Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 9 april 2017

Wolodarskis post-terror tips - en jubelåsnas gnäggandeDen här tidningsansvariga människan kan inte ha många hästar hemma. Hans råd garanterar nya och ännu otäckare terrorattentat i lilla Svedala. Själva poängen när Ödet visar med hela handen - även genom de mest ringaktade av instrument - är att folket ska besinna sig och söka förstå skälen till att olyckan hemsökt dem. Inte som Wolodarski sticka strutshuvudet i sanden och fortsätta tro man är på vinnande kurs.

Efter att i nyligt inlägg ha konstaterat hur grymt exakt planeterna på himlen triggade Sverigehoroskopets akilleshäl, den onda kapitalistmaffian, är det rätt tragiskt att behöva peka ut Wolodarski som just exakt en av dem den här attacken ur ett högre, himmelska perspektiv var riktad mot.
Se: Stockholmsterrorn - våra egna gjorde det!
Missa inte att när Solen själv är inblandad är det landets själva väsen, dess identitet som står på spel - vilket några journalister även utan astrologins hjälp förstått.

Men naturligtvis förstår de mest kallhamrade av de kapitalistiska syndarna inte vad den stora frågan rör. De har aldrig i sina tankar rört sig ett steg utanför den egna världsbilden. Det är helt korrekt, som någon enstaka journalist efter Stockholmsterrorn har påmint om: detta är ett civilisationskrig och väst kommer att förlora det historiska slaget som pågår inför våra oförstående ögon. Åtminstone så länge den västerländska civilisationen leds av rovdjur och giriga blodsugare och sätter penningen före människan. 

Se bara hur de amerikanska Demokraterna urholkades i grunden och genom människor som Clintons och Obama blev rovkapitalismens förespråkare, en elit helt ointresserad av att den breda majoriteten hasar ner i elände och ökad fattigdom. Tyvärr kan befaras att stockholmarna blir de sista att fatta att vedergällningsattacker av den här typen gällde dem, eftersom de valde att gilla den rådande ordning Wolodarski månar sig så om. Bekväma självtjänare som aldrig gjort ett försök att förbättra världens grundstruktur!

Det behövs med andra ord en komplett kursomläggning av väst för att få slut på terrorismen, men sådana ledare och en sådan folkmedvetenhet saknas i Sverige. Därblir blir det fler påminnelser från Guds anklagande finger!

3 kommentarer:

 1. På tal om svenska statens synder och stoppa huvudet i sanden tänker jag på boken om Estonia jag just läst. Idén att fraktfartyg av typen roll on, roll off (ombordkörningsramp) ska frakta även passagerare är svensk. Den typen av fartyg kapsejsar snabbt om vatten flödar in på bildäcket. 1987 beslutade Sveriges Riksdag att Sjöfartsverket skulle leverera vinst till staten. Sjösäkerhetsinspektionen gjordes till en underavdelning inom det verk det hade som uppgift att kontrollera, ett verk som var i totalt förfall vad gäller säkerhetstänkande. Visselblåsare frystes ut och omplacerades. Rederierna gjorde påtryckningar om att ersätta de svenska besättningarna med sjömän från låglöneländer. Det gick inte igenom, med ett undantag tack vare Carl Bildt. Bildt kallade fartyget som skulle få estnisk flagg Livlinan till Väst. Estland var del av det sönderfallande Sovjetunionen och hade inget fungerande sjöfartsverk. Rederiet Nordström & Thulin som aldrig hanterat passagerarfartyg fick i uppgift att trafikera sträckan Tallinn-Stockholm. Rederiet förde en aggressiv politik mot kostsamma säkerhetsåtgärder. Fartyget Estonia byggdes (under namnet Viking Sally) av Meyervarvet i Papenburg, Tyskland, ett av världens bästa och finaste skeppsvarv. Fartyget byggdes för nära kustfart. T ex så var inte livbåtarna avsedda för öppet hav. Fartyget gick över Östersjön på falska certifikat. Av en slump testkontrollerades Estonia dagen före katastrofen av svenska sjöfartsinspektörer som skulle utbilda estniska besättningar. Skötseln av fartyget var bristfällig och en mängd dokumentation som ska finnas på kommandobryggan saknades. Flera allvarliga fel och brister upptäcktes som hade gett fartyget förbud att lämna svensk hamn. Men inspektörerna hade ingen rätt att stoppa fartyget i estnisk hamn.

  På olycksnatten ringde Säpo avgående statsminister Carl Bildt och informerade om händelsen. Bildt satt i telefon hela natten. Vilka han talade med har aldrig redovisats. På dagen meddelade Bildt pressen (före någon expertgrupp överhuvudtaget tillsatts) att olyckan berodde på ett konstruktionsfel av bogvisiret och att skulden låg hos det tyska varvet. Bogvisiret har fem lås: ett atlantlås med en kraftig kolv, två hydrauliska lås och två manuella. När haverikommissionen fiskade upp visiret upptäcktes att de manuella låsen var öppna och att atlantlåskolven hade ersatts av en vekare kolv (utfört av besättingen då originalkolven med tiden blivit omöjlig att få i ens med slägga). Eftersom atlantlåset bevisade varvets oskuld slängdes det tillbaka i havet.

  Varför var det Säpo som informerade statsministern? Sveriges regering stod ansvarig för en militärtransport från det sammanfallande Sovjetunionen (att den sådan rullat ombord finns det tre oberoende vittnen till, varav ett är en tjänsteman på det estniska försvarsministeriet och två är överlevande. Ett av vittnesmålen lämnades av en tillfällighet som en förstahandsuppgift till bokförfattaren (som jobbat som sjökapten och byrådirektör på Sjöfartsverket) i samband med en minnesceremoni på 20-årsdagen av haveriet. Det är förbjudet för regeringar att frakta militärt gods på passagerarfartyg. Skadeståndskraven hade kunnat bli astronomiska.

  SvaraRadera
 2. forts.

  Haverikommissionens uppgift om bogvisiret som olycksorsak är lögn. Det rådde heller inte storm den natten förrän räddningsarbetet kommit igång. Visiret skulle enligt kommissionens rapport ha lossnat och vaggat upp och ner tills det öppnade ombordkörningsrampen och vatten vällde in. Men då skulle fartyget ha kapsejsat och lagt sig upp och ner på havsytan precis som olycksfartyget Jan Heweliusz gjorde 1993. Det flöt i en vecka. Chalmers deltog i ett riggat experiment där en modell av Estonia inför pressen förmåddes att sjunka enligt haverikommissionens rapport. Man var tvungna att borra en ventil i fartygskroppen för att få till detta förlopp.

  Vittnen hörde ett explosionsliknande ljud i förskeppet innan Estonia sjönk. Ett hål i förskeppet förklarar sjunkförloppet då en av fartygets brister vid inspektionen var att dörrar och luckor under vattenlinjen som skulle vara stängda stod vidöppna och flög upp vid försök till stängning. Besättningen trodde att den mängd röda lampor som lyste på kommandobryggan innebar att dörrarna var stängda. I själva verket skulle lamporna då lysa grönt.

  Olycksnatten pågick en finsk militärövning i området, övervakad av ryska och amerikanska ubåtar. 22 fullbemannade svenska örlogsfartyg befann sig också i Östersjön. Inte ett enda kom till Estonias undsättning. En huvudscenario är att Estonia kolliderat med ett militärfartyg, troligtvis en ubåt. Andra omständigheter indikerar en amerikansk sådan.

  Det norska bärgningsbolaget Stolt Comex erbjöd sig att bärga Estonia. De är inte ett seriöst företag påstod kommunikationsminister Ines Uusman (f ö en f d postkassörska utan erfarenhet av någonting inom kommunikationer). Stolt Comex bärgade några år senare atomubåten Kursk som låg på än större djup i ryska ishavet. Ryssland erbjöd hjälp med att rädda eventuella överlevande i luftfickor inne i fartyget. Sverige avböjde. Regeringen hade lyckats förolämpa både Tyskland och Norge i mörkläggningens namn.

  De anhöriga fick kasta blommor i havet vid olycksplatsen. Det var bara det att de ovetandes fick göra det på en annan plats än där Estonia sjunkit. Allmänheten måste hållas undan från olycksplatsen där dykare bärgade militärlasten. De 125 kropparna som hittades utanför vraket lät man ligga kvar. Hålet i förskeppet täcktes med en plåt och bottenslam skyfflades upp för att dölja det. I "gravfridens" namn beslutades att Estonia skulle täckas över med stenkross och betong. Det lyckades aldrig tekniskt då vraket låg på sluttande havsbotten samt att protesterna från anhöriga blev överväldigande. Riksdagsbeslutet om gravfrid innebär att ingen får närma sig vraket. En brottsplatsundersökning är därför omöjlig.

  Under åtta år hade Mona Sahlin anvaret för Estonia. När Carl Bildt blev utrikesminister ville han tacka henne för fortsatt mörkläggning genom att avsatte en miljon kronor av Utrikesdepartementets budget till att marknadsföra henne för ett internationellt toppjobb. Det lyckades inte. Då skapades posten som Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism till henne. Verksamheten kostade skattebetalarna 9,5 miljoner kronor och producerade e enkät på tretton sidor och en promemoria på fem sidor. Carl Bildt, Ingvar Carlsson och Mona Sahlin svarar inte på frågor om Estonia.

  Nog är Sverige skyldigt.

  Fotnot. Författaren till boken, Stefan Torsell, tillfrågades om han ville delta som talare i något kallat Folkets demonstration. Han tackade ja. Därpå gick Mona Sahlin ut i media och förklarade att demonstrationen var en samling av våldsbejakande och våldsanvändande extrema högergrupper, nazister och fega uslingar. Resultatet blev att Stefan Torsell fick lämna Estoniagruppen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lustigt att du skriver detta (intressant ser jag, men jag har inte läst ännu) just som jag publicerat ytterligare en sak om Sverigehoroskopets vinstjagande elit (Jupiter-inlägget).

   Du ger här ett perfekt exempel utöver mina i den texten (Svenska Spel, styrningen av högskolorna).

   Radera