Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 20 augusti 2018

Storstockholms tillväxtvansinne knäcks av samma vansinnes IT-fanatism


Nyss var det amerikanska rulltrappor som rostat sönder på bara ett år och försurade de pendlande löneslavarna i Storstockholm. Och strax är det dags igen. 

Efter att Storstockholms Lokaltrafik under en vecka girigt accepterat betalningen för resenärernas biljettköp online utan att leverera någon biljett i retur, kastar nu de ansvariga in handsken och stänger av hela skiten! (DN)

Horoskopet för detta generande nederlag för Stockholm, staden som ville växa sig bli större och märkvärdigare än Gud själv, rymmer ett antal spännande detaljer för den astrologiintresserade.


Merkuriustecknet Jungfrun stiger i öster och kan alltid indikera teknologi/logik i dess materialistiska eller praktiska tillämpning (Jordelementet). Men Merkurius själv är dubbelt ansatt i Kräftans tecken, måntecknet som har med havets ett och flod och instinktiva massrörelser att göra - inklusive den lilla människans rörelser. 

Här bjuder astrologin som så ofta på huvudbry eftersom Merkurius normalt betecknar småresor eller dagturer, medan Månen också har en anknytning till färder, och då inte enbart över vatten. I det här fallet sammanfaller alltså två relaterade omen - Merkurius i Månens tecken - och man kan därför tänka sig en intensifikation av något slag...

Merkurius förstärks också av girighetens demon Rahu - som i den indiska mytologin försökte nå högre än dess tilldelade plats i skapelseordningen - inte olika Bibelns berättelse om de hybrisdrabbade människorna som byggde Babels torn (som rasade samman). 

Det avgörande här är att Månen (den begärsfulla och irrationella) är en fiende till den merkuriska och kyligt logiska Jungfrun-i-första-huset. Vi får alltså ett uselt besked som rör alla människor i rörelse och som ägnar sig åt handel eller köp (Merkur = handelsmannen) av resor. Detta omen har legat på himlen längre än SL haft problem med biljettsystemet, Merkurius nådde Kräftan redan den 25 juni, och då ska man minnas att olycksbringaren Mars redan den 2 maj ställde sig i opposition till Kräftan (i Stenbocken). 

Vi har således haft Storbranden under sommaren under hiskligt ogynnsamma omen, pinsamheten med de usla rulltrapporna amerikanerna lurade på stockholmarna och de lika undermåliga Patriotmissilerna som alla partier av olika anledningar gnällt över under perioden. Är Sverige belägrad av inte bara USA utan också av onda makter på kosmisk nivå?

Men när nu SL stänger av hela biljettsystemet eftersom deras små IT-fascister till programmerare inte på en hel vecka lyckats klura ut vari felet ligger, då sker det under den hemskaste tänkbara månposition.

Solen har under tiden hunnit in i storvulna Lejonet, tecknet som tar sin kunglighet för given och reagerar förtörnat när inte applåderna är höga nog. Värst har nog Lejonet när Månen går in i Lejon-negationens tecken Skorpionen, vilket är gällande placering idag.

Månen i Skorpionen är exhibitionistiska Lejonets motpol. Den har för vana att stänga av och tystna och lämna motparten i ovisshet. Det är en synnerligen passande placering både för alla biljettköpare som inte fått ett vettigt ord tillbaka från det it-fascistoida systemet och själva nedsläckningen av hela systemet.

Man ska också minnas att Månens passage genom Skorpionen är en verksamt ond Måne ur Jungfruascendentens perspektiv så att flera onda omen kombineras även här: "fallen" Måne i Skorpion i 3e huset för merkuriska kortresor kombineras här med dess verksamt onda natur (för Jungfrun) OCH det faktum att dess disponent Mars i Stenbocken också är en verksamt ond faktor (för Jungfrun) och minglar med halshuggningens Ketu, positionen där Rahus överdrivna begär resulterar i att dess huvud huggs av. Draksvansen är det sorgliga som blir kvar, huvudlöst och utan någon egentlig inriktning...

Ja, den är lång slinga horribla dna-instruktioner knuten till denna Måne, som således disponerar över färdmedlet Merkurius (inklusive biljetten för att få färdas) denna förmiddag då Merkurius negativa tecken Jungfrun stiger, ett tecken nära knutet till profitlystnad och därmed till fiendskap och olyckor.

Min bok om svenskheten, bara ett par veckor bort, kommer att ägna intresse åt varför Sverige har pengar som sin enda religion. I SL-haveriet kommer ännu en bekräftelse på hur rätt i tiden boken ligger...

*****


Angående den "verksamt onda" Månen visar den här flitigt länkade tabellen att det är Oxen, Jungfrun och Vattenbäraren som ovillkorligt har problem med Månen, det enkla begärets planet. Skulle Månen stärkas av Rahu/Drakhuvudet kan verkliga problem med det låga begäret uppstå.

Det kan vara väl att repetera att ascendenttecknet avgör vilka planeter som äger vilka hus och det är de onda husen som verkar vara den tyngsta förklaringen till varför deras tillfälliga ägare kan förvandlas från sin naturliga karaktär till "verksamt onda" eller "verksamt goda". För Oxen i 1a huset hamnar Kräftan och Månen i det onda 3e huset. Men det här huset är "reformerbart" (kommunikation kan kontrolleras så att vanelögnaren lär sig tala sanning) och sinnelagets Måne kan därför förmodas vara ett mindre allvarligt problem för Ox-ascendenten. Jungfrun i öster är något av en gåta, som har Kräftan i 11e huset, ett neutralt hus i hinduisk astrologi. 

Att Vattenbäraren får in Kräftan i 6e fiende- och olyckshuset har kommenterats som ett problem mellan stor och rationell överblick och problemen som kommer om instinkterna är små och klaniska (som Kräftans familjenära utblick antyder). Men varför vill sig inte Jungfruascendentens Kräftan i 11e huset? Ett synbarligen positivt hus, åtminstone i västtraditionen, där det betecknar sociala mötespunkter, klubbar, idealistiska föreningar, med mera. Kan det vara så att detta hus, naturligt kopplat till Vattenbäraren återigen utlöser diskrepansen mellan stor människa med stor och allinnefattande ideologi och Kräftan som från sin känslomässiga nivå inte klarar att tänka så stort och nobelt, med resultatet att Jungfruascendenten, en skyggande och smått asociala sololirare (se bara Zlatan) direkt får problem med 11e huset, som socialt orienterat.

Detta smittar då av sig på Månen som blir en "verksam illgörare" när sinnelaget inte klarar att från det ideala 11e förmår få Jungfru-egot att växa sig förbi sin borgerliga var och en sin egen lyckas smed-ideologi? Jag bara kastar ut den här tolkningen. Indiska textböcker är inte mycket för att ge analyser av de astrologiska spelreglerna. De räknar med att studenter som har något vett - folk av rätta virket - själva söker de underliggande skälen till systemet och på den resan faktiskt tillväxer som individer!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.