Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 13 juni 2017

Ännu en leende och korrupt borgare på fina gatan


Det här hyggliga leendet döljer en av privilegierade stockholmsstadsdelen Östermalms många egoistiska fifflare och AB har historien. Horoskopet ger en distinkt flashback till kartan för själviskhetens eget parti, Nya moderaterna (partihoroskop här).


Den här vd:n har ett sinnelag som är akut förgiftat av det onda välståndets Jupiter och ytterligt korrumperat av omoralens Mars (såväl naturlig som verksam illgörare) - två faktorer som inte alls gagnar Jungfruns tecken i förstahusposition. 

Att sedan den onda rikedomens Jupiter också råkar förfoga över mannens aktiva beslut och handlingar (soltecknet Skytten), lämnar få möjligheter. Här är en av de som föddes med en sådan närhet till korruptionen och jakten på stora och lätta pengar att signaturen är vanligare på bloggen än kanske någon annan när det kommer till dåliga förebilder. Inte ens Saturnus med Venus i Skorpionen verkar göra någon nytta eftersom den framför allt signalerar en iskall och stenhård låsning till Näringssjälen (Vatten) som alltid fasar som inför döden, inför obestånd och armod, och så att säga hjälper den korrupta "vill ha mer"-tendensen från expansiva Skytten på traven.

Inom en inte så avlägsen framtid kommer världsläget att kräva mer än en uthängning av en och annan korrupt chef  - det finns alltid tusen kvar och den onda människan är alltid en kalkylerande risktagare. Den här gången var det Callvik som fick utstå lite obehag men det lär inte bli några nämnvärda följdverkningar. 

Till följd av det västerländska samhällets förfall - Sverige är en ren bananrepublik - kommer alltså den sociala oron att tillta i framtiden. Till den grad att militären tvingas välja om de ska skydda den 1 procenten eller hela rikets väl. Det är min förhoppning att den onde rike mannen och hans själviska hushåll - som det här horoskopets Mån-Jupiter-Jungfru så väl tecknar - kommer att avhändas alla sina orättfärdigt tillskansade rikedomar, generationer av förmögenhetsansamling på folkflertalets bekostnad. Denna ansenliga förmögenhet tillförs statskassan, vilken sedan en tillfällig diktatur kommer att investera rådligt i samhällets förnyelse och upprustning. Tänk så många genier från de underprivilegierade zonerna som kommer att födas när pengar - stora pengar - tillförs alla landets skolor! Sverige kommer att tjäna på att göra sig kvitt sina få rika. Vi behöver inte alls halshugga dem som under Franska revolutionen, vi har kommit länge nu. Men parasiter ska oskadliggöras ekonomiskt, för den större saken.

Demokratin har klappat ihop för länge sedan, det är uppenbart eftersom sådana här historier upprepas så ofta numera. Ingen ska därför sörja vad som än händer Sverige i framtiden. Det kan bara bli till det bättre. Ju mer Vattumannens tidsålder närmar sig, desto tydligare kommer det bli att detta är mänsklighetens tid som har kommit. Kapitalismen kommer att skrotas med besked. I den hinduiska zodiaken representerar Vattumannen det intellektuella (och materiella) kapital som tillhör statsmakten i direkt analogi med hur 2a penninghuset knyter an till 1a personlighetshuset. 

Den hinduiska zodiaken avslöjar med andra ord hur världens framtid ser ut! Den kommande tidsåldern kommer mänsklighetens intellektuella rikedom att ligga i förgrunden och det faktum att vi redan har över 100 år av kunskapsutveckling utan historiskt motstycke skulle kunna tyda på att tidsåldern redan rullar in över oss. (Eftersom varje tidsålder återkommer efter cirka 24-26.000 år beroende på beräkningsgrunden är frågan om ockultismens tal om det sjunkna Atlantis högcivilisation koinciderade med närmast föregående period i Vattumannens tecken.) 

Om vetenskapens frambrytning sedan 1800-talet är ett tecken är vi redan långt inne i en kanske flerhundraårig brytningsperiod när äldre paradigm slutgiltigt bryter samman och förlorar sin förmåga att fungera som meningsbärande myt. Fiskarnas tidsålder som nu är döende är i sig en kaotisk tidsålder då människosjälens näriga drifter skulle renas. (Jesus till sina tidiga anhängare: "Kom, jag ska göra er till människofiskare.") 

Det kanske är inför Vattumannens så mycket noblare agenda vi nu ser de rika bli allt rikare - rötan löper amok hos de låga kryp som drivs av det element som en gång förorsakade själarnas syndafall - Narcissus-myten om ynglingen som blev kär i sin spegelbild i vattenytan och så att säga föll ner och blev offer för den begärsfulla Vegetativa Själen. (Jfr. Jesus som gick PÅ vattnet - utan att störta ner i den sublunära mentaliteten.) 


Bonusspaning

Bland över 9700 kartor söker jag vd:ns mycket specifika kombination av Sol och Måne baserad på en verksamt ond Jupiter (ur sinnelagsascendentens perspektiv). 

Resultatet blir intressant nog 4 av 5 tvivelaktiva personer - den onda rikedomens tillskyndare! Lika intressant är att en person istället valt att häckla bland annat överhetens påbjudna konsumism: artisten Sara Granér.

  • Richard R. Schrock;4.1.1945;12:00 - Nobelpristagare i dödens ämne, Kemi 
  • Ola Ramstedt;6.1.1945;12:00 - Skandiaaffären, lyxrenoverade, trolöshet mot huvudman (brottsdömd)
  •  Torbjörn Callvik;24.12.1956;12:00 - korrupte vd:n
  • Carl-Gustav Johansson;25.12.1956;12:00 - vd:n för Radiotjänst som försökte pungslå landets datorägare med skrönan att deras datorer var en tv! 
  • Sara Granér;30.12.1980;12:00 - samhällskritisk serietecknare
Notabelt att dunkle Radiotjänst-vd:n är född under exakt samma himmel som korrupte Callvik, bara ett dygn skiljer födelserna.
 
Att kalla kemisten för en av mänsklighetens parasiter blir begripligt först när man är medveten om begreppet Big Pharma och vad de inblandade sysslar med - extremt profiterande på mänsklig svaghet i syfte att själv vinna stort på det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar