Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 16 juni 2017

Mer om tvivelaktiga lobbyister (en låg underart till människan)

I SvD kan man läsa en ganska graverande beskrivning av de hämningslösa och onda människor som tar på sig att lobba för kapitalistiska grupperingar i vårt samhälle. Naturligtvis är artisterna värda en liten avgift på varje hårddisk jag fyllt med musik jag kopierat från egna CD-skivor, inte tu tal om det! Lagringskostnaden är ändå ofattbart låg jämfört med när jag skaffade min första dator med en hårddisk på 20 (!) megabyte.

Artikelförfattarna låter läsaren själva knyta ihop de bärande punkterna i texten och förstå hur tygellösa i sina falska tungor elektronikbranschens företrädare är, som valt att enbart försvara någon annans snålhet och profithunger - och för det få en liten brödsmula från den globala Satans bord.

Det visar sig att vd:n för lobbyföretaget redan 2015 förekommit i samma ärende i SvD. Jag kommentera kartan för födelsedygnet under rubriken Otyglade människor söker sig till näringslivet. Nu uppträder han alltså på nytt med en Almega-bulvan som sidekick, så här får båda kartorna en summarisk kommentar.

Elm:


Det kan finnas anledning att påminna sig bloggens nyliga reservation för kartor baserade på enbart dygnet. Spelreglerna verkar inte alltid fungera. Här har vi t.ex. en sinnelagsascendent med Mars som tekniskt sätt är en "verksam välgörare" för Kräftan i 1a huset (Mars har en betydande väsenslikhet mellan det nominellt extroverta 1a huset som indikerar en effektiv jag-psykologi). Här uppstår dock problemet att Mars samtidigt räknas som "fallen" i partiskheten och de klaniska intressenas tecken - men tydligen perfekt för en lobbyist som är redo att sänka sig till vilken låg nivå som helst för sin uppdragsgivares sak. (Se krabbanse enorma stridslust och önskan att försvara sin "herre" då Herkulus dräpte Hydran!)

På samma sätt är horoskopets atma karaka (själens åstundan) en tekniskt sett verksamt välgörande Jupiter. Dock tillstöter problem även här och nu i formen av placeringen i korruptionens och dödens 8e hus, en formidabel "blindfläck" för förstahuspsyket. Gammal västastrologi betraktar just 150-gradersvinkeln som "död", så att planeter i vardera tecknet bryter sig skarpt mot varandra. Och den senaste SvD-artikeln nämner också det dubbelspel som Elm och anhang driver som samtidigt sitter i förhandling med artisternas organisation och å andra sidan lobbar som om inte förhandlingarna betydde ett skit. Horoskopet är helt enkelt i grunden sjukt - precis som jag kom fram till i slutet av 2015....

Nygårds:Vilken härlig brottspartner! Kartorna matchar varandra perfekt. Det finns alltid något stimulerande över mötet mellan två Solar i opposition och här möter Nygårds upp den överblickande konceptualisten Elm med den drivande Solen i härskarläge i Lejonet. Efter detta starka men rätt neutrala besked om någon som vill (och kanske förmår) dominera, börjar problemen...

Det är knappast ett gott omen när sinnelagsascendentens egen representant, våldets och krigets Mars hamnar i "fiendeposition" till sig själv. Detta sker här genom Mars i Jungfrun i olyckans och fientlighetens tecken. Mannen är i så djup disharmoni med sig själv att han visar upp ett säkert 15 år gammalt foto på Linked-In, som om blotta åldrandet är något förhatligt (vilket det ofta är för Lejonen som bara har en enda självbild: sig själv på sitt existensmaximum). Jag har tidigare nämnt att Draksvansen (den halshuggna delen av demonen) i 1a huset har visat sig uttrycka åtskilligt självhat i vissa fall så när Mars från kritiska och negativa Jungfrun attackerar Väduren i 1a är det här en ovanligt förråad och oärlig kombination. Människan fullständigt lever via Lögnens ande (en annan mytologisk term jag hämtat från antiken). 

Dessutom älskar han att bråka: Saturnus i det näriga näringslivets eget element Vatten är iskall och ränksmidande som få i Kräftan (tecknet som främst ser om sitt eget hus). Här ser man kopplingen till Elm - två likasinnade med varsin av de "naturligt onda" planeterna i Kräftan. Hos Nygårds kopplar denna bakslugt planerande Saturnus dessutom ett förödande psykopatiskt grepp om psykets Måne (som alltså redan är störd av två andra illgörare, Mars och Ketu).

Samma sak här: till vilken nytt är tolkningsregeln som gör Mars till en tekniskt sett "verksam välgörare" när HELHETEN är en bedrövelse? Man måste som alltid fråga sig vad alla de andra gjort med sina liv som föddes under samma himmel? Finns det något sätt att uttrycka horoskopets tendenser på ett legitimt sätt? Är det här kanske en karta passande för en slaktare? Tendenser som skulla störa i en finare salong kan vara utmärkta som uttryck för någon annan verksamhet... Bloggen innehåller tyvärr extremt få horoskop för "vanliga yrken" eftersom materialet i huvudsak kommer från mediernas rubriker...

Nygårds har dessutom en negativ variant av sensationalismens syndrom. Normalt hettar Eld och Vatten som sammanlänkas genom planetära aspekter ihop och individerna blir humörstarka och korttänkta (artisten Madonna är ett sånt här kraftpaket, som visserligen vakar noga över sin image via den försiktiga Kräftascendenten - hennes överemotionella larmande läckte i vilket fall igenom i både privatliv och scenshower). Men här är det kalla och kontrollbesatta Saturnus i kalla Vatten som kopplar 270-gradersgreppet om Väduren, och eftersom det senare tecknet rymmer Månen (Kräftans) härskare ser vi "negativ" sensationalism binda ihop Eld och Vatten. Allergi mot synliggörande och affekterade tillstånd. En om man så vill iskall psykopatnatur som i alla lägen söker kontrollera och styra situationen till sin fördel. 

Tyvärr lyckades inte Nygårds undgå att bli synad, först SvD-artiklen och nu den här snabbskissen är precis vad mörkermän är minst roade av! Horoskopet är skrämmande primitivt och Solen i Lejonet har verkligen inget stöd från övriga horoskopet, precis som också Elms symbol för den aktiva livsgärningen står ynkligt till i korruptionshuset.

Men minns att dessa är sinnelagskartorna. Det finns en solascendent också och båda är bara "ett andra utlåtande" för att klargöra grundhoroskopet (som förutsätter känd födelsetid). Bloggen använder Sol och Måne som nödlösning för att kunna illustrera tankesättet när man söker hitta "nivån" i ett horoskop...

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar