Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 april 2017

SvD medger mediernas propagandaSverige med sitt förstummande tragiska lillebrorkomplex gentemot USA erkänner indirekt - via SvD:s småprat med Obamas propagandachef - att våra styrande och deras knähundar medierna ägnar sig åt samma gemena försök att likrikta, indoktrinera och därmed kontrollera befolkningen som USA eller vilken diktatur eller terrorstat som helst. 

Men det visste ju alla egentligen redan, förutsatt att vi inte skolkade från samhällskunskapen i skolan. (Jag tror man lärde sig att man får uttrycka sin åsikt en dag vart fjärde år och i övrigt är det Makten och Kapitalet som kontrollerar medborgarens hela verklighet.) 

En gång på 70-talet, när Aftonbladet ännu var vatten värd (ett uttryck som inte kommer att fungera när västerlandet bryter samman och Ägarna chockhöjer priset på vattnet), gästades t.o.m. mitt gymnasium i ett moderat bostadsområde av någon av tidningens journalister. Under en fascinerande föreläsning i aulan fick eleverna höra att de skulle förhålla sig kritiskt till medierapporteringen och serverades exempel på inte minst propagandabilder genom historien och vad de egentligen syftade till säga.

Var finns den medvetenheten hos dagens svenskar, postpolitiska, korkade och levande ett pseudoliv i symbios med sina smartphones? Hur har dagens journalister - även dem i Aftonbladet kunnat bli sådana urvattnade mähän att tidningen dagligen fylls med skit avsett att hålla snittbefolkningen helt dum i huvudet? Har någon ens undersökt om det går att kombinera attityd med djup kapitalismkritisk skolning? För det är ju inte så att något mainstreammedium i Sverige längre bryr sig ett skit om "objektiv rapportering". Alla nyheter har en pinsamt tydlig avsändare: Makten.

Även om lögnen och dikten om Sverige avslöjas genom kommentarerna från Obamas propagandachef, säger hon några intressanta saker. Bilden på Gustav Fridolin är verkligen misslyckad, och hans tomt introverta blick matchar inte alls det kärleksfulla hjärta man formar med sina händer!

Det har naturligtvis sin fascination att Fridolin tillhör de tyvärr åtskilliga politiker som är angripna av Djävulen - ömsom en frestare och ömsom en anklagare - i sina horoskop. Hos den korkat korttänkta Mona Sahlin var det omoralens Mars som skruvades ett varv ytterligare genom Satans huvud - antikens onda stjärna Algol - och hos Fridolin hittar man en obekväm konjunktion som tvingar samman intellektets Merkurius i Väduren med dess härskare Mars på rak linje med den onda stjärnan. 

Elementärt samarbetar inte Eld och Jord så det är en rejäl friktion vi ser här och som förklarar varför Fridolin till en början brann så starkt för barnfattigdom! Barnets arketyp Väduren och mamma-kossan Oxen med sin bröstmjölk som senare i livet generaliseras till personliga resurser typ pengar! Här måste det ha skavt i Fridolins egen barndom, att döma av den olyckliga signaturen.

Lika träffsäker är Obama-kvinnans kommentar om att Jimmie Åkesson ser ut som en turist. Eftersom även han var förutbestämd att angripas av Satan och materialismens korrumperande inverkan, är det intressant att han "ser ut som en turist" i amerikanskans ögon. Med detta menas samma främlingskap och tomhet som Fridolin uttrycker. Och hur var det nu? Esséersamfundet som lyfte fram Jesus på den historiska arenan och som levde i kommunistisk gemenskap, de hade ett namn för denna antifigur: Beliar (alt. Belial) eller "Den Värdelöse"! 

Åkesson och Fridolin uttrycker båda tomhet, alienation, en känsla av värdelöshet (kanske självanklagelser när man internaliserat Satan, Åklagaren, djupt inom sig). Faktum är att det konflikträdda svenskar uppfattar som civiliserat och lågmält beteende hos både Fridolin och Åkesson kanske hellre bör beskrivas som brist på substans. Satan kan också beskrivas som 100% negativitet. Fixeringen vid det materiella kortsluter människan och berövar henne all kontakt med sin inre själ varifrån viljekraften och glöden kommer! Därav vår tids hysteriska fixering vid vårt yttre och våra Instagramkonton. Alla dessa är tecken på att Djävulen kontrollerar tidsandan totalt. Uppstickare finns, vakna själar, och de ligger alltid snuddande nära att klassas som "terrorister" eller något annat av den sovande massan och de medier som går Härskarnas ärenden. 

Åkesson, turisten i politiken. Ja, det finns något håglöst över denna man som ENBART är i politikerspelet för att berika sin plånbok på de dumma svenskarnas bekostnad - folk som tror Sverigedemokraterna inte skulle svika dem i nödens stund på precis samma sätt som de andra borgerliga partierna! Jag kan förstå AB:s politiska ledarskribent Karin Petterssons trötthet på senare tid. Hon intervjuar f.n. lärda personer som inte längre tror på människans sociala natur i partipolitisk form. Den egoistiska marknaden har så i grunden förgiftat tillräckligt många västerlänningar (de som alltjämt känner att de är vinnare), att vi nu måste invänta den västerländska kapitalismens undergång.

I den iskalla insikten förstår man bättre varför Olle Svenning är ute och cyklar som i DN (istället för sin hemtidning AB) anklagar sin kollega Åsa Linderborg för att föredra le Pen framför den obehagliga riskkapitalisten Macron! Jag tror även Linderborg förstått att den politiska vänstern inte förmår att reda ut världens problem - de Ägande är för mäktiga - och att det enda som återstår är att låta liberaler förstöra civilisationen genom sitt medlöperi med den kapitalism som definitivt kommer från Satan själv och bär en inneboende destruktivitet. (Kapital = 2a huset/Oxen som är Algols hemvist = Hades portal i hellenistisk tanke. Ägandeinstinkten leder bara människan rakt ner i dödsriket!)

Barn, barnbarn och ett par generationer till kommer att leva i ett helvete på Jorden medan den vita snorkråkans värderingar rasar samman som det bräckliga korthus det faktiskt var. Åkesson, så i farozonen att bli Djävulens direkta verktyg visade exakt den brist på karaktär som Intighetens furste bidrar med: Svenskt Näringsliv bjöd honom på en grann måltid (Oxen = barnets fixering vid näring) och se hur han kovände och plötsligt var för vampyrism och profiterande på skola och vård! Det är "män" som Åkesson som hjälper till att rasera det västerländska bygget, grundat på materialism och egoism. Och kvinnor som le Pen. 

Vi ska nog vara tacksamma för att vi nu ser historiens slut närma sig, även om det kommer att bli en skakig övergångsperiod. När man viftar med fascistflaggor och väsnas som liberaler och Olle Svenning har man uppenbarligen ingen som helst sjukdomsinsikt om den egna ihåligheten. Belial, Den Värdelöse - så kan man faktiskt sammanfatta den liberala kapitalistens livssyn. Det handlar om ljumma liv där folk fegade ur och ville skydda sin egen komfort istället för att tänka och kanske t.o.m. göra det rätta. 

För egen del "arbetsvägrar" den här bloggaren och svälter bort på en konstruerad halvtid signerad Arbetsförmedlingen. Varför skulle jag bidra med klokhet och kompetens till arbetsgivare med så låg tankehöjd som dem i detta sönderfallande land, idag drivet av usla grundtankar? Jag hoppas bara Ödet låter mig stå över de årtionden där världen i kaos skiftar till ett nytt Paradigm (innefattande bl.a. medborgarlön), och att det lilla offer jag gör i detta liv behagar de verkliga styrande, så att en här själsskärvan på sin oändliga resa härnäst sätter fot i en värld som kriminaliserat och eliminerat den rike onde mannen. Om ett av Satans ofattbart många ansikten i vår brutna tid, se en av Aftonbladets handfull vettiga skribenter tycka till om Almega, en värsting bland arbetsgivarna.Tillägg.Olle Svennings sinnelagshoroskop indikerar den rena näringssjälen med dess ängslan över att lämnas utan sitt dagliga bröd. Hur hämmande är inte det för den visionära förmågan! Månen i Kräftan är en usel placering när det kommer till banbrytande tankeverksamhet och Svenning kan inte i sitt sinne omfatta Åsa Linderborgs och Karin Petterssons (m.fl.) tanke på att vänstern givet sakernas tillstånd låter kapitalismen svälta ihjäl sina egna genom dess inherenta ondska.

Svennings månascendent i Kräftan leder per definition till att 11e idealhuset ockuperas av den föga inspirerande Oxen: "mat och resurser åt min person". Sådant är "idealet" hos den som lyssnar för mycket på sin basala kroppshydda och magens kurrande och fylls av känslor inför den egna kroppsligheten. Den människan har valt den lägre vägen! En sådan människa kan inte göra full nytta av sin intellektualitet, vilken annars Olle Svenning förefaller ha genom flera viktiga placeringar i fritänkandets Luft. I sanningens namn befinner sig dock även Vågen i Näringssjälens våld genom dess placering i vattniga och trygghetsorienterade 4e huset, Månens naturliga habitat.  Horoskopet är extremt slutet och fokuserat mot den "lilla världen"!

Sista spiken i kistan för all radikal klarsyn tycks vara den kroniska fixeringens Saturnus i Oxen. Detta lägger ett vanvettigt tryck (via Saturnus korta 60-gradersaspekt) på sinnelaget. Dessa människor ÄGS i själva verket till kropp och sinne av Överheten (Saturnus) som i detta fall är de som kontrollerar Oxen/Resurserna. Är Olle Svenning också en av dessa överlöpare till den Mörka sidan som så länge maskerat sig som högersossar? Folk som listat ut hur de också, fastän inte födda på Solsidan, kan profitera på andras bekostnad.

Vi har sett den här suboptimala kombinationen av Kräftan och Vågen hos en annan förrädare: Fredrik Reinfeldt, men så var Ljusen i omkastade positioner. Men även där en obegåvad människans tilltro till marknadskrafternas välsignelse! Marknadskrafterna = den Vegetativa Själen som mänsklig organisationsmodell. De som tar parti för den här nivån av mänsklig erfarenhet borde inte ha röstberättigande eller beredas några som helst maktpositioner. 

Varje samhälle behöver ett ledarskap som inte först och främst tänker på att tillfredsställa sina egna behov och sedan är korrupta not att söka göra gällande att detta också är det bästa av alla system. Samma kritik kan riktas mot dem som likt barn viftar med demokratiflaggor. Hade de läst sin Platon (till vilken alla senare tänkare i västerlandet bara är fotnoter!) så hade de kunnat förstå att demokrati t.o.m. är ett sketnare samhällsskick än diktatur - förutsatt att despoten har folkets väl som målsättning! Men de gamla grekernas klarsyn äger inte svenskarna i någon större omfattning.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar