkurius attackerar Mars via sin indiska 210-gradersaspekt. Amerikansk tv avbröt ett program om naziförbrytelser för nyheten om att Överhetens (Lejonets) väpnade styrkor (Mars) klubbat ner samhällets svagaste när de var i fredlig rörelse. Vilket offentliggörande i tionde huset!

Varför jag målade in vansinnets svarta storkors fast bara ena armen innehåller aktiva planeter beror på Rahu i Oxen. Drakhuvudet är en megafon för Venus och här befinner sig också Venus i ett av de tamasiska tecknen. Så man kan verkligen placera denna karta bredvid Mona Sahlins, Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs och Göran Hägglunds som en skammens karta och ett vittnesbörd om hur korttänkta människor blir där de låter demoni ta över deras mänsklighet.

Atma karaka i demonstrationshoroskopet är förvisso en essentiell välgörare - "allt gott åt alla" - men är den verkligen i pissiga omständigheter. Tar man t.ex. Sahlins själsindikator, är den det onda maktbegärets demon Rahu i Vågens 30 grad. Det är därför hon är så HBT-orienterad, och med dominanta Lejonet i första huset blir kooperativa Venus en "verksamt ond planet" i hennes horoskop och dessutom inte lyckligt placerad i sjunde allianshuset. (Nej, Venus gör inte ett bra jobb i sitt eget hus!) HBT-rörelsen skulle förmodligen klara sig bättre utan henne. Fara dock att alla dess medlemmar har lika problematiska horoskop. Det är svårt att sälja en produkt som i grunden är sjuk.

Reinfeldts klockslag är också känd så att atma karaka kan bestämmas med större precision. Också hans är svårslagen i sitt teckens 30e grad. Och återigen är visserligen en Jupiter i Oxen i grunden en välgörare, i Reinfeldts nionde hus är verkligen STOR RIKEDOM AV MATERIELL TYP det högsta hans råtthjärna förmår visualisera (9e huset sträcker sig som sagt ändå upp till det gudomliga för de lite äldre själarna). Men likt Sahlin är hans signifikator för hans själs längtan en verksam illgörare. Han gjorde ingen som helst nytta i sitt liv, han skapade bara en nymoderat bubbla (Jupiter = expansion) som till sist sprack och alla såg att Alliansregeringen bara förstört landet. Som sagt, Reinfeldt upplevde godhet från sin Jupiter men kunde inte se att effekterna av hans politik och rövslickande direktörerna var en ond väg.

(I de fall där två planeter ockuperar samma gradtal blir det "planetärt krig" och den som har högst latitud avgår som segrare.)

Samtidigt kan man säga att Ondskan vann både i fallet Reinfeldt och Blodiga söndagens marsch. Den sjukliga regering som efterträdde Reinfeldt anförs av en köpt människa som t.o.m. går mer i Näringslivets ledband än Reinfeldt gjorde. Den senare var ju så dum att han förklarade Sverige fritt från industri i samtal utomlands. Detta psykbryt ska nu Löfven återställa genom att se till att svenskarna fortsätter blodfläcka sina händer genom oetisk vapenexport.

För Blodiga söndagens marsch vann också Ondskan - i korta loppet - polisen slog brutalt ner tåget, men här är det möjligt att vår hypotetiska ascendent innehåller en finurlighet. En indisk tumregel är att: "verksam illgärningsman i de onda dussthana-husen (3, 6, 8, 12) ger goda resultat genom att neutralisera husens onda innebörder."

Detta stämmer inte i alla fall, men den naturligt välvilliga Jupiter kanske ändå lyckades tvätta lite loser-stämpel av de färgade, men bara genom att polisen gick lös på dem i första ronden och verkligen underströk att denna etniska grupp (Månen) var "samhällets olycksbarn" (12e).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar