Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 24 augusti 2018

Självgode Sjöstedt har förlorat Det

Jonas Sjöstedt (V) får inte min röst. I år blir det blankröst för att snabba på landets förfall och ett totalt nytänk för hur nationer och samhällen är konstruerade. Vi lever i några sista årtionden som kommer att bli en enda lång nedförsbacke för västerlandet medan medierna söker normalisera läget så gott det går för att hålla massorna under kontroll. Sådan är den hemliga överenskommelsen mellan makthavarna och mediehusen och har så varit sedan åtminstone 1800-talet. I ett inlägg från 2011 snokade jag upp ett passande horoskop för "den tredje statsamakten".

Sjöstedt framstår som självgod i en text i Aftonbladet, där han framhåller alla partiets framgångar trots att Stefan Löfven är en hopplöst och vidrig hatare av socialism, så partiledare för socialdemokraterna han är.

AB (eller Sjöstedt direkt) listar 5 förbättringar Vänsterpartiet lyckats genomdriva, varav 4 handlade om hälsovård och det 5e om gratis kollektivtrafik för skolelever under sommarlovet. Men, noterar, AB, "i jämförelse med högre skatter för de rikaste är detta relativt små insatser". Sannerligen! Och här kommer den självbelåtna Jonas Sjöstedts måntecken in. Den stora visionen ligger hos Lejonet (den solära intelligensens eget tecken) medan hans Måne-i-merkuriska-Jungfrun perfekt illustrerar såväl fokus på smådetaljerna som ofta förblindar för den stora bilden. Dessutom ser man Sjöstedts personliga inflytande genom Jungfruns koppling till ohälsa och till del, via Merkurius som en transportör, i samtliga fem exempel på Vänsterpartiets småförbättringar.

Jag har tidigare tagit parti för Sjöstedts intressanta solära sida i horoskopet och menat att den dominerar över Månen. Men AB-texten ger verkligen anledning att ifrågasätta detta. Det är verkligen bara brödsmulor från den rike mannens bord Sjöstedt lyckats leverera, dvs. ett tydligt tecken på att månsidan var viktigare än jag (hoppfullt) ville tro då han tillträdde i partiledarrollen.

Jämför det allra första inlägget från oktober 2011, då Sjöstedt ännu inte valts till partiledare:

siderisk.blogspot.com/2011/10/jonas-sjostedt-kampen-mot-morkret.html

Tidigare inlägg har utgått från Sjöstedts mån- eller sinnelagsascendent. Denna grundton stämmer visserligen med det verkliga utfallet av hans år i mäktig position, Månen har en låg förmåga att från JORD återspegla den driftiga Solen och horoskopets myckna ELD eftersom elementen är antagonistiska till sin natur, så att det mest blir en kamp MOT negativismen som är inneboende i det materiella (hur nödvändig kampen i sig än är).

Ritar man istället kartan utifrån en solascendent med tonvikt på intelligens, ledarskap och viljekraft, resulterar detta i en häpnadsväckande tydlig indikation om sinnelaget och dess maktbegär: Månen i 10e huset!
Nu ser man tydligt den enorma HÄTSKHET som Sjöstedt uppvisade tidigt i sin partiledarroll, i debatter glödde han som om ett tredje världskrig redan utkämpades på insidan. Detta är INTE Eldelementet! Det är Psyket som infekteras av krigaren Mars och den slitsamma och förgrovande effekt som blir när ELD och JORD tvingas ihop över en teckengräns som kan ses överst i Surya lagna-horokopset (Surya = solen, lagna = ascendenten). 

Vissa horoskop ändrar sig mer än andra när man skiftar perspektiv, och det här är verkligen "djävul eller ängel?"! För några år sedan stirrade jag mig blind på den karismatiska Elden: Sjöstedt har en särdeles intressant koppling mellan Solen/ledarskap, Jupiter/etablissemanget och framgångsrikt folk samt krigaren Mars. 

Men den som vill kan också gå lite djupare och notera de tre kvaliteterna som subtilt tecknar en bakomliggande struktur via ett storkors i Mörkrets kvalitet. Det är samma (mycket generella) omen jag under Alliansregeringens år använda för att klandra politiker som Reinfeldt, Borg, Hägglund. En annan överlastad av detta mörka kors var Mona Sahlin, och hennes uttåg från all politisk verksamhet var heller inte skön att skåda. Är det något makthungrigt över den lägsta av de tre kvaliteter - är det djuret inom oss som vill upp till ytan och kontrollera affärerna?

Varför Sjöstedt får ett storkors inritat fastän ena korsarmen utgöras av Oxen UTAN någon riktig, aktiv planet beror på att Oxen huserar den magnfierande demonen Rahu (Drakhuvudet). Detta leder till en förstärkning av Oxens härskare Venus, som händelsevis också befinner sig i Mörkrets kvalitet.

Givet Sjöstedts politiska färg ser det ut som att det är samhällets olycksbarn nere i Mörkret han kämpar för med sin heroiska Eld, man någon kanske minns hans udda sätt (för en vänsterpartist) att råka bosätta sig i exklusiva områden man normalt förknippar med det onda svenska etablissemanget. Världen är inte svart-vit, den är trist grådassig...

Med en Sol i 1a för Sjöstedt som ledare klickar allt perfekt men med detaljernas mästare Jungfrun i maktposition uppstår misstanken om att också Sveriges enda vänsterledare silar mygg och sväljer kameler. Så med högerns stundande maktövertagande, och den förödelse den vanliga människan snart kommer att börja uppleva, är det lönlöst att kämpa emot och ens inbilla sig att demokratiska val nyttjar till något. Ge borgarna all makt och låt dem förvandla hela Sverige till ett nytt Karolinska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.