Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 2 maj 2009

Fiskarnas tecken och lidandetDet är välkänt att Fiskarnas tecken ofta tillskrivs martyriska drag, av den typen där en individ halvt undermedvetet noterar en tröskel framför sig och ser till att snubbla till på den. Fiskarna söker lidandet för att vakna upp ur sin omedvetenhet!

Det ligger en djup poäng i att detta tecken av det instinktiva Vattenelementet står sida vid sida med egotecknet Väduren och dess klara, kognitiva Eld. Fiskarna ÄR medvetna de också, men inte via egonivån utan ur en djupare nivå som "vet utan veta".

Symbolen där två fiskar simmar i varsin riktning indikerar något av ett avgörande läge i zodiakens berättelse. Där en fisk simmar i passion för att nå nästa steg i zodiakhjulet och ännu en gång inkarnera som individ, bli "Vädur", lägga beslag på det där åtråvärda självmedvetandet via en ny barnkropp, där representerar fisken som simmar i den andra riktningen istället en "återvändande själ", en som stiger upp ur irrationalitetens vatten.

Simmar den här fisken istället in i Luftelementet, i det angränsande tecknet Vattumannen?

Namnet Vattuman är mycket förvirrande givet att det är Luft som är nyckeln här. I Babylon hette detta tecken "Den Stora", vilket jag misstänker ska fattas som den indiska filosofins Purusha, den "kosmiska planen" eller den mystiska judendomens "Himmelske Adam" - den arketypiska människan, "idé-människan" eller blueprintet till människan.

Här anas en äldre, numera mer eller mindre bortglömd berättelse som zodiaken ursprungligen kan ha berättat: den om själens fall ner i kroppslighet och dess val att istället för kretsloppet gå motsols (gå mot strömmen!) och nå en "uppståndelse" i en högre "mental kropp".


*****

Ny vetenskaplig forskning tyder på att fiskarna (i havet) faktiskt känner smärta och inte bara (deras uttryckslösa ansikten till trots) ringlar och har sig i mekanisk instinkt. Denna upptäckt fick mig att fundera över att Fiskarnas härskare Jupiter är en av zodiakens två "naturligt" goda planeter, och att den andra naturligt goda, Venus, anses "upphöjd" (göra ett extra bra jobb) i Fiskarnas tecken.

Och, båda dessa planeter har ett tydligt emotionellt moment knutet till sig. Särskilt den senare, även känd i Grekland som Afrodite, prostitutionens och njutningens symbol. Inte för inte, innehåller indisk astrologi en aspekt på Fiskarnas korrelerande zodiakhus, det tolfte: "Sängkammarens hemliga nöjen".

Den här pusselbiten om 12e husets sensuella dimension gick förlorad när astrologin rörde sig från öst till väst, men vi fick dock med oss en pusselbit: Venus "upphöjelse" i Fiskarna.

Det är fascinerande att se hur den ålderdomliga astrologiska läran överlevt i tusentals år. Visst har gått förlorat, men kan räddas bara man upptäcker de många sambanden som ligger utströdda i olika traditioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.