Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 30 juni 2017

Tyska homoäktenskap och en Satans stjärnhimmel


Tyska riksdagens plenisal

Tyskand ÄR i princip Europa, så att dess riksdag nu röstat för homoäktenskap är ett järtecken i tiden av högsta dignitet.

Den tidigaste engelskspråkiga blänkaren hittar jag i The Telegraph, publicerad 8.18. I Berlin 9.18 har således lagförändringen redan godkänts men man behöver inte ett exakt klockslag. Kräftans tecken stiger långsamt i öster under den här årstiden och verkar ett säkert antagande.


Den invigde vet redan varför Kräftan är så perfekt för även Tysklands kapitulation inför den västerländska dekadensen. Kräftan står nämligen för trygghet och klaniskt klängande vid det kända, exakt som den här bloggen försökt förstå homosexualiteten. Den homo kärleken uttrycker sjuklig egoism som inte kommit ur det egna höljet och inte ens vill upptäcka "Den Andre", och bloggen har mycket riktigt funnit sexual- och utbrytarplaneten Mars överrepresenterad i Kräftan för homosexuella - just den placering som kallas "Mars fall".

Dessa turer förklarar varför också Venus är satt ur spel för Kräftascendenten: ingen vettig Mars, ingen naturlig Venus. Modern och spädbarnets tidiga symbios är inte kärlek i verklig mening utan grundläggande processer på Näringssjälens (Vattenelementet) nivå.

Kräftascendenterna har således det märkliga 11e idealhuset i Oxens tecken som här inte är i närheten av husets verkliga eller vuxna innebörd utan stannar vid ett materiellt Jordtecken som betecknar materiell stabilitet, stadig näringstillgång,  homeostatisk balans och psykets välbefinnande innanför sin fredade och trygga lilla värld (Kräftan som Hemmets symbol). 

Nu har bloggen på sistone påpekat att ALLA ascendenttecken har härskaren till 11e huset mot sig och förslagit att det beror på att 11e symboliserar det man inte äger och därför måste idealisera. (Det man själv äger illustreras av motsatsen till det 11e huset, det 5e för den egna själens individualitet och världsligt, ledare och kreativa naturer).

Men dagen då Tyskland öppnar för korruptionens ande i vår tid är Venus dessutom angripen av den perverterande Satan, eller åtminstone hans representant i den onda stjärnan Algol. Himlen avkunnar alltså sin dom över tyskarnas beslut och beskriver det som ett generande sjukt ideal som vunnit laga kraft.

Eftersom Kräftan som ett Vattentecken representerar den instinktiva naturen är sexualitetens Mars en verksam välgörare, men här står den i 12e huset för förluster. Eftersom Tvillingarnas tecken, det älskande paret Mithuna i hinduisk astrologi, är det mest heterosexuella som kan tänkas, ser vi därför offret av naturens egen normativa hetero sexualitet via tecknets 12e-husplacering. Den verkliga människan måste offras om man insisterar på att leva som ett däggdjur och följa sina dunkla drifter! Se också att Solen - människans verkliga identitet - offras denna dag genom samma 12e husplacering.

Som om inte det räckte befinner sig den formala och legalistiska Saturnus i femte ledar- och nöjeshuset och ägs där av den skadade Mars, samtidigt som den formellt påverkar den sjukliga Venus mitt över. Är eller är det tvärtom, att den sataniskt sjuka Venus ympar av sig på den formala och beslutande Saturnus?

Ascendenthärskaren Månen - det lägre sinnet ligger detta dygn kopplat med framgångens Jupiter som tillika är lagens symbol. Men precis som med Saturnus undermineras även lagen, Jupiter, av att 3e husets tillfälliga ägare Merkurius stängts inne i offrets 12e hus. Ett tydligare tecken på att Tyskland här FRÅNGÅR DEN GUDOMLIGA LAGEN är svårt att tänka sig. 

Vilket prakthoroskop för att studera den verkliga morallagens genomklappning och hur extremt västerlandet tappat greppet! Som tidningarna har skrivit, den konservativa Angela Merkel röstade själv nej till homoäktenskap men insåg att loppet var kört. 

Det allt mer skulära Väst har på så många sätt redan skrivit under sin dödsdom, så varför inte även legitimera den bråkdel av befolkningen vars själar är så störda att det är billigare för samhället att låta dem leva ut sin störning än att ge dem terapi så att de ser sina tidigare liv (nedbäddade i själens långa minne) och förstår hur de blivit som de är? Med kunskap brukar spökena släppa sin makt över enkla människors sinnen, men kapitalismen är ett rovdjur som offrar människans högsta goda på profitens altare. 

Därför är också det tyska beslutet ett av tidens tecken på att det inte är långt kvar till en större förvandling av världen. Vad som ska ske är okänd, men förvandlingen ska komma "som en tjuv om natten" har det sagts.


Tillägg. En fristående fortsättning serverade sig själv och troligen inte av en slump. Petar man på en arketyp kommer det mera...
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar