Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 4 juni 2018

iPhone-djävulen igen och dess försvarare

En del människor skulle inte förstå att de blivit söndersprängda av en bomb förrän deras själar lättade som en ballong och flöt en bit upp över kratern runt vilken deras kvarvarande köttslamsor låg utspridda. En sådan är en ung forskare på Karolinska Institutet (med sitt numera smått skamfilade rykte) som kommer till tals i DN och som ägnar sig åt beroendeproblematik vid obalanserad mobilanvändning. Efterapande det beskäftiga svenska förnuftets röst uttalar han sig i DN i en artikel som annars gör det helt klart hur skadligt mobilmissbruket faktiskt är. I mannens ordbajsande uppfattar jag strödda floskler som "fokusera på evidenslösa påståenden att teknologi leder till depression", "då  är vi ute i en låtsasvärld", "tappa fokus på det som är viktigt", "det saknas studier", "vi vet inte".

Hur ser då denna högmodets och naivitetens ordspottare ut astrologiskt?

Som man kunde befara. Född under den sataniska fullmånen (Oxen/Skorpionen) skapas ett omen om en livslinje (Måne-->Sol) helt i det materialistiska paradigmets tjänst. Och så här låter de. Reaktionärt bakåtsträvande och försöker rädda sin dolda herre Djävulen och hans önskan att binda oss till pengar och krimskrams istället för att realisera vår högre fakultet, frigöra vår blå luftballong - vår intellektuella och eviga själ.

Ingen kan ta ifrån det här året utforskar- och expansionsprincipen Jupiter dess starka hemmaläge i Skytten. Men det är den soli-lunära axeln som så att säga sätter ribban eller verkshöjden på den underliggande önskan att växa sig större, se och förstå mer. 

Som tur för mänskligheten är tiden så långt gången att den här forskaren kanske blir en av de sista i sitt slag. Kommer bara ett paradigmbrytande genombrott från något land (knappast Sverige) bryts materialismens förtrollning i ett slag. Folk är så trötta på att bli reducerade till sina gener, de vill veta vilken intelligens som ligger bakom livets remarkabla och IRREDUCIBLA KOMPLEXITET. 

Att blind evolution skulle ligga bakom livet är den värsta barnsaga vårt senaste överprästerskap någonsin lyckats lura i oss. Att bara ha mage att påstå att naturen - helt utan mening eller mål - "sparar" lyckade mutationer är bara så korkat inför molekylärbiologins upptäckt att små märkliga "appar" i denna mikrovärld, sammansatta av så många delar som ALLA MÅSTE VARA PÅ PLATS SAMTIDIGT för att helheten ska fungera, att tanken om att naturen i blindo sparar "lyckade delmoment" av en helhet den inte ens är medveten om, faller på sin egen illogik. (Googla "irreducible complexity")

Och Sverige har köpt den mest korkade av alla pseudovetenskaper, evolutionsbiologin och har den som en central del i sin sekulära utblick och propagandan mot medborgarna... Den här it-riskforskaren tillhör samma regressiva underart av den verkliga människan.


*****

"Riskforskarens" fenomenala sårbarhet inför den falske Satans alla ränker är påtaglig: stjärnan Algol ligger gradexakt med äregirighetens demon Rahu. Att den hamnar extra kraftfullt i ett hörn beror förstås på att den utagerande handlingsmänniskans Sol avsiktligt gjorts till en substitutascendent. Men jag tror inte det är ointressant att gränsdragaren och systematikern Saturnus också hamnar under den korrumperande Djävulens inflytande, precis i slutet av Vågen och med en solascendent fångad och dold i det 12e förlusthuset. Forskarens intellektuella grepp om saker och ting är väldigt svårt och det är just därför han låter så rigid och styltig. Hans ordval påminner exakt om hur de gamla kineserna beskrev folk som saknade tillit:

Den människa som planerar en revolt talar förvirrade ord
De som tvivlar i sitt innersta yttrar rigida ord
Den tursamma sortens folk behöver bara få ord
Upphetsade människor använder många ord
Smädare av gott folk är undvikande i sina ordval
Orden hos dem människa som helt tappat sin ståndpunkt är krampande och förvridna


(Ta Chuang-kommentaren, cirka 300 fvt. Ta Chuang är en appendix till I-Ching, en av den konfucianska kanons fem ovillkorliga texter för politiker och makthavare.)

Möjligen skulle forskaren kunna matcha den sista beskrivningen, men det vore enbart tragiskt...

Positivt skulle en försvagad Saturnus kunna tolkas som att Jupiter har en chans att expandera - just en sådan kosmisk lucka då ett NYTT PARADIGM skulle kunna bryta igenom. Men återigen, kan verkligen den extremt negativa och implosionsbenägna fullmånen i lergyttja dra nytta av dessa intressanta tecken från de HÖGRE HIMLARNA? När den här problemorienterade forskaren avslutat sitt livsvärv kommer den som då lever att ha svaret. 

Notera hur den supernegativa sataniska axeln faktiskt driver honom att enbart tala negativt i DN-artikeln. Faktum är att han faktiskt säger att hans forskningsgren ännu inte lyckats producera en enda vettig studie! Vad säger det om honom själv, eller mer generellt den sataniska axelns grad av produktivitet? Nej, kreativitet kommer från de HÖGRE HIMLARNA inte från underjorden och dess egen version av klokskapen.

Eftersom it-forskaren ännu inte producerat någonting som bekräftar att den smarta mobilen gör oss dummare, ska jag använda hans födelsedatum för att placera hans sort i en hierarki. Hur väl lyckas den "sataniska fullmånen" upptäcka något nytt av sådan betydelse att ett Nobelpris resulterar? 

Den här vinklingen skiljer sig lite från de försök att hitta enstaka faktorer som sticker ut bland Nobelpristagarna. Här är således en viss inbördes relation mellan Sol och Måne av intresse. Jag väljer att enbart söka på de hårda vetenskaperna, Nobelpriset i kemi, fysik och medicin. Jag samlade ihop dem för några år sedan och de var då 566 till antalet. Några få har tillkommit sedan dess, men det äldre datasetet är så pass stort att de värsta slumpvariationerna nu har bedarrat.


So opposit Måne hos
566 Nobelpristagare i
kemi, fysik, medicin
2
4
5
1
♌ ♒
6
8
4
♏♉
3
2
1
♒ ♌
3
5
Snitt (144 komb):
3,93
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=2 e.
>=6


Sedan en tid tycks webbläsaren Firefox göra vad den vill med färgerna på zodiaktecknen! Till och med när jag tar bort samtliga färgkoder i min html-mall och sedan klistrar in, "vet" Firefox vilka (felaktiga) färger symbolerna ska ha. Jag orkar inte just nu forska i denna senaste yttring av "Storebrorsamhället kontrollerar dig"...

Hur som helst kan man antingen förkasta detta test eller fascineras av det djupare budskap som den primära mänskliga "prestationsaxeln" ger. Den världsliga samhällsklättraren (eller bergsbestigaren) tecknas av havets Kräfta och bergstoppens Stenbocken, dalgången och kullen. Vatten och Jord och båda i den mellanzon av intighet som kallas Passionens kvalitet (Rajas guna). Detta är zodiakens mesta statusdyrkare och kritik mot iPhone tar den här sortens ägare som en attack mot allt de kämpat för i livet!

Det är ett väl känt problem att en humanistisk utblick inte förstår ett dyft av tillvaron. Man kan inte med framgång börja gräva där man står, för att förstå t.ex. den materiella världen måste intellektet ha rotat sig på en oberoende och högre nivå. Det är därför inte förvånande att finna de passionerade materialisterna producera urusel vetenskap! De vill inte forska i sitt segment av tillvaron - de vill bara klättra dess karriärstege från osynlig i folkdjupets Kräfta till världshärskande Stenbock på toppen över alla andra!

Nästan lika tydligt är resultatet med fullmånar mellan Jungfrun och Fiskarna. Det är alltjämt materien (eller Naturen) som tecknas av elementen men med den betydande skillnaden att den här fullmånen utspelar sig i kunskapstörstens kvalitet, Ljusets kvalitet (Sattva guna)! Vill man verkligen efterrationalisera resultaten kan man förklara den signifikanta övervikten av Solen i Jungfrun under den hypervässade (och rätt instabila) fullmånen med att Solen är drivet och intentionaliteten och att Jordelementet är just...jordat och i bättre läge att producera konkreta fynd. När Solen istället står i Fiskarna och sinnelagets Måne söker konkretion "flummar" fullmånen ut en smula men hamnar ändå närapå vid en signifikant överrepresentation.

Fortsätter man resonera utifrån elementen och kvaliteterna är det fullt begripligt varför den kunskapsorienterade, sattviska fullmånen där Solen driver via Skytten producerar svagare än den spegelbilden där Solen står i Tvillingarna. Den senare når visserligen inte signifikant överbetoning men är över medel och Tvillingarna har en helt annan kunskapsaptit på allt mellan himmel och jord, än den klenpresterande Sol-Skytten som under fullmåne bara rodde hem två Nobelpris. Skytten är ju det mest filosofiska och religiösa tecknet och BÖR per definition vara tämligen likgiltig för materialistiska vetenskaper. Som Jesus sade till några av sina åhörare: "Låt de döda begrava sina döda och följ mig! (Han avser förmedla en hemlig lära om livet för sina nyvunna anhängare.)

Samma typ av resonemang skulle kunna förklara hur Solen i kunglig position i Lejonet (härskarläget) producerar många Nobelpris. Detta är nämligen den märkliga position där Solen betecknar Livet medan Lejonet är ett av de mörklagda och ignoranta (Tamas guna) tecknen. På något sätt känns det helt rätt att just Solen i Lejonet (hör bara det importerade amerikanska uttrycket "Life sciences") är den stora och snälla kungen över det blott djuriska livet och som i godhet söker förstå mer av dess låga och mörklagda tillvaro.

Men den "sataniska fullmånen" utmärkte sig inte i någon av dess två versioner. Uppenbarligen har jag i många år använt fel epitet på den här bloggen! Jag är oerhört ledsen om jag nu råkat präglat någon! Det är inte Oxe/Skorpion som representerar "djävulsk bindning till det materiella" - idén till detta fick jag från den berömde engelska astrologen Charles Carter och upptäckten av att astrologiskt intresserade judar för 2000 år sedan använt stjärnan Algol som symbol för Satan tycktes bekräfta Carters tes om en låg, materialistisk och rent sybaritisk tendens längs denna axel. Detta kan visserligen stämma, se Blondinbellas sjukliga oförmåga att sluta bli prickad för oredovisad textreklam och hennes "orena blod" som var på tapeten tidigare i den bloggens historia.

Men i termer av intresse av att undersöka och förstå sin egen materialistiska utblick ser det verkliga lågvattenmärket ut att ligga i lergyttjeblandningen som utspelar sig under inverkan från Passionen och inte Mörkret!

Man kan därför notera hur den negativa forskaren på KI inte bara har den sataniska fullmånen utan också en mörk och oförlöst passion i rajasiska Stenbockens tecken, en kombination av passionerade Venus och mörkläggande Mars. Vilket förfärande  driv mot demonisk materialism. Är han betald av telecomindustrin för att bara blockera vägen och hindra vetenskapliga rön om mobilens skadlighet från att nå allmänheten?

Karin Bojs är inte dna-fixerad enbart till följd av någon inneboende psykisk låsning - faktum är att hon har själv har en axel mellan vetgiriga (sattviska) Jungfrun/Fiskarna. Men framför allt är hon en av AB Sveriges verktyg i spridandet av en materialistisk verklighetsbild. 

Sveriges gren av BigPharma VILL så gärna vara med i frontlinjen och tillverka allsköns medicinska preparat baserade på vad insikt om det mänskliga genomet möjligen kan komma att resultera i. För att det ska kunna ske måste medierna indoktrinera folket med ensidiga vetenskapsnyheter... Så kanaliserar Etablissemanget folkets intresse och försäkrar sig om nästa kull platta forskartyper som figuren på DI...

2 kommentarer:

 1. Den enda uppfinnare jag känner har solen i jungfrun och månen i fiskarna, så det var ju kul att se att den axeln ligger i topp. Han sysslar med elektroniska hjälpmedel åt funktionshindrade, och jag har nämnt honom nån gång för länge sen och menat att hans tekniskt/praktiska jungfrusol samverkar med hans empatiska fiskmåne. Jag menade också att det rent allmänt borde vara en mer gynnsam placering än tvärtom. Fast den motsatta axeln är ju rätt välrepresenterad den med. Det här testet bevisar förstås eg ingenting, men nog ser det ut som en tanke att det är en sattvisk axel i jord-vatten som dominerar klart med 13 st. Kunskapssökande inriktat på det praktisk-jordiska.

  Karin Bojs har förresten inget i jungfrun. Merk. o venus i fiskarna. Sol i Vattumannen o måne i skytten. Och så oxen-skorpionen förstås. (4/3 1959).

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror fler indikationer ska gå att hitta, har redan i den lilla närkretsen flera "händiga" och påhittiga människor med en aktiv Jungfru/Fisk-axel.

   Och jo, Bojs har också denna axel aktiv, via "zoomlinsen" Rahu i Jungfrun. Drakhuvudet tar därmed den FALLNA Merkurius i Fiskarna från mittöver och tvingar in den i leken igen.

   Bojs DNA-fanatism (biologism) är ett passande uttryck för denna "forcerade" variant av "intellektuellt på-hugget". Fiskarna indikerar via Vatten Naturen och så då Jungfrun för intresset för de atomiskt små detaljerna (dna-världen).

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.