Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 28 juni 2017

Michael Nyqvists död och besläktade fenomen


Tidiga morgonrubriken i AB som om skådespelaren Michael Nyqvists död i lungcancer drabbar eftersom jag upplevt honom som en genomtrevlig människa. (AB-texten är sömnigt hopklippt med en äldre text i vilken Nykvist ännu lever...)

Att svenskar så ofta blir gangsters i Hollywoodfilmer väcker naturligtvis till eftertanke. Är det allt vi duger till med våra haltande fast i den egna inbillningen så utmärkta engelskkunskaper? Eller är det något djupare, något som har med vår kriminella och galet vapenexporterande nationalsjäl att göra? Ändå började Nykvists korta resa in i internationell berömmelse (via en Tom Cruise-film) i motsatt ända. Jag översätter ett stycke från hans biografi på filmsajten IMDB:
2008 meddelades att Nyqvist rollbesatts som Mikael Blomkvist i filmatisering av det litterära fenomenet Milleniumtrilogin av Stieg Larsson. Svenska kvällstidningar spekulerade länge över Mikael Persbrandt i rollen som Blomqvist tills regissören Niels Arden Oplev menade att han inte skulle ha varit rätt för rollen. Oplev behövde "en humanist [sic] med hjärtat på rätt ställe, en svensk teddybjörn kvinnor kunde känna sig säkra med...en man som respekterar kvinnor, oavsett vilka de är". Det var Nyqvists kapacitet som skådespelare och hans publika persona som gav honom rollen.

Bloggen repeterar ett fåtal nyckelcitat ofta i tanken om att så många inlägg som möjligt ska kunna stå hjälpligt på sina egna ben (även om astrologi är ett komplext ämne, för att inte tala om dess förankring i antik filosofi). Ett sådant citat är från den romerska poeten Manilius rimmade lärdomsdikt ASTRONOMICA från det första århundradet - västerlandets äldsta bevarade astrologiska introduktion och full av missförstånd. Dock den intressanta och troligen mycket gamla tesen att mänskligheten - den humana sida av våra animaliska djurkroppar som de fallande människosjälarna tar plats i - representeras av de tre "himmelska" Lufttecknen Tvillingarna, Vågen och Vattumannen/Den Väldige. 

Givet regissörens önskan om en human  Blomqvist (en svensk med svengelska språkkunskaper tycks ha skrivit Nyqvistbiografin, därav misstaget "humanist") förvånar det inte att upptäcka att skådespelaren hade såväl Sol som Måne i Luftelementet, och i synnerhet då Solen i Vågen, vilket är exakt det tecken Oplev sökte när han behövde någon som "respekterar kvinnor, oavsett vilka de är". 

Igår, samma dag Nyqvist dog, skickade bloggaren en privat lunta astrologiska tydningar till en bekant och en aningen "fallen" kvinna som ville höra om sin sons horoskop (vars far är ute ur bilden). Jag sökte skriva en text mer uppbygglig än de "karaktärsmord" som understundom föräras onda kapitalister på den här bloggen. Och apropå Nyqvist som "alla kvinnors vän" råkar bloggaren händelsevis ha Ljusen exakt som den avlidne skådespelaren, Solen i Vågen och Månen i Tvillingarna, men utan den dramatiska bakgrund som fosterbarn som Nykvist hade. Bloggaren var också förutseende nog att ha hört upp med rökning för 14 år sedan och har kanske därför klarat sig kvar ett helt solvarv ytterligare. 

Att väldigt generella ödesmönster ändå kan gälla för alla födda under generellt besläktade himlar kan ses i en liten cancernoja som drabbade bloggaren denna sommar efter att en cysta under hårfästet och under en glasögonskalm dök upp i princip över en natt. Kanhända en inflammerad hårsäck men olustig och ful och på ett irriterande ställe invid glasögonen. Rådligt googlade bloggaren och hittade en huskur med citronsyra vilken bokstavligen brände bort bulan under en åttadagarsbehandling. Ovana och en hel del slaskande gjorde att ett fem gånger så stort område som nödvändigt fick brännskador och sårskorpor.

Men vad är en kropp till för om inte att experimentera på och lära sig av? "Jord-människor" tar ofta kroppen som det handlade om religion, men Luft-människor tycks medfött veta att detta inte är deras verkliga hem, därav vad jag förmodar var ett nonchalant rökande sig över till andra sidan från Nyqvists sida, en dold dödsdrift.

Gårdagen, hans dödsdag, ser ut så här som transiter runt födelsepositionerna - som vanligt klustrar sig planeterna i tiden runt medfödda "krafthärdar":
Det förvånar inte att t.ex. se olycksplaneten och triggern Mars passera genom luftvägarnas tecken Tvillingarna - där den också befann sig när Nyqvist föddes, tillsammans med modersplaneten Månen, även känd som symbol för "vaggan och graven". För några år sedan lästa jag att Nyqvist sökt kontakta sin biologiska mor men att det sket sig rejält. Tacka för det med den turbulenta planeten nära knuten till sinnelaget... Den trygga brumbjörnen var nog mest bara skådisens "publika persona", insidan var som synes något helt annat...

Att Nyqvist dör medan "sekundvisaren" Månen rör sig genom Kräftan triggar ingenting på himlen. I döds- och olyckshoroskop hittar man annars den här planeten som den mest exakta indikatorn på NÄR något inträffar - andra planeter ligger redan i kritiska positioner. 

Jag har en intuition att Nyqvist kanske hade den för skådespelare rätt typiska Kräftascendenten (Månen = inre fantasier, du låtsas dig in i en rollfigur). Sannolikheten för Kräftan är förstås bara 1 på 12, men jag har alltid tyckt Nyqvist och tennisspelaren Robin Söderling skulle kunna passera som bröder.


Eftersom den senare ÄR född med Solen i 29 Kräftan kan noteras att Månen igår nådde 29e graden kort efter lunch. Skulle Nykvist ha slocknat runt den tiden, stärker det antagandet om en Kräftascendent och Månens passage blir då en hyperviktig "sekundvisare" som träffar födelsehoroskopet exakt på ascendenten, dvs. kroppen! Möjligheten finns också att ascendenten är den exakt motsatta, Stenbocken, vilket då resulterar i en opposition från Månen (vaggan och graven) mot själens kroppsliga verktyg.


Besläktat fenomen 1

Det var inte bara Nyqvist som dog igår om man betänker att döden (Saturnus) har många sätt att visa sig. Samma dag visade sig bloggarens fackförbund tandlöst i en knivig anställningsfråga, och bloggaren insåg att han definitivt var arbetslös inom några få dagar, givet inarbetad semester. 

Fackets representant kunde inte ens uttala sig om arbetsgivaren brutit mot LAS (lagen om anställningsskydd) eftersom det var en anställning med skatterabatt för arbetsgivaren förmedlad av Arbetsförmedlingen. Denna statliga förmedling, som abrupt och med bara en månads varsel plötsligt bröt "nystartsjobbet" trots mina dokument säger att det kan förnyas som längst t.o.m. oktober 2019, praktiserar "sekretess" i det enskilda fallet. Detta gör facket tandlöst eftersom de inte kan inspektera det enskilda ärendet!

Jag blev därför rätt tagen på sängen och fann Af:s uppmaning att kontakta a-kassan, eftersom jag "kanske" var berättigad till arbetslöshetsstöd, oacceptabelt lättvindigt. Detta är trots allt en arbetsmarknadsåtgärd för en av samhällets äldre. Som en nylig chockrapport visade har redan 40-åringar problem på den kollapsade och åldersdiskriminerande svenska arbetsmarknaden och vid 55 och däröver är man praktiken helt chanslös.

Med tanke på de enorma summor Af varje räkenskapsår skickar tillbaka till staten förefaller det som att staten prioriterar maximalt med pengar i kassakistan framför att hyfsa till arbetslöshetsstatistiken. Siffrorna är inte riktigt lika usla längre som för några år sedan... Att folk kommer i kläm tycks inte ge regeringen dålig nattsömn. Staten har som bekant våldsmonopol och landets lagar är uppenbarligen så skrivna att facken inte ska kunna avgöra om staten ska dras i domstol och stämmas för klantiga och oriktiga avskedanden, vilket det handlar om här. Jag kommer att inhämta ett andra omdöme från jurist där inte facket menar sig kunna säga något om eventuellt brott mot LAS.

Jag har i går, på Nyqvists dödsdag, begärt klartext om vad egentligen hände under ett samtal mellan arbetsgivaren och Af, den ultimata arbetsgivaren, i mitten av maj. Arbetsgivaren säger att han inte fått någon information om att dealen skulle bytas. Jag har inte ens fått ett riktigt papper på det formella beslutet med sakskälen från Af, utan bara ett vagt mejl som beklagar att arbetsmarknadsåtgärden är över! 

Detta ormbo av oklarhet om arbetsgivaren staten bryter mot LAS vill inte facket ens ta i och Sverige kallar sig en rättsstat...


Besläktat fenomen 2 - detaljstudie av transiter

Apropå Mars transit genom Tvillingarna och bloggarens plötsligt inflammerade hårsäck i tinningen är ett formidabelt exempel på hur den "Lilla Illgärningsmannen" står för olyckor, akuta hälsotillstånd som uppblossande feber eller inflammationer. 

Mars gick in i Tvillingarna den 27 maj och även om bloggarens ascendent ligger i 10e graden står Mars nu i kontakt med kroppen. Det börjar klia under glasögonskalmen runt denna period och jag upptäcker bulan. Påbörjar behandling med citronsyra den 2 juni men är den 4 juni på vippen att kontakta en hudklinik - men väljer att först ge huskuren en chans.

Jag hade av vag nätinfo trott den skulle försvinna på ett dygn, vilket var orealistiskt. Cellvävnaden bröts ner under ett antal dagar och det onda torkades ut... Senare hittade jag en vetenskaplig artikel på nätet som talade om en framgångsrik cirka två veckor lång behandling, men jag insåg att den friska huden skulle bli onödigt skadad om jag fortsatte bortom 8 dagar så jag slutade för att i sinom tid utvärdera resultatet.

I första rundan indikerar därför Mars transit inflammation av hårsäck (troligen), och sedan indikerar Mars homeopatisk medicin: ont/Mars svarta eld ska med ont/Mars svarta eld förgöras! Behandlingen avslutas den 9 juni och då står Mars i 9e graden och knackar på Tvillingascendentens 10 grad.


(Astrologen Charles Carter noterade att transiter fungerar som en ”trigger” 1° före exaktitud, vilket i så fall skulle betyda att bloggarens antecknade födelseminut var närmast helt korrekt antecknad av förlossningsteamet.)

Det är här, Mars i 9e graden, bloggaren bedömer av behandlingen bör avbrytas för att den rinniga citronsyran redan bränt sig ner över en alltför stor yta. Det var först ett par veckor senare som upptäckten gjordes, hur exakt Mars motsvarat händelseförloppet i "verkligheten"!

Man kan titta närmare på transiterna och se att när Mars nådde Tvillingarna hamnade den i opposition med transiterande Saturnus retrograd i Skyttens början. Bloggaren föddes med Saturnus i nästan gradexakt opposition till kroppsliga ascendenten. Jag vill minnas att Saturnus har med hårväxt/hårsäckar att göra (kanske även i hinduisk astrologi). 

Den fysiska kroppen (asc) var således kraftfullt sammanlänkad med transiterna, framför allt BÅDE de naturliga illgärningsmännen under denna period. Det kan också förklara arbetsskandalen. 

Jag läste igår att grekiska ordet skandalon i antiken betydde "kränkning" eller "skymf" (som att kränka eller skymfa Gud genom sitt olämpliga agerande). Ett passande uttryck för sådana här transiter! Det var ingen slump att jag liknade svensk arbetsmarknadspolitik som uttryck för statens våldsmonopol: Mars/våld och Saturnus/diktatorisk kontroll i konstellation.

Till och med bulan i tinningen kan ses som en psykosomatisk "svulst" som illustrerade de krafter som var i verksamhet i tiden, inte minst i arbetssituationen, där Mars/Saturnus också visade sig i mitt stenhård arbete för att ge arbetsgivaren en väl behövd ny nätplattform för sin verksamhet. I det mörkaste scenariot har han trixat bakom ridåerna med Af för snåla med lönepengarna så att han nu står utan någon att fullborda jobbet - det är cirka en månads heltidsjobb kvar! Så bristande i taktik och strategi har jag upplevt arbetsgivaren att det inte alls är omöjligt att han just sköt sig själv i foten. 

Arbetsgivare av den här kalibern går det tretton på dussinet av sedan den veka staten kapitulerat inför den onda Hydran, näringslivet i den kapitalistiska eran...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar