Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 juni 2017

London bridge - platsen på allas läppar för en dagDet senaste terrorattentatet utspelade sig vid London bridge, vilket naturligtvis inte ringer några klockor bland de svenska skribenter som med tillbörlig avsky rapporterar om dådet.

Det finns dock ett annat perspektiv som ger sig i den brittiska barnvisan döpt just efter bron. 

Säg om inte denna text är en självrannsakande insikt om den världsliga maktens tomma gestik och materialismens pseudolösningar!

https://kidsongs.com/lyrics/london-bridge.html/

"Muslimerna" eller vad väst nu vill kalla dessa terrorister, "barbarer" kanske (det gamla namnet för Nordvästafrika), tycks kunna barnvisan och ha dragit sina slutsatser av den...


Tillägg 170605

Jag vill tro att det här inlägget förekom DN:s (plagiering den högsta formen av smicker) i vilket Johan Hilton också använder barnvisan som en utgångspunkt och använder min tagg "symbolik" i rubriken. 

Men Hilton vanställer textens innebörd och söker få den att se ut som ett oförtrutet återuppbyggande med just de material samma text förklarar odugliga för den som vill återskapa den romerska imperialismens bro- och akveduktbaserade tusenårsrike

Och vad brukar man kalla dem som repeterar sitt misstag om och om igen och varje gång tror det ska bli ett bättre utfall?

DN-mannen desinformerar i propagandasyfte.

Se även nästföljande inlägg som härleder Englands imperiefantasier ur dess horoskop.


Tillägg 170606

Lite på efterkälken inkommer även Catrince Marcal med en krönika i DN och hon ser också symbolik i platser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar