Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 29 maj 2009

Look-alikes: hur mycket krävs det?När min blick föll på Frankrikes president Nicolas Sarkozy i Expressen, insåg jag direkt att det måste finnas en koppling till sir Paul McCartney. På fotot av fransosen fanns något av ex-beatlens "essens" infångad. Var det bara en fysionomisk snarlikhet eller glimtade en snarlik själ fram?

Jag orkade inte leta någon längre stund efter en bild på Sir Paul i matchande ålder, men jag tror den jag strax hittade (se här ovan) säger en del om det "mitt inre öga" såg.


Ett helt otränat öga ser inte omedelbart någon överdriven likhet mellan McCartneys födelsehimmel från 1942 och Sarkozys tretton år senare. De delar inte ens samma soltecken. Men låt ingen förledas av simpelt veckotidningsstänkande här. Indisk astrologi klargör det som ibland går förlorat i väst: att födelsetiden är det helt avgörande.

Födelseklockslagets eget tecken personaliserar horoskopet betydligt mer eftersom varje dygn låter alla 12 tecken paradera en stund var i öster (ascendenten, "den uppstigande"), medan Solen vandrar i hela trettio dagar genom bara ett tecken. Ja, även Månen ger en mer personlig touche än Solen, eftersom den bara förblir 2½ dygn i ett tecken.

Så låt oss då titta på de två viktigaste faktorerna: det s.k. ascendenttecknet samt måntecknet. Nu smäller det till rejält!

Med reservationen att vi aldrig kommer att veta om de klockor som gav tiden vid båda födslarna gick på minuten rätt, eller om båda "tidtagarna" tog notis om tiden just som barnets huvud visade sig, måste de här två uppgifterna för respektive ascendent ändå sägas vara remarkabla. Ascendenten är astrologins primära "mått" på individens fysiska kropp (och ego):

McCartney: 2 grader 15 bågminuter av Jungfrun stiger över Liverpool.
Sarkozy: 2 grader 53 bågminuter av Jungfrun stiger över Paris.

Man kan avrunda det och säga att båda männen utrustades med den kroppstyp som produceras i den tredje graden av Jungfruns tecken! Remarkabelt. Det är väl värt att notera att Jungfrun är "ladyn" och "gentlemannens" tecken, och nog var sir Paul alltid en svärmorsdröm (på ytan).

Sarkozys personlighet vet jag ingenting om, men han är säkerligen som alla fransmän en kräsen beteendefascist och något av en snobb när det kommer till maner. Jungfruns självmedvetenhet och ambition att kontrollera sina rörelser och modulera sin röst skulle kunna vara ett franskt nationaldrag. (Mental notering: kolla om det franska nationalhoroskopet rymmer något viktigt i Jungfruns, den materialistiska kulturens, tecken.)


Den nästviktigaste parametern var Månen. När jag "partygissar" tecken på folk är det soltecknet man fokuserar mentalt och också det man ofta har "turen" att hitta1. Men i det förgångna har det ofta hänt att en felaktig gissning rättat till sig när en kontroll med planettabellerna avslöjade att det var Månen som låg i det tecken jag gissade på. Jag är själv född då Månen steg i öster och kan därför tänkas vara extra känslig för individers "lunära" utstrålning...

Och det händer igen, om än den är parallellen är lite mer komplex. Båda herrarna har den mycket säregna kombinationen av Månen och Mars i samma tecken. Detta tyder på att båda är tämligen stridlystna och hetsiga i humöret, för att inte tala om att olycksplaneten Mars också hotar med olyckor å kvinnors vägnar.

Sir Paul har ju haft stor otur med kvinnor. Första hustrun Lindas bortgång i cancer och sedan den olyckssaliga alliansen med guldgräverskan Heather Mills. Faktum är att McCartneys måntecken är Cancer, Kräftan, vilket kan eller kanske inte är en medfödd varning! Kvinnor, olyckor, cancer. Linda McCartney, för den som minns det, var ju hängiven vegetarian så uppenbarligen finns det krafter i livet som styr över människans egna preferenser - om någon inte hade noterat det.

Sarkozy har således även han Månen kombinerad med Mars, och här kommer nu en extra bonus: de har båda sina känslo- och kvinnoplaneter i tecken som tillhör Vattenelementet. Sarkozys måntecken är Fiskarna. Detta gör dem båda till extremt stingsliga och (över-)emotionella. Mars, krigaren, är nämligen överemotionell och går för mycket på känsla i Vatten. Men sir Paul hittade det perfekta forumet för den här särskilda känslonerven: musik!

Vattenelementet sorterar under vad de platonska filosoferna i senantiken kallade "den irrationella själen" och brittisk lagstiftning gav på medeltiden kvinnor lindrigare straff om de begått brottet under inflytande av månens faser, dvs medan de led av "osunda kroppsvätskor"! Månen/sinnet har en lång historia och ordet "lunacy" "dårskap", av Luna, påminner om det.

Så var hör den likhet i ansiktet (eller är det det själsliga uttrycket) hemma? Är herrarnas båda ansikten kuperade på det sätt som merparten av alla 3° Jungfruascendent besitter? Eller är det vi ser snarare den koleriska, gränsande till hysteriska "ton" som ett psyke (Månen) med krigaren Mars i Vattenelementet ger ifrån sig?

Faktum är att det finns en tredje variabel som förbinder de båda männen, och den är kineserna väl medvetna om. De är nämligen födda i samma fas i Jupiters tolvårscykel, fast med ett varvs mellanrum. I båda fallen passerar Jupiter genom Tvillingarnas tecken. Detta måste dock rimligen vara den allra svagaste "influensen" av dem alla, och t.o.m. Solens fulla 30 dagar i ett tecken påverkar mer2.

Alla som studerat många ansikten VET att astrologin på något sätt bekräftar de likheter man tycker sig se. Men "look-alike" är ett snårigt fenomen!

_____

1. Sedan upptäckten av den indiska astrologins överlägsna precision, där varje tecken startar 24 grader tidigare, har "teckengissandet" skurit sig. Är det den tropiska zodiaken jag får intuitioner om, eller är det den sideriska? Eftersom den man gissar på i allmänhet inte känner till den sideriska zodiaken uppstår här ett formidabelt undermedvetet problem vilket har kortslutit min tidigare så goda intuition.

Ibland gissar jag på rätt tecken enligt västerländsk modell och ibland rätt enligt indisk! Ibland försöker jag vara smart och "kompensera" min intuition och förstör därför en initial gissning som hade imponerat för en som känner sig via sitt västerländska tecken (tropisk zodiak).

2. Sir Pauls Sol + Jupiter i Tvillingarna är f.ö. ett nöje att skåda. Dessa födelsedagar är "märkta" för exceptionell framgång, under förutsättning att övriga horoskopet uppvisar kämpaanda. Den extraordinärt klarsynte astrologen Charles Carter såg Solens kombination med Jupiter som en formidabel intelligenshöjare.

Jupiters förmåga att fungera som ett förstoringsglas är dock ett tveeggat svärd - den kan även förstärka negativa sidor, och ligga till grund för extrema gamblers och slarvers.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.