Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 april 2017

Burgna posören Damon Albarn

Galleriet - eller som Regina Spektor sade,
"what we saw from the cheap seats".
(Förklaring följer i texten.)Köpte en gång i tiden Blurs "Modern Life Is Rubbish" och några album därefter, men var aldrig impad av bandet. Jag var för gammal för tonårspop och hade dessutom i min barndom i efterhand hämtat in bl.a. Kinks 60-talsproduktion. Därmed framstod Damon Albarn som föga mer än en skicklig plagiatör. DN:s musikrecensent beskriver samma sak på ett annorlunda sätt men när han nämner unge Albarns bakåtblickande nostalgi så är det fortfarande exakt vad Kinks ledare Ray Davies hängav sig åt på sin tid. 

När Blur tappat hela sin ursprungliga publik tänkte Albarn smart ut ett sidoprojekt med utstuderad barnpop och serietidningsfigurer eftersom han kände att det var där mer och stora pengar fanns att hämta. Som artist gjorde han som när en otäck man dumpar sin åldrande fru och skaffar sig en ny, yngre.

Horoskopet (som jag aldrig tidigare gjort med det publicerade födelseklockslaget) visar via den problematiska placeringen för härskaren till Skorpionascendenten, att det är en människa i djup konflikt med sig själv och att Mars i progressiva och härligt historielösa Väduren men i 6e huset för olyckor och fientlighet blir exakt den pregnanta albumtiteln "det moderna livet är bara skit"! Denna pissplacering för jag-markören omvittnar en svårartad identitetsproblematik av den typ man kan hitta i homosexuella horoskop (apropå närmast föregående inlägg om fransosen Macron och den märkliga relation till det motsatta könet som en läsarkommentar bidrog med).Förutom att befinna sig i ständig konflikt med sig själv (och där varje försök till vädurisk förnyelse hotar med olyckor och publikbortfall) ser man en motsatt tendensen i den för dolda/skygga Skorpionascendenten oerhört lyckosamma placering av framgångsplaneten Jupiter mitt i 10e offentliga huset. 

Skickliga västastrologen Charles Carter påminde en gång om att detta hus har minimalt att göra med den äkta människan och maximalt med spelet för galleriet, den publika personan. Det är också ett makthus vilket påminner om att våra politiker bara har makt för att vi valt att uppfatta dem som makthavare. I själva verket skulle ett folk enkelt kunnat rätta upp ett så skevt land som Sverige har blivit (tills man studerar Sverigehoroskopet och inser att försoffningen och materialismen gör att härskarna och den rika tiondedelen sitter tryggt och kommer att kunna fortsätta utnyttja majoriteten ännu en tid.)

Så... Damon Albarns största tillgång i livet är att framgångsrikt skapa fejkade rollgestalter och framgångsrikt driva sitt spel för galleriet - folket högst upp och längst bak i teatern som inte kan syna hantverket på scenen så noga... Också denna astrologiskt sett oproblematiska talang (Jupiter är såväl en naturlig som en verksam välgörare för Skorpionen) slumpar sig DN:s musikrecensent på, Mattias Dahlström är nästan kuslig när han uttrycker det fabricerade projektbandet Gorillaz som en "exklusiv klubb där vakten i dörren (Albarn) bara släpper in de coolaste gästartisterna." Och den listas några kreddiga figurer som Albarn använder som statister för att imponera på galleriet.

Som tredje observation (fast många fler kunde göras) noterar jag en fullträff till i DN-recensionen: "Bästa spår: Saturnz barz". Bortsett från den barnsliga z-stavningen som återigen är ett fjäskande för köpstarka småbarns språkliga mognad så borde en låt som innehåller namnet på planeten Saturnus höja sig över mängden. Denna spelar ju en huvudroll i horoskopet som den förödande hämmande och artificiella faktor som stryper Solen (dess naturliga fiende) i dess annars utmärkt kreativa position i femte skapandehuset och tvingar in Solen i formalistiska mönster, i rena Kinks-plagiat. Här finns också äregiriga Rahu vilket sammantaget förvisso ger något av en entreprenörstyp, men ytlig och manierad som få. Inte min cup of tea när det kommer till populärmusik...

När man försöker väga ihop det här söndriga horoskopets pusselbitar får man inte missa att den framgångsrika Jupiter (dessutom välsignad av "kungamakaren" Regulus) ÄGS av Solen. Därmed kommer mycket av Albarns framgång att bygga på den här energikällans olustiga förhållande till sin fiende Saturnus, som sitter fast i själlösa former och stereotyper (kolla konceptet Gorillaz en gång till och se "verkshöjden" - den är noll hos den här artisten, trots att han är en så skicklig låtsnickare). Att rusa till den numera pensionerade Grace Jones för att få draghjälp påminner faktiskt enormt mycket om den latent eller hemligen homosexuella presidentkandidaten Macaroni som gifte sig med en 24 år äldre kvinna för att ge legitimitet åt sig och sitt liv...

För den libidinösa Skorpionascendenten som - som distinkt princip betraktad - inte representerar något mer än näringssjälens blinda drift att fortplanta sig inom varje art, uppstår nu frågan om inte även Albarn är en homo med den här underartens psykotiskt ytliga förhållande till tillvaron (eftersom de inte vågar gå på djupet och ta itu med sin andliga identitetsproblematik). Sterila och formala Saturnus är naturligtvis en NEMESIS för Skorpionascendentens libidiösa flöde, så även Damon Albarn är likt fransmannen Macaroni född under en hutlöst ogynnsam himmel för att utveckla normal vettig heteromentalitet. 

Nu är dock detta inte sista ordet eftersom den dubbelt onda Saturnus i sin tur ägs av den goda Jupiter i prominent position. Här har vi därför en klassisk narcissist som behöver offentlig feedback för att korrigera sin egen väsenskärna! Själv rår han inte på Saturnus som binder hans Sol, men genom att ställa ut sin saturniska låsning till papperstunna former i det offentliga (och där förklaras vara Regulus-kung och framgångsrik - så kan Albarn genom att läsa nyheterna få en indirekt feedback till sitt femte hus för individualitet och kreativitet).

Är då detta femte hus ett tecken på god karma från tidigare liv (purva punya)? Ämnet har diskuterats flera gånger på bloggen och vi kan här bortse från att husägaren Jupiter är en tillgång. Det är så att säga ett givet med det lyckosamma femte huset, vilken ascendent som än gäller. Visserligen är den här femtehusägarens position i tionde minst sagt talande. Manegen är verkligen krattad för en person som vet hur att göra ett vinnande intryck i det publika (Albarn är distinkt fotogenique men också den fjolligaste människa jag sett - han måste ha poserat för kamerorna en miljard gånger sedan Blurs dagar.)

Men som jag förstå den indiska doktrinen är det i lika hög grad innehållet i femte huset som avgör om man har en fungerande god karma med sig in i detta liv - att Albarns karma är stark går knappast att missta sig på med en Jupiter i Lejonet i tionde! Frågan blir mer i vad mån purva punya-faktorn knäcks av att Solen tvingas mingla med sin ömsesidiga fiende Saturnus. Äregiriga Rahu drabbas också men vi måste hela tiden minnas att alla tre förfogas av femtehusets ägare Jupiter i sin eminent publika position. Albarn är en mediefavorit och vad medierna bevakar, det köper de lättledda massorna - de där som gör en artist uppburen genom att köpa alla biljetterna på sämre galleriplats.

Jag skulle tro att Albarn är sin egen värsta fiende. Femte huset signalerar god karma men det är känslodjupet i fjärde som är där han spårar ur. Här ÄGER den alltigenom onda Saturnus både intellektets Merkurius och den heterosexuella och känslomässiga Venus. Snubben är en råbög och Saturnus indikerar här bindning till andra män eller kändisar (Solen).  ... ... Efter en liten paus för googling återvänder jag nu med bekräftelse på horoskopets tydliga indikationer om en twistad själ. Han har själv kommit ut med det, enligt denna intervju. Bra! Så var astrologin ännu en gång verifierad. Ser man alltför många problemhärdar samtidigt i ett horoskop, kan man vara ganska säker på att utfallet i verkliga livet drar åt samma håll. 

Vad jag lärt mig under dessa år av flyktiga horoskopanalyser som jag knackat ut i realtid utan att egentligen fundera nämnvärt över kartorna (jag låter intuition eller rena infall diktera texterna), är att det är nästan lönlöst att obegåvat söka efter fixa mönster. 

Verkligheten har en förmåga att komma emot en på bred front, genom flera kanaler samtidigt. Visst har jag misstänkt Solen i samma tecken som Saturnus för en inkrökt attraktion till det egna könet, men när man försöker visa detta statistiskt når inte resultaten signifikans. Men här är signaturen återigen, i Albarns horoskop. Och när även ascendenthärskaren tappat greppet och dessutom MÄN HYLLAS i tionde huset på det sätt de favoriseras som kungar och näranog gudar, då finns skäl att vakna upp och höra sin inre intuition förklara vad saken gäller! 

Nu förstår jag perfekt varför jag på den tiden sökte gilla Blur ("de var ju kreddiga"), men inte kunde. De sade så lite. Skulle säkert uppleva Gorillaz likadant. Jag saknade en levande och fri själ bakom gruppen. Att nu se Solen låst av Saturnus, formalisten, motsvarar mina avmätta känslor. Vissa individer är känselspröt rakt igenom, andra köper den framställda plastdockorna med hull och hår och älskar dem! Don efter person.


PS. Notera Albarns hunger efter pengar! Månen i 2a huset för privatekonomi och kopplad till sin disponent "stora och lätta pengars" Jupiter i tionde huset för offentligheten (maximal exponering gynnar egna plånboken maximalt).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar