Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 24 juni 2017

Barnmorskan och bristande bubblor i Sverige


De jordiska lagarna är ett försök att avbilda
den eviga kosmiska morallagen.

"Och gråzonen ser ut att ha blivit mindre."
-Ingen kan längre fly det fundamentala valet mellan vad mytologin beskrivit som den avgörande striden mellan Ljuset och Mörkret.


Läsvärt i DN om vad hur djupt den svenska sekularismen degraderat var och en. Ordet samvete betyder absolut ingenting för dem som insupit den officiella samhällsdoktrinen. Nyttiga små arbetare på stora VapenExportFirman, en sådan är en bra svensk!

Både barnmorskan Grimmark och hennes advokat Nordström har tidigare fått horoskopen för sina respektive födelsedagar kommenterade. Grimmark, så långt man kan ta horoskopet för en dag och applicera på individen, hade ett exceptionellt rent samvetshus. Det betyder att hon står närmare den universella världsordningen, som är moralisk, än typ 99% av alla födslar. Hon är rättesnöret alla borde lyssna till. 

I djävulslandet Sverige gick istället det sedvanliga sekulära drevet med oanad styrka, kanske just för att den kollektiva skulden är så stor att man tvangs till dissociation från det egna mörkret genom missriktad indignation. Bloggaren såg, utan att ha odlat djupare tankar i ämnet, en medelväg med abort som lösning bara vid graviditet efter våldtäkt, där kvinnan sannerligen inte samtyckt till att kanalisera en monstruös själ via den växande fosterkropp som resulterat från övergreppet. 

Men samvetsfriheten borde naturligtvis gälla även där, någon kanske i sin vidsynthet hävdar även de syndigaste själarnas rätt att återvända till brottsplatsen - Jorden - för att göra om och göra rätt...

Jfr. den judiska profeten Hesekiel om hur öknens torra ben åter animeras - ett av de få ställena i äldre judiska texter som öppnar för tanken på själavandring, till skillnad från grekerna som redan på 500-talet fvt var införstådda med den "österländska" tanken, redan innan buddhistisk mission nått Främre orienten.

Advokat Ruth Nordström minns jag för att hennes solplacering var extremt stark medan Månen hade bekymmer. Men som det hette i någon reklam där en stor hund skyddade en liten mot dåligt väder: "När man är stark måste man vara snäll." I astrologin är solen det Stora Ljuset och månen det Lilla Ljuset. Mot ett rent mekaniskt resonemang som det är lätt att hemfalla till (och som säkert finns här och var på den här bloggen), kan man inte utesluta att en människa besitter eller förvärvar förmågan att förbipassera ett bigott sinne (Månen) och ta direkt information från den egna väsenskärnan (Solen) som är pur intelligens

Det här spännande ämnet har aldrig utvecklats i någon större utsträckning på bloggen då födelseklockslag sällan medföljer dagstidningarnas celebritetsnyheter! Även utan känd tid är naturligtvis vissa kombinationer av zodiaktecken mer förenliga än andra. Jag har funnit verkligt solitära livsöden även inom äktenskapets ram där Sol och Måne aktiverat det sociala utanförskapets signatur (Vattuman och Skorpion). De båda makarna kan ha så olika intressesfärer och dagliga aktiviteter så att de kan tyckas ömsesidigt uteslutande! Här är då hela dygnets omen ett varsel, men kan likväl fungera om individerna hittar lösningar kring sina uppenbart inkompatibla dispositioner...

Så nu är djävulslandet Sverige dragit i internationell domstol... Mer om vårt märkligt flata och lågt materialistiska hemland i föregående inlägg som utgick från tågkaoset lagom till midsommarfirandet. I det stycke som diskuterar Sveriges nuvarande planetära sub-cykel under livets symbol Solen, nämns den bara som ledarskapets symbol. Jag noterar att barnmorskan förlorade i Arbetsdomstolen i Stockholm den 12 april i år (AB).

Det var två veckor innan den aktuella Sverigecykeln rullade igång, men under den aprilveckan rörde sig ändå Solen genom det jupiterska Fiskarna - där således filosofins och religionens och samvetets planet Jupiter inte gör Sverige något gott - Jupiter är en verksam illgörare i nationalhoroskopet. Till råka på allt befann sig Solen mot slutet av sin mest akuta opposition mot samma Jupiter. 

Det var med andra ord en väldigt komplicerad jupiterisk period vilken på transiternas nivå aktiverade den usla medfödda (natala) kombinationen av Sol och Jupiter bland Sveriges mer privilegierade.  Just det allra bästa som den fungerande människan kan berömma sig av - sin själ och dess mest gudomliga komponent - var på klassiskt svenskt vis trasigt i april och det återspeglades i domslutet mot samvetsfrihet, mot Jupiter som är själva arketypen till de jordiska lagarna.

Vilken nation av mördare Bofors- och SAAB-staten Sverige är! Dårskapen återspeglas likt ett hologram i varje skärva man bryter loss och inspekterar enskilt.

Jag har letat lite på nätet men inte hittat någon tidpunkt då EU-domstolen för mänskliga rättigheter förväntas avkunna dom mot Sverige, men man kan förmoda att den kommer under Sveriges sub-cykel Solen står med den verksamt onda lagplaneten Jupiter. Det kan innebära ett svidande nederlag för den svenska samvetslösheten - ett SolÖga förvrängt av den officiella doktrinens pragmatiska och nyttobetonade självtillräcklighet.

F
öga anade den godhjärtade och enkla Grimmark att den gudomliga Intelligensen ämnade använda henne för något så mycket större än hon själv tänkt sig. Frågan rör samvetsfrihet i fler yrken och frågor än terrorregeringarna i Sverige kanske helst skulle vilja. Vad om t.ex. ett butiksbiträde som vägrar hantera krigsleksaker eller våldsglorifierande dataspel, framtagna av unga svenska it-fascister för att hjälpa USA invadera Sverige utan att någon fattar att det sker? Vad skulle vår nyttoinriktade och surt ovisionära stat göra om en hel nation av nyvakna svenskar började fundera över vad de egentligen vill med sina korta liv? Det här skulle bli början på slutet på den maktelit som lever gott på den breda massan!


Detta skulle sannerligen vara en helt annan vändning än den dystrare framtidsskiss där bloggen föreställt sig Sveriges Jupitercykel fr.o.m. 2020 som  tiden då de onda rika samlar sina styrkor och berikar sig så till den grad att deras välde utlöser inbördeskrig i Sverige. Självmotsägelsen är nu inte fullständig. Den verksamt onda Jupiter - de bubblor som spricker efter att man trott det kommer att hålla hela vägen - ge flera olika resultat samtidigt eller i olika vågor inom ramen för den tid då den onda rika elitmannens bubbla slutgiltigt brast i Sverige. 

Skälet till min pessimism om Sveriges framtid under de närmaste generationerna har baserats på att Solen och Jupiter faktiskt står i Sverigehoroskopets tursamma femte hus som relaterar till det individuella snarare än det allmänna/universella. Sveriges ledarskap som en enskild entitet beter sig alltså inför världssamfundet som en verksam illgörare i sin applikation av Lagen! Det är ju därför Nordström tagit Grimmarks fall till EU!

Pga. anomalin mellan zodiaktecknets tematiska vidd och det femte husets begränsning till det individuella började bloggen efter några år misstänka att Sveriges soltecken, den universella Vattumannen, bara gällde en privilegierad liten grupp av svenska ledare, en liten elit av "ont rika" individer som bildade en rikemansklubb. (Vattumannens motsvarande 11e hus ofta sägs teckna klubbar och föreningar där man kommer samman på basis av delade idéer.) Astrologin är en flerskiktad lära och det kan finnas aha-upplevelser redan i jämförelsen av zodiaktecknets omfång och omfånget på det hus det har att verka genom! 

Jag har t.ex. inte haft några överord för de horoskop som "förslösat" de mest avancerade och välgörande tecknen på en så obetydligt fråga som den om den egna plånboken (2a huset). Civilekonomen Fredrik Reinfeldt var en sådan obetydlig människa som avslöjade svenska folket med att befinna sig på samma nivå genom den, kunde man tycka, enkelt genomskådade finten att presentera sig som arbetarnas (löntagarnas) nya parti.

Dem som innefattas av en Sol med en verksamt ond Jupiter i elitens femte hus är genom själva husets lyckosamma natur (den goda karmans hus) framgång med sina direktiv som syftar att hålla merparten av svenska folket på behörigt avstånd från deras egna privilegier. Det kan inge missmod om att svenska folket alls har någon förmåga att välja sig vettiga ledare eller att eliten ens kommer att tillåta att det sker! 

I en pessimistisk läsart kommer därför Jupiters annalkande storcykel (Maha Dasha) bara att ge mer av det som redan länge har pågått, mer av ökad koncentration av makt och rikedom hos de extremt få. Men en verksamt ond Jupiter indikerar också missräkningar och överdrivna förhoppningar som går i kras och aldrig infrias, så även en framtid med mängder av nya Krugerkrascher kan misstänkas. 

Och detta är då en antydan - via den skärva av det globala hologrammet som Sverigehoroskopet ändå är -  att kapitalismens sammanbrott nu är nära förestående. Fast regeringen Löfven tänker inte ens en tanke på vad man ska ersätta det fallerande systemet med! Det blir väl de rika som söker skicka militären mot folket som vanligt. Återstår att se vilken sida militären tar. Om verkligen ett stort tidsåldersskifte i människans tecken står för dörren kanske militären för en gångs skull tar folkets sida här i Sverige. Det vore en bra början på omstarten.

