Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 8 april 2017

Det fanatiska skolborgarrådet i Stockholm


Skolborgarrådet i Stockholm som
ämnar söka förbjuda religion
i skolan men vill ha positiv
särbehandling av judarna!


Olle Burrells horoskop sorterar lätt till den typ som kan kallas ytlig och fanatisk. 


Enligt DN ligger denna galning bakom Löfvéns och Shekarabis ytterst olyckliga antimuslimska utspel som sannolikt förklarar dödsterrorn i Stockholm kort efter. (Se den här bloggens senaste fyra publiceringar för en kontext). 

Även om gärningsmannen inte var medveten om socialdemokratins demoniska natur (som den uttrycks av den här generationens sossar) så finns orsak och verkan ändå alla där för den att se som förstår de högre sanningar astrologin avtäcker.

Att han dessutom ska undanta en judisk skola i Stockholm är nog den värsta björntjänst jag hört talats om. Vore jag jude skulle jag hålla den här idioten på flera armlängders avstånd. Människan saknar ju helt förstånd i dessa delikata frågor han är satt att påverka!

Om jag i föregående inlägg kallad Löfven "allt för ung" (hans horoskop innehåller rikligt med information i Barnets arketyp Väduren), vad ska man då säga om skolborgarrådets nymåne i Väduren? Nybörjare i alla avseenden!

Här blir Vädurens härskare en nyckelplacering och i det horoskop som samtidigt tecknar både mån- och solascendent hamnar Mars i det 11e huset för de egenskaper vi inte själva förfogar över som en naturlig arvedel från vår själ men i gengäld lyfter upp som ett ideal eller ett program vi vill följa. Olle Burrell har en ambitiös Vattuman-profil, men född bara året efter Sverigehoroskopet ser vi alltjämt samma REGRESSION här när det kommer till Mars underliggande disponent. 

Mars i Vattumannen är en ambitiös spjutspets för det samhälleliga, för gruppen som helhet, men den strukturerade Saturnus, Vattumannens härskare, befinner sig ännu bara på pojkens stadium, i Tvillingarna! Här har vi en försigkommen elvaårings försök att skänka Stockholms skolor en vettig struktur! Behöver det sägas att han kommer att skada området lika mycket som nationalhoroskopet avslöjar hur vår traditionella USA-vurm skadar landet och gör folket dumt och ihåligt? 

Återblick: Nationalhoroskopet binder samman Vattuman i den härskande elitens 5e hus med en pojkaktig ungdomlighet i kopplingen till 9e huset för utlandet alternativt det landet officiellt tar som sitt högsta goda. Givet närvaron av den onda Jupiter med Solen får vi en ond elit med samma moraliska indifferens som smågrabbar som givits galet mycket makt och pengar givet sin flata karaktär! Och eftersom dessa är "det bästa" svenska folket levererat finns ingen att näpsa dem i deras korruption och egenmäktighet.

Det är den kraftfulla betoningen på Eld och Luft som brukar kunna bli fanatiska ideologer och ibland också (när Eld dominerar helt) hämningslösa aktivister. Där Jord och Vatten fogar sig och accepterar sin verklighet (kanske muttrar lite och putsar på detaljerna) är det Eld-Luft-varelserna som ger allmänheten dess tankerum och denne Burrell har verkligen tänkt sig stöpa om svenskarna i ondskans riktning, i religionshatets och islamofobins riktning. 

Misstaget att favorisera judarna är nog bland det mest genanta jag sett. Väduren är verkligen tecknet som inte bottnar i historien - han och den judeägda DN späder ju på antisemitismen genom denna vanvettiga hållning! Jag hade inte sett Burrells skyldiga nuna när jag började morgonen med att notera att det svensk skola behöver efter Stockholmsterrorn är en intelligent skola, men här är mannen som representerar den infantila dumsvenskens syn på en sekulär skola som bara hamnar i opposition med 95% av övriga världen som inte hamnat på så avvikande kurs som det här lilla landet Gud glömde välsigna.

Men hur kan en människa med ett tekniskt så bra horoskop tänka som om han blivit tappad bakom en vagn? Solen i 1a huset är per definition stark (och i Väduren dessutom "upphöjd"), och också härskaren Mars är en verksam välgörare för Väduren i 1a.

Jag kan bara upprepa det jag sade om regressionen när man studerade Mars fundament. På ett snarliknande sätt är en nymåne i Väduren trots allt en debutanternas lekplats. Zodiaken kommer att mogna i ytterligare 11 steg bortom denna inledande och historielöst subjektivistiska position. Väduren är Barnet och ska nu göra alla dess misstag tills den lärt sig. Synd att svenskarna är så likgiltiga för samhällsutvecklingen att de låter barn leda barnen!

Ett annat skäl är att den i och för sig avancerade och idealistiska Mars är tomma griller och tankar i huvudet på skolborgarrådet. Det som utspelar sig i 11e huset tillhör inte hans kompetens utan är det han efter bästa förmåga strävar efter och har som en ledstjärna. Men detta Vattuman-samhälle förstår han sig inte på eftersom Saturnus (Åldermannen!) själv beter sig som en ungspoling i Tvillingarnas tecken (som indikerar barn som just börjat förvärva logik och intellekt - hjärnan mognar fram till 20-25 har det sagts, men Tvillingarna täcker bara in åldersspannet cirka 4-14 år enligt hinduisk astrologi). 

Därefter vävs Venus in och intellektet får under de fortsatta tonåren ett djup genom att också lära sig bearbeta relationer med människor. Detta är förstås åren när Sverige förstör sin ungdom genom fostrande "information" på tv av typen "Paradise hotel" och "Ex on the beach". Förstå korruptionen i det samhället som föder ungdomen med sånt men söker förbjuda religiösa värderingar i skolan! 

Det är religionen som lär ut anständighet och hyfs, men dagens socialdemokrati anser uppenbarligen att marknaden kan fostra kommande generation. Sverige är kaputt och det här kommer inte att gå att vända på. Lämna landet åt sin egen undergång och nya USA-inspirerade "krig mot terrorn"? Ja, den tanken kommer då och då för mig. Något har verkligen gått sönder i det ledande skiktet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar