Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 27 april 2017

Arrogant vit mans historieskrivning fel, metafysisk information kanske korrekt


Synske Edgar Cayce med hustrun Gertrude
och stenografen Gladys (1940)

Sedan nätet föddes har jag flera gånger läst om arkeologiska fynd i Nordamerika med tidig datering och som motsäger mainstreamvetenskapens tvärsäkra påstående att urbefolkningen tågade ner i landet via en tillfällig brygga vid Berings sund under den senaste istiden.

Och så går nu arkeologer och hittar 130.000 år gamla mammutben med tydliga tecken på att ha bearbetats av människors stenverktyg! Aftonbålet har nyheten men Wireds artikel är nivåer bättre och upprepar troligen merparten av den information skämmiga men respekterade Nature gömmer bakom en betalvägg. 

(Skämmig för att den många gånger intagit en högdragen och förutfattat negativ hållning gentemot s.k. paranormala fenomenen. Nature har varit den efterblivna gårdagsmänniskans och vetenskapsetablissemangets främsta bastion mot paradigmskiftet som utmanar den västerländska materialismen om att den är en historisk återvändsgränd. "Paradigmskiftet" är Vågmästaren som ger mänskligheten en knuff i rätt riktning vid kritiska vägskäl...)

Så vilken var då denna äldre människotyp i Amerika? Svar finns, men meddelanden från synska människor ratas naturligtvis alltid av den arroganta så kallade vetenskap som svänger sig med ord som "empiri" - minns Humanisternas grötmyndiga debattartiklar för tio år sedan. Numera verkar de ha krupit in under en sten varifrån de kränger plagierade kristna konfirmationer mot betalning - fast med Gud borttaget eftersom det är en satanistisk konfirmation riktad till okunniga teknokrater, sådana som Humanisterna själva kommit att bli i sin sentida och dekadenta version.

Amerikanen Edgar Cayce (1877-1945) var en sådan synsk individ (och ofattbart synsk därtill) och efterlämnat årtionden av transmeddelanden som den sekreterare, Gladys, antecknade när Cayces berömmelse nått sådana proportioner att han tvingades lämna sitt yrke som fotograf eftersom hans kristna samvete sade honom att förmåga han fått att svara på allt mellan himmel och jord under självinducerad hypnos var en förmåga han inte skulle skämmas över eller smyga med.

Med hans berättelse av vad som timade i det befolkade Amerika för mycket länge sedan, följer emellertid också "myten" om det sjunkna Atlantis, och det har naturligtvis den vita arroganta västerlänningen sedan länge "bestämt" att det var ett litterärt påhitt av Platon, trots att han uttryckligen säger att det är information grekerna inhämtade från Egypten där minnen från en svunnen era alltjämt existerade för 2500 år sedan...

Här en glad tysk amatörs gamla sajt. På knagglig engelska berättar han om sitt pusslande med Edgar Cayces olika transrapporter under tre årtionden. På en separat sida en tidslinje som blandar datum från konventionell vetenskap och de få tidsangivelser Cayce gav under trans. (Här en annan tidslinje som inkluderar evidens från dna.) Efter att i ungdomen ha läst otaliga böcker om den här fascinerande siaren, känner jag igen tidsangivelserna. Cayces kronologi har emellertid en del problem (inte nämnda av tysken) och som är svåra att hantera. 

Cayces transkälla placerade t.ex. den persiska zoroastrianismens grundare många tusen år längre tillbaka i tiden är dagens religionshistoriker, vilka (med stor osäkerhet) daterar honom till det första årtusendet före vår tid. Historien blir än mer pikant när det visar sig att Edgar Cayces själ var på jorden vid den tiden, som äldre släkting till religionsstiftaren, vars själ långt senare skulle återvända till jorden som inte mindre än Jesus, en annan som råkade få en hel religion skapad i sitt namn. 

Ja, inför sin kristna bibelstudiegrupp räknade den självhypnotiserade Cayce upp alla "jesussjälens" liv på jorden och förklarade vad denna entitet gjort för att kröna sina liv som människa på det sätt han gjorde. Men det är en annan historia på långt högre nivå än den om tidiga människor som karvar efter näringsrik märg i mammutarnas benpipor!

Uppgiften om märgens näringshalt i Wireds artikel (saknades i AB) fick mig att minnas den nästan 3000 år gamla furstespegeln I Ching från Kina, och dess 21a kapitel om hur man kommer till insikt i principfrågor genom att "gnaga igenom". Här används gnagandet på ben tills man finner märgen som en metafor för att komma åt sanningen i en fråga. Samma som vår rätt naiva västliga metafor att nå "pudelns kärna". Den bilden bygger på småbarnsmentalitet, hundens fluff kontra den fasta men mindre kroppen under pälsen. De gamla kinesernas metafor tycks baserad på djupare och mer raffinerade insikter än bara jämförelser via beröringssinnet. 

Bara ett exempel i mängden som tyder på att den vita mannens kultur inte är så högtstående som han gärna själv inbillar sig. Visst, vi har teknologin, men det hade invånarna på Atlantis också enligt Edgar Cayces sällsamma historier. Och se hur också de utplånade sig själva! Om inget annat var Cayces historia om Atlantis uppgång och fall en sedelärande moralitet och en varning för ett ungt Amerika som nyligen elektrifierats. I västkulturens slutskede avslöjades slutligen hur många av USA:s mäktigaste och mest geniala människor som haft möten med Edgar Cayce och att hans synskhet varit en viktig del vid uppfinnandet av transistorn - själva kärnan till vår moderna högteknologi. 

Fast helt okänt för allmänheten var det också Cayces omedvetna genius som låg bakom designen av ett elnät som användes vida i USA under årtionden. Människan var med andra ord helt gränslös under hypnos och kunde koppla samman med yrkeskunnandet hos vem som än konsulterade honom och från sin själs nivå göra de kopplingar yrkesfolket inte mäktade! Det materialistiska västerlandet har inte en susning om vad en människa egentligen är. Och vill inte veta eftersom sanningen inte går att profitera på!


Anm. Nya och fantastiska uppgifter om Cayces celebra umgängeskretsar dök upp först år 2000 i Sidney D. Kirkpatricks Edgar Cayce - An American Prophet (Riverhead Books, New York). Från den boken lånade jag fotot. En tidigare 80-talsbok av journalisten Jess Stearn (som jag glömt namnet på), hade visserligen läckt namnen på några framlidna berömda amerikaner, men uppenbarligen tog Cayce-stiftelsen sin sekretess på största allvar. Det har t.ex. inte gått att belägga att president Woodrow Wilson konsulterade Edgar Cayce i såväl internationella frågor under Första världskriget som frågor rörande egna hälsan. Efterlevande tiger som muren! Det här var dessutom vid en tid före någon kläckte idén att dokumentera Cayces transmeddelanden via närvarande stenograf.


Se också siarens födelsehoroskop i flera av de f.n. 15 inläggen taggade Edgar Cayce.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar