Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 17 januari 2013

Moderaternas Stockholm - fullständig rättsrötaHögermänniskans korrupta förstånd har bloggen ägnat möda åt att kartlägga via astrologisk symbolik sedan valet 2010. En hemsk indikation på hur snett Sverige hamnat ger DN som undersöker hur moderaterna i Stockholm snuvat skattebetalarna genom storskalig svågerpolitik. 

När dessutom rättssystemet håller det vita medelklassdrägget bakom ryggen och t.ex. lägger ner förundersökningen av den moderata Filippa Reinfeldt/Serafen-affären, är det sista spiken i kistan. 

Om huvudstaden anger en sådan ton behövs inget mindre än ett bonde- eller folkuppror. Lyncha stockholmarna av viss övertygelse, men hoppa gärna över min dörr - jag umgås inte längre med det här inkrökta, självtjänande packet som ingenting förmår diskutera förutom marknadens produkter. 

Se bara vad människor presenterar sig genom på FB - prylar, prylar, prylar - följda av meningslösa kommentarer av hur de egna affekterna ställer sig till föremålet eller upplevelsen ifråga. 

Hur liten kan människan bli innan hon helt försvinner bakom Logotyperna? De är inte ens "nyttiga idioter" längre, bara patetiska kugghjul i Marknadssystemet. Kan det vara så att det inte känner till några alternativa system? 

Nej, människan är inte bättre än så här. Inte på det här evolutionsstadiet. Råttan i oss dominerar alltjämt över den intellektuella anden. Vi får låta naturen utkräva sin hämnd och hoppas på nästa akt.

Se även: Stockholms moderata finansborgarråd, en laglös råbuse
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar