Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 10 juni 2017

Näringsministern och horans overtyrer mot de rika


Det räcker med att läsa rubriken och vilka företag det gäller för att veta att det står närighetsminister Michael Damberg skrivet över hela eländet. Ett klick in i AB-artikeln bekräftar föraningen. Damberg sänker sig här ner (för vilken gång i  ordningen?) till horans nivå, dessa fallna kvinnor redan i antiken placerade sig strategiskt där dagverkarna i skymningen återvände efter hårt slit under solen -  i syftet enbart förtjäna sitt eget levebröd i Venus tecken. Är nu Sverige så illa ute att vi måste bete oss som en hora för pengarna?

Det är i det försäljningsorienterade Jungfrun - härskaren är handelsmannen och räknenissen Merkurius - som Venus "faller" och inte ens drar sig för att instrumentalisera sin egen kropp som en inkomstkälla. I Jungfrun Dambergs fall är det ännu värre, han har uppenbarligen inga skrupler alls när det gäller att slutgiltigt förstöra Sveriges mentalitet genom att locka till sig en dödlig överdos av amerikansk ond företagsamhet bara för att den klassas som kreddig av de mest dåraktiga! Vem behöver mer av dessa IT-fascismens logotyper i Sverige? Är vi inte redan närapå helt fördummade (se den pseudoamerikaniserade hamburgerpajasen)? 

Det är inte Elvis Presley-Sverige längre, vi borde ha kommit över vårt USA-komplex sedan länge. Men så kommer Damberg farande utan ett gram tankeförmåga i kroppen. Han är närighetsminister men inkräktar på betydligt viktigare och tyngre vägande frågor, som den om vi ska lägga ner Sverige helt och bara bli den senaste av USA:s delstater. Många tycks vilja det - jag noterade nyligen att gamla Sundbybergsföretaget Marabou inte länge vill skriva "chokladbitar" på sina produkter utan nu övergått till det engelska bites (ett substantiverat verb om någon undrar).

Närighetsministerns horoskop har kommenterats flera gånger och då med tonvikt på hur Sol och Måne betonar Jord och Vatten, dvs den oinspirerande lersörja som bara ytterligt fallna själar finner någon inspiration i. Dessa är arbetsnarkomanernas och präktigt flitiga människors signatur, de som tappat all kontakt med den högre sensibilitet som är den verkliga människans adelsmärke. (Jag hårddrar förstås en smula här.)

Men om vi för diskussionens skull som ascendent väljer Dambergs Solen-i-Jungfrun - detta emblem för den nyttiga trälen och åkerbrukaren med enda syfta att så för att skörda rikt (profitmentaliteten) - då besannas romerske filosofen Plotinus bruk av Venus (Afrodite) som metafor på det mer tragiska sättet. Plotinus såg ju själen som antingen en hora eller en gudinna beroende på själens orientering ner i materialismens död eller upp mot sin källa i det himmelska.

Genom att utgå från Solen i Jungfrun som själva den andliga orientering mot vinstgivande verksamhet som går att räkna på - den krassaste sortens materialism som inte ens njuter likt den hedonistiska Oxen utan bara sliter, och sliter och sliter - så visar sig här en märklig underart, där Venus visserligen står potentiellt välplacerad i sitt eget positiva härskartecken Vågen, men där Solen onekligen är den drivkraft som får gudinnan att vända blicken lägre och välja horans väg. Detta illustreras närmast övertydligt genom att Venus nu hamnar i det andra huset för pengar och "plånbokstänkande" - ett hus som visserligen klassas som neutralt i hinduisk astrologi men som stämmer till eftertanke då det kallades porten ner till Dödsriket i de antika medelhavskulturerna! Det här kan man se som en annan variant på bloggens slitna liknelse mellan myten om Hades våldtäkt på den unga orörda flickan Kore/Persephone (Jungfruns tecken som i väster också dras ner i Underjorden och där Venus anses "fallen", i synnerhet i relation till dess härskarläge i Vågen just ovanför, om man betraktar zodiaken och husen världsligt).

Spekulerar man ohämmat kunde andra huset tolkas som en bakdörr som leder UPP UR Hades - världsligt är ju detta huset som föregår soluppgången som symbol för själens återfödelse. Men som tidigare nämnt går går den sumeriska mytologins Innana (Venus) NER i Underjorden och möter där hängande köttsidor från nötboskap redan i entrén. Detta är en minst sagt övertydlig allusion till Oxen (nötkreaturet) och dess naturliga koppling till 2a huset som ett nedstigande till dödsriket. Även Platon har åberopats på bloggen och hans lekfulla identifikation av kroppen - soma - som en grav - sema

Det är alltså i det 2a huset som själen krokas fast i den materia som är vår värld men ur själens perspektiv de dödas värld! Att sedan ett individuellt barn återföds som 1a huset/ascendenten är bara en ofrånkomlig följd av den bindning som sker i det andra huset mellan andevärld och den låga världen. 

Damberg är med andra ord lägst av de låga på vår planet och efter den orienteringen styrs Sverige! Att hans sinnelag (Månen) inte vill något annat än näringstänket (Kräftan = Vattenelementet) gör bara bristen på verklig medvetenhet om livets mening så mycket allvarligare, men Solens styrning av Venus till en kidnappad hora i Dödsriket är tragisk nog. Han är ett perfekt exempel på Elitens nyttiga idioter som aldrig i detta liv kommer att nå förmågan att tänka framåt, tänka över en annan och bättre värld än den kapitalismen serverar en så liten del av världens totala befolkning.

Ur perspektiv av Dambergs Surya lagna (solascendent) kan man också utläsa en mindre smickrande utsaga om hans medhavda karma från tidigare liv. Det femte huset ockuperas här av en enda planet, Mars, men den är kraftfullt förstärkt av den hungriga och äregiriga demonen Rahu. Stenbocken är också ett härsklystet tecken som har föga att göra med det femte husets egen natur (lek, kreativitet, geni). Stenbocken är den tråkiga rollen som söker kontrollera resurser och lägga mer och mer på hög (jfr finansminister Andersson). Jag tror inte något zodiaktecken har mindre med det femte husets andliga och fria natur att göra än det mest passionerat jordbundna av de tre zodiaktecknen!

Problemet är att Mars är ytterligt stark i sin kraft i Stenbocken, men eftersom den ligger i överhetens tecken Stenbocken blir den en VERKSAM ILLGÖRARE för trälens tecken Jungfrun. Alla tecken är heller inte gynnsamma för Solen så en (hypotetisk) Jungfru-Sol i soluppgången/1a huset är som bäst en verksamt neutral placering. Denna ande kämpar och sliter och strävar och får sin beskärda del av olyckor och ovett - som alla trälar i makthavarnas våld. 

Nu äger Solen det femte huset för god karma men det som börjar som en neutral indikation om att träldom och slit är det goda den här individen har med sig från tidigare liv som "kvalitetsbeteckning" övergår i en rätt motbjudande historia om illa förvaltade tidigare liv när man väger in Mars och Rahu i bedömningen av karmans natur! Damberg upprepar i detta liv samma dövhet och platthet som han tydligen byggt upp ansenliga mängder av i tidigare liv. Han är verkligen Överhetens fördummade och nyttiga idiot. Med sådana här politiska ledare inom landet behöver vi inte frukta ryssarna nästgårds. Vi har själva valt en kultur- och därmed samhällsförstörare inifrån våra egna led!

Som alla hör låter resonemanget fasansfullt deterministiskt. Alla de drygt 2000 barn som föddes i Sverige detta dygn skulle alltså hellre ha aborterats om mödrarna vetat när nedkomsten skulle ske? Alls inte. Eftersom samhället som det f.n. ser ut välkomnar underhuggare och nyttiga idioter är det tvärtom troligt att den här dagen producerat en hel del materiellt framgångsrika livsöden. Det är bara ur nästa världs perspektiv man ser hur outvecklat och rent reaktionärt Dambergs tänkande är när han absolut ska släpa in den värsta amerikanska företagsimperialismen i landet. Han garanterar här att Sveriges nästa ödescykel (under den onda rika mannens Jupiter) blir sista spiken i det vi kände som Sverige. Det skulle inte förvåna mig om den tidens härskare gör engelska till landets förstaspråk.


Bonusspaning

Jag söker genom 9500 kartor efter Sol-Jungfrun, Mån-Kräftan och Venus-Vågen för att se om någon tendens går att skönja:
 1. Mohandas Ghandi;2.10.1869; 7:11 - indisk politiker som ledde till Indiens frigörelse från det brittiska koloniala oket
 2. Gerhard Ertl;10.10.1936;12:00 - Nobelpristagare i dödens ämne kemi (2a huset för den döda materien!)
 3. John Pilger;9.10.1939;12:00 - journalist, vass kritiker av västerlandet och imperialistiska oskick
 4. Terre Tucker;9.10.1944;12:00 - utvikningsbrud i Playboy (Venus som horan för pengar)
 5. Claire Wikholm;10.10.1944;12:00 - vass och ironisk skådespelare
 6. Dudu Topaz;20.9.1946;12:00 - israelisk tv-personlighet, begick självmord inför åtal för konspiration
 7. Richard D. Fain;9.10.1947;12:00 - vd Royal Caribbean Cruises, en av USA:s mest välavlönade direktörer
 8. Twiggy (Lesley Lawson);19.09.1949; 1:25 - anorektiskt magra brittiska supermodellen från 1960-talet
 9. Peter Jeppson;20.9.1957;12:00 - vd Bussarbetsgivarna, ofördelaktigt porträtterad i medierna i samband med chaufförernas sketna arbetsvillkor
 10. Paul Frigyes;24.9.1962;12:00 - journalist som gjorde bort sig med en bok med faktafel i vilken han sökte karaktärsmörda Jan Guillou
 11. Cheryl Hines;21.9.1965;12:00 - skådespelerska, saknar info
 12. Mark Dixie;24.09.1970;12:00 - mördare och våldtäktsman (Hades/Kore-kopplingen)
 13. Kerri Kendall;25.9.1970;12:00 - utvikningsbrud i Playboy (Venus som horan för pengar nr 2)
 14. Johanna Lind;13.10.1971;12:00 - fröken Sverige 1993, senare dermatolog - Jord och Vatten, fuktad välmående skinnyta!
 15. Sacha Baron Cohen;13.10.1971;12:00 - extremt fysikalisk satiriker
 16. Mikael Damberg;13.10.1971;12:00 - materialist, horan för pengar nr 3
 17. Charlotta Haldén;22.9.1973;12:00 - figurerade i DN som polyamorös, horar för sexet som sådant men utan pengarna?
 18. Ingrid Fliter;23.9.1973;12:00 - klassisk pianist, kritiserad för att vara en väl försiktig och konventionell tolkare av de klassiska mästarna.
 19. Claes af Faire;27.9.1978;12:00 - chefredaktör på Bonniers-megafonen Resumé, en av många "nyttiga idioter" i den här träffbilden.
 20. Henrik Alsterdal;14.10.1979;12:00 - programvärd TV4 (gay)
 21. Anonym;24.9.1989 - skilsmässobarn med "enkel" far och enkel men hemifrån välbärgad mor. Som så många ur övre medelklassen en ekonomiutbildning i USA för att se till att Dambergs sort förverkligar landets identitetsupplösning...

Ja, den som kan ta in de här 21 ödena i sinnet och smaka på dem, kanske som jag gör, upplever en brist på genuin storhet! Det är snarare så att sökningen bekräftar tanken om små nyttiga idioter och horor för konventionell framgång. Inte ens som konstnär (pianisten) lyfter det riktigt...

Det som intresserar är därför undantagen, den (troligen) distinkt socialistiska och ytterligt vakna journalisten John Pilger och inte minst Mathama Gandhi, befriaren av ett folk. Vad gäller Pilger står Månen vid lunch i Kräftans 30e grad och jag är övertygad om att han har Månen i Lejonet! På så sätt drabbas hans sinne av attacken från Mars-i-Stenbocken, samma onda Mars som Damberg har, men här reagerar Pilgers sinne på onda makthavare istället för att som Damberg betjäna dem!

Gandhis har ett känt födelseklockslag vilket genast ger en helt annan möjlighet till förståelse. Född med Vågens tecken i öster och Merkurius, Venus och Mars i tecknet ser man hans pacifistiska sätt att revoltera! Mars i Vågen är visserligen en "verksam illgörare" men hans mission var ju att rubba status quo och den för Indien så ofördelaktiga balansakten med Storbritannien... Att hans känslor gick till den egna befolkningen är uppenbar från "zoomlinsen" Rahu och Månen i Kräftan i 10e makthavarhuset. Samtidigt "dör" Solen i Jungfrun i 12e offerhuset - ett tecken på att Vågen och jämlikheten kräver att Jungfrun offras, både i meningen självisk och antisocial individualist och i meningen undersätsig träl. Horoskopet innehåller många ofördelaktiga ingredienser men alla rimmar väl med hans livsverk (och olater).

Den salta aktrisen Claire Wikholm vet jag för lite om. Sacha Baron Cohen gör visserligen kul figurer och kommenterar ibland rasism genom dem. Men jag misstänker en bitvis svårt pervers själ som använder andra rollfigurer för att vädra ut diverse anfäktelser. Att han valde en extrem Stenbockskvinna till hustru - känd som shoppoman i en Jerry Bruckheimer-film som hyllade kreditkort och den konsumistiska amerikanska livsstilen- understryker att det kan vara mer form och handfängsel på hemmafronten än djup eller poetisk själslighet. Jordelementet har en förgrovande inverkan på preferenserna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar