Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 28 mars 2014

Den svenska synden och Venus som hora


[I en lustig synkronicitet publiceras det här inlägget 8.41 och förekommer med 3½ timmar AlltOmStockholms puff för en stundande utställning om den svenska synden!] 

Att svenska journalister producerar urvattnade versioner av engelskspråkiga tidningsartiklar är inget nytt, men SvD verkar mest intresserad av en rubrik som fyller ut nätsidan så att det ser ut som om tidningen har mycket innehåll. 

För kulturartikeln om hur Lars Triers "Nymphomaniac" ingår i en skandinavisk tradition som kan sägas börja i Sverige i tidigt 1950-tal" är varken en rewrite eller ett referat. De få raderna är bara en blänkare som bollar tillbaka till den matiga artikeln hos BBC, varifrån de fick uppslaget. Det är så pinsamt för Sverige, men så har också SvD på kort tid blivit ett nymoderaternas organ, orienterat mot en kulturlös generation köpstarka idioter och pappersvändare - folk som bildningsmässigt bara befinner sig snäppet över den läsekrets Schibsted-kollegan Aftonbladet riktar in sig på. 

Jag menar, vad har trivia om trenden att kirurgiskt snitta upp sin tunga på den här tidningens förstasida att göra? Aftonbladet hade redan använt samma material, men då med sitt sedvanliga och förgrovade undermänniskoperspektiv som framhävde nyttomotivet: att kluven tunga gynnade sexklivet! (Med undermänniska avser jag inte den nazistiska definitionen som sköt in sig på rasism utan på den själens orientering som avgör dess nobless. Jag har tidigare skrivit om den Afrodites två orienteringar, "uppåt" eller "neråt".)

Närmare smörja för bestiala naturer maskerade som människor, kommer man inte - men så är Aftonhorans chefredaktör också född under en himmel så lågt stämd, vibrationsmässigt, som möjligt är. Jan Helin är personligen ansvarig för att tidningen sätter en ton som mentalt binder underklassen för resten av sina sketna liv. Man bara undrar vilken karma den här själen samlar på sig inför nästa jordeliv... (Den här bloggen, ska tilläggas, är inte sexaversiv, förutom till öppet horbeteende och uppmaningar därtill, på gator och torg.)

Hursomhelst. BBC-artikelns födelseår för "den svenska synden" ger rik utdelning om man backar till närmast föregående svenska nationalhoroskop. Den kartan är från 1809 och korresponderade till att maktdelningsprincipen realiserades på ett halvdant sätt i Sverige (tidigare hade vi en enväldig och ibland despotisk kung).


Här används midnattstimman för Regeringsformens
kungörelse för att etablera en ascendent.
Passande nog blir det legalistiska Stenbocken
och med Saturnus OPPOSIT Solen - maktdelning!
(Den med öron han höre, den med ögon han se.)

BBC-skribenten menar att Ingmar Bergman bara betedde sig som en copycat när han 1953 gjorde "Sommaren med Monika", den svenska synden debuterar i själva verket i "Hon dansade en sommar" från 1951 (där britten möjligen förleds att se paralleller pga. snarlikheten i dess engelska titel: "One Summer of Happiness").

Här har vi alltså två näraliggande årtal att testa mot det gamla nationalhoroskopet. Med historiens avstånd och den klarsyn Saturnus ger människan borde detta gynna det indiska dasha-systemet som studerar stora "planetära cykler".

Full pott! Dasha-systemet är ibland nästan skrämmande i sin klarhet.
Mediala Merkurius rådde över det dåvarande Sveriges stora cykel (MD, maha dasha) när den svenska synden kablas ut över världen. Kommunikationsplaneten är förstås användbar till mycket och det är därför indierna upprepar dasha-cyklen i en proportionerligt förminskad version: antara dasha eller sammanskrivet antardasha.

Men först är det värt att notera att läskunnighetens Merkurius är den kanske sämst placerade planeten i horoskopet. Den är i sig stark ("i himmelen") men illa placerad "på jorden" i det sjätte huset för olyckor och fiendskap. Man tycker sig ana att trätandet i vår tid om den usla svenska skolan bara är ett medvetslöst tuggande av en gammal, gammal föreställning om att "Merkurius" - logisk tanke och skriftspråklig förmåga - är en börda och en olycka för landet.

Den här kartan börjar som sagt 1809 - de analfabetiska fattigsvenskarnas era - och horoskopet har nu genomgått en komplett dasha och var inne på sitt andra varv.

 Och titta på nu på sub-cykeln och dess härskare! Den evigt prostituerade, Venus, äger Sveriges öde mellan 1950 och fram till mitten av augusti 1953. Båda "naket"-filmerna faller under Sverigehoroskopets ytterligt starka Venus i sitt naturalistiska härskarläge i Oxen! Givet en Stenbocksascendent får också Venus bra exponering genom det viktiga kreativitets- och nöjeshuset.

Men allra roligast är att Sverige redan 1809 var djupt angripet av Satan! Venus står på nästan rät linje med den onda stjärnan Algol och det innebär att också landets identitet och kollektiva intelligens - Solen - undermineras. Det här är verkligen byfånarnas plats på den här planeten. Det måste vara därför svenskarna i så många år odlad falska myter om sig själva som lite bättre än andra folk. Någonstans i själens innersta vet de att de har separerats från Livet och alla begåvade sammanhang. 

Bara norrmännen är ännu värre däran, för de förnekar dessutom att den onda daimonen driver folkets sinnelag. (Det är inte förvånande att den onda Algol är stark i horoskopet för Norges frigörelse från Sverige - här i "vår" 1809-karta ser vi Satan och Venus och Oxen - den vrånga mentaliteten som vill äga, äga, äga. Svensk snålhet, svensk girighet. 

Att profitera på naturen - mineralbrytning och turism - här är Sverige. Detta är vi, och var inte mer än så. Att regeringen Reinfeldt vänt svensk industri ryggen i sitt ansvarslösa styre mer att göra med att det var socialdemokratin som var synonym med landets industriella fas, men det parodiska är att moderaternas enda idé om exportintäkter är att förvandla Sverige till ett indianreservat där vi kan dansa folkdans för turistande utlänningar!

Naturligtvis kan man läsa perioden 1950-53 då Venus/Algol satte tonen som åren då Sverige skandaliserades. Satan är ju Åklagaren som riktar sitt anklagande finger mot någon. Här är det just den svenska identifikationen med naturen och erotiserandet kring densamma som vållade uppseende i omvärlden. Perioden involverar således själva landets själ (Sol) och dess sätt att förhålla sig till naturen. 

Den här perioden och de två filmer som definierade svenskarna som ett lågt och simpelt kroppsligt folk rimmar perfekt med bloggens tidigare diskussion av romaren Plotinus som såg Afrodite/Venus som en perfekt metafor för själen, och hur Afrodite reducerar sig själv till en hora i samma ögonblick hon vänder uppmärksamheten från sin himmelska Fader Saturnus (som för övrigt är "upphöjd" just i Vågen!) och blickar ner/utåt mot sinnevärlden.

Den som blickar neråt dras också ner i en lägre medvetandenivå och kommer i Jordelementets första installation att helt knockas till medvetslöshet av materiens brutalitet och tro att denna är allt som finns. För en Luftvarelse är det sex som Jordvarelser sysslar med ren misshandel, de skiljer ljusår i medvetenhet mellan de fyra elementen - men naturligtvis resulterar elementens kombinationer i en mängd variationer.)

Den himmelska eller den högre själen kan med andra ord tecknas av astrologins Venus i härskarläge i Luftelementet (Vågen), men själens lägre gräns vetter mot Jordelementet, Venus i härskarläge i Oxen. Inte undra på att "denna världens herre" Djävulen kopplats till stjärnan Algol i exakt samma grad (tredje graden) där HEMMETS planet Månen anses "upphöjd". Den blott naturliga eller naturalistiskt orienterade människans falska hem är Djävulens hägn.

Och där kan vi också sluta cirkeln ännu en gång: för stjärnan Algol kan mycket väl liknas vid (en lägsta) naturens rådare: den kåta bockguden Pan eller Faun (faunans rådare). I myten en bestial idiot som söker våldta allt kvinnfolk han kommer i närheten av. Kanhända är den svenska manliga taffligheten en följd av att vi har Algol, Venus och Solen så starka i det här nationalhoroskopet. 

Om så Sveriges framkant gått vidare och sedan 1974 uttrycker sig genom Solen/Jupiter i Vattumannen (återigen i femte huset!) så tenderar gamla identiteter att dröja kvar i de lunära djupet. Därför har Algol i 1974-horoskopet istället flyttat över till den omedvetna folkmassans Måne (via Månens disponent) så att landet fortsätter att bära "den svenska synden" även fast en större grundlagsändring framtvingade ett helt nytt nationalhoroskop.

*****


Tillägg. Varför söker Norge degradera svenskens medvetandenivå?

Jag närmar mig slutet på romerske filosofen Plotinus samlade texter (700s) efter över ett års eftertänksam läsning i snigelfart. Så komplex är Plotinus skickliga syntes av Platons Formlära och Aristoteles empiri att det är lönlöst att ens ta fram boken för läsning under en fikarast. Ja, för det var så Aftonbladet lustigt sökte legitimera den nyvalde Stefan Löfven efter att samma tidningen drivit bort Håkan Juholt i en ren kupp, instiftad av högersossar och andra vinstkramare i maskopi. Löven var minsann inte bara svetsare, förklarades det, han "läste filosofi på fikarasterna". 

I efterhand hör man vilken blatant lögn någon planterade i AB, men jag vill inte tro att formuleringen var ett inställsamt fjäskande för den här bloggen som fortfarande kunde ge sin åsikt så länge tidningarna hade titthål in i bloggosfären (kopplingen som samtliga tidningar i Sverige nu brutit - vad säger det om demokratiunderskottet i mediehusen?).

Å andra sidan var uppgiften om Löfvens "filosofi men bara på kafferasterna mellan de hederliga arbetspassen" så fullständigt galet utan kontext att jag må vara förlåten för att misstänka att Sideriska siktet (och avsomnade Ockulta ögat) var adressaten. 

Vid sökning på AB går det inte längre att hitta denna tidiga artikel. Kombinationen av sökorden "Löfven" och "filosofi" ger ett fåtal uppslag, t.ex. om Löfvens ettårsdag som partiordförande och där han använder termen på precis det sätt som en man som aldrig läst en bok filosofi skulle använda den: "....Det var min filosofi också." 

Den här artikeln avslöjar närapå att den tidiga texten om Löfven som "intellektuell under fikarasterna" kan ha varit en ren fabrikation - ren lögn från den högervridna sossestyrelsen (som älskar sina engagemang i näringslivet och sina privata vinster). Lena Mellin rapporterade nämligen om Löfven att "medarbetarna har försökt klä upp honom men stött på patrull." Det här ser ut att handla om att Löfven själv vill välja sina skjortor men det är inte svårt att förstå att man också lade orden i hans mun, inledningsvis! Jag tror faktiskt aldrig att Löfven har sagt att han satt bland metallarbetare och lästa filosofi under fikarasten! 

Så extrem är desinformationen som de härskande utsätter svenska folket för. Är det sedan konstigt att ingen ser klart och objektivt på något?

Vill avsluta med ett textexempel från den mäktige Plotinus. Västerlandet har aldrig producerat en mäktigare tänkare och det är därför du inte hade hört talats om honom före omnämnandet på den här bloggen. De härskande i Sverige vill inte att svensken ska växa i kunskap, Svenskt Näringsliv t.o.m. hånade filosofiämnet för dess olönsamhet 2011 och det skulle möjligen kunna vara det påståendet som framkallade "Löfvens kafferaststudier i filosofi" - dvs. propagandan ger Svenskt Näringsliv rätt: "Se här, Löfven tycker ämnet är värt ett förstrött ägnande under några minuter på rasten, men sedan är han PRODUKTIV hela dagen!"

Med bara 60 sidor kvar i den lunta som Plotinus samlade verk utgör ("The Enneads" - en vis svensk-amerikan återutgav en äldre men bra översättning på sitt förlag Larson Publication), återvänder Plotinus än en gång till materien som besmittelse och anden som renhet - den yttersta skiljelinjen i det tvåvärldssystem som paradoxalt samexisterar med monismen grundad i Gud - Den Ene. 

(Även judarna vid Jesus tid hade exakt samma dubbla system, Gud har under sig en första bifurkation eller vägförgrening som mytologiskt framställdes som Ljusets ande och Mörkrets ande, ärkeängeln Mikael mot Djävulen eller Belial - Den Värdelöse. Här kan man se Djävulen som en mytologisering av Aristoteles och Plotinus helt onda materia.)

Jag översätter Stephen MacKennas skickliga men svåra engelska rendering av vad som på grekiska måste vara ett mindre helvete att läsa (Plotinus skrev på grekiska som alla bildade vid iden, romarna hade dålig självkänsla och upplevde latinet som ett fattigt språk):

Ren, och ännu inte fallen till det onda, väljer själen människan och är människa då  detta är den högre och den producerar det högre. Den producerar också de än mer upphöjda väsendena, de Himmelska (daimonerna), vilka delar Form med den själ som skapar Människan. Än högre befinner sig den Varelse som är mer fullkomligt tillhörig den Himmelska härskaran, i sanning en gud. Och Gud finns återskapad i det Himmelska som är lika tätt bundet till Gud som människan är till det Himmelska. För den Varelse till vilken människan är bunden skall inte kallas en gud. Det återstår den skillnad som särskiljer själar, om så de tillhör samma ras. Detta är att ta "himmelsvarelse" ("daimon") i samma bemärkelse som Platon. 

När en själ som i sitt mänskliga tillstånd sålunda har blivit vidhäftad sedan väljer den djuriska naturen och sänker sig ned till denna, sänder den ut en förnuftsprincip [logos] -- av nödvändighet inom den  -- av djuret som det existerade [som ren Form] i Det Intellektuella [Nous, "Guds medvetande"]. Detta är en avgränsad projektion och aktiviteten har riktats mot det som lägre är. [Plotinus verkar här tala om möjligheten av att människosjälar degraderar sig och återföds som lägre stående djur: "behold and become"!]

(The Enneads VI.7.6 - The Multiplicity of Ideal Forms - klamrarna är mina förtydliganden)

Som sagt, Plotinus världsbild är fylld av nyanser och det är inte ens lönt att öppna en bok för en tänkande människa under kaffepausen. Inte för att någon enda i Sverige är så hågad. Landet är förlorat. Här har vi just de själar som - behjälpta av SvD och i synnerhet Aftonbladet - projicerar sig ner i lägre och lägre livsformer, väljer allt ondare utblickar. 

Det är värt att minnas att norska Shibsted äger 90% av Aftonbladet och att vi kan vara utsatta för Djävulen i det norska nationalhoroskopet. Norrmännen exporterar sin rasism och sjuklighet. Jag har noterat att alla svenskar jag känner hatar Aftonbladets antirasistiska skriverier för att de tummar på sanningen och vinklar ämnet. Om det är Djävulen som ligger bakom perverteringen av den svenska tankeförmågan är detta det perfekta sätter: att låta AB spela antirasistiskt och göra det så klantigt att man i själva verket späder på de dumma svenskarna främlingsfientlighet, så att de mer börjar likna norrmännen. 

Varför skulle nu Schibsted = Norge vilja se en sådan utveckling i Sverige? Svaret är att Satan inte har någon egen plan, inte mer än den visionslösa svenska högern. Satans uppgift är enbart att negera, kasta käppar i hjulet och krossa. Materialismen är en alltigenom OND filosofi, och oljerika norrmän skulle kunna vara en av världens för tillfället ondaste nationer. Att bara tilldela Obama Nobels fredspris borde ha fått en och annan att undra om Den Onde gäckade mänskligheten...

Men kanske skulle man kunna säga att det efter unionsupplösningen nu är det gamla svenska nationalhoroskopets synder som förts över till Norge och därifrån förmedlas tillbaka till Sverige. Det är kanske därför man kan uppleva att svensken av idag befinner sig i samma andliga öken som en gång fattigsvensken befann sig, andligt OCH materiellt. Uppe i högan nord har folken kört fast i gyttjan och bara slirar runt. De går inte alls från klarhet till klarhet och leder inte vägen mot ett nytt post-kapitalistiskt samhällssystem.

Tvärtom, de är Djävulens nyttiga idioter. Den "svenska synden" är bara ett specifikt uttryck för grisar som vältrar sig i leran. Dyrkan av pengar ett annat. Vi härleder båda yttringarna till Oxens tecken - även känd som Guldkalven som ett avfallet och ledarlöst folk en gång dansade runt.

2 kommentarer:

 1. Pekoraltips:

  http://www.etc.se/kronika/det-muskelhatande-sverige

  Tittade på krönikörens karta. Endast Månen i Vattumannen och inget i Vågen gör att kartan avviker från 1809 års Sverigehoroskop vad gäller aktuella tecken (Väduren, Oxen, Tvillingarna, Jungfrun, Vågen, Skorpionen, Fiskarna). Båda kartorna ger också Solen i femte.

  Renzo Aneröd 1969-07-04

  Venus (högsta goda enl. chandra lagna) graden intill Algol
  Solen/Merk. i Tvillingarna femte huset attackeras från två håll:
  - Mars i Skorpionen
  - fallen Vädurs-Saturnus i tredje huset *
  Jupiter med Ketu i kroppsarbetarens Jungfru i åttonde

  * Wikipedia: "Aneröd påbörjade fordonsteknisk linje på gymnasiet men valde sedan att hoppa av skolan. Efter att ha läst in gymnasiebetygen studerade han bland annat sociologi på universitetsnivå. På fritiden spelade han i musikgrupper med inriktning mot punk och hårdrock, bland annat i gruppen Eld Attack Krossa."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Pekoral var ordet! Muskelhat. :-)
   Underhållande, och ett instruktivt horoskop. Det är som jag ser det "horbockssyndromet" som här uttrycker sig som Mars och Venus i otakt via opposition och dessutom längsmed fysikaliska satansaxeln, som avslöjar att mannen är så komplexfylld att han tvingats bygga muskler.

   Sol-Tvillingarna gav mig en impuls att kolla in muskelbiffen Vin Diesel men där var det Solen i Kräftan som gällde, bara Merkurius i Tvillingarna. Intressant nog stark Skorpion där också med tanke på hur debattören skrävlar om sin sorts sexuella dragningskraft på uttråkade hemmafruar här "hantverkaren kommer på besök". Roligt om Diesel är att man kan summera hans insats i franchiset "Fast & Furious" med hans (få) ord: "allt handlar om familjen". Solen och välmåendets Jupiter i Kräftan, "det lilla livet med de närmaste".

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.