Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 juni 2017

Relationen mellan planetära cykler och transiter


Resterna av det remarkabla klocktornet i den arabiska
handelsstaden Fez, Marocko - en tid och plats
när närighet inte som nu löpte amok utan hölls i
strama tyglar av en nobel kultur. Se artikel.

Den här bloggaren har aldrig haft några ambitioner att missionera för hinduisk astrologi (Jyotish) som helhet - utgångspunkten var upptäckten av den sideriska zodiakens större psykologiska träffsäkerhet. 

Men ibland uppstår turbulens i det egna ödet som är så spännande och så väl belyser hur astrologin fungerar att jag måste inkludera dem. Här ska jag visa hur en planetär period (dasha) förtydligas av en pågående transit och att "effekten" i vår fenomenvärld inte låter vänta på sig.

Exemplet är en tidigare beskriven tvist med en arbetsgivare som startade den 29 april med en lättsam gliring över att jag beskrivit mitt jobbupplägg för följande måndag och fått okej från honom, trots att jag missade att det var allmän helgdag (1 maj). En normal arbetsledare med ett uns av rättrådighet skulle rätta den anställde. Jag frågade med glimten i ögat om han såg en chans att slinka undan lönekostnaden för en dag som ur hans perspektiv var något som Fan själv instiftat.

Jag visste redan att arbetsgivaren var född till svensk underklass och jobbat med mer energi än intelligens för att komma upp sig, under ständigt kverulerande om kunder som idioter och egoistiska svenska importörer som utnyttjade honom. Underklassidentiteten sitter stenhårt på insidan och all framgång inom verksamheten är påklistrade manér. Jag hade därför på känn att han anammat också en unken borgerlig politisk syn på sin sociala bakgrund när jag mejlade följande gliring:


Jag är lite förvånad att du inte rättar mig när jag talar om röd dag/1 maj som vanlig jobbdag! Som om du glatt tjänade en tjuga extra på andras ovaksamhet! :-)
Jag griper mig förstås an ... det första jag gör på torsdag.

(...annat småprat av personlig och  inoffensiv natur...)

 
God helg i socialismens tecken! Alla ska ha det bra, inte som nu enbart 10% av svenskarna.
 
Två brevändor senare flammade hans arbetarhat för full låga. Dessa anställda som bara skulle ha och ha, och han som företagare som jobbade häcken av sig utan att ens kunna ta ut lön. Hans företagsform är aktiebolagets, så han plockar ut pengarna som skattetekniskt förmånligare utdelning istället. Men det mörkar han förstås, bedrägligt på krämarens sätt men så osmart att han inte förstår att anställda kan lägga pussel med det de vet om verksamheten.


Två veckor senare hade han, som gav mig ett vitt papper med bara startdatum för en till vidare-anställning att underteckna avlagt besök Handels i fria fantasier om att kunna omvandla min arbetssituation som webbadministratör med tekniska uppgifter till något liknande varupåfyllaren i livsmedelsbutiken med ständigt jobbplikt även på röda dagar. Allt för att undvika att betala ut lön utan att få något för det.

Inför detta pinsamma försök att bete sig som ett kapitalistiskt råskinn kontaktade jag mitt SACO-fack eftersom arbetsuppgifterna inte har det minsta med den fysiska butikens behov av bemanning veckan runt. Facket synade hans rövare och insåg att det vita pappret som föreställde anställningskontrakt innebar att han saknade kollektivavtal med Handels. Han försökte bluffa mig om det var legalt att omvandla min veckotjänst till timanställning.

Istället för att inse att han blivit ertappad i ett lika oetiskt som krampaktigt panikgrepp om retagsplånboken begick han nu misstaget att i mejl skrävla om hur han minsann skulle kunna prata bort den sakkunniga kvinnliga fackrepresentanten och övertyga henne att hans systemtekniker, översättare och allmänt webbansvariga visst var jämförbar med en säljare eller varupåfyllare på butiksgolvet. Med sitt fack-hånande skrävel lade arbetsgivaren  en "rykande pistol" i mina händer! Jag behövde bara vidarebefordra texten till facket med påpekandet att arbetsgivaren föreföll smita från sakfrågan genom sitt skryt och i princip lämnade walkover. Arbetarhataren hade bara fantiserat om att vara en Mats Qviberg som "rensar ut stalinister ur personalstyrkan" eller åtminstone ser till att de inte ska ha en enda dags ledighet på hans, socialisthatarens bekostnad. 

Mannen, som jag har haft kontakt med i minst 15 år, har goda sidor också, så jag tror det här bedarrar när han får bättre perspektiv på sin kriminella och fula plan. Naturligtvis träffade min pik den 29 april en riktigt öm punkt: hans snålhet och sjukliga penningfixering och hur vissa ur underklassens hatar sitt förflutna så att de blir rena nidbilder av korrupta borgare så fort de fått igenom en egen verksamhet...

Efter denna långa lägesbeskrivning, se nu hur dasha och gochara (transit) förhåller sig till varandra i bloggarens liv:

Vimshottari Dasha:
 Merc MD:  2005-08-11  -  2022-08-12
  Antardashas in this MD:

  Mer:  2005-08-11  -  2008-01-07
  Ket:  2008-01-07  -  2009-01-03
  Ven:  2009-01-03  -  2011-11-06
  Sun:  2011-11-06  -  2012-09-11
  Moo:  2012-09-11  -  2014-02-08
  Mar:  2014-02-08  -  2015-02-05
  Rah:  2015-02-05  -  2017-08-27 - 1 maj-debaclet
  Jup:  2017-08-27  -  2019-12-03
  Sat:  2019-12-03  -  2022-08-12


Som tidigare beskrivet halkade jag in i översättarbranschen på ett bananskal exakt som jag nådde mitt livs enda storcykel (Maha dasha) i skrivaren Merkurius tecken. Tre år senare började jag också blogga och 2014 publicerade jag min enda bok i livet. Bara ett kvartal in i denna storcykel kom också en av mitt livs "stora drömmar", som efter lite googleforskning tveklöst tycktes peka mot "Shakespeare", västerlandets mest hajpade författarskap. Åtminstone om man accepterar teorin att det var den engelske 17 greven av Oxford som skrev pjäserna under pseudonym... Även om man inte accepterar den teorin var greven känd för sin generation som god författare av "lättare komedi" och, enligt en lismande bokdedikation, som Englands främste astrolog. (Även "Shakespeare" muttrar i de gåtfulla Sonetterna om att han tror sig känna "astronomien", vilket på den tiden naturligtvis är astrologi.)

För lite daglig mental exercis återupptog jag 2004 (väst-) astrologi, den hobbyn utgick under några år som dataprogrammerare. Vid upptäckten av den sideriska zodiaken 2007 tog det ett tag att se hur fenomenalt dessa pusselbitar harmonierade med den storcykel jag enligt den hinduiska astrologin nu genomlevde, inte minst som hinduisk astrologi via atma karaka-doktrinen ("själens åtrå") singlade ut min kommunikationsplanet Merkurius i Vågen i 5e huset för lekfullhet, ledarskap och allmänt god karma från tidigare liv som den bästa livscykeln i detta liv. Den här bloggen som knappt någon läser är alltså det som ett helt liv för en viss själ mynnade fram mot... Hm... :-) 

Det finns förstås mer att säga om bloggarens innevarande cykel. Ett intresse för livsåskådning och filosofi vaknade också upp vid ingången i Merkurius storcykel via några böcker han fick av en bekant som gallrade i sina hyllor. Kunskap är vad den här planeten handlar om och syftar till. Dess hinduiska namn är Buddhi och sidointresset för relationen mellan astrologi och idealistisk filosofi på bloggen ett perfekt uttryck för en människa som genomgår en Merkuriuscykel. 

Jag lutar sedan en kort tid åt att Merkurius bättre Saturnus matchar den nyplatoniska filosofins Nous (det gudomliga Intellektet). Även i hinduisk kosmologi föregår Buddhi världens skapelse och representerar om man så vill Guds enfödde Son. Intellektet är det första utflödet ur Den Ene och när det kontemplerar sitt ursprung är Intellektet så att säga Gud som självmedveten. I denna perfektion flödar även Intellektet över av godhet och ger upphov till Själen. I Själens inre bor en kärna av Intellekt och inom den kärnan en inre essens som är Gud själv. Saturnus bör istället betraktas som Själen i dess högsta rationella nivå. Men Saturnus liknar Nous/Buddhi/Intellektet när den vänder blicken in mot sin inneboende delaktighet i det gudomliga men ska då hellre beskrivas som ett logos, en förnuftsprincip som i Själen (och kanske även i världen) representerar det rena Intellektet. 

När det om Jesus hette att "ordet/logos blev till kött" och vistades bland människorna, så är det troligen en avsitklig lek med filosofins språk, Jesus kropp var bara ett hölje som bar på en förnuftsprincip som åberopade direkt enhet med Gud (jag och Fadern är ett), dvs det är Intellektet eller Buddhi (Merkurius) som i sin lägre manifestation som ett logos beskriver sitt högre Jag som inte är något annat än den enhet Nous upplever i sin ständiga kontemplation av Den Ene! Bloggen hartidigare varit inne på frågan om inte Kristus-symboliken i kristendomen snarare ska knytas till Merkurius - budbäraren - än något annat i astrologin och pågående läsning av Radek Chlup och hans introduktion till senantike nyplatonisten Proclus stärker den tanken.

Jag har satt min självvalda start för den här läshungriga och filosofiintresserade perioden till den 24 november 2005, då brevbäraren pressade in fysikprofessorn Amit Goswamis The Self-Aware Universe genom det allt för smala brevlådeinkastet (dessa förbannade standardiseringsmänniskor som gör världen så liten och fyrkantig i effektivitetens och lönsamhetens namn). Boken anlände bara två dygn före kort krogmöte med en väninna i sällskap med en man som senare skulle bli DN:s filmvetare, Hynek Pallas. Vårt möte resulterade i ett stimulerande samtal men kvinnan såg alltmer misshagad över att inte kunna delta i konversationen pga. kunskapsbrister (uppvuxen i den övre medelklassens typiska moderata villaområde). Precis som i någon tidig publicerad text (som jag senare upptäckte) stoltserade Pallas med sin utmärkta "stamtavla" - båda föräldrarna var intellektuella i hans hemland. 

Det var denna scen - med en tillfällig bekantskap som i nästan första andetaget kände behov att deklarera sin stamtavla - och insikten att "drottningen"/väninnan bara givit mig en "liten audiens" med kort varsel medan hennes huvudattraktion för kvällen var en annan person som triggade min dröm samma natt. Drömmen om en humörstark adelsman som i första drömscenen är ung och har något slags förhållande till en äldre och mäktig kvinna - i drömmen hörs en kör som från en grekisk tragedi mässa orden QUEEN och MOTHER. I nästa drömscen har bandet mellan de brutits och den åldrade aristokraten är närvarande vid kvinnans begravning och förbannar henne genom att med sitt dragna slagsvärd riktat mot hennes gravsten teckna något mystiskt mönster med svärdsspetsen.

Under mitt googlande upptäckte jag att den 17e greven av Oxford var en hängiven anhängare av riddarspel, precis som jag som liten pojke älskade de brittiska riddarsagorna (svärdet Excalibur), och att greven därtill haft den rituella rollen Lord Great Chamberlain, som vid motsvarigheten till vårt riksdagens högtidliga öppnande frambar Rikets Svärd och placerade det framför kungligheterna (här drottning Elisabet). 

På bloggen finns här och var ytterligare kuriösa paralleller mellan bloggarens nuvarande liv (eller intressen) och grevens. Nämnvärt är att grevens morbror var den förste att översätta romerske poeten Ovidius Metamorfoser till engelska. Denna text, som jag nyligen återfann på nätet, är genomsyrad av reinkarnationsläran, en tanke som aktivt följt mig under detta liv till den grad att jag mottagit en långsam rännil av drömmar och syner genom årtionden vilka kunde tolkas som tidigare liv-minnen för den som är medveten om att drömmar kan bära på annan information än materialistiska drömteorier förmår omfatta. 

Oxford-drömmen några månader in i min dasha med fokus på det merkuriska intellektet, var den i särklass tydligaste dröm jag haft av denna typ eftersom det fanns ett flertal symboliska indikationer i vad som samtidigt var en sammansatt dröm. Bara en sådan anakronism att det paret med den yngre mannen och den äldre kvinnan värdigt skrider fram genom överklassvaruhuset NK i Stockholm....

Som framgår av tabellen ovan har bloggaren avverkat mer än hälften av Merkurius storcykel. Det är nu sub-cyklerna som sägs ge de mer pregnanta kapitlen i den översiktliga nyorientering stora cykeln introducerar. När jag med klar blick för hans fulspel skämtade arbetsgivaren befann jag mig under demonen Rahus sub-cykel - jag kallade inledningsvis Rahu en "zoomlins", dvs. ett förstoringsglas som förstärker egenskaperna hos tecknets och dess härskare. I bloggarens fall (kartans inre planetkrets) är Rahus natur komplex eftersom  äregirigheten och prestationsviljan hålls i strama tyglar från födelsen av begränsaren Saturnus. I detta horoskop är Saturnus både representant för dålig karma från tidigare liv (8e huset) men även anknytningen till den gudomliga grundlagen (9e huset) som reglerar processer på en högre höjd än individens egna preferenser.
Notera att det enbart är Tvillingarna i öster som ger upphov till denna märkliga dubbelhet hos Saturnus, Tvillingarna vars härskare Merkurius sägs kunna färdas genom alla världar, både himlar och helveten! För Tvillingascendenten både ger och tar Gud, om horoskopägaren r en kaliber av Merkurius kunskapssökande som försöker famna de stora frågorna. Ofta stannar dock Merkurius i världsliga deckargåtor eller konspirationsteoretiska härvor eller, ännu värre, avstannar som en ren räknenisse. Den inkarnerade Buddhi motsvaras ju av Merkurius både härskarskap och upphöjelse i det kroppsliga Jordtecknet Jungfrun, som med fördel maskar av sitt synfält och enbart analyserar det empiriskt givna.
Med Saturnus hinduiska trekvartsaspekt är det alltså både dålig karma från tidigare liv (8e) men också eventuella anknytningar till bloggarens samvete eller medvetenhet om det gudomliga (9e) som verkar för att hålla den äregiriga Rahu i kort ledband, särskilt som Rahu i Jungfrun indikerar en tjänare som försöker ta sig ton och bli någon!

Nu ska sägas att tjänaren i detta fall inte är ond: det Saturnus ytterst kontrollerar är zoomlinsen Rahus försök att förstärka Merkurius - som ju råkar vara bloggarens egen atma karaka som dessutom är ascendenthärskaren och en god faktor i horoskopet!

Själens egna åtrå i Vågskålarnas tecken i ledarskapets och den goda lyckans 5e hus måste alltså harmonieras med Saturnus måttfullhet och insikt om att det goda ska fördelas över hela samhället (Vattumannen i 9e). Här ser man rötterna till en okej variant av Vågens tecken, som minns att t.ex. handelsmän (som arbetsgivaren) inte enbart kan ha självberikande som målsättning utan måste väga in helheten i sin verksamhet (vilket min arbetsgivare själv arbetar på att lära sig). 

Jag såg nyligen världens snart rikaste människa, Amazons grundare Jeff Bezos, uttrycka exakt vad min arbetsgivare inte förstått: "man måste med besatthet sträva efter maximal kundnytta" om man vill hålla sin verksamhet kvar i det kreativa skede som bäddade för framgångarna.


Blå porten - entré in i de gamla delarna av
den arabiska handelsstaden Fez.

Jag tolkar det egna horoskopets komplexa budskap som kopplat till ett annat tidigare liv som arabisk handelsman i Fez. Inte konstigt att den själ bloggaren uttrycket valde att födas in i en familj där fadern vid den tiden var en äregirig säljare (precis som min nuvarande arbetsgivare) men med åren steg till säljchef och då och då t.o.m. vd. Mitt arabiska alter ego gjorde allt detta för tusen år sedan och tack vare hans snedsteg ser jag med klar blick alla de klantiga misstag min nuvarande arbetsgivare gör, framför allt en ytlig tendens som söker fuska bort behovet av djupa kunskaper i det valda produktsortimentet och skyla över med tomt säljsnack. Min raljanta pik runt första maj var ett sätt att påminna om att det också finns något som moral bland de bättre handelsmännen. Att minska de egna utgifterna är inte det enda målet i livet, med mindre man är fattigare än de fattiga i sin själ.


*****

Till sist, se nu hur elegant gocharas eller transiterna förhåller sig till de planetära cyklerna. Saturnus har återvänt till Skytten där den stod vid födelsen. Detta utlöser en kaskad av händelser som relaterar till dålig karma från tidigare liv men även den korrekta självdisciplin (ett saturniskt 9e) som ligger i linje med den gudomliga morallagen (etikens övernaturliga fundament). 

Eftersom den mer specifika sub-cykeln är Rahu innebär det att denna transit dominerar för tillfället, i synnerhet som Saturnus medfödd har sin absolut starkaste världsliga position i väster.

(I öster, som hos politikerna Margaret Thatcher och Barack Obama, ligger diktatorsfasoner aldrig långt borta, eller åtminstone misstaget att egotrippa på makten. I väster tecknas istället Saturnus som den gamle och visa härskaren och ger förutsättningar för en bättre manifestation, särskilt - om jag får betygsätta det egna horoskopet - om Saturnus också tillfälligtvis äger det 9e huset, "det bästa huset" enligt hinduerna eftersom det återkopplar direkt till Guds vilja för världen.)