Medan bara Roland Paulsen vid få tillfällen i svenska borgerliga medier fått lägga fram tanken om medborgarlön, lyfts frågan allt oftare i de brittiska. Skälet till tystnaden från svenska regeringen och medierna är förstås att det är den rika elitens onda spargris Jupiter som måste knackas sönder och dess innehåll användas för att befria hela folket från den nuvarande religion som kallas arbetstvång. Eftersom det aldrig har lönat sig att arbeta i Sverige är tiden kommen för ett helt nytt arrangemang.

Men missa att den svenska förmögenheten slugt placerats eller administreras från "långt bort" (i utlandet). Sverigehoroskopet innehåller en listig koppling mellan elitens onda rikedom i 5e och det 9e huset. Normalt står det senare för samvete (upptakten till detta inlägg), men i det här landet verkar huset sjunka till sin prosaiska betydelse, "långväga resor". 

Alla svenskar med någon koppling till förmögenhet reser till Thailand eller New York som om de vore våra dagars upptäcktsresande Sven Hedin (innan hans nazikopplingar gjorde honom oönskad). Eliten må tecknad av det 5e med husets tillfälliga ägare befinner sig självt i det 9e och där döljer de sig genom demonen Ketus reducerande inflytande på Saturnus. Att 9e husets härskare bildar "ömsesidig reception" med härskaren för 5e och i den abstrakta Luften, säger något om den osynliga placering eliten (även den stationerad utomlands) ser till att hålla bortom medelsvenssons medvetenhet...Hur chockerande långt efter världen Sverige med vår defekta expansionsplanet Jupiter hamnat i händerna på vår rika och bigotta elit visar The Guardian som bara häromdagen tog analysen av medborgarlön ett steg längre och varnade för VILKA som viftar med det här kortet. Redan har nämligen nyliberala smådjävlar som hatar välfärdsstaten likt Satan anammat en falsk kostym i Storbritannien och ser tanken på medborgarlön som ett utmärkt sätt att återigen - som Reinfeldt och Borg i Sverige - ta från de fattiga och ge till de rika.  

Nyliberalernas syn på medborgarlön är alltså att stänga av välfärdssamhället helt och sen på nåder kasta små smulor åt dem som ändå är fast i bidrag, men om möjligt ännu mindre smulor än tidigare. Nu blir dessutom ALLA medborgare utan den allmänna välfärden då  allting kommersialiseras, vilket tvingar ner ännu fler än tidigare i relativ fattigdom. Nyliberaler borde ha satts på plats för länge sedan, men de fortsätter att sprida sitt rävgift trots att fantasin sedan länge visat sig stämma ohyggligt illa med verkligheten. 

Det kommer att gå dithän att de ytterst få och mycket rika besinnar sig och som vid andra tillfällen i historien avsäger sig mark och förmögenhet till det allmänna goda. Nyliberabla regeringen Reinfeldt följd av regeringen Löfven i Sverige är bara den nationella själens svarta natt som föregår en gryning med nytt fräscht tänkande. Har inte Bonnier-ägda DN börjat låt lite mer radikal på sistone, samtidigt som läsarna slipper läsa Wolodarskis inställsamma USA-smörja? Börjar den "onde rike mannen" få lite distans till sin på sikt omöjliga position? 

Eller är det bara ett kortsiktigt sätt att profitera på missnöjesstämningarna i samhället? Jag ser i vilket fall fler rubriker nu än för några år sedan som tycks flörta med den flodvåg av antikapitalistiskt tänkande som är på väg genom den framrusande teknikens förvandling av arbetsutbudet, en hållning som alltid funnits inom den verkliga vänstern (kommunism).

Den goda Jupiter säger, "allt gott åt alla". Sverigehoroskopets Jupiter säger naivt och korttänkt: "låt tillväxten stanna inom det mest privilegierade samhällsskiktet". Föga anade bloggaren, då han utifrån astrologisk praxis valde midnattstimman den 28 februari 1974 för nationens Vågascendent, hur perfekt detta skulle stämma in med den svenska verkligheten! Men femte huset tecknar tydligt den lilla elit som ofta avses med landsortsbornas "hat mot stockholmarna". Det finns en kärna bakom detta som stavas den onda rika mannens arrogans och som klibbat fast vid Stockholm som symbol. 

Det står skrivet på himlen vilken sanslöst reaktionär överhet som styr Sverige men maskerar sig med en självrättfärdig och rent sekulär humanism (Lufttecknet Vattumannen). Som denna elits Jupiter - lagens symbol - fungerar finns ingen rättvisa i Sverige för den lilla människan, bara för den privilegierade högsta kasten. 

Som föregående inlägg avslutar jag med en stilla bön: Ju förr Sveriges roll i historien är över, desto bättre för de människor som bebor detta hörn av världen... Här behövs en helt ny kulturinjektion som inte är kapitalisternas försök att importera så mycket ny arbetskraft som möjligt för att justera ner lönerna i de stora grabbarnas spel om marknadsandelar. Detta spel är i vilket dömd att kollapsa inom tjugofem år, med eller utan ett Tredje världskrig som girigbukarnas (och mediernas) sätt att tjäna pengar även på rent elände.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar