Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 6 februari 2016

Bob Hansson igen


Lyssnade på morgonradion och Bob Hansson som gästade Lundströms bokradio. Slogs av vilken oerhörd tänkare han faktiskt är, hur ren han insikt om kärlekens väsen klingade. 

När jag vid lunch upptäcker hans kraftfulla argument för att 2010 ha lämnat Bonniers till förmån för ett bokförlag som respekterar kulturen, fick jag en ny ingång till den recensent som i AB sågade hans senaste alster och som jag kommenterade här

Naturligtvis är en redaktionssekreterare i prestigemagasinet Ord & Bild en vän till Bonniers, så den surmagade recensionen kan ses som någon som känner sig kallad att hjälpa Bonniers ge igen för gammal ost. Hanssons kritik mot det havererade storföretaget resonerade djupt i landet för några år sedan. (Jag följer inte kulturlivet i Sverige och har inte koll på alla dessa turer.) 

Hanssons kritiker är, precis som jag misstänkte, allierad med borgerligheten medan Hansson helt klart - det hördes tydligt i radioprogrammet är just den hierofant - den förevisare av heliga ting - som jag korade honom till i det nyliga inlägget. 

Det är alltid trevligt när alla pusselbitarna passar!


Den som lyssnade på radiopgrammet kan gärna återvända till min horoskopkommentar och studera kärlekens Venus i Tvillingarna, basen för den utmärkta Månen-med-Jupiter i venusianska Vågen och en kärlek i grunden driven av orsakskroppen Merkurius i kognitivt direkta och intuitivt "seende" Väduren. Dessa är blixtrande budskap - exakt som Bob Hansson tänker och skriver!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.