Från det att Saturnus transiterat sig in i Skytten är det nu bara en fråga om tid innan de mer kortlivade sub-cyklerna når fram till Rahu - demoniska ambitioner att bli som gudarna - varpå Saturnus medfödda kontroll över Rahus ogrundade ambitioner genast slår till. Jag tvingas "näpsa" min egen arbetsgivare en Rahu-Merkurier av simplaste sort, en handelsman! 

Hur mycket av detta var egentligen dåligt samvete för min girighet som arab för tusen år sedan? Sak samma, de gamla kineserna menade att Ödet (eller mer exakt naturen) slog 20 flugor i en smäll i varje aktivitet. Ödet arbetar inte som närsynta människor som bara ser till individerna, och även astrologin antyder att det existerar större begrepp eller Former som man kan vara delaktig i. 

Hela västerlandets befolkning är just nu delaktig i västkapitalismens "platoniska Form" eller Idé, och därmed medskyldigt till vårt förfall med mindre vi protesterar och markerar vår delaktighet i något "noblare format". Jag tog mitt ansvar på den lilla nivå jag som halvtidsanställd nolla under fattiggränsen mäktar när jag exponerade en arbetsgivare som uppenbarligen tagit sig skitstövlar som Mats Qviberg som rollmodeller och nu (som han skev i mejl) skulle spela tufft mot mig.

Ja, det kan kosta jobbet att bromsa Kräkets mentalitet från att fortsätta genomsyra Sverige, men det är det värt, särskilt om marknadsliberalismens vampyrism redan berövat medborgarna all värdighet. Det här kommer aldrig veklingar som Löfven och Dambert att kunna förstå eller bejaka - vissa själar har glidit alltför långt in på den Mörka sidan...

*****

Den här texten låg och sov en vecka, skriven den 28 maj. 

Söndagens nyhet för de flesta är att terrorn satte in mot England ännu en gång inför kapitalismens gest av humanism (men framför allt omsorg om de egna inkomstkällorna) genom att uppdra Ariana att göra en ny konsert i Manchester.

Få kommer att förstå att detta var Tidsherren som genom sina hämndänglar framförde budskapet att varje försök från kapitalismen att rädda sitt ansikte från och med nu möts med moteld. Harmageddon, den avslutande kriget mellan det gamla korrupta systemet och nästa - hur det nu kommer att se ur - definitivt är igång. 

En dåres försvarstal
Ju förr västerlandets medborgare kommer över sig själva och slutar fäktas för sin rätt att skråla och skåla i champagne (Dagens Nyheter efter Bataclan-terrorn i Paris), desto bättre kommer de på sikt att skönja varför "terrorn" är den skugga västerlänningarna själva kastar och att deras ekonomiska system och livsstil nu nått vägs ände. Nästa världsbygge ste utgå från hela mänsklighetens väl.


 TilläggLös men lustig koppling... Under morgonens renskrivning av inlägget klickar jag mig runt på nätet och tittar på Nordvästafrikas historia. Efter publiceringen inser jag att klocktornet härrör från en något senare period än den jag föreställt mig (utifrån egna drömmar) som ett liv som handelsfurste i Fez. Då en dröm handlade om mannens hemliga skam över att inte tycka sig ha tid för "sitt folks framstående filosofer" kommer plötsligt en association till den judiske filosofen Maimonides flygande i huvudet. 

Jag har hans "Avhandling om Uppståndelsen" liggande i Att läsa-högen sedan den 1 februari 2016, men tog mig nu till hans Wikipedia-artikel. Tänka sig, Maimonides föddes visserligen i Spanien men framlevde sitt liv i Marocko och - hör och häpna! - staden Fez! Detta hade jag inte en aning om, jag köpte boken av nyfikenhet på om "uppståndelse" för Maimonides kunde ha några kopplingar till reinkarnationsläran.

Tanken slår mig att placeringen av "mitt arabiska liv" till 1100-talet var godtycklig och inget som ingick i drömmarna. Filosoferna (arabiska och judiska) debatterade visserligen vid denna tid så det stod härliga till. Dröminnehållet, vilket presenterade bloggaren som en simpel materialist, antyder just att hans landsmän (araberna) är kända för sitt tänkande vid denna tid. Åsynen av resterna av klocktornet från 1300-talet rörde dock en nerv, kanske pga. ett annat tidigare liv som kinesisk kalendermakare och tidhållare åt en småfurste.  

Så länge själen är sluten och bara läcker information genom små drömfragment kommer sådana här kartläggningar av nödvändighet vara grovhuggna, med mycket rationalisering för att fylla luckorna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar